13
juli
2019
|
11:52
Europe/Amsterdam

Voorlopig resultaat tweede kwartaal 2019 – Daimler past resultaatverwachting aan

Vanwege de hieronder genoemde thema’s heeft Daimler AG in het tweede kwartaal van 2019 een concern-EBIT gerealiseerd die duidelijk lager ligt dan de marktverwachtingen. De concern-EBIT bedraagt € minus 1,6 miljard (Q2 2018: € 2,6 miljard).

De EBIT voor de divisies bedraagt:

 • Mercedes-Benz Cars: € minus 0,7 miljard (Q2 2018: € 1,9 miljard).

 • Daimler Trucks: € 0,7 miljard (Q2 2018: € 0,5 miljard).

 • Mercedes-Benz Vans: € minus 2,0 miljard (Q2 2018: € 0,2 miljard).

 • Daimler Buses: € 0,1 miljard (Q2 2018: € 0,1 miljard).

 • Daimler Financial Services: € 0,4 miljard (Q2 2018: € 0,1 miljard).

 • Consolidatie: € minus 0,1 miljard (Q2 2018: € minus 0,1 miljard).

Alle aangegeven resultaatwaarden zijn nog voorlopig en niet gecontroleerd.

In aanvulling op de al in de ad-hoc-mededeling van 23 juni 2019 gepubliceerde feiten hadden de volgende thema’s een duidelijke invloed op de EBIT:

 • Nieuwe informatie heeft geleid tot een geactualiseerde waardering van het risico met betrekking tot reserveringen voor een omvangrijke terugroepactie van Takata-airbags in Europa en in andere delen van de wereld. De reserveringen moesten met circa € 1,0 miljard worden verhoogd.

 • Daarnaast werd de EBIT beïnvloed door een vandaag doorgevoerde herinschatting in verband met lopende regelgevende en gerechtelijke procedures en maatregelen met betrekking tot Mercedes-Benz dieselvoertuigen in verschillende regio’s, wat tot een toename van de verwachte uitgaven van circa € 1,6 miljard leidde.

 • Tenslotte zal een vandaag door de raad van bestuur van Daimler AG genomen besluit in het kader van de beoordeling en priorisering van het productportfolio het resultaat van de divisie Mercedes-Benz Vans in het tweede kwartaal van 2019 met circa € 0,5 miljard negatief beïnvloeden.

Bij de herwaardering van de resultaatverwachting voor het jaar 2019 moeten, naast bovengenoemde factoren, ook aangepaste afzet- en resultaatprognoses worden meegenomen, die resulteren uit de volgende factoren:

 • Langzamere opstart van de productie beïnvloedt de beschikbaarheid van auto’s gedurende het volledige jaar 2019.

 • De automobielmarkten groeien minder dan verwacht.

Daaruit voortvloeiend heeft Daimler nu de volgende verwachtingen voor de concern-EBIT en het omzetrendement van de divisies voor 2019:

 • De concern-EBIT zal nu duidelijk onder de waarde van het voorgaande jaar liggen (tot dusver: in de orde van grootte van het voorgaande jaar).

 • Mercedes-Benz Cars verwacht nu een omzetrendement van 3 tot 5% (tot dusver: 6 tot 8%).

 • Daimler Trucks verwacht onveranderd een omzetrendement van 7 tot 9%.

 • Mercedes-Benz Vans verwacht nu een omzetrendement van minus 15 tot minus 17% (tot dusver: minus 2 tot minus 4%).

 • Daimler Buses verwacht onveranderd een omzetrendement van 5 tot 7%.

 • Daimler Financial Services verwacht onveranderd een rendement op eigen kapitaal van 17 tot 19%.

  De Free Cash Flow van de industriële activiteiten in het tweede kwartaal van 2019 zal onder het niveau van het kwartaal in het voorgaande jaar liggen. Voor het boekjaar 2019 kan niet langer worden verwacht, dat de Free Cash Flow van de industriële activiteiten licht hoger zal zijn dan de waarde van het voorgaande jaar.

De definities van de EBIT en het omzetrendement zijn in het jaarverslag van Daimler 2018 op de pagina’s 344 en 345 beschreven.