04
april
2008
|
02:00
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz levert twee aardgas aangedreven Econics aan ROVA

Dienstverlener ROVA uit Zwolle draagt zorg voor een milieutechnisch en financieel verantwoorde verwerking van afvalstromen. Gemeenten en bedrijven maken gebruik van de diensten die ROVA aanbiedt. Met het oog op duurzame oplossingen heeft men onlangs twee Mercedes-Benz Econics 2628 aangeschaft met een Compressed Natural Gas aardgasmotor. Deze ingebruikname past in het beleid van ROVA om de schadelijke uitstoot van het wagenpark de komende jaren terug te brengen.

ROVA

Voor het op verantwoorde wijze inzamelen en verwerken van afvalstromen maken diverse gemeenten en bedrijven gebruik van de expertise van ROVA. De dienstverlener adviseert haar klanten en geeft de afvoer van het afval vorm. Met een modern eigen wagenpark van 150 rijdende eenheden zamelt ROVA het afval van circa 350 duizend huishoudens van negentien gemeenten in. Hierbij let de organisatie sterk op de milieutechnische, maatschappelijke en vooral financiële gevolgen van het inzamelen. Dat laatste bepaalt namelijk sterk de hoogte van de gemeentelijke belasting voor de inwoners. In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid heeft ROVA samen met enkele gemeenten een intentieverklaring getekend om de luchtkwaliteit te verbeteren door te kiezen voor schoon en duurzaam wegvervoer. Oudere dieselvoertuigen worden daarom versneld afgeschreven of voorzien van een roetfilter om de uitstoot van fijnstof terug te brengen. Nieuwe voertuigen moeten aan de strengste emissienormen voldoen.

Mercedes-Benz Econic op aardgas

Voor de inzameling in de gemeenten Amersfoort en Zwolle was ROVA op zoek naar schone voertuigen met een zijlader. De oplossing werd geboden door Mercedes-Benz met de Econic op aardgas. De Econics van het type 2628 zijn voorzien van een naloopas en een Translift zijlader die de afvalcontainers rechtstreeks vanaf het trottoir oppakt. De aardgas aangedreven Econics zijn uitgerust met composietgasflessen waarin het CNG (Compressed Natural Gas) veilig en efficiënt wordt opgeslagen.

Beproefd concept

Mercedes-Benz biedt de Econic al geruime tijd aan met een op aardgas aangedreven krachtbron. Hiermee kunnen brandstofkosten gerealiseerd worden die tot wel vijftig procent lager liggen dan bij de dieselvariant. Naast de brandstofbesparing levert de Econic ook een zeer positieve bijdrage aan het milieu. De motor wordt gekenmerkt door een extreem laag partikelgehalte en een CO2-emissie waarmee de Mercedes-Benz truck ruim voldoet aan de zeer zware emissienorm EEV (Enhanced Environnementally Vehicle). Ook het geluidsniveau ligt fors lager dan bij de ingekapselde dieselvariant waardoor het voertuig ideaal is voor gebruik in de binnensteden. Aan het vermogen van de CNG-Econic, 205 kW (279 pk) om 210 kW bij 2.200 t/min, worden nauwelijks concessies gedaan. Ook het koppel van 1.000 Nm bij 1.400 t/min doet nauwelijks onder voor de dieselversie. Dat wordt onder andere bereikt door het slagvolume in de motor te vergroten.

Rijden op GFT

ROVA laat eigen aardgasvulstations bouwen om de Econics van voldoende brandstof te kunnen voorzien. De afvaldienstverlener heeft echter vergevorderde plannen om een installatie te bouwen die het GFT-afval vergist, teneinde hier natuurlijke gassen als methaan uit te winnen. Dit biogas kan als brandstof voor de Econics gebruikt worden waardoor een zeer duurzame kringloop ontstaat. De Mercedes-Benz zijladers rijden dan op gas uit het zelf ingezamelde GFT-afval.

Deze order werd begeleid door bedrijfswagendealer Wensink en importeur Mercedes-Benz Nederland. Wanneer de resultaten aan de hooggespannen verwachtingen voldoen, is het mogelijk dat de CNG-Econics ook in andere gemeenten in gebruik worden genomen.