22
oktober
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz voorziet auto’s als eerste van CO2-airconditioningsystemen

Mercedes-Benz gaat zijn modellen uitrusten met airconditioningsystemen die voldoen aan alle prestatie- en veiligheidseisen volgens de wettelijke bepalingen die in 2017 van kracht worden. De autofabrikant gaat daarmee verder dan de wettelijke vereisten van de EU op het gebied van milieubescherming. Vanaf 2017 zal Mercedes-Benz in Europa de S-Klasse en E-Klasse namelijk als eerste personenauto’s met CO2- airconditioningsystemen gaan leveren.

Deze compleet nieuw ontwikkelde airco-units zijn gebaseerd op de DIN-specificaties zoals die zijn vastgesteld door het autostandaardcomité van de Duitse Vereniging voor de Automobielindustrie (VDA). Dankzij hun bijzonder snel beschikbare prestaties en hoge koelcapaciteit zorgen CO2-airconditioningsystemen snel voor een prettig klimaat in de auto, ook bij zeer warm weer. In combinatie met hun milieubewuste karakter maakt dit de CO2-airco’s tot de duurzame premium oplossing onder de beschikbare airconditioningsystemen.

Geavanceerde technologie met potentieel

Voor het gebruik van CO2 als koelmiddel is een nieuw ontwerp van cruciale onderdelen noodzakelijk. CO2-airconditioningsystemen werken met een druk van meer dan 100 bar – ongeveer het tienvoudige in vergelijking met de conventionele airco’s van vandaag. Dat betekent dat alle onderdelen inclusief de leidingen en dichtingen nieuw ontworpen moeten worden. Mercedes-Benz heeft daarvoor in samenwerking met alle Duitse autofabrikanten en tal van leveranciers die deel uitmaken van het autostandaardcomité van de VDA nieuwe standaards opgesteld.

De openbaar toegankelijke DIN-specificatiedocumenten bieden andere ondernemingen eveneens de mogelijkheid om zelf snel ontwikkelingsactiviteiten op te starten. Daarmee is de basis gelegd voor een snelle uitrol van dit hightech aircosysteem op de markt. Mercedes-Benz neemt in dat opzicht een pioniersrol op zich. Het is de eerste autofabrikant die niet alleen ontwikkelingsopdrachten verstrekt, maar ook productieorders voor CO2-airconditioningsystemen en de bijbehorende onderdelen plaatst.

Volgende fase EU-richtlijn in 2017 van kracht

Ondanks het uitzonderlijk korte tijdsbestek is het hoge kwaliteitsniveau dat Mercedes-Benz zich voor de CO2-airconditioningsystemen ten doel heeft gesteld nu al gerealiseerd in de nieuwe ontwikkeling voor de topmodellen van de onderneming. Toepassing van het systeem in het complete modelprogramma is met inachtneming van de datum waarop de nieuwe EU-richtlijn van kracht wordt – 1 januari 2017 – niet haalbaar. Om ook voor de andere modellen tijdig te kunnen voldoen aan de EU-vereisten, heeft Mercedes-Benz een veilige  oplossing ontwikkeld voor het gebruik van een synthetisch koelmiddel dat industriebreed zal worden gebruikt.

Afgezien van CO2 is R1234yf het enige koelmiddel dat tot dusver op industriële schaal wordt geproduceerd en waarmee kan worden voldaan aan toekomstige eisen van de EU-richtlijn voor airconditioningsystemen in nieuwe auto´s. De nieuwe richtlijn schrijft een limiet voor van 150 op de Global Warming Potential (GWP) index.

Het R1234yf koelmiddel staat bekend om de afwijkende ontbrandingseigenschappen ten opzichte van het R134a koelmiddel dat momenteel door de industrie wordt gebruikt. Om klanten ook in de toekomst te verzekeren van een ongewijzigd hoge veiligheidsstandaard, heeft Mercedes-Benz uitgebreide tests uitgevoerd voor al haar modellijnen.

Het resultaat is een uitgebreid pakket aan modelspecifieke maatregelen om Mercedes-Benz’ hoge veiligheidsnormen te waarborgen voor modellen die gebruikmaken van het R1234yf koelmiddel.

Tot die maatregelen behoort een speciaal ontwikkeld beschermingssysteem dat is toegespitst op de betreffende voertuigconfiguratie. Bij een zware frontale aanrijding zorgt het systeem – waarvoor patent is aangevraagd – dat de resterende mix van koelmiddel en lucht wordt gescheiden van hete motoronderdelen in het motorcompartiment en dat deze onderdelen op een zeer effectieve manier verder worden afgekoeld. Die mogelijkheid wordt gecreëerd dankzij de toepassing van een gasgenerator die argongas specifiek langs de betreffende hete onderdelen leidt. Deze procedure voorkomt dat het koelmiddel/lucht-mengsel vlam vat.

Dankzij deze oplossing kunnen klanten blijven rekenen op een optimale veiligheid en blijven de hoge veiligheidsstandaarden van Mercedes-Benz ook in de toekomst gehandhaafd. Tegelijkertijd draagt de onderneming met deze ontwikkeling opnieuw verder bij aan de bescherming van het milieu.