26
maart
2021
|
14:28
Europe/Amsterdam

Uniek groene-stroomconcept: vanaf 2022 haalt Mercedes-Benz CO2-vrije elektriciteit uit zon, wind en waterkracht

Samenvatting
  • Mercedes-Benz breidt samen met energieleverancier Enovos en de Noorse energieproducent Statkraft het groene-stroomportfolio in Duitsland uit: de groene-stroommix bestaat uit zonne- en windenergie plus waterkracht
  • Elektriciteit wordt onder andere opgewekt in een zonnepark nabij Ingolstadt en ruim 200 windturbines in heel Duitsland. Het portfolio wordt aangevuld met elektriciteit uit waterkrachtcentrales, zodat de groene-stroomvoorziening altijd gegarandeerd is
  • Samenwerking maakt het mogelijk om vanaf 2022 CO2-vrije elektriciteit in te kopen uit hernieuwbare energiebronnen en vormt de basis voor CO2-neutrale productie
  • In Duitsland worden naast de fabrieken voor personenwagens, bestelwagens, trucks en bussen ook alle overige Daimler-locaties voorzien van groene stroom, inclusief het hoofdkantoor en administratieve locaties

Mercedes-Benz breidt in samenwerking met energieleverancier Enovos en de Noorse energieproducent Statkraft zijn groene-stroomportfolio uit. Dat betekent dat de onderneming vanaf 2022 in Duitsland elektriciteit gaat inkopen die uitsluitend afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Een contract voor de levering van groene stroom verzekert onder alle omstandigheden de aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

De CO2-vrije elektriciteit uit zonne- en windenergie plus waterkracht wordt opgewekt in verschillende energiecentrales, waarvan de meeste in Duitsland staan. Dit omvat een deel van een zonnepark ter grootte van zestig voetbalvelden nabij Ingolstadt en 24 windparken met in totaal ruim 200 windturbines. De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, komt ongeveer overeen met het bedrag dat 65.000 huishoudens op jaarbasis verbruiken. De intelligente mix wordt aangevuld met elektriciteit uit flexibele waterkrachtcentrales.

De opwekking van groene stroom loopt synchroon met het verbruik, zodat de levering van groene stroom vanuit het net per kwartier kan worden gegarandeerd. In veel eerdere groene-stroomcontracten vond de teruglevering aan het net enkel op jaarbasis plaats. Een groene-stroomconcept van dit type en deze omvang is tot dusver uniek in Duitsland. Het maakt de subsidievrije aanleg van het zonnepark mogelijk en het in bedrijf houden van de windturbines, die vanaf dit jaar niet meer worden gesubsidieerd op grond van de Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG). In 2018 was Mercedes-Benz de eerste grote industriële klant in Duitsland die met een soortgelijk concept de langetermijnexploitatie van zes Noord-Duitse windparken veiligstelde nadat de EEG-subsidie was beëindigd. De eerste Mercedes-Benz locaties worden al voorzien van deze CO2-vrije stroom.

“Vanaf 2022 zal Mercedes-Benz CO2-neutraal produceren in de eigen fabrieken over de hele wereld. En vanaf volgend jaar is de elektriciteit die voor onze fabrieken wordt ingekocht uitsluitend afkomstig van hernieuwbare bronnen. Met andere woorden, 100 procent groene stroom wereldwijd. De uitbreiding van het groene-stroomaanbod in Duitsland is hiervoor een belangrijke basis”, aldus Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Production and Supply Chain Management.

In Duitsland wordt groene stroom niet alleen aangewend voor de personenwagenfabrieken, maar voor alle Daimler-locaties. Dit omvat ook de Duitse bestelwagen-, truck- en busfabrieken, evenals de centrale en administratieve eenheden - in totaal meer dan 100 locaties. De onderneming levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland en aan de energietransitie.

‘Ambition 2039’ en CO2-neutraal produceren

Mercedes-Benz hanteert een duurzame, geïntegreerde bedrijfsstrategie. De onderneming kijkt daarbij naar de totale waardeketen: van de ontwikkeling, het toeleveranciersnetwerk en de productie tot de elektrificatie van producten en verder tot hernieuwbare energiebronnen voor de gebruiksfase van elektroauto’s. Met ‘Ambition 2039’ streeft Mercedes-Benz naar een volledig connected en CO2-neutraal modellengamma in 2039 - elf jaar eerder dan vereist door de EU-wetgeving. De onderneming verwacht dat tegen 2030 meer dan 50 procent van de personenwagenverkopen bestaat uit plug-in hybrids of volledig elektrische auto’s.

Een belangrijke mijlpaal is de CO2-neutrale productie in alle eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG wereldwijd vanaf 2022. Om klimaatneutraliteit te bereiken, worden de emissies die optreden bij de autoproductie en bij de energievoorziening van de fabrieken consequent verminderd of, waar mogelijk, geheel vermeden. De inkoop van groene stroom is daar een belangrijk onderdeel van. Vanaf 2022 zullen alle eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG wereldwijd daarom uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruiken. Om CO2-neutraal te produceren, vertrouwt de onderneming niet alleen op het gebruik van groene stroom, maar ook op een continue verhoging van de energie-efficiëntie en de implementatie van duurzame warmtevoorziening (meer informatie: Mercedes-Benz fabrieken produceren vanaf 2022 CO2-neutraal).

Ook Daimler Trucks & Buses zet koers naar ‘groene’ productie: alle Europese fabrieken moeten tegen 2022 CO-neutraal produceren en een CO2-neutrale energievoorziening hebben. Daimler Trucks North America (DTNA) is voornemens om tegen 2025 in al zijn fabrieken CO-neutraal te produceren, waarbij de Portland Truck Manufacturing Plant al in 2020 een CO-neutrale productie heeft gerealiseerd. Alle andere fabrieken van Daimler Trucks & Buses wereldwijd gaan dat voorbeeld volgen. Concreet betekent dit dat de bestaande truck- en busfabrieken hun ingekochte elektrische energie alleen uit hernieuwbare bronnen halen.

Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer dan 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2020 werden circa 2,1 miljoen personenwagens en bijna 375.000 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.