23
april
2012
|
02:00
Europe/Amsterdam

Vanaf oktober: je rijbewijs halen met de Mercedes-Benz Driving Academy

  • Rij-opleiding volledig in teken van veiligheid

  • Unieke coachingmethode door de beste instructeurs

  • Naadloze aansluiting op RoadSense-verkeerseducatieprogramma

  • Mercedes-Benz streeft naar ongevalvrij rijden

Mercedes-Benz Nederland heeft vandaag haar plan bekendgemaakt om vanaf oktober 2012 autorijlessen aan te bieden, met als doel jongeren vaardigheden bij te brengen voor veilig en plezierig autorijden . De lessen worden gegeven door de Mercedes-Benz Driving Academy (MBDA), om te beginnen in de regio Haarlem, Amsterdam en Aalsmeer. Mercedes-Benz biedt hiermee een kwalitatief hoogwaardige rij-opleiding die klanten optimaal voorbereidt op het officiële rij-examen. Tegelijkertijd zet de MBDA zich in om verkeerseducatie en verkeersveiligheid op een hoger plan te brengen. Dit past in de lange traditie die Mercedes-Benz heeft op het gebied van veilig autorijden. De MBDA bereidt leerlingen voor op de hedendaagse verkeerssituatie en gaat daarbij verder dan elementaire voertuigbeheersing en het uit het hoofd leren van verkeersregels. De specifieke aanpak is succesvol.

Mercedes-Benz is de eerste autofabrikant in Europa die zich op de rijschoolmarkt begeeft. De MBDA die in Nederland ook al het succesvolle RoadSense-verkeerseducatieprogramma aanbiedt, vormt daarbij de spil. De MBDA verzorgt de auto’s, de inhoud van de lessen, het lesmateriaal en uiteraard op en top getrainde instructeurs.

Bewezen succesvolle, vernieuwende aanpak

De lesmethode van de MBDA sluit naadloos aan op het RoadSense verkeerseducatieprogramma dat in Nederland al langer met veel succes wordt aangeboden. RoadSense richt zich op jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar en heeft als doel het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Dit gebeurt door middel van een theoretisch én praktisch lesprogramma dat niet alleen wetenschappelijk is onderbouwd, maar ook is gebaseerd op aanbevelingen van de Europese Commissie. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) toont aan dat de uitgangspunten van RoadSense werken. Zo blijkt dat jongeren na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren. Ook de educatiemethode van de rijlessen van de MBDA is gebaseerd op de best werkende leermethodes en de resultaten uit laatste Europese, wetenschappelijke onderzoeken. Het leerplan dat is ontwikkeld door internationale experts op het gebied van rij-opleidingen en verkeersveiligheid is volledig afgestemd op de Nederlandse markt. Intensieve, gerichte persoonlijke coaching staat daarbij centraal. Daarnaast krijgt elke leerling een persoonlijke risicoanalyse aangeboden. Deze geeft inzicht in zijn of haar eigen risicovolle houdingen, meningen en gedragintenties. Zelfs als een leerling in staat is een auto op meesterlijke wijze te besturen, kan hij of zij door een bepaalde houding opeens risicovol rijgedrag vertonen. Ook worden leerlingen in bijvoorbeeld workshops gestimuleerd om tijdens de praktijklessen én na het behalen van het rijbewijs een zo veilig mogelijk verkeersgedrag te laten zien.

Getalenteerde rij-instructeurs

Naast de unieke lesmethode onderscheidt de MBDA zich vooral doordat het de meest getalenteerde rij-instructeurs in dienst heeft. Zij zijn speciaal geslecteerd, vooral op coachingskwaliteiten.

De vernieuwende en interactieve aanpak van de MBDA is bewezen effectief en succesvol. In Groot-Brittannië, waar het programma sinds 2009 loopt, is het slagingspercentage van Mercedes-Benz Driving Academy-cursisten bijvoorbeeld significant hoger dan het Britse landelijke gemiddelde. Ter voorbereiding op de Nederlandse lancering deze herfst, werft de MBDA momenteel bevoegde rij-instructeurs. Deze zullen intensief worden ingewerkt om het lesprogramma van de Mercedes-Benz Driving Academy met een effectieve coachingstijl te ondersteunen. De instructeurs van de Mercedes-Benz Driving Academy komen in dienst bij Mercedes-Benz.

Een echte Mercedes-Benz traditie: veiligheid als topprioriteit

Volgens Martin Hegeman, Divisiedirecteur Mercedes-Benz Cars van Mercedes-Benz Nederland, is het voor het merk een logische stap om vanaf oktober een officieel erkende rij-opleiding aan te bieden: “Wij kennen een lange traditie van continue verbetering van de verkeersveiligheid. Met talloze innovaties lopen de modellen van Mercedes-Benz daarbij voorop. Echter: slechts 10% van alle ongevallen is het gevolg van een technisch defect. Maar liefst 90% van alle ongevallen is te wijten aan een menselijke fout. Met de Mercedes-Benz Driving Academy zetten wij ons actief in voor het verbeteren van de rijvaardigheid van vooral beginnende bestuurders. Uit onderzoek van onder meer de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) komt naar voren dat juist deze groep een van de grootste risco’s loopt in het Nederlandse verkeer. Zo blijkt onder meer dat jonge beginnende automobilisten (18-24 jaar) een relatief grote kans maken om betrokken te raken bij een ernstig verkeersongeval (met doden of zwaargewonden als gevolg). Per gereden kilometer is die kans ruim vier keer zo groot als voor automobilisten in de leeftijdscategorie van 30-59 jaar. Mercedes-Benz zet zich sinds de oprichting van het merk in om rijden zonder ongevallen mogelijk te maken en de Mercedes-Benz Driving Academy vormt daarbij een belangrijke nieuwe stap."