27
juli
2011
|
02:00
Europe/Amsterdam

Winst Daimler op recordhoogte: EBIT € 2,58 mrd in tweede kwartaal 2011

  • Concernresultaat € 1.704 mio. (2010: € 1.312 mio.)

  • Omzet met € 26,3 mrd. (Q2 2010: € 25,1 mrd.) duidelijk boven niveau van vorig jaar

  • Mercedes-Benz Cars met sterkste EBIT ooit van € 1.566 mio (Q2 2010: 1.376 mio)

  • Prognose voor 2011: verwacht wordt dat resultaat voor interest en belastingen (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) duidelijk boven het niveau van vorig jaar zal uitkomen

Daimler AG (beursafkorting DAI) boekte een resultaat in het tweede kwartaal van 2011 dat tot de beste kwartalen van het concern ooit hoorde: het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) bedroeg € 2.581 mio. (2010: € 2.104 mio.).

Het concernresultaat steeg naar € 1.704 mio. (Q2 2010: € 1.312 mio.) en het resultaat per aandeel steeg naar € 1,51 (€ 1,18).

“Daimler ontwikkelde zich heel dynamisch in het tweede kwartaal op het gebied van afzet, omzet en winst”, aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars.“De zeer goede winsttrend is voornamelijk het resultaat van de toename in afzet door bijna alle divisies. Mercedes-Benz Cars draaide het beste volume ooit en het hoogste kwartaal-EBIT ooit”, aldus Zetsche.

Daimler Trucks en Mercedes-Benz Vans zagen hun afzet verder groeien in vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 in alle belangrijke regio’s. Daimler Financial Services profiteerde voornamelijk van de lagere voorzieningen.

Zetsche: “Met een uitstekende eerste helft van het jaar zijn we volledig op schema om 2011 tot één van de meest succesvolle jaren ooit in de historie van het concern te maken.”

Concernafzet in het tweede kwartaal met 6% gestegen

In het tweede kwartaal heeft Daimler wereldwijd 527.600 personen- en bedrijfswagens verkocht en dat is een stijging van 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De concernomzet kwam uit op € 26,3 mrd. (Q2 2010: 25,1 mrd.), een plus van 5% ten opzichte van 2010. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de omzetverhoging 9%.

De netto liquiditeit uit industriële activiteiten bleef op een zeer hoog niveau met € 11,5 mrd per 30 juni 2011 (31 december 2010: 11,9 mrd). De positieve free cash flow en de intra-Group dividendbetalingen door de financiële dienstverlening wordt gecompenseerd door de dividendbetaling van € 2,0 mrd. voor het jaar 2010. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen plant Daimler om in de tweede helft van 2011 € 2 mrd. toe te voegen aan haar Duitse pensioenvoorzieningen.

Aan het einde van het tweede kwartaal waren bij Daimler wereldwijd 266.114 medewerkers werkzaam (2010: 257.658), waarvan in Duitsland 166.840 (2010: 163.507).

De divisies in het tweede kwartaal

Mercedes-Benz Cars liet in het tweede kwartaal van 2011 wederom een zeer positieve ontwikkeling van de activiteiten zien. De afzet van de personenwagendivisie steeg tot een recordhoogte van 357.600 eenheden (2010: 342.500). Mercedes-Benz zette binnen de divisie ook een nieuw record neer met 327.800 eenheden (2010: 314.400). De omzet steeg met 4% naar 14,6 mrd.

Met een EBIT van € 1.566 mio. in het tweede kwartaal verbeterde de divisie
Mercedes-Benz Cars zijn omzet vergeleken met dezelfde periode in het vorig jaar (2010: 1.376 mio). Het omzetrendement is met 10,7% (2010: 9,8%) ook een nieuw record.

De duidelijke toename van de afzet, vooral in het midsize- en SUV-segment en de daarmee gepaard gaande betere productmix, maar ook lagere garantiekosten waren de wezenlijke factoren die bijdroegen tot een verbetering van het resultaat. Toegenomen prijzen van grondstoffen en een gestegen hoeveelheid van materiaalgebruik als gevolg van een hogere productie van nieuwe voertuigen, evenals hogere research- en ontwikkelingskosten hadden een negatief effect op het resultaat.

Daimler Trucks zag de afzet met 9% stijgen tot 91.500 voertuigen (Q2 2010: 83.800) en realiseerde een groei van de afzet met 14% tot € 6,6 mrd (Q2 2010: € 5,9 mrd).

Het EBIT van de divisie groeide tot € 474 mio. (2010: € 300 mio) en het omzetrendement steeg naar 7,1% (2010: 5,1%). De groei in omzet en afzet is voornamelijk het gevolg van een aanhoudende vraag naar voertuigen in Europa en de Verenigde Staten. De resultaten van het tweede kwartaal werden negatief beinvloed door stijgende materiaalkosten en extra uitgaven voor het huidige productoffensief.

De winst bij Trucks Azië reduceerde als gevolg van het teruglopen van de afzet van voertuigen en daarmee de omzet (respectievelijk met 32% en 24%), voornamelijk het gevolg van de natuurramp die eerder dit jaar Japan zo zwaar heeft getroffen.

De verkoop bij Mercedes-Benz Vans groeide met 14% tot 68.000 eenheden (2010: 59.400). De omzet was met € 2,2 mrd ook aanzienlijk hoger dan in de vergelijkbare periode van het jaar 2010 (2010: € 2,0 mrd).

De divisie realiseerde een operationeel resultaat van € 206 mio. (2010: € 127 mio.) en het omzetrendement steeg naar 9,2% (2010: 6,4%). De belangrijkste factoren van deze ontwikkeling waren het voortgaande marktherstel en een significante groei in de afzet van voertuigen, met name in Duitsland en de Verenigde Staten. Een belangrijke bijdrage is ook geleverd door de voortreffelijke marktontvangst van de nieuwe Vito en Viano. Inkomsten werden verder verbeterd door aanhoudende efficiencymaatregelen en betere prijzen. Het operationeel resultaat werd wel negatief beinvloed door hogere materiaalkosten.

Daimler Buses verkocht wereldwijd in het tweede kwartaal 10.600 bussen en buschassis (Q2 2010: 10.800). De omzet bedroeg € 1,17 mrd en was daarmee een fractie lager dan in Q2 2010 (€ 1,21 mrd).

Het EBIT van de divisie was met € 61 mio. aanzienlijk lager dan dat van de vergelijkbare periode in 2010 (€ 79 mio.), het omzetrendement daalde naar 5,2% (Q2 2010: 6,6%). De daling was voornamelijk het gevolg van de teruggelopen vraag naar complete bussen in Europa. Deze daling kon niet worden gecompenseerd door de positieve ontwikkelingen in Latijns-Amerika en Turkije. Verder speelden valuta-effecten een additionele factor.

Bij Daimler Financial Services daalde het wereldwijde contractvolume in vergelijking met eind 2010 met 1% naar € 63,1 mrd. Na correctie van wisselkoerseffecten steeg het volume met 3%. De new business ontwikkelde zich opnieuw positief en steeg ten opzichte van Q2 2010 met 7% naar 8,4 mrd. De EBIT van de divisie was met € 340 mio. aanzienlijk hoger dan in de periode Q2 2010 (€ 171 mio.) De verbetering van de winst is voornamelijk het gevolg van minder noodzalijke voorzieningen en betere marges.

Het operationele resultaat van de divisie is samengevoegd met het EBIT van Daimler Group als geheel. Deze samenvoeging weerspiegelt voornamenlijk het in de juiste verhouding brengen van de resultaten van de Equity Method Investment in EADS en de winsten en verliezen op corporate niveau.

Vooruitblik

In het licht van de beter dan verwachte resultaten van het eerste half jaar van 2011 en de huidige goede marktvraag, stuurt Daimler Group aan op een operationeel resultaat EBIT voor 2011 dat hoger zal zijn dan eerder werd aangenomen en aanzienlijk beter zal zijn dan het niveau van 2010. De ontwikkelingen in de eerste twee kwartalen tonen aan dat Daimler goed op koers ligt ten aanzien van de voorgenomen rendementsdoelstellingen die het concern in 2013 wil bereiken. Deze doelstellingen zijn 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses. De rendementsdoelstelling voor Daimler Financial Services is 17%.

Op basis van de planningen van de verschillende divisies verwacht Daimler over het volledige jaar 2011 een concernomzet te bereiken die aanzienlijk boven de € 100 mrd zal uitkomen. De groei wordt naar verwachting door alle autodivisies gedragen.

De totale afzet zal ook aanzienlijk stijgen (2010: 1,9 mio. eenheden). Daimler verwacht dat de afzet in het derde en vierde kwartaal van dit jaar bij alle divisies hoger zal zijn dan in de vergelijkbare periode in 2010.

Als gevolg van de aanhoudende vraag, de modelwijzigingen en nieuwe producten verwacht Mercedes-Benz Cars dat de afzet van Mercedes-Benz personenwagens in 2011 zal stijgen tot een nieuw record. Dankzij het zeer actuele en attractieve productgamma zal de divisie profiteren van een sterke vraag naar de C-Klasse en het succes van de S-Klasse wereldwijd. Verwacht wordt, dat de afzet in de resterende kwartalen van 2011 boven het niveau van vorig jaar zullen liggen.

De nieuwe generatie C-Klasse Limousine en Estate en de nieuwe SLK Roadster dragen belangrijk bij aan de verkoopstijging sinds maart 2011. De C-Klasse Coupé werd geïntroduceerd in juni, een volledig nieuwe M-Klasse volgt in september en een roadsterversie van de SLS AMG in het vierde kwartaal. In november zal Mercedes-Benz de nieuwe B-Klasse introduceren, de eerste van een serie van vier nieuwe modellen in het compacte segment. Voor het merk smart geldt dat de afzet op hetzelfde niveau zal blijven als in 2010, mede door de volledige beschikbaarheid van de nieuwe generatie fortwo.

Daimler Trucks gaat voor 2011 uit van een krachtige afzetstijging. Ondersteund door het algehele economische herstel en de daardoor te verwachten stijgende vraag naar transportservices en voertuigen zullen de kernmarkten overwegend duidelijke groeicijfers vertonen. De divisie zal in West-Europa profiteren van de permanente marktgroei en hierbij de leidende positie in het zware en middelzware segment kunnen behouden. Voor de NAFTA-regio ondersteunen marktaandeelwinsten in de klassen
6-8 en de uitstekende orderportefeuille de afzetprognose.

De effecten van de aardbeving hebben nog steeds een impact op de afzet in Japan, maar Daimler Trucks Asia ontving een groot aantal orders. In andere delen van Azië daarentegen, in het bijzonder op de grote Chinese markt en ook in andere groeimarkten, verwacht Daimler Trucks zijn positie te kunnen versterken.

De divisie rekent voor de komende kwartalen in vergelijking met dezelfde kwartalen vorig jaar op een verdere afzetgroei. Deze prognose is eveneens gebaseerd op de huidige orderportefeuille. De order intake bij Daimler Trucks is bij Trucks Europa/Latijns-Amerika met een tweecijferig percentage verhoogd, bij Trucks NAFTA zelfs verviervoudigd.

Mercedes-Benz Vans verwacht voor 2011 op basis van een voortdurend herstel van de belangrijkste markten een verdere afzetstijging. In aanvulling daarop zullen ook de introductie van de Sprinter in China en de verhoging van de productiecapaciteiten in Argentinië hieraan bijdragen.

Daimler Buses verwacht in 2011 de afzet van 40.000 complete bussen en chassis te kunnen overtreffen. Dit is echter uitsluitend het gevolg van de positieve ontwikkeling van de chassisactiviteiten in Latijns-Amerika. Voor de verkoop van complete bussen in Europa en Noord-Amerika wordt nog steeds van een zwakke ontwikkeling uitgegaan.

Daimler Financial Services verwacht voor 2011 een verdere stijging van het wereldwijde contractvolume. Ook voor new business gaat de divisie uit van een verdere groei. Daarnaast wordt een stabilisering van de kosten voor kredietrisico’s in het jaar 2011 en stijgende rente in de loop van het jaar verwacht.

Op basis van de vraag gaat Daimler ervan uit, dat het wereldwijde personeelsbestand in vergelijking met ultimo 2010 zal stijgen.