13
februari
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Kennisplatform Verkeer en Vervoer beoordeelt RoadSense als zeer goed

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) beoordeelt alle verkeerseducatieprogramma’s die het aanbiedt voor gebruik door Provinciale en Regionale Verkeersorganisaties (POV’s en ROV’s). RoadSense van de Mercedes-Benz DrivingAcademy was als een van de eerste aan de beurt en kwam daarbij als zeer goed uit de bus: op acht van de tien criteria behaalde het verkeerseducatieprogramma voor jongeren (14-16 jaar) de hoogst mogelijke score.

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft een zogenaamde ‘toolkit’ voor Permanente Verkeerseducatie (PVE). In de toolkit vinden regionale en lokale verkeersveiligheidsorganisaties een overzicht van  verkeerseductieprogramma’s. Al deze programma’s, waaronder RoadSense van de Mercedes-Benz DrivingAcademy worden nu beoordeeld. Het toetsingsproces is op dit moment in volle gang en RoadSense behoorde tot de ‘eerste lichting’.  Als ruim de helft van alle programma’s opnieuw is beoordeeld, start het KpVV met openbaarmaking van de resultaten via de dan vernieuwde website. Naar verwachting is deze vanaf eind 2014 in de lucht. Overigens zijn de resultaten tot nu op verzoek beschikbaar via het KpVV.

Hoge score RoadSense

Het KpVV beoordeelt alle verkeerseducatieprogamma’s in de toolkit op tien ‘stappen’. Daartoe behoren onder meer de keuze van het te beïnvloeden gedrag, de doelgroepkeuze, het formuleren van leerdoelen, didactische uitgangspunten, inhoud/vormgeving, toetsing en evalutatie en effectmeting. Op acht van de tien criteria haalde RoadSense de hoogst mogelijke score. Het KpVV in zijn eindoordeel: “De didactische aanpak van RoadSense is goed onderbouwd. Ook de uitvoering en de implementatie van het programma is goed op orde. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de organisatie van RoadSense in handen is van Mercedes-Benz.”

Roadsense sinds 2012 in ‘toolkit’

 Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft RoadSense in 2012 opgenomen in de toolkit voor Permanente Verkeerseducatie (PVE). Daarmee is het is het verkeerseducatieprogramma voor jongeren goed te vinden voor Provinciale en Regionale Verkeersorganen. Deze streven naar een structurele en samenhangende aanpak van verkeerseducatie voor de diverse groepen weggebruikers, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid. De inhoud van het RoadSense-programma sluit bovendien naadloos aan bij actuele schoolthema’s als verkeersveiligheid, weerbaarheid, zelfredzaamheid, risicobewustzijn, sociale veiligheid en goed burgerschap. Een belangrijke voorwaarde voor opname in de ‘toolkit’ is bovendien dat het programma geen ‘reclamemateriaal’ mag zijn.

Roadsense bijna drie jaar in Nederland

RoadSense is een initiatief van de Mercedes-Benz DrivingAcademy (MBDA) en ging maart 2011 van start in Amsterdam. Het verkeerseducatieprogramma laat jongeren kritisch stil staan bij het thema verkeersveiligheid. Dat gebeurt door middel van groepsdiscussies, klassikale oefeningen en praktijkoefeningen waarbij de jongeren onder begeleiding van instructeurs en op een afgesloten terrein zelf mogen rijden in auto’s van de Mercedes-Benz DrivingAcademy. Sinds de start van RoadSense hebben bijna 11.0000 scholieren het programma gevolgd. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van RoadSense. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat jongeren na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren.

RoadSense agenda 2014

Van 10 tot en met 21 maart gaat RoadSense van start in Breda. Vervolgens zal het programma in 2014 op 10 andere locaties in Nederland te volgen zijn. Data en locaties en informatie over deelname aan het programma zijn te vinden op www.roadsense.nl