22
juli
2021
|
19:37
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz zet koers naar volledig elektrisch tijdperk

Samenvatting
 • Vanaf 2025 zijn alle nieuwe voertuigarchitecturen volledig elektrisch
 • Mercedes-Benz introduceert drie nieuwe elektrische architecturen in 2025
 • Mercedes-Benz bereidt zich voor om voor het einde van het decennium volledig elektrisch te zijn – als de marktomstandigheden het toelaten
 • Samen met partners gaat Mercedes-Benz accucellen met een capaciteit van meer dan 200 gigawattuur installeren, er worden acht gigafabrieken gebouwd
 • Nieuwe partnerships voor de ontwikkeling en productie van accucellen in Europa
 • Grotere efficiëntie door een hogere toegevoegde waarde op het gebied van elektrische aandrijflijnen: overname van YASA, specialist in ultra-high performance axiale fluxmotoren
 • Plug & Charge maakt eenvoudig opladen mogelijk zonder extra stappen voor verificatie en betalingsverwerking; Mercedes me Charge beschikt wereldwijd over meer dan 530.000 AC- en DC-laadpunten
 • Een snellere invoering van elektromobiliteit betekent een fundamentele ommekeer op het gebied van kapitaalallocatie
 • Mercedes-Benz houdt vast aan margedoelstellingen – zelfs in een volledig elektrische wereld

Mercedes-Benz zet de koers uit naar een volledig elektrische toekomst: tegen het einde van het decennium is het merk klaar om volledig elektrisch te gaan – daar waar de marktomstandigheden het toelaten. Met deze strategische stap van ‘Electric first’ naar ‘Electric only’ versnelt Mercedes-Benz de transformatie naar een emissievrije en softwaregedreven toekomst.

Tegen 2022 zal Mercedes-Benz accu-elektrische voertuigen (BEV’s) aanbieden in alle segmenten waarin het merk vertegenwoordigd is. Vanaf 2025 zullen alle nieuwe voertuigarchitecturen uitsluitend elektrisch zijn en kunnen klanten bij elk model kiezen voor een volledig elektrisch alternatief. Zelfs tijdens deze versnelde transformatie houdt Mercedes-Benz vast aan zijn rentabiliteitsdoelstellingen.

“Elektromobiliteit wint aan momentum – vooral in het luxesegment waarin Mercedes-Benz opereert. Het omslagpunt nadert en wij zullen klaar zijn wanneer de markten tegen het einde van het decennium volledig overschakelen op elektro-auto’s”, aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG. “Deze stap impliceert een fundamentele herallocatie van kapitaal. We willen de versnelde transformatie winstgevend maken en zo het succesverhaal van Mercedes-Benz voortzetten in een nieuw tijdperk. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin gaan slagen met onze hooggekwalificeerde en zeer gemotiveerde medewerkers.”

De onderneming gaat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk verhogen. In totaal is er meer dan € 40 miljard uitgetrokken voor investeringen in accu-elektrische voertuigen tussen 2022 en 2030. De snellere uitbreiding van het aanbod aan overtuigende elektrische voertuigen zal de doorbraak van elektromobiliteit versnellen.

Technologieplan

Architecturen: in 2025 gaat Mercedes-Benz drie volledig elektrische architecturen introduceren

 • MB.EA is geschikt voor alle middelgrote en grote personenauto’s en zal, als schaalbaar modulair systeem, de elektrische basis vormen van het toekomstige BEV-portfolio.
 • AMG.EA is een elektrisch platform dat is ontworpen voor topprestaties en voldoet aan de behoeften van de technologiebewuste en prestatiegerichte klanten van Mercedes-AMG.
 • VAN.EA luidt een nieuw tijdperk in voor elektrische bestelwagens en lichte trucks die in de toekomst zullen bijdragen aan emissievrij vervoer en CO2-vrije steden.

Verticale integratie: na de reeds voltooide reorganisatie van de aandrijvingsactiviteiten met de bundeling van planning, ontwikkeling, inkoop en productie onder één dak, verhoogt Mercedes-Benz nu zijn eigen toegevoegde waarde in ontwikkeling en productie door het insourcen van aandrijvingstechnologieën voor elektrische voertuigen. Deze stap omvat de overname van de Britse elektromotorenspecialist YASA. Met deze overname krijgt Mercedes-Benz toegang tot unieke technologie op het gebied van axiale fluxmotoren en expertise voor de ontwikkeling van ultra-high performance axiale fluxmotoren. Eigen elektromotoren, waaronder de eATS 2.0, vormen een belangrijk onderdeel van de strategie met een duidelijke focus op de efficiëntie en kosten van het hele systeem, inclusief omvormers en software. Verwacht wordt dat China een sleutelrol gaat spelen in de versnelde elektrische strategie van Mercedes-Benz. Het land is nu al de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld – met honderden bedrijven en leveranciers die gespecialiseerd zijn in software en componenten voor elektrische voertuigen.

Accu’s: Mercedes-Benz heeft een accucapaciteit van meer dan 200 gigawattuur nodig en is van plan om samen met partners wereldwijd acht gigafabrieken te bouwen voor celproductie. Deze capaciteiten vormen een aanvulling op het reeds geplande netwerk van negen fabrieken voor de productie van accusystemen. De volgende generatie accu’s zal sterk gestandaardiseerd zijn en geschikt voor gebruik in meer dan 90% van alle toekomstige personen- en bestelwagens van Mercedes-Benz. Tegelijkertijd zal deze techniek flexibel genoeg zijn om alle Mercedes-Benz klanten individuele oplossingen te kunnen bieden. In Europa wil Mercedes-Benz met nieuwe partners toekomstige cellen en modules ontwikkelen en efficiënt produceren. Deze stap gaat ertoe bijdragen dat Europa in het elektrische tijdperk een centrum van de auto-industrie blijft. Dankzij de celproductie kan Mercedes-Benz zijn bestaande netwerk voor de productie van aandrijflijnen omvormen. Door continu de meest geavanceerde accutechnologie in personen- en bestelwagens te integreren, wil Mercedes-Benz de actieradius van zijn voertuigen tijdens hun levensduur vergroten. Mercedes-Benz werkt samen met partners als SilaNano aan de volgende generatie accu’s. Het doel is om de energiedichtheid te verhogen door het siliciumgehalte van de anode aanzienlijk te verhogen. Dit gaat ongekende actieradii en nog kortere laadtijden mogelijk maken. Op het gebied van solid-state technologie voert Mercedes-Benz gesprekken met partners om accu’s te ontwikkelen met een nog hogere energiedichtheid en een nog hoger veiligheidsniveau.

Laden: Mercedes-Benz werkt ook aan nieuwe normen voor het laden. ‘Plug & Charge’ maakt laden mogelijk zonder dat er extra stappen voor authenticatie en betalingsverwerking nodig zijn. ‘Plug & Charge’ gaat live met de introductie van de EQS later dit jaar. ‘Mercedes me Charge’ is nu al een van de grootste laadnetwerken ter wereld en omvat momenteel wereldwijd meer dan 530.000 DC- en AC-laadpunten. Daarnaast werkt Mercedes-Benz samen met Shell aan de uitbreiding van het laadnetwerk. Klanten krijgen eenvoudiger toegang tot het Recharge-netwerk van Shell, dat tegen 2025 meer dan 30.000 laadpunten zal tellen in Europa, China en Noord-Amerika, waaronder meer dan 10.000 snellaadstations. Bovendien plant Mercedes-Benz premium laadstations in Europa, die klanten een op maat gemaakt laadaanbod op toplocaties zullen bieden.

VISION EQXX: Mercedes-Benz ontwikkelt momenteel de VISION EQXX, een elektrische auto met een reële actieradius van meer dan 1.000 km en het doel om bij normale snelheid op de snelweg een eencijferige verbruikswaarde voor kilowattuur per 100 km te bereiken. Dit komt overeen met een actieradius van meer dan 6 mijl per kilowattuur. Een interdisciplinair team met experts van Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain (HPP) boekt grote vooruitgang in dit project. De wereldpremière staat gepland voor 2022. De technologische vooruitgang van de VISION EQXX moet worden overgebracht naar de nieuwe voertuigarchitecturen van Mercedes-Benz.

Productieplan

Mercedes-Benz werkt hard om zijn wereldwijde productienetwerk voor te bereiden op de productie van volledig elektrische auto’s. Dankzij vroegtijdige investeringen in flexibele productie en het gebruik van het ultramoderne MO360-productiesysteem is Mercedes-Benz nu al in staat om BEV’s in grote aantallen te produceren. Vanaf volgend jaar rollen er acht elektrische modellen van Mercedes-Benz van de band op zeven locaties op drie continenten. Bovendien schakelen alle door Mercedes-Benz AG geëxploiteerde personenwagen- en accufabrieken tegen 2022 over op klimaatneutrale productie.

Door de samenwerking met GROB, een Duitse wereldmarktleider op het gebied van uiterst innovatieve accuproductie- en automatiseringssystemen, versterkt Mercedes-Benz zijn accuproductiecapaciteit en zijn eigen knowhow. De samenwerking is gericht op de assemblage van accumodules en accupakketten. Bovendien is Mercedes-Benz van plan een recyclingfabriek voor accu’s te bouwen in Kuppenheim, Baden. Dit zal de onderneming in staat stellen de juiste knowhow te ontwikkelen en recyclingcapaciteiten veilig te stellen. De start is gepland voor 2023 – afhankelijk van de uitkomst van de veelbelovende gesprekken die met de autoriteiten worden gevoerd.

Personeelsplan

De transformatie van de verbrandingsmotor naar elektrische aandrijving is mogelijk en bij Mercedes-Benz al in volle gang. Samen met de werknemersvertegenwoordigers werkt Mercedes-Benz aan de herschikking van het personeelsbestand. Daarbij zet de onderneming in op uitgebreide kwalificatie- en omscholingsprogramma’s, natuurlijke fluctuatie en ontslagvergoedingen. Technologieacademies bieden werknemers opleidingen voor toekomstgerichte kwalificaties. Alleen al in 2020 zijn in Duitsland ongeveer 20.000 werknemers opgeleid met een focus op elektromobiliteit. Er worden wereldwijd 3.000 nieuwe banen voor software-engineering gecreëerd voor de ontwikkeling van het toekomstige MB.OS-besturingssysteem.

Financieel plan

Mercedes-Benz blijft vasthouden aan de margedoelstellingen die in de herfst van 2020 bekend zijn gemaakt. Deze doelstellingen waren gebaseerd op een aandeel van 25% hybride en volledig elektrische voertuigen (xEV) in de totale verkoop in 2025. De bevestiging van de doelstellingen vandaag is gebaseerd op de volgende veronderstellingen: een aanzienlijk hoger aandeel xEV’s van 50% in 2025 en een marktscenario waarin elektrische voertuigen tegen het einde van het decennium in wezen de verbrandingsmotor zullen hebben vervangen. Een belangrijke hefboom voor het bereiken van de margedoelstellingen is de stijging van de netto-omzet per auto – bijvoorbeeld door een groter aandeel elektro-auto’s in het hogere segment, zoals dat van Mercedes-Maybach en Mercedes-AMG. Bovendien wordt gestreefd naar meer directe controle over prijzen en afzet. Verwacht wordt dat de hogere omzetten die met digitale services worden behaald, ook een positieve bijdrage gaan leveren. Tegelijkertijd werkt Mercedes-Benz aan een verdere verlaging van de vaste en variabele kosten, alsmede aan een vermindering van het aandeel van de materiële investeringen in de totale investeringen. Gestandaardiseerde accuplatforms en schaalbare voertuigarchitecturen zullen – samen met de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van accutechnologie – de kosten helpen verlagen. Het aandeel van de accukosten in de auto zal naar verwachting aanzienlijk afnemen. De kapitaalallocatie verschuift van ‘Electric first’ naar ‘Electric only’. Ook is de verwachting dat de investeringen in verbrandingsmotoren en technologieën voor plug-in hybrids tussen 2019 en 2026 met 80% zullen afnemen. Op basis hiervan voorspelt Mercedes-Benz voor de volledig elektrische wereld een vergelijkbaar rendement als in het tijdperk van de verbrandingsmotor.

“Het is bij deze transformatie onze belangrijkste taak om klanten met overtuigende producten te inspireren om over te stappen op elektromobiliteit. Voor Mercedes-Benz is de EQS als baanbrekend vlaggenschip nog maar het begin van dit nieuwe tijdperk”, aldus Källenius.

Boilerplate

Toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die onze huidige kijk op toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. De woorden ‘verwachten’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘schatting’, ‘verwacht’, ‘voornemens zijn’, ‘mogelijk’, ‘zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘project’ en vergelijkbare uitdrukkingen worden gebruikt om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen zijn onderhevig aan vele risico’s en onzekerheden, inclusief een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische omstandigheden, met name een afname van de vraag in onze belangrijkste markten; een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten; gevallen van overmacht, onder meer als gevolg van natuurrampen, pandemieën, terrorisme, politieke onrust, gewapende conflicten, industriële ongevallen en de effecten daarvan op onze verkopen, inkoop, productie of financiële dienstverlening; veranderingen in valutakoersen en tariefregelingen; een verandering in consumentvoorkeuren naar kleinere auto’s met kleinere marges; een mogelijk gebrek aan acceptatie van onze producten of services dat onze mogelijkheden beperkt om prijzen te realiseren en onze productiecapaciteit adequaat te benutten; prijsverhogingen van brandstof of ruwe materialen; verstoring van de productie vanwege materiaaltekorten, stakingen of faillissementen bij toeleveranciers; een afname van verkoopprijzen van gebruikte auto’s; de effectieve implementatie van maatregelen om kosten te besparen en efficiëntie te optimaliseren; de zakelijke vooruitzichten van bedrijven waarin we een aanzienlijk aandelenbelang hebben, de succesvolle implementatie van strategische samenwerkingen en joint ventures; veranderingen in wetten, voorschriften en overheidsbeleid, met name op het gebied van voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid; de afronding van lopende overheidsonderzoeken of van onderzoeken waar overheden om hebben verzocht en de afronding van lopende of dreigende toekomstige gerechtelijke procedures; en andere risico’s en onzekerheden, waarvan we er enkele beschrijven onder het kopje ‘Risk and Opportunity Report’ in het huidige jaarverslag of de actuele tussenrapportage. Als een van deze risico’s en onzekerheden zich voordoet of als de aannames die ten grondslag liggen aan een van onze toekomstgerichte verklaringen onjuist mocht blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die we in dergelijke verklaringen vermelden of impliceren. Wij zijn niet voornemens, en aanvaarden geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, aangezien ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van publicatie.

 

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer dan 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2020 werden circa 2,1 miljoen personenwagens en bijna 375.000 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.