11
december
2007
|
01:00
Europe/Amsterdam

Nieuw systeem van Mercedes-Benz waarschuwt bestuurder bij oververmoeidheid

Bij Mercedes-Benz begint de laatste testfase van een nieuw assistentiesysteem dat automobilisten tijdig voor oververmoeidheid en het gevaar van inslapen waarschuwt. Met behulp van verschillende sensoren analyseert het systeem het rijgedrag en stelt vast wanneer deze persoonlijke rijstijl als gevolg van vermoeidheid anders wordt. Wanneer dit het geval is, wordt de bestuurder opgeroepen om een pauze in te lassen. Wanneer alle tests zijn afgesloten, zal het systeem vanaf 2009 door Mercedes-Benz in de serieproductie worden toegepast.

Volgens officiële statistieken is oververmoeidheid de oorzaak van circa een procent van alle zware verkeersongevallen. Experts gaan er echter van uit dat het werkelijke aandeel veel hoger is, omdat vermoeidheid als oorzaak bij de reconstructie van ongevallen vaak niet meer kan worden vastgesteld. Volgens actuele Europese onderzoeken is 24 tot 33 procent van alle dodelijke verkeersongevallen te wijten aan oververmoeide bestuurders. Dat betekent dat er door oververmoeidheid waarschijnlijk meer zware ongevallen worden veroorzaakt dan door alcohol.

Naast nachtelijk slaaptekort geldt vooral de eentonigheid tijdens het autorijden als een van de voornaamste oorzaken voor het gevreesde inslapen achter het stuur. Twee derde van de ongevallen door vermoeidheid vindt in het donker plaats, de helft ervan bij geringe verkeersdichtheid. Volgens wetenschappers neemt het risico van ongevallen vooral tijdens lange ritten onder gelijkblijvende omstandigheden toe, omdat daarbij de concentratie van de bestuurder afneemt en door de eentonigheid het gevaar van inslapen groter wordt.Onderzoek door ingenieurs van Mercedes-Benz bij meer dan 420 automobilisten (m/v) laat zien dat vermoeidheid door veel mensen niet juist en vooral niet op tijd herkend wordt. Vermoeidheid treedt in de regel niet plotseling op, maar ontwikkelt zich gedurende een bepaalde tijd. Daarbij nemen het reactievermogen en de waarneming zo sterk af, dat bestuurders zelfs in een vroegtijdig stadium van vermoeidheid al vaak niet meer juist kunnen handelen.

Het door Mercedes-Benz ontwikkelde systeem kan al de eerste tekenen van vermoeidheid herkennen en de bestuurder waarschuwen. Daardoor levert dit systeem een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van ongevallen.

Individueel bestuurdersprofiel gebaseerd op verschillende meetwaarden

Anders dan bij andere processen ter herkenning van vermoeidheid, analyseert het systeem van Mercedes-Benz een reeks van indicatoren om de oplettendheid van bestuurders te beoordelen en de glijdende overgang van een wakkere toestand naar vermoeidheid te herkennen. Bij elke rit houdt de Attention Assist constant typische gedragskenmerken van de bestuurder in de gaten en stelt zo een individueel bestuurdersprofiel vast, dat als basis dient voor het herkennen van vermoeidheid. Bij belangrijke afwijkingen van de opgeslagen ervaringsgegevens stelt het systeem vast of er sprake is van tekenen van vermoeidheid of niet. Of en wanneer de bestuurder wordt gewaarschuwd, hangt ook af van het tijdstip, de duur van de rit en de rijstijl.

Stuurgedrag als belangrijkste aanwijzing voor vermoeidheid

Naast de snelheid en de beweging van de auto in lengte- en dwarsrichting meet de vermoeidheidsherkenning ook de stuuruitslag, de bediening van de richtingaanwijzers en de pedalen en bepaalde handelingen, alsmede externe invloeden als zijwind of oneffenheden in het wegdek. De stuurbewegingen zijn daarbij een duidelijke indicatie gebleken: oververmoeide bestuurders vallen op door een reeks van typische stuurbewegingen, die daarna direct weer gecorrigeerd worden. Het nieuwe assistentiesysteem van Mercedes-Benz herkent zulke signalen en waarschuwt de bestuurder op tijd wanneer zijn of haar stuurgedrag verandert en ook als andere signalen op dreigende oververmoeidheid wijzen. In dit geval klinkt een waarschuwingssignaal, en een aanduiding op het combi-instrument roept op om een pauze in te lassen.

Wereldwijde test over meer dan 500.000 kilometer

De ontwikkeling van het unieke assistentiesysteem begon met een reeks proeven in een rijsimulator in Berlijn. Daarna volgden ritten overdag en ’s nachts op autosnelwegen, waaraan tot dusver meer dan 420 proefpersonen deelnamen. Deze legden in totaal meer dan 500.000 kilometer af. Lange-duurtests in verschillende klimaatzones, in stadsverkeer, op routes met slecht wegdek en tijdens lange-afstandsritten completeren het testprogramma van de Attention Assist. Naast ingenieurs maken ook systeemwetenschappers, wiskundigen, informatici en psychologen deel uit van het Mercedes-ontwikkelingsteam.

Aanvulling op beproefde assistentiesystemen

Bij de ontwikkeling van assistentiesystemen voor bestuurders richt Mercedes-Benz zich van oudsher op werkelijke ongevalssituaties en ontwikkelt het technologieën om de veiligheid in gevaarlijke situaties te verbeteren. Tot dusver ging daarbij de meeste aandacht uit naar ongevallen door het verliezen van de controle over het stuur, botsingen, ongevallen in de nacht en met voetgangers, die bijzonder zware gevolgen hebben. Met de Attention Assist zet Mercedes-Benz zijn inspanningen voor het vermijden van ongevallen voort en levert hiermee een zinvolle aanvulling op beproefde assistentiesystemen als ABS, de rem-assistent, de PRE-SAFE-rem, de nachtzichtassistent en ESP, die het voertuig en zijn omgeving in de gaten houden. Het herkennen van vermoeidheid is de eerste technologie die ook de bestuurder permanent in de gaten houdt en waarschuwt wanneer aan de hand van typische gedragingen het gevaar van een ongeval wordt vastgesteld. Gepland is dat het systeem vanaf 2009 in de serieproductie kan worden toegepast.