09
oktober
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Succesvolle rijopleiding Mercedes-Benz DrivingAcademy twee jaar in Nederland

De rijopleiding van de Mercedes-Benz DrivingAcademy viert zijn tweejarig bestaan. In twee jaar is de rijopleiding die zich kenmerkt door een unieke, coachende lesmethode in alle opzichten fors gegroeid. Bij de start waren er vier Driving Coaches in dienst, nu zijn het er 14. Inmiddels zijn de rijlessen van de Mercedes-Benz DrivingAcedamy te volgen in grote delen van het land en bij dat alles is het dienstenpakket breder dan ooit: de Mercedes-Benz DrivingAcademy verzorgt nu ook Eco Driver trainingen en Intelligent Drive sessies.

De rijopleiding van de Mercedes-Benz DrivingAcademy (MBDA) is in oktober 2012 in Amsterdam van start gegaan met vier instructeurs (Driving Coaches). Inmiddels is de rijopleiding te volgen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Brabant. Er zijn nu 14 Driving Coaches in dienst.

Een rijopleiding met toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de MBDA-rijopleiding zit hem in het feit dat de MBDA actief bijdraagt aan het vergroten van het zelfinzicht in risico’s van beginnende bestuurders. Bovendien is er veel aandacht voor risicofactoren die kunnen voortvloeien uit de persoonlijke levensstijl. Uniek is de coachende lesmethode die volledig is afgestemd op de persoonlijkheid van de leerling en het curriculum. De rijlessen worden gegeven door speciaal getrainde instructeurs. En met behulp van e-learning modules leert de cursist bijvoorbeeld online om te gaan met omstandigheden met specifieke risicofactoren. Ook wordt van elke cursist een zogenaamd ‘risicoprofiel’ opgesteld. Tijdens de rijopleiding wordt daar door middel van intensieve coaching veel aandacht besteed. Deze gerichte, persoonlijk aanpak betaalt zich uit: over 2013 en 2014 bedroeg het gemiddelde slagingspercentage van MBDA-leerlingen 65-70%. Het landelijke gemiddelde bedraagt 45-50% (cijfers afkomstig van www.rijschoolgegevens.nl van het CBR - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Driving Coaches gecoacht

De MBDA Driving Coaches worden geselecteerd op hun coachende kwaliteiten en ze worden zelf ook intensief gecoacht. Elke instructeur krijgt elke maand gedurende twee dagen een camera in zijn/haar lesauto om de manier van lesgeven vast te leggen. Hier kan de coach zichzelf terugzien en vaststellen waar eventueel nog verbeterpunten liggen.

Nieuwe diensten

De MBDA richt zich niet alleen op het opleiden voor het rijexamen. Met RoadSense wordt een verkeerseductieprogramma aangeboden voor scholieren in de leeftijd van 14-16 jaar. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft RoadSense in opgenomen in de toolkit voor Permanente Verkeerseducatie (PVE). Daarmee is RoadSense erkend lesmateriaal voor Provinciale en Regionale Verkeersorganen.

Sinds kort biedt de MBDA ook Intelligent Drive-sessies  aan. Dit zijn één-op één-sessies voor eigenaren van een nieuwe Mercedes-Benz. De product trainer legt daarbij uit hoe alle innovatieve features in de auto werken. Dat is vooral handig omdat er in een hoog tempo nieuwe technologieën worden geïntroduceerd.

Om bestuurders te ondersteunen bij een zo zuinig mogelijke rijstijl zijn er de Eco Driver-trainingen. Deze trainingen omvatten een theoretisch gedeelte waarbij CO2-reducerende technologieën de revue passeren en een praktijkgedeelte in de eigen auto. Daarbij wordt voortgeborduurd op de kennis van het Nieuwe Rijden én wordt rekening gehouden met de aandrijfvorm van de auto. Tijdens de sessies zien de coaches snel waar een bestuurder nog winst kan behalen. Ook hier kan de coachende lesmethode tot indrukwekkende resultaten leiden: de MBDA belooft dat klanten eenvoudig 10-15% zuiniger kunnen rijden zonder te hoeven inleveren op het gebied van rijplezier.