17
juli
2017
|
14:30
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz fabriek Unterturkheim gaat accu's produceren voor elektrische auto's

De Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim zal verder worden doorontwikkeld tot hightech productielocatie voor elektrische componenten, ter voorbereiding op het komende tijdperk van elektrische mobiliteit. Hiervoor worden tal van zaken aangepast in de traditierijke fabriek om het pad te effenen voor een succesvolle transitie van de productie van conventionele motoren, transmissies en assen naar de toekomstige aandrijflijncomponenten voor elektrische auto’s. Zo zullen voortaan ook accu’s geproduceerd gaan worden en zijn voorbereidingen getroffen voor de assemblage van elektrische modules voor de voor- en achterassen. Zodoende groeit de fabriek in Untertürkheim uit tot een competentiecentrum met betrekking tot de integratie van de volledige elektrische aandrijflijn in het productieproces.

Om de competitiviteit te kunnen waarborgen, omvat de overeenkomst die is gesloten tussen het management van de fabriek en de ondernemingsraad, maatregelen die de flexibiliteit en de efficiency verbeteren. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de optimalisatie van de productietijd in de fabriek alsmede op variabele ploegenmodellen en het flexibel inzetten van personeel.

Door de ingebruikname van een flexibele accuproductie zal er een compleet nieuw product worden geproduceerd in de fabriek in Untertürkheim. In de toekomst zullen bijvoorbeeld accu’s voor de elektrische modellen van het product- en technologiemerk EQ vanuit Untertürkheim worden geleverd aan de personenwagenfabriek in Sindelfingen. Daarmee beschikt Daimler over een vierde fabriek in zijn wereldwijde accuproductienetwerk, naast de twee fabrieken in Kamenz en een in Beijing. De accuproductie in Untertürkheim zal worden gevestigd in het Brühl-gedeelte van de fabriek.

Het management van de fabriek en de OR zijn ook overeengekomen dat de aandrijflijnmodules voor elektrische auto’s van het merk EQ, van het compacte segment tot het hogere segment en het topsegment, in Untertürkheim worden geassembleerd. Ook zal in de komende jaren een toenemend aantal conventionele assen worden geproduceerd. De productielocatie Untertürkheim blijft profiteren van de bestaande expertise met betrekking tot lichtgewicht assen en structurele componenten, die zowel in auto’s met verbrandingsmotor als met elektromotor gebruikt zullen worden.

Om kennis te vergaren op het gebied van elektrische auto’s, wordt er in de fabriek in Untertürkheim een ‘project house eATS’ opgezet om extra ervaring op te doen met betrekking tot de volgende generatie van een elektrisch aandrijfsysteem (eATS). Dit zorgt voor een nog nauwere samenwerking tussen de ontwikkelings- en de productieafdeling.

Het zogenaamde ‘E-Technikum’ in het Mettingen-gedeelte van het fabriekscomplex, waarover afspraken werden gemaakt tijdens de eerste onderhandelingen, wordt verder doorontwikkeld en aanzienlijk uitgebreid. Zodoende zal de fabriek in Untertürkheim over een competentiecentrum gaan beschikken waarin door elektromotoren aangedreven prototypes gebouwd gaan worden. Op deze manier wordt er in de fabriek belangrijke knowhow vergaard, met name met betrekking tot de accuproductie en de integratie van toekomstige technologieën in het productieproces.

Bijdrage aan het verbeteren van de competitiviteit van de fabriek

De huidige overeenkomst is gebaseerd op het transformatieplan uit 2015 en hierin worden de verdere ontwikkelingsstappen omschreven. Hierbij wordt nog altijd rekening gehouden met een stijging van het aantal geproduceerde efficiënte conventionele motoren en van plug-in hybride-systemen. Vanaf dat moment is de fabriek in Untertürkheim ook verantwoordelijk voor de assemblage van brandstofcelsystemen. Als gevolg van de nieuwe overeenkomst zullen er ook brandstofcelstacks geproduceerd gaan worden voor de assemblage van brandstofcelsystemen. Zoals is afgesproken in het transformatieplan uit 2015, worden er in de komende jaren enkele miljarden euro’s geïnvesteerd in de vernieuwing van de fabriek.

In totaal worden er door de overeenkomst meer dan 250 nieuwe banen gecreëerd op het gebied van ​​elektrische mobiliteit en het biedt de werknemers zekerheid voor de lange termijn.

In 2025 zal het aandeel volledig elektrische auto’s in het totale verkoopaantal van Mercedes-Benz tussen de 15 en 25 procent liggen. Op dit moment wordt de capaciteit van de fabriek in Untertürkheim volledig benut. Het concern verwacht dat de productieaantallen van conventionele motoren, transmissies, assen en componenten in de komende jaren zal blijven toenemen.

Over de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim

De Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim is al meer dan 110 jaar in gebruik. Het is de hoofdfabriek van de wereldwijde aandrijflijnproductie en tevens de locatie van het hoofdkantoor van Daimler. De meer dan 19.000 medewerkers produceren motoren, assen, transmissies en componenten. De traditierijke fabriek is een hightech locatie en een center of competence voor bijzonder efficiënte motoren, hybride aandrijflijn en de productie van brandstofcelsystemen. Ook de R&D-afdeling is hier gevestigd, die tevens over een testbaan beschikt. Het fabriekscomplex omvat zes locaties in de Neckar-vallei nabij Stuttgart. Op de locaties Untertürkheim en Bad Cannstatt worden motoren geproduceerd en hier worden tevens smeedwerkzaamheden verricht, de transmissies worden geproduceerd in Hedelfingen. De assenproductie en de gieterij bevinden zich in Mettingen. Het trainingscentrum is gevestigd in Brühl, de flexibele productiefaciliteiten bevinden zich in Esslingen.