27
januari
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

RoadSense in de eerste helft van 2012 in zes Nederlandse steden

  • Verkeerseducatieprogramma doet Breda, Almelo, Rotterdam, Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam aan

  • RoadSenze maakt jongeren meer bewust van risico’s in het verkeer

  • Positieve invloed op verantwoordelijkheidsgevoel, zet aan tot veiliger verkeersgedrag

Het verkeerseducatieprogramma RoadSense van de Mercedes-Benz Driving Academy doet in de eerste helft van 2012 zes grote steden aan. In maart en april strijkt de RoadSense-karavaan met instructeurs, auto’s en het veiligheidslaboratorium neer in Breda en Almelo. In mei zijn Rotterdam en Leeuwarden aan de beurt en in juni Utrecht en Amsterdam. In totaal zullen in die periode zo’n 3.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs het interactieve verkeerseducatieprogramma volgen.

RoadSense heeft als doel heeft het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) toont aan dat RoadSense werkt. Zo blijkt dat jongeren na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren.

Initiatief van de Mercedes-Benz Driving Academy

Het interactieve verkeerseducatieprogramma RoadSense is opgezet door Mercedes-Benz Driving Academy Het lesprogramma is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op aanbevelingen van de Europese Commissie. RoadSense laat jongeren kritisch stil staan bij het thema verkeersveiligheid. Dat gebeurt door groepsdiscussies, oefeningen van risicosituaties in het zogenaamde veiligheidslaboratorium en praktijkoefeningen. Dat laatste onderdeel is zeer aansprekend omdat de cursisten onder begeleiding van een professionele instructeur op een afgesloten terrein zelf mogen rijden in een auto van de Mercedes-Benz Driving Academy.

Het belang van verkeerseducatie in de categorie jongeren van 12-18 jaar is groot. Het verkeer is namelijk de belangrijkste doodsoorzaak in deze groep. Bovendien blijven deze jongeren vaak verstoken van verkeerseducatie; er zit een gapend gat tussen het verkeersexamen in Groep 8 (basisschool) en de start van de rijopleiding van 17-/18-jarigen.

Succesvolle start in Nederland

RoadSense is in het voorjaar van 2011 in Nederland van start gegaan. Sinds maart van dat jaar hebben ruim 1.000 scholieren in de leeftijd van 14-16 jaar deelgenomen. VVN, dat bijdroeg aan de invulling van het programma daarover: “RoadSense is voor jongeren een niet te missen ervaring.” De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft een studie uitgevoerd om de effecten van RoadSense te onderzoeken. Daartoe vulden deelnemers zowel voor- als achteraf vragenlijsten in. Een belangrijke conclusie die daarbij naar voren kwam, is dat jonge passagiers inderdaad blootgesteld worden aan gevaarlijk rijgedrag. Deelnemers (vooral jongens) die bijvoorbeeld al eens waren ingestapt bij bestuurders die onder invloed van alcohol waren, blijken ‘lossere’ opvattingen te hebben over verkeersveiligheid én vertonen zelf vaker risicovol gedrag. Ook bleek dat jonge passagiers er moeite mee hebben om bestuurders aan te spreken op gevaarlijk (rij)gedrag. Ze zijn ervan overtuigd dat de bestuurder uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid. Uit de vragenlijsten die na afloop werden ingevuld, bleek dat

RoadSense direct effect had. Alle deelnemers spraken naar aanleiding van het programma de krachtige intentie uit zich veiliger dan voorheen te gaan gedragen in het verkeer. Bovendien bleek een sterke positieve invloed op de meeste opvattingen met betrekking tot verkeersveiligheid.

Opvallend detail: RoadSense had een extra positief effect op deelnemers die ooit waren blootgesteld aan het rijden met een bestuurder die onder invloed was van alcohol. Jongeren die het RoadSense-programma hebben gevolgd, zijn daardoor vandaag al verantwoordelijke bijrijders. En dat is een gezonde basis om zich tot een veilige bestuurder (m/v) van morgen te ontwikkelen.

Het vervolg

De positieve effecten van het RoadSense-programma hebben geleid tot interesse van scholen uit het hele land. Daarom krijgt het programma een vervolg in Breda, Almelo, Rotterdam, Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam. Diverse scholen hebben hun leerlingen al aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer inschrijvingen. Dat kan via www.roadsense.nl. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Op de site is uiteraard ook meer informatie over (de inhoud van) het verkeerseducatieprogramma te vinden.

Ook in de tweede helft van 2012 zal RoadSense diverse steden aan doen. Meer informatie daarover volgt zodra het programma definitief is.