27
april
2012
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sterk eerste kwartaal voor Daimler: concern-EBIT stijgt naar € 2,1 mrd.

  • Concernafzet met 9% gestegen naar 502.100 voertuigen

  • Concernomzet met € 27,0 mrd. boven niveau van vorig jaar (Q1/2011: € 24,7 mrd.)

  • Concernresultaat met 20% gestegen naar € 1.416 mio. (Q1/2011: € 1.180 mio.)

  • Prognose voor 2012 bevestigd: gestreefd wordt naar een resultaat voor interest en belastingen (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) op het niveau van vorig jaar

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het eerste kwartaal van 2012 een EBIT van € 2.130 mio. behaald en sloot daarmee de eerste vier maanden iets hoger af dan dezelfde periode vorig jaar (Q1/2011: € 2.031 mio.). Het concernresultaat steeg met 20% naar € 1.416 mio. (Q1/2011: € 1.180 mio.). Het resultaat per aandeel steeg navenant van € 0,99 in 2011 naar € 1,25.

"We konden het nieuwe jaar met een sterk eerste kwartaal beginnen. Ondanks hoge investeringen in toekomstige groei en een markt met veel uitdagingen is het ons gelukt, de zeer goede resultaten qua afzet, omzet, EBIT en concernresultaat te overtreffen", aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. "We liggen met de realisatie van onze doelstellingen voor zowel dit jaar als voor de middellange termijn op koers."

De resultaatsontwikkeling wordt gevormd door de verdere afzetstijgingen bij Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks. Daar staan hogere kosten in verband met de uitbreiding van het productportfolio en het huidige productoffensief bij Daimler Trucks tegenover. Wisselkoerseffecten hadden een positieve uitwerking op het resultaat.

Als gevolg van de herstructurering van de Europese activiteiten van Daimler Buses ontstond een kostenpost van € 36 mio.

Concernafzet in het eerste kwartaal met 9% gestegen

In het eerste kwartaal van 2012 heeft Daimler wereldwijd 502.100 personenauto's en bedrijfswagens afgezet en daarmee het niveau van vorig jaar met 9% overtroffen.

De omzet van Daimler kwam uit op € 27 mrd. en dat is 9% hoger dan vorig jaar. Na correctie van wisselkoersverschillen bedroeg de omzetstijging 7%.

De free cash flow van de industriële activiteiten daalde in het eerste kwartaal 2012 naar € -2,0 mrd. De daling is het gevolg van de seizoensgerelateerde ontwikkeling van het werkkapitaal en daarbij in het bijzonder de gestegen voorraden. De voorraadsopbouw houdt verband met de start van het verkoopseizoen in het voorjaar bij Mercedes-Benz Cars en de marktintroductie van nieuwe producten zoals de B-Klasse, de SL en de SUV's. Bij Daimler Trucks stegen de voorraden aan het eind van het eerste kwartaal in afwachting van een hogere vraag in de NAFTA-regio en in Azië. Verdere effecten waren het gevolg van hoge investeringen in vaste activa en immateriële vermogenswaarden voor de Bergen-activiteiten in Engine Holding (joint venture van Daimler met Rolls-Royce betreffende Tognum) en de joint venture van Daimler Trucks met Foton in China.

De netto liquiditeit van de industriële activiteiten daalde ten opzichte van 31 december 2011 met € 1,9 mrd. naar € 10,1 mrd. De daling was hoofdzakelijk het gevolg van de negatieve free cash flow.

Aan het eind van het eerste kwartaal 2012 werkten bij Daimler wereldwijd 274.127 personen (Q1/2011: 261.718), waarvan 168.017 (Q1/2011: 164.131) in Duitsland.

De divisies in het eerste kwartaal

Mercedes-Benz Cars behaalte in het eerste kwartaal 2012 opnieuw een recordafzet. In totaal stegen de verkopen van de personenwagendivisie met 9% naar 338.300 (Q1/2011: 310.700) eenheden. De omzet steeg met 8% naar € 14,9 mrd.

De divisie behaalde met een EBIT van € 1.252 mio. een resultaat dat ongeveer op het niveau van vorig jaar ligt (Q1/2011: 1.288 mio.). Het omzetrendement bedroeg 8,4% (Q1/2011: 9,3%).

De resultaatsontwikkeling was hoofdzakelijk het gevolg van de verdere afzetgroei in met name Europa en de VS. Vooral in het segment van de C-Klasse en bij de SUV's werden hoge groeipercentages bereikt. Bovendien droegen positieve wisselkoerseffecten bij aan het resultaat. Negatieve effecten op het resultaat hadden onder andere een tijdelijk zwakkere prijsstelling in China, alsmede kosten voor capaciteitsuitbreidingen en hogere vooraf te maken kosten voor nieuwe voertuigen en technologieën.

De afzet van Daimler Trucks steeg met 21% naar 107.700 eenheden. De omzet steeg met 18% naar € 7,4 mrd. (Q1/2011: € 6,2 mrd.).

De EBIT van de divisie lag met € 383 mio. onder het niveau van vorig jaar (Q1/2011: € 413 mio.). Het omzetrendement bedroeg 5,2% (Q1/2011: 6,6%).

Het resultaat werd gevormd door de positieve afzet- en omzetontwikkeling in de NAFTA-regio en in Azië. Aan de andere kant werd het resultaat belast door het huidige productoffensief. Bovendien droeg de dalende afzet in de moeilijke marktomstandigheden in Latijns-Amerika bij aan de daling van het resultaat.

Bij Mercedes-Benz Vans daalde de afzet vooral vanwege de marktflauwte in West-Europa naar 51.200 bestelwagens (Q1/2011: 54.000 eenheden). De omzet lag met € 2,1 mrd. boven het niveau van vorig jaar (Q1/2011: € 2,0 mrd.).

De divisie behaalde een operationeel resultaat van € 168 mio. (Q1/2011: € 173 mio.). Het omzetrendement bedroeg 8,0% in vergelijking met 8,8% vorig jaar.

Ondanks de afzetdaling, een minder gunstige modelmix en hogere kosten voor research en ontwikkeling kon Mercedes-Benz Vans een resultaat behalen dat nog steeds op een hoog niveau ligt. Hieraan droegen vooral lagere garantiekosten bij.

Bij Daimler Buses lag de wereldwijde afzet met 4.900 bussen en chassis onder het niveau van 7.700 eenheden vorig jaar. De afzetdaling is vooral het gevolg van de flauwte in de vraag naar buschassis in Latijns-Amerika. De activiteiten van complete bussen in Europa en de VS bleven op een gelijkblijvend laag niveau. In lijn met de afzetontwikkeling werd met een omzet van € 730 mio. het niveau van vorig jaar (Q1/2011: € 831 mio.) niet gehaald.

De EBIT van de divisie bedroeg € -103 mio. (Q1/2011: € -33 mio.). Vooral de dalende voertuigafzet van -37% was doorslaggevend voor de daling van het resultaat. Met name in Latijns-Amerika daalden de voertuiguitleveringen in vergelijking met het hoge niveau van vorig jaar. Bovendien leidde de in het eerste kwartaal van 2012 besloten herstructurering van de Europese activiteiten tot een kostenpost van € 36 mio.

Als belangrijk onderdeel van zijn strategie heeft Daimler Buses een start gemaakt met het groei- en efficiency-offensief 'GLOBE 2013'. Het programma, met het doel in de komende jaren een rendementsdoelstelling van 6% te bereiken, wordt over de gehele productieketen en in alle vestigingsplaatsen uitgerold. Het doel is onder andere een nog intensievere netwerkvorming van alle vestigingsplaatsen in Europees productieverband. In het kader van 'GLOBE 2013' zal Daimler Buses daarnaast groeipotentieel in de traditionele markten benutten en de activiteiten in nieuwe markten verder uitbouwen.

De activiteiten van Daimler Financial Services hebben zich in het eerste kwartaal positief ontwikkeld. Wereldwijd werden ca. 234.000 nieuwe lease- en financieringscontracten afgesloten met een waarde van in totaal € 8,3 mrd. Dit komt overeen met een groei van 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. Het contractvolume bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 2012 in totaal € 71,6 mrd. en bleef daarmee in vergelijking met ultimo 2011 stabiel. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 1%.

De divisie behaalde een resultaat van € 344 mio. en overtrof daarmee het niveau van vorig jaar van € 321 mio., wat voornamelijk het gevolg was van het grotere contractvolume. Daar tegenover hadden lagere rentemarges een negatief effect op het resultaat.

De consolidering van het operationele resultaat van de divisies naar de EBIT van het concern bevat in het bijzonder het hoofdelijk omgeslagen resultaat van de at-equity gewaarde deelneming in EADS en andere centrale posten.

In het eerste kwartaal 2012 bedroeg het aandeel van Daimler in het resultaat van EADS € 133 mio. (Q1/2011: € 74 mio.). In de consolidatie zijn bovendien uitgaven voor centrale posten ter grootte van € 35 mio. opgenomen (Q1/2011: € 189 mio.).

Vooruitblik

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in 2012 hoger zal uitvallen dan de afzet van 2,1 miljoen voertuigen in het jaar 2011.

Mercedes-Benz Cars gaat ervan uit, de afzet in het lopende jaar verder te kunnen verbeteren en daarmee sterker te groeien dan de totaalmarkt. De divisie verwacht dat de afzet ook in de overige kwartalen van het lopende jaar steeds boven het niveau van dezelfde periode van het jaar ervoor zal liggen. Daarbij zal Mercedes-Benz Cars blijven profiteren van een blijvend hoge vraag naar de modellen in het segment van de C-Klasse. Eind maart 2012 werd met de SL een nieuwe generatie van het icoon in de sportwagensector op de markt gebracht. Bij de SUV's wordt vooral een verdere groei verwacht door de volledige beschikbaarheid van de nieuwe M-Klasse en vanaf september 2012 ook van de nieuwe GL. Daarnaast komen in juni 2012 zowel de compacte SUV GLK alsook de nieuwe generatie G-Klasse op de markt. Ook de nieuwe modellen in het volumesegment van de compact cars zullen een bijdrage leveren aan de afzetgroei. Al in november 2011 ging de nieuwe B-Klasse van start en de nieuwe A-Klasse volgt vanaf september 2012. Met de CLS Shooting Brake komt in september 2012 een volledig nieuw voertuigconcept op de markt.

Op regionaal gebied worden voor 2012 vooral in Noord-Amerika, China, India en Rusland verdere groeikansen verwacht. Voor smart wordt uitgegaan van een stabiel afzetniveau.

Daimler Trucks verwacht voor het lopende jaar opnieuw een stijgende afzet. In Europa wil de divisie zich beter ontwikkelen dan de totaalmarkt en daarmee haar marktleiderschap verder uitbouwen. De belangrijkste stimulans daarvoor is de nieuwe Actros. Door effecten als gevolg van de invoering van een strengere emissieklasse in Brazilië wordt daar voor dit jaar een ongunstigere afzetsituatie verwacht. Als gevolg van de nog steeds hoge gemiddelde levensduur van de voertuigvloot gaat Daimler Trucks in het NAFTA-gebied uit van een aanhoudend hoge vervangingsbehoefte en als gevolg daarvan een verdere afzetstijging. Ook voor Japan worden – als gevolg van de wederopbouw na de natuurramp – stijgende verkoopcijfers verwacht.

Ook bij de ontsluiting van nieuwe afzetmarkten maakt de divisie een grote stap: in India wordt in het derde kwartaal gestart met de productie van voertuigen van het merk BharatBenz. In China, de grootste vrachtwagenmarkt ter wereld, volgt Daimler twee strategische richtingen: de verkoop van hoogwaardige Mercedes-Benz trucks voor het premiumsegment en daarnaast de verkoop van trucks in het lagere prijssegment via de joint venture met Foton. Binnen de samenwerking wordt vanaf het derde kwartaal gestart met de productie van trucks van het merk Auman. Samen met strategisch partner Kamaz begeeft Daimler Trucks zich via twee joint ventures op de groeiende Russische markt en vergroot op deze manier zijn wereldwijde aanwezigheid.

Mercedes-Benz Vans gaat voor 2012 uit van een verdere afzetstijging. De introductie van de nieuwe Citan in het segment van compacte bestelwagens zal de afzet in Europa stimuleren. Over de gehele linie verwacht de divisie in Europa het afzetniveau van 2011 te kunnen evenaren. Bovendien wordt in de VS een afzetstijging verwacht. Ook op de Latijns-Amerikaanse markten zal Mercedes-Benz Vans naar verwachting kunnen profiteren van de positieve ontwikkeling door de introductie van de actuele modelgeneratie van de Sprinter.

Daimler Buses gaat uit van een geringere afzet, waarbij verwacht wordt dat het aandeel van complete bussen in de totale afzet zich positief ontwikkelt. In het bijzonder in Latijns-Amerika wordt een zwakke vraag verwacht, daar de invoering van de Euro V-uitlaatgasnorm in 2011 ertoe heeft geleid dat verkopen naar voren werden geschoven. Bij de verkoop van complete bussen in Europa wordt een licht herstel verwacht.

Daimler Financial Services verwacht een verdere stijging van contractvolume en new business. Bij de kosten voor kredietrisico's wordt een normalisering verwacht en daarmee een bescheiden stijging ten opzichte van het buitengewoon lage niveau van het jaar 2011.

Na de aanzienlijke stijging in 2011 gaat Daimler ervan uit dat de concernomzet in 2012 verder zal toenemen. In de opkomende industrielanden en in Noord-Amerika worden bovengemiddelde groeipercentages verwacht.

Op basis van de actuele marktverwachtingen en de planningen van de divisies streeft Daimler in 2012 naar een concern-EBIT uit de lopende activiteiten op het niveau van vorig jaar. Daarbij wordt bij de wisselkoersen uitgegaan van het huidige niveau.

Voor de afzonderlijke divisies wordt gestreefd naar de volgende EBIT-doelstellingen voor de lopende activiteiten:

Mercedes-Benz Cars: op het niveau van vorig jaar

Daimler Trucks: tenminste op het niveau van vorig jaar

Mercedes-Benz Vans: tenminste op het niveau van vorig jaar

Daimler Buses: onder het niveau van vorig jaar

Daimler Financial Services: licht onder het niveau van vorig jaar

Daimler Buses verwacht in de loop van het jaar kosten in verband met de herstructurering van de Europese busactiviteiten tot € 50 mio., alsmede van de Noord-Amerikaanse busactiviteiten ca. € 60 mio.

Vanwege de goede vraag gaat het Daimler concern ervan uit, dat het wereldwijde personeelsbestand ten opzichte van eind 2011 zal stijgen.

Voor de automobielactiviteiten streeft Daimler door de markt- en productcycli heen naar een gemiddeld jaarlijks omzetrendement van 9%. De basis hiervoor zijn de rendementsdoelstellingen van de afzonderlijke divisies die vanaf het jaar 2013 langdurig bereikt moeten worden: 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks en 9% voor Mercedes-Benz Vans. Daimler Buses streeft in de komende jaren naar een rendementsdoelstelling van 6%. Voor de divisie Daimler Financial Services heeft het concern zich een rendement op het eigen vermogen van 17% ten doel gesteld.