03
december
2020
|
12:51
Europe/Amsterdam

Voorstellen voor nieuwe benoemingen in de raad van commissarissen van Daimler

De raad van commissarissen van Daimler AG kondigt aanzienlijke personeelswisselingen aan. Aan het einde van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 31 maart 2021 loopt de ambtstermijn van de reeds lang werkzame voorzitter, Manfred Bischoff, af en zal hij de raad van commissarissen verlaten.

Met hem verlaten ook Petraea Heynike en Jürgen Hambrecht de raad van commissarissen van Daimler AG. Belangrijke nieuwe benoemingen zijn derhalve noodzakelijk.

De raad van commissarissen zal daarom tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2021 drie nieuwe kandidaten voorstellen met veel internationale managementervaring. Zij focussen momenteel de bedrijfsonderdelen van hun eigen bedrijven op de eisen van een dynamisch veranderende samenleving die wordt gekenmerkt door digitalisering en duurzaamheid.

Elizabeth Centoni, Senior Vice President Cisco Strategy & Emerging Technology, bekleedt al jarenlang senior managementfuncties bij het in Californië gevestigde IT-bedrijf.

Ben van Beurden, CEO van Royal Dutch Shell plc, staat sinds 2014 aan het hoofd van deze multinational.

Martin Brudermüller is sinds 2018 voorzitter van de raad van bestuur van BASF SE, Ludwigshafen. Hij is ook Chief Technology Officer van BASF.

“Namens de gehele raad van commissarissen wil ik onze speciale dank betuigen aan Petraea Heynike en Jürgen Hambrecht voor hun succesvolle en inspirerende rol in de raad van commissarissen van Daimler AG”, aldus Manfred Bischoff na de vergadering van de raad van commissarissen op 3 december 2020.

De ambtstermijn van Manfred Bischoff als voorzitter van de raad van commissarissen van Daimler AG loopt af aan het einde van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 31 maart 2021. Hij was tot 2003 lid van de raad van bestuur van het toenmalige DaimlerChrysler AG. In 2006 werd hij gekozen tot lid van de raad van commissarissen van DaimlerChrysler AG en in 2007 nam hij het voorzitterschap over.

Petraea Heynike, al jarenlang topmanager bij Nestlé, is sinds 2011 lid van de raad van commissarissen, en Jürgen Hambrecht, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van BASF en voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van BASF, sinds 2008.

“Elizabeth Centoni, Ben van Beurden en Martin Brudermüller zijn met hun uitgebreide kennis van management, transformatie en internationale markten uitstekende kandidaten voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen”, aldus Manfred Bischoff.

Tijdens de vergadering van 3 december 2020 stemde de raad van commissarissen van Daimler AG er ook mee in om in de vergadering na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 31 maart 2021 Bernd Pischetsrieder voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de raad van commissarissen.

Bernd Pischetsrieder was jarenlang lid van de raad van bestuur van BMW AG en vervolgens voorzitter van de raad van bestuur van 1993 tot 2000. Na zijn overstap naar Volkswagen AG was hij ook daar voorzitter van de raad van bestuur, van 2002 tot 2006. Van 2013 tot 2019 was hij voorzitter van de raad van commissarissen van Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG. Hij is sinds 2014 lid van de raad van commissarissen van Daimler AG.

Manfred Bischoff als reactie op de nominatie van Bernd Pischetsrieder: “Bernd Pischetsrieder is een van de meest internationaal erkende auto-experts. Zijn expertise en schat aan ervaring zijn van buitengewoon belang voor Daimler AG. Hij is nauw betrokken geweest bij de beslissingen om het concern te digitaliseren en te elektrificeren en zo het productportfolio te heroriënteren. Ik waardeer hem persoonlijk en professioneel en het zou me verheugen als hij mij zou opvolgen als voorzitter van de raad van commissarissen van Daimler AG.”

Boilerplate

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die onze huidige kijk op toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. De woorden ‘verwachten’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘schatting’, ‘verwacht’, ‘voornemens zijn’, ‘mogelijk’, ‘zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘project’ en vergelijkbare uitdrukkingen worden gebruikt om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen zijn onderhevig aan vele risico’s en onzekerheden, inclusief een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische omstandigheden, met name een afname van de vraag in onze belangrijkste markten; een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten; gevallen van overmacht, onder meer als gevolg van natuurrampen, pandemieën, terrorisme, politieke onrust, gewapende conflicten, industriële ongevallen en de effecten daarvan op onze verkopen, inkoop, productie of financiële dienstverlening; veranderingen in valutakoersen en tariefregelingen; een verandering in consumentvoorkeuren naar kleinere auto’s met kleinere marges; een mogelijk gebrek aan acceptatie van onze producten of services dat onze mogelijkheden beperkt om prijzen te realiseren en onze productiecapaciteit adequaat te benutten; prijsverhogingen van brandstof of ruwe materialen; verstoring van de productie vanwege materiaaltekorten, stakingen of faillissementen bij toeleveranciers; een afname van verkoopprijzen van gebruikte auto’s; de effectieve implementatie van maatregelen om kosten te besparen en efficiëntie te optimaliseren; de zakelijke vooruitzichten van bedrijven waarin we een aanzienlijk aandelenbelang hebben, de succesvolle implementatie van strategische samenwerkingen en joint ventures; veranderingen in wetten, voorschriften en overheidsbeleid, met name op het gebied van voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid; de afronding van lopende overheidsonderzoeken of van onderzoeken waar overheden om hebben verzocht en de afronding van lopende of dreigende toekomstige gerechtelijke procedures; en andere risico’s en onzekerheden, waarvan we er enkele beschrijven onder het kopje ‘Risk and Opportunity Report’ in het huidige jaarverslag of de actuele tussenrapportage. Als een van deze risico’s en onzekerheden zich voordoet of als de aannames die ten grondslag liggen aan een van onze toekomstgerichte verklaringen onjuist mocht blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die we in dergelijke verklaringen vermelden of impliceren. Wij zijn niet voornemens, en aanvaarden geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, aangezien ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van publicatie.

Over Daimler

Daimler AG is een van de meest succesvolle autobedrijven ter wereld. Met de divisies Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses en Daimler Mobility is de voertuigfabrikant een van de grootste aanbieders van premium personenwagens en een van de grootste fabrikanten van bedrijfswagens ter wereld. Daimler Mobility biedt financiering, lease, fleet management, investeringen, credit cards, verzekeringen en innovatieve mobiliteitsservices. De oprichters van de onderneming – Gottlieb Daimler en Carl Benz – schreven historie door in 1886 de automobiel uit te vinden. Als pionier op het gebied van autotechniek ziet Daimler het als zijn drive en verplichting om toekomstige mobiliteit op een veilige en duurzame manier vorm te geven. De focus van de onderneming ligt op innovatieve en groene technologieën en op veilige, hoogwaardige voertuigen die fascineren en inspireren. Daimler investeert consequent in de ontwikkeling van elektrische aandrijvingen – van hightech verbrandingsmotoren en hybride auto’s tot volledig elektrische aandrijvingen met accu’s of brandstofcellen – om op lange termijn lokaal emissievrij rijden mogelijk te maken. De inspanningen van de onderneming zijn tevens gericht op de intelligente connectiviteit van zijn modellen, autonoom rijden en nieuwe mobiliteitsconcepten. Daimler ziet het als zijn verplichting om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en het milieu. Daimler verkoopt zijn modellen en services in nagenoeg alle landen wereldwijd en heeft fabrieken in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Naast Mercedes-Benz, ‘s werelds meest waardevolle luxe automerk (bron: Interbrand-onderzoek, 20 oktober 2020), en Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach en Mercedes me bestaat het merkenportfolio uit smart, EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra & Thomas Built Buses alsmede de merken van Daimler Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services en Daimler Truck Financial. De onderneming staat genoteerd aan de beurzen van Frankfurt en Stuttgart (tickersymbool DAI). In 2019 verkocht het concern 3,3 miljoen voertuigen en bood werkgelegenheid aan zo’n 298.700 werknemers. De omzet bedroeg € 172,7 miljard, de EBIT werd vastgesteld op € 4,3 miljard.