19
januari
2018
|
12:19
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Intelligent World Drive: deep learning vereist praktijkomstandigheden

download
mb_171005_intelligentworlddrive_start_germany

Deep learning in landspecifieke praktijkomstandigheden speelt een centrale rol op weg naar autonoom rijden. Dat wordt duidelijk gemaakt door de Mercedes-Benz Intelligent World Drive, die na vijf maanden eindigt bij de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Een testauto op basis van de huidige S-Klasse voltooide een uitdagende studiereis op vijf continenten om te ‘leren’ tijdens geautomatiseerde testritten onder praktijkomstandigheden.

Van zebrapaden op Chinese snelwegen, rechtsaf slaan vanaf de linkerbaan in het Australische Melbourne, voetgangers op allerlei soorten wegen in Zuid-Afrika of een tijdelijk rijverbod in de buurt van stoppende schoolbussen in de VS – op elk continent moest de S-Klasse uitdagingen aangaan die invloed hebben op het rijgedrag van toekomstige autonoom rijdende auto’s. Geautomatiseerde en autonoom rijdende auto’s moeten op de hoogte zijn van deze landspecifieke zaken en begrijpen wat er gebeurt om hierop te kunnen inspelen.

De Intelligent World Drive maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is dat er internationale harmonisatie komt van het wettelijke kader voor geautomatiseerd en autonoom rijden alsmede de infrastructuur, met name met het oog op rijbaanmarkeringen en verkeersborden.

Intelligent World Drive geeft inzicht in de complexiteit van wereldwijde uitdagingen

Met de testauto op basis van een semi-geautomatiseerde S‑Klasse werden testritten uitgevoerd in Duitsland, China, Australië, Zuid-Afrika en de VS. De verschillen in de landen maken duidelijk hoe complex de wereldwijde uitdagingen zijn bij de ontwikkeling van geautomatiseerde en autonome rijfuncties. Vooral de verschillen op het gebied van infrastructuur, verkeerswetgeving en het gedrag van andere weggebruikers stellen heel uiteenlopende eisen aan de sensoren en algoritmes van een auto. Het wordt tevens duidelijk hoe belangrijk het is dat er hoge-resolutiekaarten beschikbaar zijn bij de ontwikkeling van verdere automatisering. Daimler AG heeft daartoe een aandeel in kaartenservice HERE genomen en werkt aan de snellere implementatie en vernieuwing van navigatiedata, die alsmaar nauwkeuriger wordt.

Verschillende verkeersborden en wegmarkeringen wereldwijd

Alleen al in verkeersborden met snelheidslimieten zijn er grote veschillen. In de VS is hun vorm en formaat bijvoorbeeld totaal anders dan de metalen borden in Europa en China, die meestal rond zijn. In Australië worden elektronische displays met variabele snelheidslimieten gebruikt. Speciale displays geven de actuele snelheidslimiet aan. Ze zijn voorzien van felle witte leds, een rode led-ring en een gele led-waarschuwingslamp. Ze kunnen ook simpele symbolen en letters alsmede snelheidslimieten weergeven. In sommige gevallen zijn ze naast elkaar geplaatst en kan de weergave snel veranderen. Dit stelt hogere eisen aan bijvoorbeeld de multipurpose camera (MPC) en de kwaliteit van digitale kaarten. Net zo’n uitdaging vormen tijdelijke snelheidslimieten en verkeersinformatie.

Een goed voorbeeld van landspecifieke verkeersborden is het ‘hook turn’-bord in het centrum van Melbourne. Dit bord laat zien wat je moet doen als je afslaat op wegen waar ook trams op rijden. Als je rechtsaf wilt slaan over de trambanen in dit land met zijn linksrijdend verkeer, moet je op de buitenste linkerbaan gaan rijden en eerst het tegemoetkomend verkeer alsmede de tram laten passeren voordat je rechtsaf kunt slaan. Je mag alleen de kruising overrijden als het verkeerslicht voor je op rood staat en dat van het kruisend verkeer op groen springt. De sensoren en algoritmes van geautomatiseerde en autonoom rijdende auto’s moeten dit ‘hook turn’-bord kunnen identificeren om deze complexe afslaprocedure te kunnen toepassen en daarbij rekening houden met de overige verkeersdeelnemers.

Weg- en rijbaanmarkeringen zijn ook niet wereldwijd gestandaardiseerd. In China bijvoorbeeld heeft het zebrapad een dubbele betekenis. In de stad geven dergelijke strepen aan dat voetgangers daar kunnen oversteken, terwijl ze op de snelweg de minimale afstand aangeven die voertuigen onderling moeten aanhouden. Op Amerikaanse Interstates en Freeways met meerdere rijbanen zijn er vaak speciale carpool-rijbanen voor auto’s die minimaal twee personen aan boord hebben. Ze worden gescheiden van de andere rijbanen door twee doorgetrokken gele strepen of door metalen vangrails. Het kan lastig zijn voor de autosensoren om dit soort rijbanen als speciale rijbanen waar te nemen. In de VS heb je ook de zogeheten Botts' Dots. Deze stippen voor de rijbaanmarkering zijn gemaakt van plastic of keramiek en stellen ook specifieke eisen qua rijbaandetectie. Californië is de eerste Amerikaanse staat die de Botts' Dots wil afschaffen en de rijbaanmarkeringen wil gaan standaardiseren voor het autonoom rijden van de toekomst.

Wat een en ander nog ingewikkelder maakt, is het feit dat in sommige landen borden en rijbaanmarkeringen soms ontbreken. Zelfs voor ervaren bestuurders kan het lastig zijn om op grote kruisingen en rotondes met meerdere rijbanen in de Chinese metropool Shanghai de juiste baan te kiezen om af te slaan. In Zuid-Afrika vormen de ontbrekende stop- of waarschuwingsborden bij drempels een uitdaging voor de sensoren; ook zijn de digitale kaartgegevens als gevolg hiervan niet compleet.

Detectie van landspecifieke verkeerssituaties

Een andere speciale verkeerssituatie in de VS zijn schoolbussen en de verkeersregels die daarmee samenhangen. Zodra een schoolbus stopt, moet het verkeer in de directe omgeving ook stoppen. Auto’s mogen niet passeren, zelfs niet als ze uit tegengestelde richting komen. Geautomatiseerde en autonoom rijdende auto’s moeten leren om schoolbussen te onderscheiden van andere auto’s in relevante verkeerssituaties en herkennen wanneer ze stoppen om kinderen te laten in- en uitstappen.

Al net zo’n uitdaging voor de auto-intelligentie vormt het voetgangersgedrag in Zuid-Afrika, dat compleet anders is dan in Europa, Australië en de VS. Er zijn niet alleen meer voetgangers, ze lopen vaak ook op de weg en ze steken vaak onverwacht de rijbaan over. Toekomstige systemen moeten zulke voetgangers ook op hogere snelheid goed waarnemen en hun bewegingen op de juiste manier interpreteren. Inhaalmanoeuvres op enkelbaans wegen zijn eerder regel dan uitzondering in Zuid-Afrika, waar langzamer rijdende auto’s op de vluchtstrook gaan rijden om auto’s te laten passeren, ondanks de doorgetrokken streep. De auto’s van de toekomst moeten leren hiermee om te gaan. Zo moeten ze kunnen beoordelen of de weg vrij is en of er genoeg ruimte is om in te halen – wellicht is inhalen gevaarlijk vanwege een naderende bocht of tegemoetkomend verkeer. Het behoeft geen betoog dat een goede infrastructuur autonoom rijden in meer situaties en met hogere snelheden mogelijk maakt.

Zo vormen bijvoorbeeld overstekende wilde dieren zoals kangoeroes in Australië en springbokken in Zuid-Afrika een grote uitdaging. Afhankelijk van hun houding zijn deze dieren verschillend van vorm en zodoende erg lastig te identificeren. Volgens gegevens van een Australische verzekeringsmaatschappij zijn kangoeroes in het land verantwoordelijk voor negen op de tien ongevallen waarbij dieren zijn betrokken.

Wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten zijn cruciaal voor zelflerende systemen

De speciale landspecifieke zaken waaraan de S‑Klasse testauto werd blootgesteld op vijf continenten, maken duidelijk hoe belangrijk de wereldwijd uitgevoerde ontwikkelingsactiviteiten en testritten zijn. Dit is de enige manier om systemen te ontwikkelen die in staat zijn om te leren, alsmede algoritmes te creëren die op een betrouwbare en veilige manier kunnen inspelen op een groot aantal situaties. Naast het programmeren van concrete routines voor de verschillende toepassingen heeft dit vooral betrekking op het opzetten van strategieën voor oplossingen in onverwachte situaties. Alle informatie en ervaringen die zijn opgedaan bij de Intelligent World Drive worden gebruikt bij de doorontwikkeling van geautomatiseerde systemen op weg naar autonoom rijden.

Dankzij het wereldwijde Research & Development-netwerk van Daimler AG kan Mercedes-Benz rekening houden met landspecifieke verkeersomstandigheden bij de ontwikkeling van geautomatiseerde rijfuncties en deze sneller introduceren in de verschillende modellen. De Mercedes-Benz Research & Development Centers in Noord-Amerika en China beschikken over hun eigen testauto’s die lokaal informatie verzamelen over de infrastructuur en verkeersgewoontes. Ook voeren de medewerkers testritten uit voor de validatie van rijassistentiesystemen onder praktijkomstandigheden. In andere kernmarkten werkt Mercedes-Benz steeds meer samen met lokale bedrijven. Sinds het voorjaar van 2017 test Mercedes-Benz Australia bijvoorbeeld geautomatiseerde rijfuncties in Australië en Nieuw-Zeeland, in nauwe samenwerking met het Research & Development Center in Duitsland. De Intelligent World Drive vormt een aanvulling op deze omvangrijke validatieprojecten. Met een groot aantal testvoertuigen verzamelt Mercedes-Benz wereldwijd informatie voor de continue doorontwikkeling en verbetering van geautomatiseerde rijfuncties.

Om ervoor te zorgen dat verregaand geautomatiseerde en autonome rijfuncties onder praktijkomstandigheden op de weg getest kunnen worden en vervolgens in serieproductie kunnen worden toegepast, is verdere internationale harmonisatie van de wetgeving nodig. Er is nog een hoop werk te verrichten, met name op het gebied van de internationale overeenkomsten in verkeerswetgeving, waarin het wettelijk kader voor nationale wetgeving is vastgelegd. Hierin staat vermeld dat er nog altijd een bestuurder aan boord moet zijn. Ook dienen er veranderingen te worden doorgevoerd in de homologatie van nieuwe automodellen en de data-opslag.

CASE – op weg naar autonoom rijden

Autonoom rijden is een van de vier strategische gebieden voor de toekomst die een integraal deel vormen van de bedrijfsstrategie van Daimler AG met de naam CASE. De letters van CASE zullen de mobiliteit van de toekomst vormgeven. Ze staan voor netwerken (Connected), autonoom rijden (Autonomous), flexibel gebruik (Shared & Services) en elektrische aandrijflijn (Electric). Het doel is om intuïtieve mobiliteit voor Mercedes-Benz rijders te creëren door alle vier CASE-gebieden op intelligente wijze met elkaar te verbinden.

Intelligent World Drive op YouTube:

Intelligent World Drive Europe:https://www.youtube.com/watch?v=10-_8vjllJE&index=2&list=PL0ORtgsuktfm0YoJbebGEl_Mst__d-xhv

Intelligent World Drive China: https://www.youtube.com/watch?v=sJ89Ic_dGE4&list=PL0ORtgsuktfm0YoJbebGEl_Mst__d-xhv

Intelligent World Drive Australia:https://www.youtube.com/watch?v=uw9e3MRU32Y

Intelligent World Drive South Africa:https://www.youtube.com/watch?v=SK_wFpQU_T0

Intelligent World Drive USA:https://www.youtube.com/watch?v=1U48vVwrleE.