29
maart
2022
|
08:32
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz verwerft grootschalig wegmonitoringcontract in Nederland

Mercedes-Benz voertuiggegevens en geavanceerde softwaretools tillen efficiëntie en veiligheid naar een hoger niveau dankzij grootschalige digitale infrastructuurovereenkomst

Mercedes-Benz heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een omvangrijk contract verworven voor wegmonitoring door middel van voertuiggegevens. Het betreft een project voor een periode van twee jaar dat drie hoofdgebieden omvat: winter management, asset management en verkeersveiligheid. De geografische scope van het wegmonitoringprogramma (Road Monitor ROMO) beslaat alle provincies van Nederland, met een wegennet van in totaal ruim 130.000 km. Mercedes-Benz gaat nauw samenwerken met de Nederlandse overheid om waardevolle en praktische inzichten te bieden die steden en gemeenten leefbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer kunnen maken. De projectpartners maken gebruik van geavanceerde software-analyses en geanonimiseerde gegevens om extra veiligheid voor alle weggebruikers te bewerkstelligen. Gegevensbescherming heeft daarbij de hoogste prioriteit. De basis daarvoor zijn geanonimiseerde gegevens van Car-to-X Communication of andere systemen van intelligente, connected Mercedes-Benz modellen.

“Het winnen van dit belangrijke Europese referentieproject voor intelligente wegmonitoring markeert een belangrijke stap voorwaarts voor Mercedes-Benz in ons doel om ‘Lead in car software’ te zijn. Door onze geavanceerde oplossingen voor wegmonitoring op te schalen, geven we actief invulling aan onze visie op ongevalvrij rijden en leveren we een belangrijke bijdrage aan de algemene verkeersveiligheid in Nederland”, aldus Daniel Deparis, Head of Urban Mobility Solutions van Mercedes-Benz Group AG. “Door het intelligent verzamelen, verwerken en visualiseren van onze geanonimiseerde voertuiggegevens zullen onze algoritmen en digitale tools in staat zijn om actiegerichte inzichten te leveren en daardoor de responsiviteit en besluitvorming in elementaire infrastructuurprojecten te ondersteunen. Niet alleen gebruikers en specialisten, maar ook het brede publiek en toekomstige generaties zullen hiervan kunnen profiteren.”

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Digitalisering en automatisering kunnen ons enorme voordelen opleveren. Enerzijds voor onze ambitieuze doelen op het gebied van verkeersveiligheid, anderzijds voor onze uitdaging om de Nederlandse state-of-the-art infrastructuur te behouden. Ik ben enthousiast dat we nu voertuigsensorgegevens gaan gebruiken om ons wegenonderhoud dynamisch te plannen. Bovendien kan deze informatie ons helpen veiligheids-blackspots te vinden en onze winterservicevoertuigen in te zetten. We kijken ernaar uit om dit programma samen met Mercedes-Benz te starten en als best practice aan Europa te presenteren.”

Door op deze grote schaal samen te werken, zullen specialisten van zowel Mercedes-Benz als het Nederlandse IenW voortbouwen op bestaande faciliteiten om toegevoegde waarde te creëren door middel van geïndividualiseerde oplossingen die zijn afgestemd op specifieke behoeften. Dit benutten van gedeelde waarde gaat niet alleen de specialisten helpen bij hun dagelijks werk, maar heeft ook tot doel een geheel nieuw niveau van veiligheid voor de inwoners van Nederland te creëren.

Door maximaal gebruik te maken van beschikbare data en kennis, verbetert het project bovendien de efficiëntie en daarmee de duurzaamheid van verkeerssystemen in het hele wegennet, bijvoorbeeld met betrekking tot de beheersing van verkeersstromen. De resultaten hebben de potentie om uit te groeien van lokale gemeenschapsverbeteringen tot grootschaligere milieuvoordelen. Op deze manier gaan voertuiggegevens van Mercedes-Benz dienen als waardevolle basis voor de ontwikkeling van digitale oplossingen, als antwoord op de uitdagingen in het wegverkeer.

Het project toont de niet aflatende inzet van het merk voor verkeersveiligheid, ondersteund door innovaties uit de afgelopen decennia. Tegelijkertijd is het ook een krachtig voorbeeld van de duurzame bedrijfsstrategie van Mercedes-Benz, met als kernelement mobiliteit voor leefbare steden.

Ongeval-blackspots, gladde wegen en gaten in de weg – de kracht van data benutten voor betere en veiligere mobiliteit

Op het eerste van de drie hoofdgebieden van het programma, Verkeersveiligheid, is Mercedes-Benz al tientallen jaren toonaangevend met zijn passieve en actieve veiligheidsystemen. Maar liefst 45 verschillende geavanceerde rijassistentiesystemen (ADAS advanced driver assistance systems) dragen al aanzienlijk bij aan de verkeersveiligheid door de gevolgen van een botsing te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Door het koppelen en verwerken van geanonimiseerde gegevens die via de Mercedes-Benz Vehicle Cloud zijn verzameld uit deze veiligheidssystemen, heeft de onderneming de mogelijkheid om dit voordeel uit te breiden tot buiten de directe reikwijdte van zijn eigen modellen.

Als onderdeel van het programma met het Nederlandse IenW zal Mercedes-Benz Urban Mobility Solutions een datadashboard leveren dat potentiële botsingen kan identificeren nog voordat deze heeft plaatsgevonden. De onderneming heeft de effectiviteit van dit systeem al bewezen in een baanbrekend pilotproject met Transport for London. De basis hiervoor zijn zogeheten ‘bijna-ongevalgegevens’. Om deze aanpak in Nederland op te schalen, zal het team geanonimiseerde ADAS-gegevens gebruiken om concrete locaties te ontdekken en analyseren waar veiligheidssystemen in voertuigen regelmatig worden geactiveerd. In combinatie met andere openbare gegevensbronnen en bestaande gegevens over eerdere ongevallen kan dit stadsplanners gerichte inzichten bieden om te helpen bij de verbetering en ontwikkeling van de infrastructuur. Het systeem kan de veiligheid van alle weggebruikers - bestuurders, fietsers of voetgangers - zo over de hele linie in gelijke mate verhogen. Het systeem kan ook de effectiviteit van in het verleden doorgevoerde infrastructuurmaatregelen evalueren.

Op het gebied van winter management gaat Mercedes-Benz geanonimiseerde Car-to-X Communication-gegevens samenvoegen met externe bronnen, waaronder statische weerstations die worden beheerd door de Nederlandse wegbeheerders om ongunstige wegomstandigheden in realtime te identificeren. Wanneer bijvoorbeeld ESP- of ABS-sensoren lage gripniveaus op de weg detecteren, worden de geanonimiseerde gegevens inclusief GPS-informatie via het mobiele communicatienetwerk naar de Mercedes-Benz voertuigcloud gestuurd. Eenmaal verwerkt in de backend kan de informatie vervolgens worden verzonden naar digitale kaarten en dashboards in wegonderhoudsdepots, waardoor een snelle en effectieve inzet van de benodigde middelen mogelijk wordt. Deze vroege identificatie van risico's, die door Mercedes-Benz voor het eerst werd uitgevoerd in de bergregio Zollernalb in Duitsland (gelegen in de Zwabische Jura), verbetert de verkeersveiligheid. En het gericht inzetten van hulpbronnen als zout precies daar waar het nodig is, heeft ook voordelen voor het milieu.

Met asset management creëert Mercedes-Benz nieuwe maatstaven op het gebied van zogeheten voorspellende infrastructuur. Door problemen met en schade aan infrastructuur te signaleren op basis van voertuiggegevens, ondersteunt het wegmonitoringprogramma in Nederland het onderhoud van het wegennet. Vroegtijdige identificatie van schade - zoals gaten in het wegdek, slijtage van rijstrookmarkeringen en ontbrekende of beschadigde verkeersborden - kan de efficiëntie van onderhoudswerkzaamheden verhogen en de verkeersveiligheid verbeteren. In het geval van gaten of hobbels in het wegdek kunnen gegevens van Mercedes-Benz niet alleen identificeren waar dergelijke schades zich voordoen, maar ook de mate en de progressie ervan in de loop der tijd. Deze informatie is waardevol voor overheidsinstanties voor het vooraf plannen van en prioriteren van de inzet van onderhoudsmaterieel.

Mercedes-Benz Data Dashboard

Een ander belangrijk aspect van het wegmonitoringprogramma is het gebruiksvriendelijke Mercedes-Benz Data Dashboard. In nauwe samenwerking met specialisten en gebruikers van de Nederlandse overheid gaat Mercedes-Benz Urban Mobility Solutions de bevindingen van de data-analyses visualiseren in interfaces die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk van de drie belangrijkste gebieden.

Anonimiteit van de gegevens waarborgen

Een verantwoorde omgang met en bescherming van gegevens heeft bij Mercedes-Benz de hoogste prioriteit. In alle datagedreven mobiliteitsinitiatieven van de onderneming – waaronder het wegmonitoringprogramma in Nederland – worden gegevens volledig geanonimiseerd. Bovendien kunnen gegevens alleen worden verzonden en gebruikt als de eigenaar van het voertuig via de Mercedes me-app toestemming heeft gegeven voor de verwerking van dergelijke gegevens. Mercedes-Benz deelt geen ruwe data met anderen en geen enkel aspect van de data zelf is herleidbaar tot het bronvoertuig.

Meer informatie over Car-to-X Communication vindt u hier.

Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer circa 172.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2021 werden circa 1,9 miljoen personenwagens en bijna 386.200 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.