24
februari
2022
|
17:51
Europe/Amsterdam

Resultaten Mercedes-Benz 2021: elektro- en luxe-offensief versnelt transformatie

Samenvatting

·     Resultaten verbeterd: productmix en kostenefficiëntie zorgen voor een gecorrigeerde EBIT-stijging bij Mercedes-Benz Cars & Vans van 105%

·     Portfolio geoptimaliseerd: sterke stijging van de autoverkoop, en elektrificatie komt in een stroomversnelling

·     Nieuwe structuur: focus op personen- en bestelwagens na spin-off van Daimler Truck

·     Dividend verhoogd: voorstel van € 5,00 per aandeel (2020: € 1,35) weerspiegelt solide kasstroom

·     Vooruitzichten 2022: prognose bevestigt strategische vooruitgang

Mercedes-Benz Group AG (handelssymbool: MBG) heeft sterke resultaten behaald in het fiscale jaar 2021 en tegelijkertijd de uitvoering van zijn strategie als pure-play fabrikant van gewilde personen- en bestelwagens versneld. Het boekjaar eindigde op 31 december 2021.

Door de goede productmix, solide nettoprijsstelling, consistente kostendiscipline en een gunstige ontwikkeling van Used Cars, liep het gecorrigeerde rendement op de verkoop (RoS) voor de divisie Mercedes-Benz Cars & Vans op tot 12,7% in 2021. Dit terwijl de onderneming ook te maken had met de COVID-19-pandemie en tekorten in de levering van halfgeleiders. Sinds 2019 zijn de vaste kosten bij Mercedes-Benz Cars met 16% gedaald, terwijl de omzet per eenheid met 26% is gestegen tot gemiddeld € 49.800 per voertuig.

Mercedes-Benz bereikte vorig jaar verschillende technologische mijlpalen: het merk introduceerde vier nieuwe accu-elektrische voertuigen en kreeg als eerste onderneming in de branche een internationaal geldige systeemgoedkeuring voor geautomatiseerd rijden op SAE-Level 3. Met name het elektrische vlaggenschip EQS kreeg lovende kritieken, wat tot uiting komt in een groot aantal bestellingen. Dat zijn er op dit moment circa 20.000, waarvan 3.600 alleen al in januari 2022. Tegelijkertijd bereidt Mercedes-Benz zich voor om in 2022 een reeks nieuwe elektrische voertuigen op de markt te brengen, waaronder de EQE en EQS SUV.

”2021 was een jaar van strategische vooruitgang voor Mercedes-Benz. Drie cijfers illustreren deze transformatie: de concernverkoop van onze topmodellen steeg met 30%, de verkoop van elektrische personenwagens steeg met 64% en onze gecorrigeerde EBIT steeg met 105%. Dit toont het potentieel van ons team en ons merk. Ik wil al mijn collega's bedanken die dit uitstekende resultaat mogelijk hebben gemaakt,” aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG. “Met een duidelijke agenda voor 2022 hebben we er alle vertrouwen in dat ook dit jaar succesvol zal zijn voor Mercedes Benz. Naast de focus op kostenefficiëntie en supply chain management, zijn onze drie strategische prioriteiten: het opschalen van ons elektro-offensief, het versnellen van onze voertuigsoftwareplannen en het verder uitbreiden van onze luxe modellen.”

Op 1 februari 2022 werd Daimler AG omgedoopt tot Mercedes-Benz Group AG en werd Daimler Mobility AG Mercedes-Benz Mobility AG. De voormalige divisie Daimler Trucks & Buses is sinds 10 december 2021 genoteerd aan de Frankfurt Stock Exchange. De cijfers in de jaarrekening zijn daarom opgesplitst in voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten. In lijn met de nieuw gevormde concerndivisies zijn de rapportagestructuur en de cijfers over het voorgaande jaar dienovereenkomstig aangepast. Alle cijfers zijn voorlopig en nog niet gecontroleerd.

In het vierde kwartaal van 2021 resulteerde de deconsolidatie als gevolg van de afsplitsing Daimler Truck in een eenmalig effect van € 9,2 miljard. Dit effect heeft geen impact op de cashflow en geen significant effect op de belastingen. Vanuit het oogpunt van de directie is dit een puur waarderingseffect, dat daarom niet is meegenomen in de beoordelingsgrondslag voor het dividendvoorstel.

Mercedes-Benz Group

De omzet van de Mercedes-Benz Group bedroeg € 168 miljard (2020: € 154,3 miljard) en het aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 133,9 miljard (2020: € 121,8 miljard). De concern-EBIT bedroeg € 29,1 miljard (2020: € 6,6 miljard), waarvan het aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten € 16,0 miljard (2020: € 6,1 miljard). De gecorrigeerde EBIT, die de onderliggende business weerspiegelt, bedroeg € 19,2 miljard (2020: € 8,6 miljard). De geconsolideerde winst was € 23,4 miljard (2020: € 4,0 miljard), waarvan het aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten uitkwam op € 11,1 miljard (2020: € 4,0 miljard).

In 2021 steeg de geconsolideerde winst, exclusief het deconsolidatieresultaat, tot € 14,2 miljard (2020: € 4,0 miljard). De winst per aandeel, exclusief het deconsolidatieresultaat, steeg met 280% tot € 12,89 (2020: € 3,39).

Mercedes-Benz Group

Q4

Q4

Verschil

Jaar

Jaar

Verschil

 

2021

2020

21/20

2021

2020

21/20

 Omzet, in miljoenen €

43.389

46.621

-7%

167.971

154.309

+9%

 EBIT, in miljoenen €

14.557

4.598

+217%

29.069

6.603

+340%

 EBIT gecorrigeerd, in miljoenen €

5.231

5.151

+2%

19.230

8.641

+123%

 Netto winst/verlies, in miljoenen €

12.746

3.589

+255%

23.3961 

4.009

+484%

 Winst per aandeel, in €

11,82

3,26

+263%

21,502

3,39

+534%

 Medewerkers (per 31 december)

-

-

-

172.4255

275.943

-38%

Netto liquiditeit (industriële activiteiten per 31 december), in miljoenen €

21.005

17.855

+18%

21.005

17.855

+18%

Vrije kasstroom (industriële activiteiten)3,

in miljoenen €

1.961

4.751

-59%

8.606

8.259

+4%

Vrije kasstroom (industriële activiteiten) gecorrigeerd4, in miljoenen €

2.267

4.894

-54%

10.882

9.155

+19%

1 Exclusief het resultaat uit de deconsolidatie van de bedrijfswagenactiviteiten van Daimler bedroeg de geconsolideerde winst € 14.180 miljoen.
2 Exclusief het resultaat van de deconsolidatie van de bedrijfswagenactiviteiten van Daimler bedroeg de winst per aandeel € 12,89.
3 Inclusief de voormalige divisie Daimler Trucks & Buses.
4 Inclusief de voormalige divisie Daimler Trucks & Buses. De vrije kasstroom van de voormalige divisie Daimler Trucks & Buses bedroeg in 2021
  € 726 miljoen (totdat de spin-off op 9 december 2021 van kracht werd).
5 Per 31 december 2021, exclusief de medewerkers van de afgesplitste bedrijfswagenactiviteiten.

 

Investeringen, vrije kasstroom en liquiditeit

Dankzij een stevige grip op het werkkapitaal en de investeringen vertaalde de sterke winstgevendheid zich in een solide niveau van vrije kasstroom. De vrije kasstroom van de industriële activiteiten bedroeg € 8,6 miljard (2020: € 8,3 miljard), inclusief essentiële toekomstige investeringen. De gecorrigeerde vrije kasstroom van de industriële activiteiten bedroeg € 10,9 miljard (2020: € 9,2 miljard). De nettoliquiditeit van de industriële activiteiten bedroeg aan het eind van het jaar (na de afsplitsing van Daimler Truck) € 21,0 miljard (eind Q3 2021: € 23,5 miljard/eind 2020 € 17,9 miljard). De investeringen in materiële vaste activa uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen in 2021 € 3,8 miljard (2020: € 4,9 miljard). De R&D-uitgaven uit voortgezette activiteiten bedroegen in 2021 € 7,7 miljard (2020: € 7,2 miljard).

Divisieresultaten

De verkoop van Mercedes-Benz Cars & Vans daalde met 5% tot 2.330.169 voertuigen (2020: 2.461.884). De verkoop van Mercedes-Benz personenwagens daalde tot 2.054.962 (2020: 2.164.187), voornamelijk als gevolg van de wereldwijde leveringsknelpunten voor halfgeleiders. Daarentegen boekten de topmodellen, waaronder Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, G-Klasse, S-Klasse, GLS en EQS, een verkooprecord in 2021, wat de kracht van 's werelds meest waardevolle luxe automerk onderstreept. De verkoop van Mercedes-Maybach in China is sinds juni vorig jaar gestegen tot meer dan 1.000 voertuigen per maand, met uitzondering van oktober vorig jaar, toen er tekorten waren. Bij Mercedes-Benz Vans is, geheel in lijn met de elektrificatiestrategie, de verkoop van elektrische voertuigen meer dan verdubbeld. Het gecorrigeerde rendement op de verkoop (RoS) voor Mercedes-Benz Cars & Vans steeg naar 12,7% (2020: 6,9%).

Mercedes-Benz Cars & Vans

Q4

Q4

Verschil

Jaar

Jaar

Verschil

 

2021

2020

21/20

2021

2020

21/20

Verkopen, aantallen

611.920

760.895

-20%

2.330.169

2.461.884

-5%

Verkopen Mercedes-Benz Cars, aantallen

500.421

641.146

-22%

1.943.930

2.087.232

-7%

Verkopen Mercedes-Benz Vans, aantallen

111.499

119.749

-7%

386.239

374.652

+3%

Omzet, in miljoenen €

29.007

30.613

-5%

109.648

98.576

+11%

EBIT, in miljoenen €

4.106

3.669

+12%

13.626

5.172

+163%

EBIT gecorrigeerd, in miljoenen €

4.294

4.066

+6%

13.914

6.802

+105%

Rendement op de verkoop (RoS), in %

14,2%

12,0%

+2,2%pnt

12,4%

5,2%

+7,2%pnt

Rendement op de verkoop (RoS) gecorrigeerd, in %

14,8%

13,3%

+1,5%pnt

12,7%

6,9%

+5,8%pnt

Kasstroom voor rente en belastingen (CFBIT), in miljoenen €

2.048

3.730

-45%

10.170

7.048

+44%

Kasstroom voor rente en belastingen (CFBIT) gecorrigeerd, in miljoenen €

2.234

3.855

-42%

12.295

7.917

+55%

Contante conversieratio (CCR) gecorrigeerd1

0,5

0,9

-

0,9

1,2

-

1 Ratio van gecorrigeerde CFBIT vs gecorrigeerde EBIT.

 

Bij Mercedes-Benz Mobility daalde de new business met 6% tot € 63,6 miljard (2020: € 67,8 miljard) als gevolg van lagere penetratiegraden en het tekort aan halfgeleiders. De EBIT van de divisie bedroeg € 3,5 miljard (2020: € 1,4 miljard). De portefeuille is verkleind als gevolg van de afsplitsing van Daimler Truck en lagere dealervoorraden. Mercedes-Benz Mobility ondersteunde de groeiende verkoop van elektrische voertuigen met financiële en mobiliteitsoplossingen. De gecorrigeerde EBIT verdubbelde meer dan tot € 3,4 miljard (2020: € 1,6 miljard) en het gecorrigeerde rendement op het eigen vermogen lag met 22% boven het gecorrigeerde cijfer van vorig jaar van 10,9%. Lagere kredietrisicokosten en een hogere rentemarge door verbeterde financieringsvoorwaarden droegen bij aan het resultaat.

Mercedes-Benz Mobility

Q4

Q4

Verschil

Jaar

Jaar

Verschil

 

2021

2020

21/20

2021

2020

21/20

 Omzet, in miljoenen €

7.246

7.271

-0%

27.941

27.699

+1%

 New business, in miljoenen €

15.043

18.965

-21%

63.631

67.786

-6%

Contractvolume (per december 31), in miljoenen €

133.687

150.553

-11%

133.687

150.553

-11%

 EBIT, in miljoenen €

882

584

+51%

3.493

1.436

+143%

 EBIT gecorrigeerd, in miljoenen €

885

623

+42%

3.449

1.595

+116%

 Rendement op eigen vermogen (RoE), in %

21,6%

16,2%

+5,4%pnt

22,3%

9,8%

+12,5%pnt

 Rendement op eigen vermogen (RoE) gecorrigeerd, in %

21,7%

17,3%

+4,4%pnt

22,0%

10,9%

+11,1%pnt

Dividend

Tijdens de Algemene Vergadering van 29 april 2022 zijn de raad van bestuur en de raad van commissarissen voornemens om een dividend voor te stellen van € 5,00 per aandeel (2020: € 1,35), waarvan circa € 0,70 betrekking heeft op het dividendaandeel van Daimler Trucks & Buses, omdat Daimler Truck Holding AG voor 2021 geen afzonderlijk dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders. Daarom is een dividend van € 4,30 het referentiepunt voor de toekomst voor Mercedes-Benz Group. De totale uitkering voor 2021 bedraagt ​​daarmee € 5,35 miljard (2020: € 1,4 miljard).

Vooruitzichten

Halfgeleiders

Mercedes-Benz gaat ervan uit dat de leveringsknelpunten door het ontbreken van halfgeleiders ook in 2022 de markt zullen raken. De transparantie over de beschikbaarheid van halfgeleiders verbetert en er wordt extra leveringscapaciteit gecreëerd. Door de aanhoudend hoge volatiliteit en individuele knelpunten is het op dit moment echter niet mogelijk om te voorspellen wanneer de knelpunten in de levering van halfgeleiders zijn verholpen. De onderneming verwacht echter dat de situatie zich in 2022 zal stabiliseren ten opzichte van vorig jaar. In lijn met de strategie van Mercedes-Benz wordt het bewust prioriteren van topklasse en elektrische voertuigen voortgezet. Om het systeem in de toekomst robuuster te maken, heeft Mercedes-Benz de afstemming met de directe leveranciers en de halfgeleiderleveranciers verder geïntensiveerd. Er wordt continu gewerkt aan het veiligstellen van voldoende capaciteit en het mogelijk maken van nieuwe chipgeneraties door middel van geavanceerde technologieën. Dit omvat naast concretere afspraken over leveringshoeveelhede en langere planningscycli ook het opbouwen van een veiligheidsvoorraad op verschillende punten in de supply chain en meerdere toeleveringsbronnen.

Mercedes-Benz Cars

De vraag naar producten van Mercedes-Benz blijft groot. Gezien de huidige onzekerheden is echter gekozen voor een voorzichtige verkoopprognose. Het bedrijf verwacht dat de verkoop van Mercedes-Benz Cars iets hoger zal zijn dan in 2021. De verkoopmix zal naar verwachting gunstig blijven, met een stijging van de topmodellen met meer dan 10%. De nettoprijzen zullen naar verwachting blijven verbeteren, maar zullen de stijgende grondstofkosten in het lopende jaar niet volledig compenseren. De resultaten van Used Cars zouden moeten normaliseren, maar op een goed niveau blijven. De investeringen in materiële vaste activa en R&D zullen naar verwachting iets hoger zijn dan vorig jaar, voornamelijk vanwege investeringen in de voertuigplatforms MMA en AMG.EA. De contante conversieratio van Mercedes-Benz Cars zal naar verwachting ergens tussen 0,8 en 1,0 liggen. Mercedes-Benz Cars verwacht voor 2022 een gecorrigeerd verkooprendement van 11,5% tot 13%.

Mercedes-Benz Vans

Mercedes-Benz Vans verwacht dat de verkoop iets boven het niveau van vorig jaar zal uitkomen. Ondanks de sterke vraag heeft Mercedes-Benz Vans, in lijn met Mercedes-Benz Cars, gekozen voor een voorzichtige verkoopprognose, gezien de huidige onzekerheden. De investeringen in materiële vaste activa en uitgaven voor R&D zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar, toen de uitgaven relatief laag waren. Met VAN.EA wordt er een nieuw volledig elektrisch platform ontwikkeld voor alle segmenten, dat vanaf het midden van dit decennium alle bestelwagensegmenten zal bestrijken. Tegelijkertijd worden bestaande platforms met verbrandingsmotoren gemoderniseerd. De gecorrigeerde contante conversieratio zal naar verwachting 0,6 tot 0,8 liggen. Mercedes-Benz Vans verwacht voor 2022 een gecorrigeerd verkooprendement van 8% tot 10%.

Mercedes-Benz Mobility

Voor Mercedes-Benz Mobility is het gecorrigeerde rendement op het eigen vermogen naar verwachting 16% tot 18%, wat beduidend lager is dan in 2021. Dit komt door een verwachte normalisering van de kredietrisicokosten en iets hogere marktrentes in 2022. Het resultaat over 2021 profiteerde ook van een positief eenmalig effect van een voorziening voor rechtszaken.

Mercedes-Benz Group

Mercedes-Benz Group verwacht in 2022 een omzet uit voortgezette activiteiten die iets boven het cijfer van het voorgaande jaar ligt. Op basis van de verwachte lichte omzetstijging verwacht de onderneming dat de EBIT uit voortgezette activiteiten op het niveau van vorig jaar zal uitkomen. Voor 2022 ziet de onderneming de kasstroom voor rente en belastingen (CFBIT) Automotive en de gecorrigeerde CFBIT Automotive globaal rond het niveau van het voorgaande jaar ligen. Dit jaar verwacht de onderneming dat de belasting op contanten zal terugkeren naar een normaler niveau en daarom aanzienlijk zal stijgen ten opzichte van het niveau van 2021, als gevolg van lagere voorwaartse verliescompensatie. De onderneming verwacht daarom dat de vrije kasstroom uit de industriële activiteiten in 2022 iets onder het niveau van 2021 van € 7,9 miljard uit voortgezette activiteiten zal liggen.

CO2-emissie van nieuwe personenwagens in Europa

Uit interne cijfers blijkt dat in 2021 de gemiddelde CO2- emissie van nieuwe personenwagens in Europa (Europese Unie, Noorwegen en IJsland) daalde tot 115 g/km, onder de voorlopige wettelijke doelstelling van 125 g/km. Mercedes-Benz verwacht ook in 2022 aan de Europese emissiedoelstellingen te voldoen, omdat het portfolio van elektrische voertuigen verder wordt uitgebreid.

Boilerplate

Forward-looking statements:

This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates, customs and foreign trade provisions; a shift in consumer preferences towards smaller, lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labour strikes or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending governmental investigations or of investigations requested by governments and the outcome of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which are described under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report or in the current Interim Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication.

Mercedes-Benz Group in één oogopslag

Mercedes-Benz Group AG is een van 's werelds meest succesvolle automotive organisaties. Met Mercedes-Benz AG is de Groep een van de toonaangevende wereldwijde leveranciers van premium en luxe personenauto's en bestelwagens. Mercedes-Benz Mobility AG biedt financiering, leasing, autoabonnementen en autoverhuur, wagenparkbeheer, digitale diensten voor opladen en betalen, verzekeringsbemiddeling en innovatieve mobiliteitsdiensten. De oprichters van het bedrijf, Gottlieb Daimler en Carl Benz, hebben geschiedenis geschreven door in 1886 de auto uit te vinden. Als pionier op het gebied van autotechniek ziet Mercedes-Benz het vormgeven van de toekomst van mobiliteit op een veilige en duurzame manier als zowel een motivatie als een verplichting. De focus van het bedrijf blijft daarom op innovatieve en duurzame technologieën en op veilige en superieure voertuigen die zowel boeien als inspireren. Mercedes-Benz blijft systematisch investeren in de ontwikkeling van efficiënte aandrijflijnen en zet de koers uit voor een volledig elektrische toekomst: het merk met de driepuntige ster streeft het doel na om volledig elektrisch te gaan, daar waar de marktomstandigheden dit toelaten. 's Werelds meest vooraanstaande fabrikant van luxe auto’s transformeert zich van ‘electric-first’ naar ‘electric-only’ en versnelt de organisatie richting een emissievrije en softwaregestuurde toekomst. De inspanningen van het bedrijf zijn ook gericht op de intelligente connectiviteit van haar modellen, autonoom rijden en nieuwe mobiliteitsconcepten, aangezien Mercedes-Benz het beschouwt als haar ambitie en verplichting om verantwoordelijkheid jegens de samenleving en het milieu na te komen. Mercedes-Benz verkoopt haar voertuigen en diensten in bijna elk land ter wereld en heeft productiefaciliteiten in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Niet alleen Mercedes-Benz, 's werelds meest waardevolle luxe automerk (bron: Interbrand studie van 20 oktober 2021), Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, Mercedes me maken deel uit van de Groep, maar ook de merken van Mercedes-Benz Mobility (Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services en Athlon). Het bedrijf is genoteerd aan de beurzen van Frankfurt en Stuttgart. In 2020 telde de Groep ongeveer 288.500 medewerkers en verkocht het 2,8 miljoen voertuigen. De groepsomzet bedroeg € 154,3 miljard en de EBIT € 6,6 miljard.