03
februari
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Remwegdemo Veilig Verkeer Nederland laat zien wat snelheid doet

Op basis van meldingen van verkeersonveilige situaties in woonwijken biedt Veilig Verkeer Nederland (VVN) diverse buurtacties aan. Op donderdag 2 februari is een nieuwe buurtactie van start gegaan: de Remwegdemo. Deze actie heeft tot doel om bewoners in de praktijk en in hun eigen woonomgeving te laten zien wat snelheid doet met de remweg van een auto. De Remwegdemo wordt door VVN uitgevoerd in samenwerking met Mercedes-Benz, Goodyear en Incentive Company.

VVN voerde de eerste Remwegdemo uit in Amersfoort met een groep basisschoolleerlingen als toeschouwers. Diverse kinderen kregen de gelegenheid actief deel te nemen aan de demo. Zij maakten een inschatting van de remweg van de Mercedes-Benz GLA bij een snelheid van 30 km/h en 50 km/h door deze te markeren met pionnen. Dit leverde in veel gevallen onverwachte resultaten op. Directeur Felix Cohen van VVN: “De meeste verkeersslachtoffers ontstaan als gevolg van een te hoge snelheid. Dit is in woonwijken een groeiend probleem. Met de Remwegdemo van VVN willen wij laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Als bewoners – zowel kinderen als volwassenen - zien wat het verschil in remweg is bij een snelheid van 50 km/h of 30 km/h dan schrikken zij er vaak van.”

Mercedes-Benz Nederland B.V. ondersteunt de Remwegdemo van VVN met een Mercedes-Benz GLA. Huub Dubbelman, Manager Corporate Communications van Mercedes-Benz Nederland: “De veiligheids- en assistentiesystemen van Mercedes-Benz hebben als doel de bestuurder te ondersteunen bij het autorijden en de kans op aanrijdingen tot een minimum te beperken. Al onze auto’s zijn standaard voorzien van de actieve remassistent, die bij een dreigende aanrijding in eerste instantie optisch en akoestisch waarschuwt. Reageert de bestuurder niet, dan zal het systeem een autonome remingreep uitvoeren. Dit sluit naadloos aan bij de missie van VVN om mensen zo veilig mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen.”

Participatiepunt

Buurtbewoners kunnen via het online platform Participatiepunt van VVN https://participatiepunt.vvn.nl meldingen doen van verkeersonveilige situaties die zij ervaren in hun directe woonomgeving. Op basis van advies van VVN in constructief overleg met de gemeente wordt vervolgens naar een oplossing gezocht. Via het Participatiepunt biedt VVN ook buurtacties zoals de Remwegdemo aan, om bewoners meer bewust te maken van bepaalde situaties in de praktijk.