20
januari
2005
|
01:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe technologie voor meer veiligheid in de auto

  • Korte-afstandsradar als innovatieve bijdrage aan verkeersveiligheid

  • EU-Commissie geeft groen licht

  • DaimlerChrysler levert eerste exemplaren ter wereld

De Europese Commissie heeft zich in het kader van haar eSafety-programma ten doel gesteld, dat het aantal verkeersslachtoffers tot 2010 met 50 procent wordt teruggebracht. Korte-afstandradars kunnen op ongeveer 88 procent van alle kop-staartbotsingen een positieve invloed uitoefenen. Diverse automobielfabrikanten en toeleveranciers binnen het industrieconsortium 'SARA' (Short range Automotive Radar frequency Allocation) hebben de nieuwe technologie op basis van een 24GHz-sensor reeds tot een systeem ontwikkeld dat praktisch klaar is voor serieproductie. Het addertje onder het gras voor de invoering van het systeem is de frequentieregulering in Europa. De reden: andere gebruikers van het betreffende frequentiebereik (telecommunicatie door middel van straalzenders, satellieten voor de verkenning van de aarde, radio-astronomie etc.) vrezen dat hun diensten belemmerd worden.

Na uitvoerig onderzoek naar de verenigbaarheid van de frequenties heeft de Amerikaanse reguleringsinstantie de afgifte van radiofrequenties voor het inzetten van deze technologie in de Verenigde Staten reeds in de zomer van 2002 vrijgegeven. Ook Europese onderzoeken bevestigen dat de storingsinvloed van auto's, die zijn voorzien van een korte-afstandsradar, te verwaarlozen is. En dit geldt voor een aandeel van tien procent van alle auto's in Europa.

Zicht rondom het voertuig

Bestaande systemen voor passieve veiligheid zoals airbags moeten binnen een paar milliseconden na het ongeval reageren. De nieuw ontwikkelde radarsystemen observeren de omgeving rondom het voertuig en zijn derhalve al vóór een mogelijke botsing actief.

De tijdswinst die op deze manier wordt behaald, kan worden gebruikt om het betrokken voertuig met behulp van verschillende beschermingsmechanismen op een crash voor te bereiden respectievelijk de chauffeur tijdig te waarschuwen. Het doel is, de kracht van de botsing te reduceren en daardoor de gevolgen van het ongeval tot een minimum te beperken.

Met behulp van de radartechnologie is een ca. 20 meter brede zicht rondom het voertuig mogelijk. Hierdoor zijn hindernissen rondom de gehele auto zichtbaar. Het scala aan mogelijke veiligheidstoepassingen is al net zo groot. Van waarschuwingsfuncties bij dreigende kop-staartbotsingen via hulp bij het wisselen van rijbaan tot parkeer- en 'stop-and-go'-assistenten.

De 24GHz-technologie biedt meer voordelen: de sensor is gebaseerd op elektronische standaardonderdelen, kan zodoende in grote hoeveelheden worden geproduceerd en is voordelig. Door zijn groot oplossend vermogen kan hij meerdere objecten onderscheiden, hun positie bepalen en vaststellen in welke richting ze zich bewegen. Hieruit kan worden afgeleid, welke objecten een hindernis voor de auto vormen.

Realisatiemogelijkheid bevindt zich op tweesprong

De technische basis voor het nieuwe veiligheidssysteem is weliswaar in principe beschikbaar, maar voor de marktintroductie moeten nog aan twee belangrijke factoren worden voldaan: aan de ene kant moet de frequentieregulering waarborgen dat tot zeven procent van alle voertuigen in Europa worden uitgerust met het nieuwe radarsysteem. Anderzijds is een toereikend tijdpad (tot 2013) nodig. Alleen dan zijn de economische condities aanwezig om het systeem in te voeren en een opvolging van de technologie op basis van 79GHz-sensoren te ontwikkelen. Wanneer dit niet het geval is, wordt de invoering van dit veiligheidssysteem en daarmee een doorslaggevende bijdrage aan de verkeersveiligheid op de lange termijn in gevaar gebracht.

Over SARA

SARA is een wereldwijd initiatief van automobielfabrikanten, systeemleveranciers en producenten van sensoren. Het consortium zet zich in voor een wereldwijd geldende regulering voor 24GHz breedband auto-radarsensoren ter verbetering van de verkeersveiligheid. DaimlerChrysler, de BMW Group, Bosch, Delphi, Siemens en Tyco Electronics behoren tot de toonaangevende leden van dit gremium.