26
mei
2020
|
12:08
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz fabrieken wereldwijd produceren vanaf 2022 CO2-neutraal

Voertuigproductie speelt een cruciale rol op de weg naar emissievrije mobiliteit. Met betrekking tot de energie die daarbij wordt gebruikt, bereikt Mercedes-Benz AG een belangrijke mijlpaal: alle eigen fabrieken zullen vanaf 2022 CO2-neutraal produceren. Dit omvat meer dan dertig personen- en bestelwagenfabrieken wereldwijd en is een verdere stap in de implementatie van ‘Ambition2039’, de doelstelling van de onderneming om vanaf 2039 een CO2-neutraal modellengamma aan te bieden. Als eerste stap worden de emissies die door de voertuigproductie van Mercedes-Benz en de energievoorziening van de fabrieken worden gegenereerd, op consequente wijze gereduceerd of waar mogelijk helemaal vermeden. De onderneming hanteert daarbij drie strategische pijlers: de voortdurende verhoging van de energie-efficiëntie, het gebruik van groene stroom en de implementatie van een duurzame warmtevoorziening.

“We zetten nu al standaarden met betrekking tot een energiezuinige en grondstofbesparende productie in de fabrieken van Mercedes-Benz Cars. Dit varieert van een consistente CO2-reductie en duurzame logistiek tot biodiversiteit op onze verschillende locaties in de wereld. In 2022 zullen we de CO2-uitstoot in onze fabrieken al met meer dan de helft hebben teruggebracht. Het bewustzijn met betrekking tot energiezuinig handelen is verankerd in onze processen en is dagelijkse kost voor onze medewerkers. Een CO2-neutrale productie is een belangrijke mijlpaal in het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars en niet in de laatste plaats in de uitvoering van onze duurzame bedrijfsstrategie”, aldus Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG en verantwoordelijk voor Production & Supply Chain Management.

Om een klimaatneutrale productie te realiseren, worden de emissies bij de Mercedes-Benz voertuigproductie en bij de energievoorziening van de fabrieken in een eerste stap systematisch gereduceerd of zoveel mogelijk vermeden. De onderneming hanteert daarbij drie strategische pijlers: het continu verhogen van de energie-efficiëntie, het gebruik van groene stroom en het realiseren van een duurzame warmtevoorziening.

Ingo Ettischer, hoofd Mercedes-Benz Vans Operations: “Duurzaamheid is een fundamenteel principe van onze bedrijfsstrategie en van Mercedes-Benz Vans. In de toekomst zullen we onze toeleveringsketens en onze fabrieken nog meer op duurzaamheid richten - zowel in de productie als in het product zelf. Met de toenemende elektrificatie van ons modellengamma wordt de emissievrije productie steeds belangrijker voor de zero-emission-mobiliteit. De maatregelen variëren van de levering van groene stroom tot het gebruik van vorkheftrucks op waterstof en het gebruik van afvalwarmte uit eigen centrales voor bepaalde productiestappen.”

Energie-efficiëntie, groene stroom en duurzame warmtevoorziening bij Mercedes-Benz AG

Een jaar geleden presenteerde Mercedes-Benz zijn weg naar CO2-neutrale mobiliteit met ‘Ambition2039’. De onderneming kijkt naar de hele waardeketen, van de ontwikkeling tot het leveranciersnetwerk, van de eigen productie tot de elektrificatie van modellen en zelfs verder naar hernieuwbare energieën voor de gebruiksfase van de elektrische voertuigen. CO2-neutrale productie is een belangrijke stap in de uitvoering van ‘Ambition2039’.

De energie-efficiëntie van een fabriek is van groot belang voor de vermindering en preventie van CO2-uitstoot en dus ook voor de omschakeling naar een CO2-neutrale productie, omdat elke kilowattuur aan niet verbruikte energie een positieve bijdrage levert aan de ecologische voetafdruk. Energie-efficiëntie is nu al een belangrijke factor in de productie: maatregelen als bijvoorbeeld het optimaliseren van de verlichtings- en ventilatiesystemen, het intelligent regelen van de stroomvoorziening en het gebruik van efficiënte en state-of-the-art technologie bij de planning dragen bij aan aanzienlijke energiebesparingen in de fabrieken. Het locatiegebonden energiebeheer zorgt voor een continue vermindering van het verbruik. De medewerkers in de fabrieken over de hele wereld worden hiervan bewust gemaakt met een breed scala aan maatregelen. Zo zijn er bijvoorbeeld energiebesparende tips en trainingen. De medewerkers leveren met hun energiebewustzijn en hun innovatieve ideeën een belangrijke bijdrage aan energiebesparing.

Een belangrijk aspect van CO2-neutrale productie is de duurzame energievoorziening van de fabrieken. Dit omvat onder andere de uitbreiding van in-house opwekking van duurzame energie op de verschillende locaties. Ten tweede is de inkoop van groene stroom een essentieel onderdeel van deze strategie: vanaf 2022 zullen de eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG over de hele wereld uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen betrekken. Er zal gebruik worden gemaakt van elektriciteit uit zonne-energie, windenergie en waterkrachtcentrales. In de toekomst zal de onderneming bijvoorbeeld elektriciteit betrekken uit windkrachtcentrales waarvan de subsidies volgens de Duitse wet op de hernieuwbare energie na 2020 worden stopgezet. Op die manier zorgt het concern ervoor dat zes windparken in Noord-Duitsland op lange termijn in bedrijf blijven. De groene stroom wordt gebruikt voor de productie van de elektrische EQC (stroomverbruik gecombineerd: 20,8-19,7 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km)[1] in de fabriek van Mercedes-Benz in Bremen en voor de accuproductie op de locatie van Deutsche ACCUMOTIVE in Kamenz, Saksen. De bestelwagenfabriek in Vitoria (Spanje) – die ook de elektrische Vito produceert en vanaf 2020 de EQV van Mercedes-Benz Vans – gebruikt nu al uitsluitend groene stroom voor de gehele locatie.

In Duitsland is de groene stroomvoorziening niet alleen voor de fabrieken gewaarborgd: vanaf 2022 zullen alle Duitse vestigingen van Daimler AG, Mercedes-Benz AG, Daimler Trucks AG en Daimler Mobility AG groene stroom gebruiken die volledig uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt en dus geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Een locatieoverstijgend energiecontract zorgt ervoor dat er volledig in de elektriciteitsbehoefte wordt voorzien door een mix van zonne-energie, windenergie en waterkrachtcentrales. Het grootste deel is afkomstig uit Duitse centrales. De groene stroom wordt altijd opgewekt op basis van de vraag. Een groene stroom-concept van deze aard en omvang is tot op heden uniek.

Een ander belangrijk aspect bij het realiseren van een CO2-neutrale productie is de continue uitbreiding van de duurzame warmtevoorziening van de fabrieken van Mercedes-Benz AG. De onderneming zal daarbij onder andere gebruik maken van biogas, biomassa, geothermische energie en zonnewarmte, maar ook van warmtepompen. Zo zal de Mercedes-Benz fabriek in Jawor (Polen) motoren en in de toekomst ook accu’s op CO2-neutrale basis produceren. De fabriek zal elektriciteit betrekken uit een windmolenpark en in de verwarmingsbehoefte zal worden voorzien door een biomassaverwarmingscentrale naast de fabriek. De centrale levert energie uit hernieuwbare bronnen. Mercedes-Benz AG is daarmee een van de eerste grote industriële ondernemingen in Polen die contracten heeft afgesloten met lokale leveranciers van groene stroom en warmte.

Als laatste stap worden onvermijdelijke CO2-emissies gecompenseerd door middel van gekwalificeerde projecten. Onvermijdelijke emissies zijn met name afkomstig van de bestaande hoog rendement gas-warmtekrachtkoppelingscentrales (elektriciteit-warmtekoppeling) als gevolg van de klimaatvriendelijke eigen opwekking van warmte en elektriciteit. De compensatieprojecten voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van het Clean Development Mechanism (CDM) van de Verenigde Naties (VN) en aan de aanvullende Gold Standard. De projecten bevorderen een duurzame, sociale en ecologische ontwikkeling in de projectlanden en voorkomen zo niet alleen CO2-uitstoot. De portefeuille omvat projecten op het gebied van duurzame energievoorziening, zoals bijvoorbeeld geothermische energie in Indonesië of een drinkwaterzuivering in Oeganda die minder CO2 produceert.

[1] Het stroomverbruik en de actieradius zijn vastgesteld op basis van Verordening (EG) nr. 692/2008. Het stroomverbruik en de actieradius zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie.
Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer dan 173.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens, bestelwagens en services. Bovendien streeft de onderneming naar connectiviteit, autonoom rijden en alternatieve aandrijvingen met zijn toekomstgerichte innovaties. Het productportfolio van Mercedes-Benz Cars omvat de merken Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach en Mercedes me, alsmede het merk smart en het product- en technologiemerk EQ voor elektromobiliteit. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2019 werden bijna 2,4 miljoen auto’s en meer dan 438.000 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met meer dan veertig fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid betekent voor Daimler het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.