01
april
2005
|
02:00
Europe/Amsterdam

Nieuw businessplan voor smart

De Raad van Bestuur van DaimlerChrysler AG heeft zich op 31 maart 2005 beraden over een nieuw businessplan voor de divisie smart van de Mercedes Car Group. Het concept wordt in de komende weken in detail uitgewerkt en zal - zoals reeds tijdens de jaarlijkse persconferentie op 10 februari jl. werd aangekondigd - eind april ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen van DaimlerChrysler AG worden voorgelegd.

De productie van de smart roadster wordt eind 2005 beëindigd. Het project van de smart SUV wordt niet verder uitgewerkt. De kern van het nieuwe businessplan is een herstructureringsprogramma, waardoor het resultaat in 2007 met ca. 600 miljoen euro verhoogd moet worden. Hiervoor worden de vaste kosten binnen de komende twee jaar met ca. 30% gereduceerd en de productiviteit aanzienlijk verhoogd.

Het businessplan voorziet verder in een fundamentele verandering van de organisatie. Belangrijke functies bij ontwikkeling, verkoop, inkoop en aftersales/service worden in de respectievelijke afdelingen van Mercedes-Benz personenwagens geïntegreerd. Hierdoor worden belangrijke synergie-effecten gerealiseerd. Om een omzetstijging te bewerkstelligen zal het aantal smart verkooppunten in de officiële Mercedes-Benz dealerorganisatie door het shop-in-shop concept met ca. 25% worden verhoogd.

Met dit nieuwe businessplan krijgt het merk smart een solide bedrijfseconomische basis. De doelstelling is in 2007 het break-even-point te bereiken. In het nieuwe plan wordt de ontwikkeling van de opvolger van de smart fortwo versneld en bovendien nadrukkelijker naar de wensen van de Amerikaanse markt gekeken. De volgende generatie van de driecilinder benzinemotor zal ook door andere fabrikanten gebruikt gaan worden. De kosten van dit motorenproject zullen vanwege de verwachte schaaleffecten aanzienlijk worden verbeterd. De samenwerking met Mitsubishi Motors inzake de smart forfour wordt gecontinueerd.

Over het geheel genomen gaat DaimlerChrysler AG ervan uit dat de kosten die in 2005 worden gemaakt voor de herstructurering ca. 1,2 miljard euro zullen bedragen. Hierin begrepen zijn vervroegde afschrijvingen op installaties en werktuigen, betaling van verplichtingen tegenover derden en andere waardecorrecties. Bovendien bevat het programma een wezenlijke afbouw van het personeelsbestand. In dit verband streeft de directie van smart GmbH naar sociaal verantwoorde oplossingen. Hierover zijn in de komende weken gesprekken met de ondernemingsraad gepland.

De aanzienlijke herstructureringskosten in verband met het nieuwe smart-businessplan beïnvloeden de resultaatverwachting van het DaimlerChrysler concern voor 2005. Wanneer de buitengewone lasten voor smart buiten beschouwing worden gelaten, verwacht het concern na een zwakker eerste en tweede kwartaal voor het totale jaar 2005 in vergelijking met 2004 nog steeds een lichte stijging van de bedrijfswinst.