11
september
2019
|
16:04
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz betrekt voor het eerst accucellen uit CO2-neutrale productie

Mercedes-Benz zet de volgende stap in de richting van klimaatneutrale mobiliteit binnen Ambition 2039 en werkt samen met zijn leveranciers en partners consequent aan de implementatie van dit doel. Mercedes-Benz is hiervoor een duurzaamheidspartnership aangegaan met Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. als onderdeel van een holistische aanpak in de gehele waardeketen. Het leveranciersnetwerk neemt een aanzienlijk deel van de toegevoegde waarde voor zijn rekening en is daarom van doorslaggevend belang voor de doelstellingen.

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor Group Research & Mercedes-Benz Cars Development: “Met Ambition 2039 hebben we de koers uitgezet voor duurzame mobiliteit. Bij het realiseren van onze langetermijndoelstelling van klimaatneutraliteit zijn we niet alleen systematisch bezig met het elektrificeren van ons productportfolio, maar ook van de toeleveringsketen: voor de volgende generatie modellen van ons product- en technologiemerk EQ zal een deel van de accucellen voor 100% worden geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Met CO2-neutrale accucellen zet Mercedes-Benz een belangrijke stap richting het doel om over twintig jaar een CO2-neutraal wagenpark te hebben.”

“Het doel van klimaatneutraliteit wordt actief nagestreefd door Mercedes-Benz in nauwe samenwerking met onze partners. Als eerste resultaat van het duurzaamheidspartnership met een belangrijke leverancier van lithium-ion-accu's zullen we door het gebruik van CO2-neutrale accucellen in de toekomst meer dan 30% van de CO2-voetafdruk van toekomstige automodellen besparen“, aldus Schäfer. De samenwerking met Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. heeft betrekking op de productie van accucellen met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en op recycling en naleving van de mensenrechten in de toeleveringsketen. Bij de productie van accucellen maakt Farasis gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, wind en zonne-energie.

Er wordt momenteel gekeken naar een productielocatie in Duitsland en deze zal vanaf het begin CO2-neutraal zijn. Hierna zullen fabrieken in de VS en China volgen. DEKRA, expertiseorganisatie op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, heeft de opdracht gekregen om de naleving van de milieunormen extra te controleren. De volgende stap wordt een onderzoek in de toeleveringsketen, dat ook de winning van grondstoffen zal omvatten. De implementatie van de doelstelling van klimaatneutraliteit zal worden uitgebreid naar andere leveranciers en als vast criterium worden geïntegreerd in bestaande partnerships. Mercedes-Benz voert momenteel een dialoog met andere strategische partners om dit doel te bereiken. Mercedes-Benz organiseert ook workshops met andere materiaal- en onderdelenleveranciers om effectieve CO2-reductiemaatregelen door te voeren. Daarnaast moeten CO2-doelstellingen een belangrijk criterium worden bij de keuze van en contracten met leveranciers.

Recycling
Daimler AG is actief betrokken bij het onderzoek naar, en de ontwikkeling van, nieuwe recyclingtechnologieën om de recyclingketen te implementeren en de toekomstige behoefte aan grondstoffen voor elektromobiliteit veilig te stellen. Uit verschillende onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden met leveranciers en afvalverwerkingspartners is al veel kennis vergaard over de recycling van lithium-ion-accu’s. Daimler deelt de bevindingen met zijn leveranciers. Op basis hiervan zullen de recyclingquota voortdurend worden verhoogd in het kader van het duurzaamheidspartnership met Farasis Energy (Ganzhou) Co, Ltd.

Er zijn innovatieve recyclingconcepten ontwikkeld om de hoogwaardige terugwinning van waardevolle componenten en ingrediënten te garanderen. Daimler AG heeft voor het recyclingproces vier stappen gedefinieerd en de bijbehorende processen ontwikkeld: Reuse, Repare, Remanufacturing, ReMat. Een voorbeeld hiervan is de productrecycling van hoogvoltage-accu's in een centraal verwerkingscentrum bij de fabriek in Mannheim.

Mensenrechten
Duurzaamheid is een van de basisprincipes van de bedrijfsstrategie van Daimler AG en tegelijkertijd een maatstaf voor het succes van de onderneming. Dit omvat ook het respecteren en handhaven van de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen. Het inzichtelijk maken van de toeleveringsketen is een voorwaarde voor een leveringscontract voor accucellen aan Mercedes-Benz Cars. Daimler werkt intensief samen met zijn leveranciers om transparantie te creëren in de gehele toeleveringsketen. Om een verantwoorde aankoop van kobalt te verzekeren, kreeg het Third Party Audit-bedrijf RCS Global de opdracht om de volledige kobalt-leveringsketen en in het bijzonder de smelterijen te controleren op overeenstemming met de OESO-normen in het kader van voornoemd duurzaamheidspartnership.

Ambition 2039: de weg naar duurzame mobiliteit
Onder de naam Ambition 2039 heeft Mercedes-Benz Cars zichzelf ambitieuze, maar realistische doelen gesteld. De autofabrikant hanteert een holistische visie op duurzaamheid in de gehele waardeketen. Het doel is om het complete personenwagenportfolio vanaf 2039 CO2-neutraal te maken. Dit omvat aspecten als grondstoffen, toeleveringsketen en autoproductie, maar ook de gebruiksfase en recyclingsconcepten. Voor bestelwagens worden vergelijkbare transformatieplannen ontwikkeld.

Over Farasis Energy (Ganzhou) Co.
Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. is een Chinese ontwikkelaar en leverancier van lithium-ion-accutechnologieën voor een aantal branches, waaronder de auto-industrie, de transportsector, het elektriciteitsnet, bedrijfswagens en industriële voertuigen. Farasis heeft momenteel wereldwijd meer dan 3.500 mensen in dienst en heeft onderzoeks- en ontwikkelingscentra in China, Duitsland en de Verenigde Staten. Er zijn momenteel twee productielocaties in Ganzhou en Zhenjiang (China).

De duurzame bedrijfsstrategie van Daimler AG
Duurzaamheid betekent voor Daimler het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt het bedrijf de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.

Bij de ontwikkeling van een nieuw model houdt Mercedes-Benz al rekening met de milieuperformance gedurende de gehele levenscyclus. De modellen van Mercedes-Benz Cars worden onder de loep genomen in een uitgebreide levenscyclusanalyse, de zogeheten 360°-milieucontrole: van de grondstoffenproductie via de autoproductie en het voertuiggebruik tot de recycling aan het einde van de levensduur van de auto, wat in het geval van een nieuwe Mercedes-Benz een zeer lange levensduur is.