04
december
2020
|
12:35
Europe/Amsterdam

Raad van commissarissen van Daimler steunt businessplan 2021-2025

Samenvatting
  • Daimler versnelt transformatie naar elektrificatie en digitalisering
  • Investeringsplan bevestigd van meer dan € 70 miljard
  • Raad van bestuur en centrale ondernemingsraad richten nieuw transformatiefonds op met een omvang van € 1 mil

De raad van commissarissen van Daimler AG geeft zijn volledige steun aan de strategische koers van de onderneming, het gerelateerde businessplan voor de jaren 2021 tot en met 2025 en de te nemen maatregelen om de beoogde winstgevendheid te bereiken. Een van die goedgekeurde maatregelen betreft het investeringsplan voor de verdere transformatie naar elektrificatie en digitalisering. Van 2021 tot en met 2025 zal Daimler meer dan € 70 miljard investeren in R&D en materiële vaste activa. Het grootste deel van deze investering komt voor rekening van Mercedes-Benz Cars. Zoals toegelicht tijdens de Mercedes-Benz Strategie Update van 6 oktober, zullen de R&D-uitgaven en Capital Expenditures (CAPEX) van Mercedes-Benz Cars in deze periode worden verminderd en in 2025 20% lager zijn dan in 2019. Daarnaast zal Daimler Trucks in het kader van dit businessplan ook zijn plannen voor emissievrij transport kunnen versnellen.

De directie en de centrale ondernemingsraad zijn ook overeengekomen om een ​​transformatiefonds op te richten met een omvang van € 1 miljard en een looptijd tot en met 2025. Dit bedrag komt bovenop de geplande investeringen. De details van het fonds worden in het eerste kwartaal van 2021 door beide partijen ingevuld. Het fonds is primair bedoeld om de verdere ontwikkeling van toekomstige technologieën te bevorderen en om de werkgelegenheid tijdens deze transformatie op de Duitse locaties veilig te stellen.

Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG: “Met het vertrouwen van de raad van commissarissen in onze strategische koers kunnen we de komende vijf jaar meer dan € 70 miljard investeren. We willen met name op het gebied van elektrificatie en digitalisering sneller vooruit. Daarnaast hebben we met de ondernemingsraad afspraken gemaakt over een transformatiefonds. Met deze overeenkomst geven we invulling aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de transformatie van onze onderneming actief te implementeren. Het verbeteren van onze winstgevendheid en gerichte investeringen in de toekomst van Daimler gaan hand in hand.”

Michael Brecht, voorzitter van de algemene ondernemingsraad van Daimler AG: “Na controversiële discussies in de afgelopen weken zijn we erin geslaagd om bovenop het investeringsplan van Daimler een transformatiefonds van € 1 miljard op te zetten. Als centrale ondernemingsraad hebben we een beroep gedaan op dit transformatiefonds om extra te kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van onze locaties. Op deze manier kunnen we de disruptie van de transformatie opvangen en een belangrijk signaal afgeven aan onze collega’s. Deze extra financiering geeft ons meer mogelijkheden om nieuwe technologieën en producten in onze fabrieken te implementeren, waardoor banen en knowhow worden beschermd. Het fonds levert daarom een ​​belangrijke bijdrage om de transformatie bij Daimler fair te laten verlopen.”

Boilerplate

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die onze huidige kijk op toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. De woorden ‘verwachten’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘schatting’, ‘verwacht’, ‘voornemens zijn’, ‘mogelijk’, ‘zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘project’ en vergelijkbare uitdrukkingen worden gebruikt om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen zijn onderhevig aan vele risico’s en onzekerheden, inclusief een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische omstandigheden, met name een afname van de vraag in onze belangrijkste markten; een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten; gevallen van overmacht, onder meer als gevolg van natuurrampen, pandemieën, terrorisme, politieke onrust, gewapende conflicten, industriële ongevallen en de effecten daarvan op onze verkopen, inkoop, productie of financiële dienstverlening; veranderingen in valutakoersen en tariefregelingen; een verandering in consumentvoorkeuren naar kleinere auto’s met kleinere marges; een mogelijk gebrek aan acceptatie van onze producten of services dat onze mogelijkheden beperkt om prijzen te realiseren en onze productiecapaciteit adequaat te benutten; prijsverhogingen van brandstof of ruwe materialen; verstoring van de productie vanwege materiaaltekorten, stakingen of faillissementen bij toeleveranciers; een afname van verkoopprijzen van gebruikte auto’s; de effectieve implementatie van maatregelen om kosten te besparen en efficiëntie te optimaliseren; de zakelijke vooruitzichten van bedrijven waarin we een aanzienlijk aandelenbelang hebben, de succesvolle implementatie van strategische samenwerkingen en joint ventures; veranderingen in wetten, voorschriften en overheidsbeleid, met name op het gebied van voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid; de afronding van lopende overheidsonderzoeken of van onderzoeken waar overheden om hebben verzocht en de afronding van lopende of dreigende toekomstige gerechtelijke procedures; en andere risico’s en onzekerheden, waarvan we er enkele beschrijven onder het kopje ‘Risk and Opportunity Report’ in het huidige jaarverslag of de actuele tussenrapportage. Als een van deze risico’s en onzekerheden zich voordoet of als de aannames die ten grondslag liggen aan een van onze toekomstgerichte verklaringen onjuist mocht blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die we in dergelijke verklaringen vermelden of impliceren. Wij zijn niet voornemens, en aanvaarden geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, aangezien ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van publicatie.

Over Daimler

Daimler AG is een van de meest succesvolle autobedrijven ter wereld. Met de divisies Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses en Daimler Mobility is de voertuigfabrikant een van de grootste aanbieders van premium personenwagens en een van de grootste fabrikanten van bedrijfswagens ter wereld. Daimler Mobility biedt financiering, lease, fleet management, investeringen, credit cards, verzekeringen en innovatieve mobiliteitsservices. De oprichters van de onderneming – Gottlieb Daimler en Carl Benz – schreven historie door in 1886 de automobiel uit te vinden. Als pionier op het gebied van autotechniek ziet Daimler het als zijn drive en verplichting om toekomstige mobiliteit op een veilige en duurzame manier vorm te geven. De focus van de onderneming ligt op innovatieve en groene technologieën en op veilige, hoogwaardige voertuigen die fascineren en inspireren. Daimler investeert consequent in de ontwikkeling van elektrische aandrijvingen – van hightech verbrandingsmotoren en hybride auto’s tot volledig elektrische aandrijvingen met accu’s of brandstofcellen – om op lange termijn lokaal emissievrij rijden mogelijk te maken. De inspanningen van de onderneming zijn tevens gericht op de intelligente connectiviteit van zijn modellen, autonoom rijden en nieuwe mobiliteitsconcepten. Daimler ziet het als zijn verplichting om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en het milieu. Daimler verkoopt zijn modellen en services in nagenoeg alle landen wereldwijd en heeft fabrieken in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Naast Mercedes-Benz, ‘s werelds meest waardevolle luxe automerk (bron: Interbrand-onderzoek, 20 oktober 2020), en Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach en Mercedes me bestaat het merkenportfolio uit smart, EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra & Thomas Built Buses alsmede de merken van Daimler Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services en Daimler Truck Financial. De onderneming staat genoteerd aan de beurzen van Frankfurt en Stuttgart (tickersymbool DAI). In 2019 verkocht het concern 3,3 miljoen voertuigen en bood werkgelegenheid aan zo’n 298.700 werknemers. De omzet bedroeg € 172,7 miljard, de EBIT werd vastgesteld op € 4,3 miljard.