13
april
2022
|
13:11
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Cars wil CO2-emissie tegen einde van dit decennium met meer dan 50 procent reduceren

Samenvatting

·       Eerste ESG-conferentie presenteert holistisch milieu-, sociaal en bestuurlijk concept voor de gehele waardeketen

·       Mercedes-Benz wil tegen het einde van dit decennium volledig overschakelen op elektrisch rijden en streeft ernaar de CO2-voetafdruk per personenwagen tegen 2030 met meer dan de helft te verminderen ten opzichte van 2020

·       70 procent van de energiebehoefte voor de productie moet tegen 2030 afkomstig zijn uit hernieuwbare energie

·       Human Rights Respect System: Mercedes-Benz vergroot transparantie en neemt indien nodig passende maatregelen voor 24 grondstoffen met een verhoogd risico

·       Mercedes-Benz streeft naar 30 procent vrouwen in senior managementposities rond 2030

·       Het aandeel duurzame financieringsinstrumenten en bilaterale financieringsovereenkomsten gekoppeld aan duurzame KPI's wordt vergroot

Op zijn eerste digitale ESG-conferentie (Environment, Social & Governance) voor investeerders en analisten kondigde Mercedes-Benz maatregelen aan om de CO2-emissie te verminderen en blijvende waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Zoals al aangekondigd op de COP26 VN-klimaatconferentie in november 2021 zet Mercedes-Benz zich in voor een snellere overstap naar elektrische voertuigen. “Het verlangen naar individuele mobiliteit blijft groeien. Onze missie is om op een duurzame manier in deze behoefte te voorzien. Mercedes-Benz heeft een duidelijk stappenplan om CO2-neutraal te worden. Tegen 2030 willen we halverwege zijn. Om sneller vooruitgang te boeken bij de bescherming van het klimaat, hebben we maximale toewijding en meer samenwerking tussen overheden, bedrijven en de samenleving als geheel nodig”, aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG.

De onderneming streeft ernaar om de CO2-emissie per personenwagen gedurende de levenscyclus tegen het einde van dit decennium ten minste te halveren ten opzichte van het niveau van 2020. Om dit doel te bereiken, zijn de belangrijkste speerpunten: elektrificatie van het modellengamma, laden met groene energie, verbetering van de accutechnologie, verregaand gebruik van gerecyclede materialen en hernieuwbare energie in de productie. Mercedes-Benz is voornemens om tegen 2030 meer dan 70 procent van zijn energiebehoefte te dekken met hernieuwbare energie door zonne- en windenergie uit te rollen op eigen locaties en door middel van verdere stroomafnameovereenkomsten.

Electric only – op weg naar nul uitstoot tijdens het rijden

De elektrificatie van het Mercedes-Benz portfolio maakt al geruime tijd grote stappen voorwaarts. Het doel is om tegen 2025 een aandeel van 50 procent in plug-in hybrids en accu-elektrische voertuigen (BEV's) te realiseren, op weg naar een volledig elektrisch modellengamma in 2030, daar waar de marktomstandigheden dit toelaten. Het portfolio omvat al zes en binnenkort negen volledig elektrische modellen. Tot op heden heeft Mercedes-Benz de EQA, de EQB, de EQC (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 25-21,3 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km)[1], de EQS, de EQE 350+ (WLTP: stroomverbruik gecombineerd: 18,7‑15,9 kWh/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 0 g/100 km)1 en de EQV geïntroduceerd. Meer modellen gaan volgen in de vorm van de EQS SUV, de EQE SUV en de EQT. Met de voortgaande elektrificatie van alle modelseries wil de onderneming ook zijn leidende rol op het gebied van elektromobiliteit in lichte bestelwagens uitbouwen.

Groen laden – hernieuwbare stroom voor elektroauto’s

In de levenscyclus van een elektroauto is het gebruik van hernieuwbare energie voor het laden een belangrijke middel om CO2-emissie te helpen voorkomen. Mercedes-Benz maakt ‘groen laden’ mogelijk op alle circa 300.000 openbare laadpunten in het Mercedes me Charge-netwerk in heel Europa en zorgt ervoor dat er voldoende elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan het net wordt geleverd.

Accu – verkleinen van de ecologische voetafdruk door innovatieve celchemie en accurecycling

De accu is het belangrijkste middel om CO2 te verminderen. Met de huidige EU-elektriciteitsmix zijn de toeleveringsketen en de productie verantwoordelijk voor meer dan de helft van de CO2-emissies gedurende de levenscyclus van een voertuig. Dit aandeel kan aanzienlijk worden verminderd door het gebruik van hernieuwbare energie. Door over te stappen op CO2-neutrale celproductie is het mogelijk om de uitstoot voor de productie van het gehele accupakket met 20 procent te verminderen. Extra CO2-besparingen kunnen naar verwachting worden gerealiseerd door aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld door verbetering van het anode- en kathodeproductieproces. Hiervoor zijn strategische partnerships gevormd om zeer geavanceerde en concurrerende celtechnologieën te ontwikkelen en te industrialiseren. Met meer dan 800 wattuur per liter op celniveau rond medio dit decennium bieden anoden met een hoog siliciumgehalte een groot potentieel met betrekking tot energiedichtheid. Tegelijkertijd verwacht Mercedes-Benz LFP-accu’s met volledig kobaltvrije kathode in zijn serieproductiemodellen te kunnen gebruiken. Samen met onderzoekspartners werkt het concern ook aan solid-state accu’s. Om de levensduur van de accu in eigen beheer te houden, start Mercedes-Benz een CO2-neutrale recyclingfabriek in Kuppenheim[2] (Duitsland) om afgedankte accu’s van elektrische voertuigen te recyclen met behulp van een nieuwe hydrometallurgische techniek die het recyclingpercentage tot 96 procent verhoogt.

Groen staal en aluminium – de hefbomen voor een duurzame toekomst

Mercedes-Benz zet een toeleveringsketen[3] voor groen staal op om het gebruik van CO2-arm en CO2-vrij staal op grote schaal uit te breiden. De onderneming werkt nauw samen met staalleveranciers en vermijdt bewust CO2-compensaties, en richt zich in plaats daarvan op het vermijden en verminderen van de CO2-emissie. In 2021 werd het concern de eerste autofabrikant die een aandelenbelang nam in de Zweedse start-up H2 Green Steel (H2GS), met als doel om al in 2025 groen staal in een aantal productiemodellen te introduceren. Door een alomvattend concept voor recyclingbeheer na te streven, moet het aandeel secundair aluminium voortdurend worden verhoogd. Bovendien is Mercedes-Benz de eerste autofabrikant die zich ertoe verbindt in de toekomst primair aluminium te gebruiken voor zijn stanserijen en gieterijen in Europa dat is gecertificeerd door het Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Dit label bevestigt dat de grondstoffen op een verantwoorde en ecologische manier worden verkregen en verwerkt, ongeacht het land van herkomst - van mijnbouw via smelten en raffinage tot aan de poorten van de Mercedes Benz fabrieken. Deze eis wordt op middellange termijn uitgerold naar andere locaties buiten Europa.

Gebruik duurzame materialen in serieproductie – nu en in de nabije toekomst

In sommige modellen worden al verschillende duurzame materialen in de serieproductie gebruikt. Dit zijn onder meer stoelbekledingen van 100 procent gerecyclede PET-flessen, maar ook vloerbekleding gemaakt met garens van teruggewonnen visnetten en stofresten van oude tapijten. De EQS en EQE hebben zelfs kabelgoten gemaakt zijn van gerecycled stortafval. Onderdelen in de EQS, vervaardigd met behulp van een efficiënt gebruik van materialen van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen, wegen samen al meer dan 80 kg. Door zijn 'Design for Environment'- en 'Design for Circularity'-principes toe te passen op de materiaalkeuze, wil Mercedes-Benz het gebruik van gerecyclede materialen per auto tegen 2030 verhogen tot 40 procent.

Het grote geheel – ecologisch, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan hand in hand

Sinds dit jaar produceert Mercedes-Benz in alle eigen fabrieken CO2-neutraal. Daarnaast wil de onderneming de productie van duurzame energie verder uitbreiden door op alle locaties gebruik te maken van zonne- en windenergie.

Mercedes-Benz streeft een holistisch ESG-concept na op alle bedrijfsterreinen. De transitie naar CO2-neutraliteit en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van elektromobiliteit brengt veel uitdagingen met zich mee, ook met het oog op grondstoffen – zoals kobalt of lithium – en toeleveringsketens. In het kader van het Human Rights Respect System verhoogt Mercedes-Benz de transparantie en neemt het merk passende maatregelen voor 24 grondstoffen met een verhoogd risico. De corporate ambitie is om ervoor te zorgen dat mensenrechten in de gehele toeleveringsketen worden gerespecteerd: van de mijnen waar de grondstoffen worden gewonnen tot de verwerkende bedrijven en uiteindelijk de eigen productie.

Naast duurzaamheid en integriteit vormt integriteit de basis van de duurzame bedrijfsstrategie van Mercedes-Benz. De onderneming is ervan overtuigd dat duurzaam succes alleen bereikt kan worden met diverse teams. Een aandachtspunt voor diversity & inclusion management is de positie van vrouwen. Zij vertegenwoordigen momenteel 37,5 procent van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG: drie van de acht leden van de raad van bestuur. Mercedes-Benz wil meer gekwalificeerde vrouwen in hogere managementfuncties en streeft naar een aandeel van 30 procent in 2030.

De verschuiving naar klimaatneutraliteit verandert de financiële wereld en groen financieren wint aan belang. Daarom zal de verscheidenheid aan duurzame financieringsinstrumenten zoals ‘Green ABS’ en duurzame bilaterale financieringsovereenkomsten gekoppeld aan KPI’s worden vergroot. Mercedes-Benz verwacht tot 2026 ook een aanzienlijke toename van de op de EU-taxonomie afgestemde CapEx, in lijn met zijn volledig elektrische strategie. Analyse van de ESG-beoordelingen van Mercedes-Benz is een belangrijk aspect om gaten in de transparantie te identificeren en te dichten. In 2021 kon de onderneming die ESG-beoordelingen aanzienlijk verbeteren.

Kijk voor een herhaling van de digitale ESG-conferentie op het online Mercedes me media platform


 


 

[1] Het elektrische WLTP-verbruik is vastgesteld op basis van Verordening (EU) No. 2017/1151.
[2] Persbericht: “Mercedes-Benz establishes sustainable battery recycling: Own recycling plant to start in 2023
[3] Persbericht: “Mercedes-Benz to use green steel in vehicles in 2025, reducing its carbon footprint
Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer circa 172.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2021 werden circa 1,9 miljoen personenwagens en bijna 386.200 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.