01
augustus
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek smart: stadsleven maakt mensen gelukkig

Wat betekent levensgeluk in de stad? En hoeveel houden de inwoners van hun stad? Om het antwoord op deze en andere vragen te achterhalen, voerde smart, samen met het gerenommeerde instituut rheingold uit Keulen, een onderzoek uit in heel Europa. De voornaamste conclusies van de enquête waaraan 3.269 mensen in 31 steden hebben deelgenomen: de stedelingen spreken zich onomwonden uit voor hun stad, de meesten zouden nergens anders willen wonen. In heel Europa en in alle sociodemografische lagen van de bevolking heerst dezelfde opvatting over stedelijk geluk. Op basis van de onderzoeksgegevens heeft smart de ‘Urban Joy Index’ (UJI) ontwikkeld. Dat is een maatstaf voor stedelijk geluk. De stad met de hoogste levensvreugde is de Portugese havenstad Porto met een UJI van 86, gevolgd door Hamburg (85) en daarachter Keulen, München en Barcelona (alle drie 80). Amsterdam (79), Utrecht (76) en Rotterdam (69) haalden een score die dichter bij het gemiddelde liggen. De gezamenlijke Europese Urban Joy Index ligt op 74.

“smart staat voor het actief en innovatief vormgeven van mobiliteit en stadse levensvreugde”, zegt dr. Annette Winkler, directeur smart. “Aan de hand van deze studie kunnen we nu voor het eerst in heel Europa het begrip ‘urban joy’ (stadse levensvreugde) en wat daar voor mensen bij komt kijken omschrijven op basis van concrete vragen. Dat is voor het merk smart en zijn producten heel belangrijk. Hiermee kunnen we de verwachtingen van de inwoners nog beter begrijpen en hen betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.”

Ondanks het gebrek aan ruimte, de stijgende kosten en de deels gebrekkige infrastructuur blijft de fascinatie van mensen voor de grote stad intact. De mensen die meewerkten aan het onderzoek dachten over het algemeen heel positief over hun stad. 82 procent vindt het boeiend en aantrekkelijk om in de eigen stad te wonen. 76 procent wil ook in de komende jaren het liefst in de eigen stad blijven en 65 procent kan zich niet inbeelden ergens anders te wonen. Nog een conclusie van het onderzoek: zes factoren bepalen het gevoel in de steden – het algehele beeld, de contrasterende diversiteit, de levendigheid, het dorpse thuisgevoel, de uitgebreide infrastructuur en het jezelf steeds opnieuw uitvinden. Deze zes factoren beïnvloeden de mate van ‘urban joy’ en daarmee de Urban Joy Index. Tegelijkertijd ervaren de stadsbewoners ze ook als dagelijkse uitdagingen. Geluk ontstaat als die factoren in het dagelijkse leven met succes het hoofd kunnen worden geboden.

Het lijdt geen twijfel dat een prettig leven en het bijbehorende geluk pas ontstaan als aan een aantal basisvereisten is voldaan. Dat zijn ruimte, tijd, financiële middelen, een intacte leefomgeving, veiligheid en mobiliteit. Zonder deze vereisten is er geen geluk mogelijk. “Als trendsetter op het gebied van stedelijke mobiliteit draagt smart ertoe bij dat de mensen in de stad meer geluk ondervinden”, verklaart Martin Hülder, marketingmanager van smart. “Zo kunnen smart-rijders snel en eenvoudig parkeren en stressvrij navigeren in het verkeer, waardoor ze meer tijd overhouden.” Ook de nieuwe smart fortwo en forfour, die dit jaar op de markt komen, springen met hun minimale afmetingen en maximale benutting van de binnenruimte zuinig om met de krappe mogelijkheden van de binnensteden. Ze bieden daarnaast veel flexibiliteit, comfort en tal van individualiseringsmogelijkheden.

Een nieuw ontwikkelde classificatie voor geluk: de Urban Joy Index

Als maatstaf voor ‘urban joy’ heeft smart de “Urban Joy Index” (UJI) ontwikkeld. Hierbij hebben alle geënquêteerden specifieke vragen omtrent het thema stedelijk geluk op een schaal van 0 (helemaal geen geluk) tot 100 (hoogste geluk) gewaardeerd. Vervolgens werd daaruit voor elke stad een Urban Joy Index vastgesteld. Koploper op het gebied van levensgeluk is de Portugese havenstad Porto met een UJI van 86, gevolgd door Hamburg (85) en daarachter Keulen, München en Barcelona (alle drie 80). Het gezamenlijk Europese gemiddelde van de Urban Joy Index ligt op 74.

De belangrijkste conclusies van het smart-onderzoek in één overzicht

  • Zes factoren blijken doorslaggevend te zijn als het gaat om ‘urban joy’: een dorps thuisgevoel, een uitgebreide infrastructuur, het jezelf steeds opnieuw uitvinden, contrasterende diversiteit, levendigheid, het algehele beeld.

  • Elke van deze zes factoren kan omslaan in het tegendeel als er te veel of te weinig van is. Constructief met deze wisselwerking omgaan om zo grip te krijgen op het stadsleven van alledag bevordert de ontwikkeling tot ‘urbaneer’: stedeling uit overtuiging.

  • Ruimte, tijd, financiële middelen, een intacte leefomgeving, veiligheid en mobiliteit zijn basisvereisten voor een prettig leven. Als die ontbreken kan er geen levensgeluk ontstaan.

  • In heel Europa en in alle sociodemografische lagen van de bevolking heerst dezelfde opvatting over stadse levensvreugde. Het is een universeel gevoel.

  • Europese stedelingen spreken zich onomwonden uit voor hun stad. De meerderheid zou nergens anders willen wonen.

  • De mensen in de steden willen niet alleen maar in luxe leven en genieten, zoals het vaak gebruikte woord ‘couch potatoes’ doet vermoeden. Ze zoeken veeleer de uitdaging om iets te doen waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Over de methodiek van het onderzoek

De marktonderzoekers van instituut rheingold hebben tussen november 2013 en maart 2014 hun onderzoek in twee stappen uitgevoerd. In een eerste fase werd in vijf Europese metropolen (Berlijn, Parijs, Rome, Londen en Madrid) een kwalitatief basisonderzoek gehouden in de vorm van groepsdiscussies, diepte-interviews en etnografische stadswandelingen. De resultaten daarvan vormden de basis voor de opvatting over het grotestadsleven en legden de zes factoren voor ‘urban joy’ vast. Uit die factoren ontstond de vragenlijst voor de tweede fase van het onderzoek: een kwantitatieve online-enquête in 31 Europese steden met telkens minstens 100 geënquêteerden. Op basis van de gegevens uit de tweede fase werden de indicatoren van de Urban Joy Index vastgelegd.

Het marktonderzoeksinstituut rheingold behoort wereldwijd tot de meest gerenommeerde bedrijven op het gebied van het kwalitatief-psychologisch onderzoek. Op basis van de morfologische psychologie analyseren de marktonderzoekers van rheingold de onbewuste psychologische invloedsfactoren en de context die het gedrag van mensen mee bepalen.