11
april
2019
|
16:51
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Cars legt op productielocatie Untertürkheim eerste steen van accufabriek

Met het leggen van de eerste steen van de eerste accufabriek zet de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim zijn transformatie naar hightech locatie voor elektromobiliteit voort. De nieuwe accufabriek in het fabrieksgedeelte Brühl is een belangrijk bestanddeel van het wereldwijde accu-productienetwerk van Mercedes-Benz Cars met in totaal negen accufabrieken op zeven locaties op drie continenten. Aan het einde van dit decennium zal Mercedes-Benz Cars in het fabrieksgedeelte Brühl bij Esslingen op een oppervlak van 12.000 m2 in een nieuwe, CO2-neutrale accufabriek bijzonder efficiënte aandrijfaccu’s produceren voor toekomstige Mercedes-Benz elektroauto’s van het product- en technologiemerk EQ.

Bij de ceremonie ter gelegenheid van het leggen van de eerste steen waren aanwezig: Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars, Winfried Kretschmann, minister-president van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, Wolfgang Reimer, regeringspresident van het district Stuttgart en dr. Jürgen Zieger, burgermeester van de stad Esslingen, Frank Deiß, Hoofd Productie Powertrain Mercedes-Benz Cars en locatieverantwoordelijke van de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim en Michael Häberle, OR-voorzitter van de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim.

“Het leggen van de eerste steen van de accufabriek in de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim is een goed signaal voor de duurzaamheid van mobiliteit en het onderstreept het belang van de productielocatie. De accufabriek in het fabrieksgedeelte Brühl staat voor onze belofte zowel onze auto’s als de productie ervan nog milieuvriendelijker te maken. We zullen in de toekomst de accu, die het kloppend hart van de elektroauto’s vormt, zelf gaan bouwen“, aldus Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars.

De accu is een kerncompetentie van de elektromobiliteit en een integraal onderdeel van de autoarchitectuur. De intelligentie van de accu zit ‘m in het totaalpakket van hard- en software. De ontwikkeling, productie en integratie van complexe accusystemen behoort tot de kerncompetenties van Mercedes-Benz Cars.

We hebben veel gedaan om het door ons gestelde doel ‘zero emission’ in het verkeer na te streven. En met het leggen van de eerste steen van deze accufabriek komen we weer een stukje dichter bij dit doel. Emissievrij, connected en autonoom, dat zijn de trefwoorden van de nieuwe mobiliteit. En Daimler speelt een bepalende rol bij de totstandkoming daarvan. Met een groot elektro-offensief en met emissievrije producten en productiemethoden zet Daimler grote stappen richting duurzame mobiliteit. De accufabrieken hier en in Sindelfingen versterken de rol van Baden-Württemberg als toonaangevend aanbieder van duurzame mobiliteit en dragen bij aan het garanderen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid op de lange termijn”, aldus minister-president Winfried Kretschmann. “Maar als we willen transformeren van auto- naar mobiliteitsregio nummer 1 wereldwijd, dan zijn afzonderlijke innovaties niet genoeg. Dan hebben we een heel vuurwerk aan innovaties nodig. Daarom heb ik twee jaar geleden een nieuw format in het leven geroepen dat politiek, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij samen laat overleggen: de Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg. Het is een nieuw type format voor een historische verandering. En Daimler heeft daaraan van meet af aan een grote bijdrage geleverd”, aldus Winfried Kretschmann, minister-president van Baden-Württemberg.

In totaal investeert Mercedes-Benz Cars meer dan een miljard euro in een wereldwijd accu-productienetwerk binnen het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars. Op dit moment bestaat het accu-productienetwerk uit negen fabrieken op zeven locaties op drie continenten. De lokale productie van accu’s is een belangrijke succesfactor in het elektro-offensief van Mercedes-Benz Cars en een bepalende bouwsteen om op flexibele en efficiënte wijze te beantwoorden aan de wereldwijde vraag naar elektroauto’s. Het wereldwijde accu-productienetwerk stelt de concurrentiepositie van Mercedes-Benz Cars zeker en zorgt ervoor dat de locaties de concurrentie aankunnen. De accucellen koopt Daimler op de wereldmarkt. In de accufabrieken worden de celblokken samengevoegd tot complete accusystemen die klaar zijn om te worden ingebouwd – inclusief behuizing, regeleenheid en functiebewaking.

“We bevinden ons met het aandrijflijn-productienetwerk middenin de transformatie. Met de accuproductie in de fabriek Untertürkheim zetten we stappen richting een hightech-locatie voor componenten van elektromobiliteit. Tegelijkertijd bouwen we nog steeds in grote aantallen conventionele motoren, assen, transmissies en componenten. Deze flexibiliteit van onze medewerkers maakt ons sterk”, aldus Frank Deiß, locatiemanager van de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim en Hoofd Productie Powertrain Mercedes-Benz Cars. Met de fabriek voor aandrijfaccu’s richt de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim zich nog sterker op elektromobiliteit.

Bij de accuproductie is een zeer hoge mate van precisie en knowhow nodig. Alle medewerkers die voortaan aan de montageband in het fabrieksgedeelte Brühl werken, zijn opgeleid in hoogspanningstechnologie. Bovendien moeten ze zich kwalificeren in een pilotfabriek voor accu’s op de locatie Untertürkheim.

“Met de bouw van de nieuwe accufabriek in het kader van het elektro-offensief van Daimler wordt hier in Brühl de volgende mijlpaal op weg naar de migratie van de verbrandingsmotor richting elektromobiliteit gezet. Als hogeschoolstad met meer dan honderd jaar traditie in machinebouw en elektrotechniek worden in Esslingen de toekomstige werknemers opgeleid die een voortrekkersrol spelen bij de veranderingen in de auto-industrie en deze uitvoeren. De investering in de traditierijke fabriek hier in het Neckardal, in het hart van het concern, is zodoende een duidelijke toezegging aan de locatie Esslingen“, aldus dr. Jürgen Zieger, burgermeester van de stad Esslingen.

E-projecten op de locatie Untertürkheim
In het kader van de onderhandelingen met betrekking tot de toekomstvisies van het afgelopen jaar, bevindt zich sinds de herfst van 2018 een ‘Projekthaus eATS’ in de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim, waarin knowhow voor de volgende generatie van een elektronische aandrijflijn (eATS) wordt opgebouwd, alsmede een ‘E-Technikum’, waarin onder andere prototypen van de elektrische aandrijflijn worden gebouwd. Bovendien is de fabriek Untertürkheim sinds begin 2019 verantwoordelijk voor een accu-pilotfabriek. Deze slaat een brug tussen de ontwikkeling en de serieproductie. Hier wordt gekeken of de energieopslagsystemen over een vormgeving beschikken die geschikt is voor serieproductie, zodat in de wereldwijde accufabrieken een efficiënte, grootschalige serieproductie mogelijk is. Naast de opbouw van de accu’s worden in de pilotfabriek medewerkers voor de toekomstige serieproductie in de fabrieksgedeelten Brühl en Hedelfingen gekwalificeerd. De Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim bundelt daarmee belangrijke competenties als een pilotfabriek, met name voor de accuproductie. In 2018 werd bovendien bekendgemaakt dat de capaciteit voor de reeds vorig jaar met de OR overeengekomen accuproductie nogmaals wordt verdubbeld. Bovendien is afgesproken dat de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim ook in het fabrieksgedeelte Hedelfingen een accufabriek krijgt.

Michael Häberle, OR-voorzitter van de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim: “Veel collega’s in de benzine- en dieselproductie moeten worden gekwalificeerd voor de nieuwe, alternatieve aandrijvingen en met name in de accufabriek voor de werkzaamheden aan hoogspanningssystemen. We zijn met het concern een baangarantie tot eind 2029 overeengekomen. Op de locatie moet zodoende worden geïnvesteerd in zaken die op de lange termijn zinvol zijn. Het leggen van de eerste steen van de accufabriek maakt daar deel van uit.” In het kader van de geplande ‘Projekt Zukunft’ reorganisatie zijn de concernleiding en de OR overeengekomen de baangarantie tot eind 2029 te verlengen. Tot die tijd zijn ontslagen als gevolg van bedrijfsmatige omstandigheden uitgesloten. De regeling wordt in het kader van de nieuwe structuur vermoedelijk vanaf de herfst van 2019 van kracht.

Over het accu-productienetwerk
Daimler investeert meer dan een miljard euro in een wereldwijd accu-productienetwerk binnen het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars met negen accufabrieken op zeven locaties op drie continenten. In Kamenz produceert de Daimler-dochteronderneming Accumotive al sinds 2012 accu’s voor elektroauto’s en plug-in hybrids en bouwt daar op dit moment een tweede accufabriek, waar in 2019 wordt gestart met de serieproductie van aandrijfaccu’s voor de Mercedes-Benz EQC (stroomverbruik gecombineerd: 22,2 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km, voorlopige cijfers)[1]. In de regio Stuttgart bouwt Daimler drie accufabrieken: in de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim in de fabrieksgedeelten Brühl en Hedelfingen alsmede in de Mercedes-Benz fabriek Sindelfingen. In China bouwen Daimler en joint venture-partner BAIC (Beijing Automotive Industry Holding) op dit moment gezamenlijk een accufabriek op de bestaande productielocatie in het Yizhuang Industrial Park in Beijing. Ook in de VS wordt in de buurt van de Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa een accufabriek gebouwd. Samen met de lokale partner Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) zet Mercedes-Benz Cars een accu-productiefabriek in Bangkok (Thailand) op. In het Poolse Jawor, waar Mercedes-Benz Cars een fabriek voor motorenproductie opzet, wordt op dit moment ook een accufabriek gebouwd.

Over de Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim
De Mercedes-Benz fabriek Untertürkheim is al meer dan 115 jaar in gebruik. Het is de grootste fabriek voor de wereldwijde aandrijflijnproductie en tevens de locatie van het hoofdkantoor van Daimler. De meer dan 19.000 medewerkers die in de fabriek werkzaam zijn, produceren motoren, assen, transmissies en componenten. De traditierijke fabriek is een hightech locatie en een center of competence voor bijzonder efficiënte motoren, hybride aandrijflijnen en de productie van brandstofcelsystemen. Ook de R&D-afdeling is hier gevestigd, met een eigen testbaan. Het fabriekscomplex omvat zes locaties in de Neckarvallei nabij Stuttgart. Op de locaties Untertürkheim en Bad Cannstatt worden motoren geproduceerd en hier worden tevens smeedwerkzaamheden verricht, de transmissies worden geproduceerd in Hedelfingen. De assenproductie en de gieterij bevinden zich in Mettingen. Het trainingscentrum is gevestigd in Brühl, de flexibele productiefaciliteiten bevinden zich in Esslingen aan de Sirnauer Brücke.

[1] De cijfers met betrekking tot het stroomverbruik en de CO2-emissie zijn voorlopig en werden door de technische dienst vastgesteld. De weergaven met betrekking tot de actieradius zijn eveneens voorlopig. Een EG-typegoedkeuring en conformiteitscertificering met officiële cijfers zijn nog niet beschikbaar. Afwijkingen tussen de genoemde cijfers en de officiële cijfers zijn mogelijk.