18
februari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

RoadSense viert tweede verjaardag

RoadSense, het verkeerseducatieprogramma van de Mercedes-Benz DrivingAcademy voor scholieren in de leeftijd van 14-16 jaar viert zijn tweede verjaardag. Sinds maart 2011 hebben bijna 4.500 scholieren het programma gevolgd. Dit jaar verwacht RoadSense door het hele land circa 5.000 scholieren te coachen. Het verkeerseducatieprogramma heeft als doel het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Het maakt deel uit van de Toolkit van het KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en sluit veelal perfect aan op actuele schoolthema’s als verkeersveiligheid, weerbaarheid en sociale veiligheid.

RoadSense is een initiatief van de Mercedes-Benz DrivingAcademy (MBDA) en ging maart 2011 van start in Amsterdam. Het verkeerseducatieprogramma laat jongeren kritisch stil staan bij het thema verkeersveiligheid. Dat gebeurt door middel van groepsdiscussies, klassikale oefeningen en praktijkoefeningen waarbij de jongeren onder begeleiding van instructeurs en op een afgesloten terrein zelf mogen rijden in auto’s van de Mercedes-Benz DrivingAcademy. Sinds de start van RoadSense hebben bijna 4.500 scholieren het programma gevolgd.

Erkende status, aansluiting bij actuele schoolthema’s

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft RoadSense opgenomen in de zogenaamde toolkit voor Permanente Verkeerseducatie (PVE). Deze erkende status houdt in dat het verkeerseducatieprogramma wordt aanbevolen voor gebruik door Provinciale en Regionale Verkeersorganen. Deze streven samen naar een structurele en samenhangende aanpak van verkeerseducatie voor de diverse groepen weggebruikers. De inhoud van het RoadSense-programma sluit bovendien naadloos aan bij actuele schoolthema’s als verkeersveiligheid, weerbaarheid, zelfredzaamheid, risicobewustzijn, sociale veiligheid en goed burgerschap.

Positieve effecten

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van RoadSense. De belangrijkste conclusies zijn dat jongeren na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren. RoadSense draagt er zo aan bij dat jongeren nu al verantwoordelijke bijrijders zijn. En dat is een gezonde basis voor de ontwikkeling tot een veilige bestuurder.

RoadSense in 2013

Voor 2013 streeft RoadSense naar 5.000 deelnemers. Scholen uit Breda, Almelo, Rotterdam, Drachten, Utrecht en Amsterdam hebben al leerlingen aangemeld voor de eerste helft van 2013. Na de zomervakantie staan Eindhoven, Arnhem, Zwolle en Goes op de agenda.

De RoadSense-karavaan strijkt gedurende één tot twee weken neer in deze steden. Daarbij krijgt RoadSense ondersteuning van lokale Mercedes-Benz dealers, rij-instructeurs van rijscholen uit de omgeving en betrokken organisaties die het terrein beschikbaar stellen.

Scholen die leerlingen willen inschrijven voor RoadSense kunnen daarvoor terecht op www.roadsense.nl. Hier is uiteraard ook uitgebreide informatie over (de inhoud van) het programma te vinden.