28
januari
2019
|
09:45
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz breidt CASE-strategie uit naar leveranciersnetwerk

Mercedes-Benz Cars zet de volgende stap in de implementatie van de CASE-strategie, waarbij het leveranciersnetwerk nog internationaler wordt. Samen met de leveranciers speelt inkoop een ondersteunende rol bij de ontwikkeling van toekomstige innovaties. Het concern speelt al een leidende rol het gebied van Connectivity, Autonomous, Shared & Services en Electric.

Wilko Stark, sinds oktober 2018 lid van de Divisieraad van Bestuur van Mercedes-Benz Cars en verantwoordelijk voor inkoop en leverancierskwaliteit, implementeert de toekomstige trends die hij waarnam in zijn functie als hoofdstrateeg. “Inkoop levert een belangrijke bijdrage aan de implementatie van de CASE-strategie bij Mercedes-Benz Cars door bij de ontwikkeling van innovaties al in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium samen te werken met leveranciers. Na het plaatsen van een order van 20 miljard euro voor de levering van accucellen om ons elektro-offensief veilig te stellen, zetten we nieuwe stappen om de transformatie van Mercedes-Benz Cars te bevorderen.”

Kerntaken van inkoop: samen met de leveranciers stimuleert Mercedes-Benz Cars de ontwikkeling van CASE-innovaties, waarbij het internationale leveranciersnetwerk wordt uitgebreid en meer planningsbetrouwbaarheid in de leveranciersketen wordt gerealiseerd door meer flexibiliteit. Samen realiseren de partners meer efficiëntie met behulp van technische innovaties, zonder concessies te doen op het gebied van duurzaamheid.

Inkoop stimuleert CASE-innovaties samen met leveranciersnetwerk
De afdeling inkoop en leverancierskwaliteit van Mercedes-Benz Cars werkt nauw samen met leveranciers op de CASE-onderdelen en speelt een ondersteunende rol bij het realiseren van toekomstige innovaties. Door continu innovaties te scouten in het bestaande leveranciersnetwerk en bij nieuwe spelers en startups, worden innovatieve ideeën gegenereerd gedurende de gehele levenscyclus voor hardware, software en services. Het doel: deze innovaties nog sneller introduceren in modellen van Mercedes-Benz. Met omvangrijke orders voor accucellen tot 2030, is een nieuwe belangrijke mijlpaal gezet in de elektrificatie van de toekomstige elektromodellen van het product- en technologiemerk EQ. Samen met de leveranciers is hiermee veiliggesteld dat het wereldwijde accuproductienetwerk wordt voorzien van de nieuwste technologie, nu en in de toekomst. Dit houdt in dat de uitbreiding van het leveranciersnetwerk zal worden gestimuleerd.

Uitbreiding van het internationale leveranciersnetwerk
Mercedes-Benz Cars blijft zijn internationale leveranciersnetwerk uitbreiden en houdt vast aan de strategie om dáár in te kopen waar geproduceerd wordt. Door zoveel mogelijk onderdelen ter plaatse te laten produceren, maakt Mercedes-Benz Cars zichzelf minder afhankelijk van politieke ontwikkelingen zoals handelsconflicten. “Bij Mercedes-Benz Cars streven we ernaar om meer onderdelen lokaal te laten produceren, in welk land de betreffende fabriek ook staat.” Een belangrijke bouwsteen is hierbij het gegeven of de leveranciers vlakbij de fabriek zijn gevestigd, zodat de productie en bestelling van onderdelen bijna synchroon met de productie kan verlopen. We werken reeds samen met tal van internationaal opererende partners om dit te realiseren. We stellen lokale en nieuwe partners in staat om zich samen met ons internationaal te positioneren”, aldus Stark. In China wordt tot op heden met circa 300 lokale leveranciers succesvol samengewerkt. Het aandeel van de lokale inkoop voor de productie in de Amerikaanse fabriek in Tuscaloosa is hoger dan de huidige vereisten in het land en in de komende vijf jaar zal dit aandeel nog eens aanzienlijk worden verhoogd.

Flexibele inkoop bij Mercedes-Benz Cars
Niet alleen de transformatie naar elektromobiliteit, maar ook de volatiele markten, de grote verscheidenheid aan modellen van Mercedes-Benz Cars (meer dan veertig) en het grote aantal nieuwe functies, vereisen meer flexibiliteit in het leveranciersnetwerk. “We werken nauw samen met onze leveranciers, zodat we flexibel en snel kunnen inspelen op individuele klantwensen en fluctuerende aantallen. Daarbij doen we geen concessies aan de topkwaliteit van Mercedes-Benz”, aldus Stark. Voorwaarde voor belevering van de flexibele productielocaties van Mercedes-Benz Cars, waar zowel auto’s met verbrandingsmotor als hybride en elektroauto’s kunnen worden geproduceerd, is een al even flexibel leveranciersnetwerk. Door orders voor componenten voor conventionele en elektro-auto’s te bundelen bij dezelfde leverancier, bijvoorbeeld voor stoelen of headunits, kan flexibel worden ingespeeld op klantvragen en heen en weer geschakeld worden tussen de aandrijftechnologieën. Dit zorgt voor meer planningsbetrouwbaarheid bij de leveranciers en bij Mercedes-Benz Cars. De afdeling inkoop en leverancierskwaliteit ondersteunt het leveranciersnetwerk om zich flexibel en efficiënt aan te passen aan de toekomstige eisen.

Grotere efficiëntie door gezamenlijke besparingen
Een andere bijdrage aan meer efficiëntie leveren technische innovaties die samen met de leveranciers zijn ontwikkeld. “Ons wereldwijde leveranciersnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van waarde, kwaliteit en innovatie. Door een snelle integratie en continue verbeteringen in de gehele waardeketen bepaalt dit mede het succes van Mercedes-Benz Cars. In de toekomst willen we nog meer gebruik gaan maken van de modulaire systemen van onze partners voor onderdelen die niet merkspecifiek zijn. Onze leveranciers hebben zodoende een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van onze componentkosten”, aldus Stark. De samenwerking tussen Mercedes-Benz Cars en zijn leveranciers wordt gekenmerkt door gezamenlijke opvattingen op het gebied van product- en productiekwaliteit, betrouwbare levering, concurrerende prijzen, innovatiekracht en de consistente implementatie van de duurzaamheidsclaim.

Levering van duurzame grondstoffen
Duurzaamheid is een van de basisprincipes van de ondernemingsstrategie van Daimler AG en tegelijkertijd is het een benchmark voor commercieel succes. Hiertoe behoort ook de verantwoordelijke inkoop van grondstoffen. Daimler heeft zodoende een systematische aanpak gekozen met betrekking tot mensenrechten, het Human Rights Respect System. Met een risicogeoriënteerde en systematische aanpak maakt het systeem het aspect van mensenrechten hanteerbaar in de complexe leveranciersketens.

De productie van auto’s vereist een grote hoeveelheid materialen. Daarom was een van de ontwikkelingsdoelen de vraag naar natuurlijke resources zo laag mogelijk te houden. Bovenal probeert het concern samen met zijn leveranciers om het gebruik van grondstoffen te beperken. Daimler investeert al jarenlang in resource-efficiënte technologieën en fabricageprocessen voor accu’s. Tegelijkertijd werkt het concern samen met leveranciers om de hoeveelheid kobalt verder te reduceren. Uiteindelijk zal de materiaalsamenstelling van de lithium-ion-accucellen veranderen. De huidige mix van nikkel, mangaan en kobalt zal dan ook snel tot het verleden behoren, omdat kobalt op korte termijn grotendeels wordt vervangen door nikkel. Vanaf 2025 zullen post-lithium-ion-technologieën ver genoeg zijn getest om te kunnen worden toegepast in auto’s.

Naast het economisch gebruik van resources speelt de verwerking van componenten en de recycling van grondstoffen een belangrijke rol. Daimler AG is actief betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologieën om de recyclingprocesketen te implementeren en de grondstoffen die vereist zijn voor de elektromobiliteit van de toekomst veilig te stellen. Kennis op het gebied van de recycling van lithium-ion accu’s is reeds opgedaan in tal van onderzoeksprojecten en in samenwerking met leveranciers en afvalverwerkers. Innovatieve recyclingconcepten zijn ontwikkeld met als doel waardevolle componenten en materialen terug te winnen.

Over de afdeling inkoop en leverancierskwaliteit van Mercedes-Benz Cars
De afdeling inkoop en leverancierskwaliteit van Mercedes-Benz Cars is verantwoordelijk voor een jaarlijks inkoopvolume van tientallen miljoenen euro’s. Bovendien is de afdeling verantwoordelijk voor de aanschaf van productiematerialen en onderdelen voor Mercedes-Benz en smart personenwagens en Mercedes-Benz bestelwagens. Wereldwijd werken 1.800 medewerkers – op de centrale locatie in Stuttgart, in de regionale hubs in China, de VS, Zuid-Afrika, Argentinië en op andere inkoopkantoren op tien locaties – samen met 2.000 leveranciers aan alle commerciële en kwaliteitsaspecten.