05
september
2011
|
02:00
Europe/Amsterdam

Verkeerseducatieprogramma Roadsense: vervolg wegens succes

  • RoadSense maakt jongeren meer bewust van risico’s in het verkeer

  • Positieve invloed op verantwoordelijkheidsgevoel in het verkeer zet aan tot veiliger verkeersgedrag

  • RoadSense nog dit jaar in Eindhoven en Almere

Het internationale verkeerseducatieprogramma RoadSense van Mercedes-Benz is ook in Nederland met groot enthousiasme ontvangen door deelnemers, scholen, lokale overheden en pers. RoadSense heeft als doel het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) toont aan dat jongeren na het volgen van het Roadsense-programma zich beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verkeersverantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren. RoadSense krijgt dit jaar dan ook nog een vervolg in Eindhoven en Almere. Soms zelfs met subsidie van gemeenten.

Het interactieve verkeerseducatieprogramma RoadSense is opgezet door Mercedes-Benz. Het lesprogramma is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op aanbevelingen van de Europese Commissie. RoadSense laat jongeren kritisch stil staan bij het thema verkeersveiligheid. Dat gebeurt door groepsdiscussies, oefeningen van risicosituaties in het zogenaamde veiligheidslaboratorium en praktijkoefeningen. Dat laatste onderdeel is zeer aansprekend, omdat de cursisten daarbij onder begeleiding van een professionele instructeur op een afgesloten terrein zelf mogen rijden in een auto van de Mercedes-Benz Driving Academy.

Het belang van verkeerseducatie in de categorie jongeren van 12-18 jaar is groot. Het verkeer is namelijk de belangrijkste doodsoorzaak in deze groep. 

Succesvolle start in Nederland

RoadSense is met ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland in het voorjaar van dit jaar in Nederland van start gegaan in Amsterdam. Sinds maart hebben zo’n 700 scholieren in de leeftijdsklasse van 14-16 jaar deelgenomen. De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft naar aanleiding daarvan een studie uitgevoerd. Daartoe vulden deelnemers zowel voor- als achteraf vragenlijsten in. Een belangrijke conclusie die daarbij naar voren kwam, is dat jonge passagiers inderdaad blootgesteld worden aan gevaarlijk rijgedrag. Deelnemers (vooral jongens) die bijvoorbeeld al eens waren ingestapt bij bestuurders die onder invloed van alcohol waren, blijken ‘lossere’ opvattingen te hebben over verkeersveiligheid én vertonen zelf vaker risicovol gedrag. Ook bleek dat jonge passagiers er moeite mee hebben om bestuurders aan te spreken op gevaarlijk (rij)gedrag. Ze zijn ervan overtuigd dat de bestuurder uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid. Uit de vragenlijsten die na afloop werden ingevuld, bleek dat RoadSense direct effect had. Alle deelnemers spraken naar aanleiding van het programma de krachtige intentie uit zich veiliger dan voorheen te gaan gedragen in het verkeer. Bovendien bleek een sterke positieve invloed op de meeste opvattingen met betrekking tot verkeersveiligheid. Opvallend detail: RoadSense had een extra positief effect op deelnemers die ooit waren blootgesteld aan het rijden met een bestuurder die onder invloed was van alcohol. Jongeren die het RoadSense-programma hebben gevolgd, zijn daardoor vandaag al verantwoordelijke bijrijders. En dat is een gezonde basis om zich tot een veilige bestuurder (m/v) van morgen te ontwikkelen.

Vervolg in Eindhoven en Almere 

De positieve effecten van het RoadSense-programma in Amsterdam hebben geleid tot interesse van scholen uit het hele land. RoadSense krijgt dan ook een vervolg. Om te beginnen van 11 t/m 21 oktober in Eindhoven. Diverse scholen hebben hun leerlingen al aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer inschrijvingen. Dat kan via www.roadsense.nl. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Van 15-25 oktober aanstaande is het Raodsense-programma te volgen in Almere. Ook voor deze periode kunnen nog inschrijvingen worden geaccepteerd. Daarbij is het goed te weten dat de gemeenten van Almere bijvoorbeeld en Dronten 50% van de deelnamekosten voor hun rekening nemen. Daardoor komt het bedrag per cursist nog gunstiger uit. In 2012 komt RoadSense naar onder andere Den Haag, Rotterdam, Utrecht en weer naar Amsterdam.

Meer informatie over RoadSense is te vinden op www.roadsense.nl.

Het uitgebreide onderzoeksrapport van de SWOV is als PDF bijgesloten.