08
maart
2021
|
11:26
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Drive Systems Campus: Stuttgart-Untertürkheim maakt zich op voor ‘Electric First’-toekomst

In het kader van Ambition 2039 – de weg van de onderneming naar CO2-neutraliteit – stoomt Mercedes-Benz de divisie Mercedes-Benz Drive Systems en de fabriek in Stuttgart-Untertürkheim klaar voor de implementatie van de toekomstvisie ‘Electric First’. Mercedes-Benz onderbouwt hiermee zijn nieuwe strategie die in oktober 2020 werd gepresenteerd. Na intensieve onderhandelingen hebben de directie en de ondernemingsraad van de Mercedes-Benz fabriek in Untertürkheim een akkoord bereikt over de investering van een driecijferig miljoenenbedrag in de transformatie van Untertürkheim, de grootste productielocatie voor aandrijflijnen in het wereldwijde productienetwerk van het concern, die in de toekomst bekend zal staan als de ‘Mercedes-Benz Drive Systems Campus’.

De locatie gaat zich richten op onderzoek, ontwikkeling en de productie-opstart van aandrijfsystemen. De overeenkomst versterkt de rol van Untertürkheim als ontwikkelings- en kwalificatiehub voor aandrijftechnologieën en breidt de toch al grote expertise op het gebied van e-mobiliteit verder uit met een campus voor elektrische en geëlektrificeerde aandrijfsystemen. Een nieuwe fabriek voor de kleine serieproductie van toekomstige lithium-ion-accucellen en een eigen Battery Safety Lab vullen de bestaande onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Mercedes-Benz op het gebied van accutechnologie aan. De onderneming streeft een holistische aanpak na, van onderzoek en ontwikkeling tot de fabricage van accusystemen. Wat de serieproductie betreft gaat de locatie zich in toenemende mate concentreren op elektrische aandrijfcomponenten – accu’s en elektrische aandrijfsystemen – terwijl de conventionele motor-, transmissie- en onderdelenproductie geleidelijk wordt afgebouwd. Dit zal gevolgen hebben voor de verschillende werknemersprofielen en de omvang van de werkzaamheden van de medewerkers.

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en COO van Mercedes-Benz Cars: “Mercedes-Benz blijft op consequente wijze stappen zetten op weg naar CO2-neutraliteit. Om een leidende rol te kunnen spelen op het gebied van elektrische voertuigen, moeten we onze eigen R&D optimaliseren en samen met wereldwijde technologiepartners maximale vooruitgang boeken. Ik ben ervan overtuigd dat bij de ontwikkeling en productie een optimale toegang tot nieuwe technologieën en wereldwijde expertise in de toekomst belangrijker zal zijn dan ooit, evenals het doen van CO2-neutrale investeringen. Dit vereist een maximale flexibiliteit en een consequente analyse van de bestaande structuren. De transformatiefase richting CO2-neutraliteit brengt ook ingrijpende veranderingen met zich mee, met name voor onze divisie aandrijfsystemen. Door onze locatie Untertürkheim af stemmen op de ‘Electric First’-strategie met een speciale campus voor elektrische aandrijftechnologieën, wordt een belangrijke basis gecreëerd voor ons productinitiatief Mercedes-EQ. Een duidelijke focus van onze activiteiten ligt op onderzoek en de procesengineering van accu- en celtechnologie, rekening houdend met de hele waardeketen.”

De Mercedes-Benz Drive Systems Campus is een cruciale ontwikkelingsstap in de duurzame transformatie van de locatie Untertürkheim. Tegelijkertijd vereist dit substantiële aanpassingen in het productieprogramma en de productieprocessen. In deze context worden de bestaande competentiecenters geherstructureerd of systematisch uitgebreid. De nauwe band tussen onderzoek, ontwikkeling en productie op dezelfde locatie schept belangrijke voorwaarden voor synergieën en een unieke knowhow, waardoor de verticale integratie in eigen huis - een belangrijke pijler - wordt versterkt.

Jörg Burzer, lid van de de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG en verantwoordelijk voor Production and Supply Chain: “De locatie Untertürkheim is altijd een integraal onderdeel geweest van het Mercedes-Benz productienetwerk voor aandrijflijnen – als innovatiecenter en als hub voor de aandrijflijnexpertise van Mercedes-Benz. De onderneming neemt zijn verantwoordelijkheid voor deze locatie met zijn lange historie zeer serieus – ten opzichte van de medewerkers, de politiek, de wetenschap en de partners. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook structuren aanpassen en moderniseren om het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid in de toekomst te waarborgen. Met de implementatie van de nieuwe visie op de locatie Untertürkheim zetten wij de koers uit voor een duurzame transformatie van Mercedes-Benz met een duidelijke focus op elektrificatie. Met de Mercedes-Benz Drive Systems Campus zorgen we ervoor dat de aandrijfsystemen van morgen voor een zeer belangrijk deel op de locatie kunnen worden ontworpen. Bovendien gaan de productie van hightech accusystemen en elektrische aandrijfsystemen ‘made in Untertürkheim’ ook in de toekomst de kern vormen van de modellen van Mercedes-Benz.”

Focus op accutechnologie en elektrische aandrijfsystemen

Met de bundeling en uitbreiding van de accu-activiteiten versterkt de onderneming zijn expertise op het gebied van e-mobiliteit. Op de locatie zijn al belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ondergebracht, zoals het e-technologiecenter (E-Technikum) en het celtechnologiecenter (Zell-Technikum), waar onder meer prototypen van elektrische aandrijfsystemen (eATS) worden gebouwd en celtechnologieën worden onderzocht en getest. Daarnaast worden de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor accu’s die momenteel op de locatie Nabern plaatsvinden, inclusief diverse testbanken, in de toekomst op de campus ondergebracht. Verdere investeringen zijn gepland in de aanzienlijke uitbreiding van het huidige celtechnologiecenter om de volledige waardeketen van accutechnologie te kunnen bestrijken. Op deze locatie gaan niet alleen onderzoeksactiviteiten, de voorontwikkeling en het ontwerpen van accucellen plaatsvinden, er is ook een nieuwe fabriek gepland voor een kleine serieproductie van lithium-ion-accucellen, die in 2023 van start gaat. De factor duurzaamheid – van transparante celontwikkeling tot recycling – speelt hierbij een belangrijke rol. In de toekomst bestrijkt de onderneming op de locatie Untertürkheim bijna het gehele gebied van de accutechnologie – tot en met accusystemen die ter plaatse worden geproduceerd. De nabijgelegen accufabriek in Brühl gaat vanaf 2022 accu’s voor plug-in hybrids produceren. Al vanaf dit jaar rollen de accusystemen voor het Mercedes-EQ model EQS – het volledig elektrische lid van de S-Klasse familie – van de band in het fabrieksgedeelte Hedelfingen. De EQS zal vanaf het eerste halfjaar van 2021 in de circa 20 km verderop gelegen Factory 56 in Sindelfingen geproduceerd. Ook het accusysteem voor de EQE wordt in Hedelfingen geproduceerd.

De onderneming legt bovendien een duidelijke focus op de ontwikkeling van het uiterst efficiënte elektrische aandrijfsysteem – de intelligente combinatie van elektromotor, accusysteem, vermogenselektronica en software – tot en met de productierijpheid inclusief tests. De volgende generatie elektromotoren wordt in eigen huis ontwikkeld en wordt uitgerust met inverter- en hoogvoltagetechnologie. De productie en assemblage van onderdelen van de elektrische aandrijfsystemen van toekomstige Mercedes-EQ modellen begint eind 2024 en rondt het productportfolio van de accufabrieken in Hedelfingen en Brühl af. De tot dusver geplande productievolumes van elektrische aandrijfsystemen zullen verdubbelen.

Wat de serieproductievolumes van conventionele aandrijflijnen op de locatie Untertürkheim betreft, gaat Mercedes-Benz in de toekomst nog meer profiteren van de flexibiliteit van zijn wereldwijde productienetwerk voor aandrijflijnen. Nieuwe productievolumes worden zorgvuldig onderzocht om de efficiëntie en de winstgevendheid te maximaliseren.

Op het gebied van de werkgelegenheid zal dit op middellange termijn tot veranderingen in de werkgelegenheidsprofielen, waarop de onderneming zijn medewerkers voorbereidt met gerichte kwalificatiemaatregelen. De vermindering van de serieproductievolumes van conventionele aandrijflijnen zal ook leiden tot personele aanpassingen op de locatie Untertürkheim. De onderneming bereidt zich hierop voor met verschillende maatregelen. Topprioriteit voor de onderneming is om de structurele en personele maatregelen op een sociaal verantwoorde manier door te voeren.

Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer dan 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2020 werden circa 2,1 miljoen personenwagens en bijna 375.000 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.