05
februari
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers Daimler AG 2015 - Daimler zet succeskoers voort: afzet-, omzet- en resultaatrecord in 2015 – hoogste dividenduitkering voorgesteld – vooruitzichten blijven positief

  • Beste afzet ooit met 2,9 miljoen verkochte voertuigen (+12%)

  • Concernomzet met 15% vergroot tot € 149,5 miljard (2014: € 129,9 miljard) 

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) duidelijk gestegen tot € 13,5 miljard (2014: € 10,8 miljard)

  • EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten duidelijk hoger dan vorig jaar met € 13,8 miljard (2014: € 10,1 miljard)

  • Concernresultaat € 8,9 miljard (2014: € 7,3 miljard)

  • Hoogste dividend van € 3,25 (2014: € 2,45) per aandeel voorgesteld

  • Vooruitblik 2016: stijgingen van afzet, omzet en EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) is in het boekjaar 2015 opnieuw profitabel gegroeid en heeft bij de afzet, omzet, de EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten, de concern-EBIT en het concernresultaat wederom records behaald. Daartoe hebben alle divisies een bijdrage geleverd. Voor het jaar 2016 gaat het concern op basis van het zeer aantrekkelijke en bijzonder concurrerende productaanbod in alle divisies ervan uit, dat het van de verwachte lichte groei van de wereldwijde vraag naar voertuigen bovengemiddeld kan profiteren, dat het de positie in belangrijke markten kan versterken en dat het de afzet verder kan laten toenemen. Als gevolg hiervan wordt op een verdere groei van de omzet en van de EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten gerekend.

“2015 was voor Daimler een goed jaar”, zo opende Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimer AG en directeur Mercedes-Benz Cars, de persconferentie voor de jaarcijfers. “We weten uit eigen ervaring dat het moeilijk is om aan de top te komen. Nog moeilijker is het echter om koploper te blijven. Dat is onze doelstelling: Daimler hoort duurzaam aan de top te staan.

In het boekjaar 2015 behaalde het concern met € 13,5 miljard (2014: € 10,8 miljard) zowel de beste EBIT als met € 13,8 miljard (2014: € 10,1 miljard) ook de beste EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten. Het concernresultaat lag met € 8,9 miljard (2014: € 7,3 miljard) duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar. Het resultaat per aandeel nam toe tot € 8,08 (2014: € 6,51).

Zoals eerder aangekondigd heeft Daimler de afzet gedurende het jaar 2015 duidelijk vergroot. Met rond de 2,9 miljoen verkochte voertuigen werd het niveau van het voorgaande jaar met 12% overtroffen. Tot deze toename hebben vooral de divisies Mercedes-Benz Cars (+16%) en in mindere mate Mercedes-Benz Vans (+9%) bijgedragen. Bij Daimler Trucks was de groei met 1% vooral vanwege de zwakke markten in Latijns-Amerika en Indonesië kleiner dan oorspronkelijk werd verwacht. Bij Daimler Buses, waar aan het begin van het jaar nog op een lichte groei gerekend werd, lag de afzet duidelijk lager dan het niveau van het voorgaande jaar. De voornaamste oorzaak hiervoor was met name de uitgesproken zwakke markt voor buschassis in Latijns-Amerika. Gedreven door de toegenomen afzet kon Daimler de concernomzet in het verslagjaar met 15% tot € 149,5 miljard vergroten. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de groei 9%.

2“De ontwikkeling van het resultaat in het Daimler-concern in de afgelopen jaren laat duidelijk zien dat onze strategie zijn vruchten afwerpt en dat wij profitabel groeien”, zei Bodo Uebber, binnen de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “De EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten konden we in vergelijking met 2014 met ruim een derde vergroten. Ten opzichte van 2010 is het resultaat zelfs bijna verdubbeld. De omzet is in de afgelopen vijf jaar met meer dan 50%  gestegen.”

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 april 2016 een dividenduitkering ter grootte van € 3,25 (2014: € 2,45) per aandeel voorstellen. “We laten de aandeelhouders met de nogmaals gestegen en daarmee hoogste winstdeelneming in de historie van Daimler AG zoals gebruikelijk profiteren van het succes van de onderneming en tonen daarmee ons vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten”, zei Bodo Uebber. De totale dividenduitkering bedraagt € 3.477 miljoen (2014: € 2.621 miljoen), het uitkeringspercentage bedraagt 40,2% (2014: 37,6%) van het concernresultaat dat aan de Daimler-aandeelhouders kan worden toegekend.

De netto-liquiditeit van de industriële activiteiten is per ultimo 2015 gestegen tot € 18,6 miljard (2014: € 17,0 miljard), hoewel een buitengewone storting ten bate van het pensioenvermogen in Duitsland en de Verenigde Staten ter grootte van € 1,2 miljard werd gedaan en € 0,7 miljard voor de aankoop van de digitale kaartenproducent HERE werd aangewend.  Ook de free cash flow uit de industriële activiteiten lag, gecorrigeerd voor bijzondere effecten, met € 5,9 miljard (2014: € 5,2 miljard) nogmaals hoger dan in het voorgaande jaar en overtreft de voor het jaar 2015 voorgestelde dividenduitkering aanmerkelijk.

Personeelsbestand gegroeid – grootste winstdeling tot nu toe

Vanwege de grote vraag naar de producten is het personeelsbestand ten opzichte van eind 2014 met 1% gegroeid. Per 31 december 2015 telde het Daimler-concern in totaal 284.015 medewerkers. In Duitsland steeg het aantal personeelsleden tot 170.454 (2014: 168.909) medewerkers. Het personeelsbestand van de geconsolideerde dochterondernemingen in China bedroeg ultimo 2015 3.155 medewerkers (2014: 2.664). Met rond de 6.500 stagiairs is Daimler goed voor meer dan een derde van alle stageplaatsen bij Duitse autofabrikanten.

3Daimler werkt er constant aan, zijn grote aantrekkingskracht als werkgever verder te verstevigen, zowel binnen de onderneming als op de externe arbeidsmarkt. De medewerkers krijgen een marktconforme beloning en dito extra’s, zoals een ondernemingspensioen. Het concern laat zijn medewerkers ook meeprofiteren van het succes van de betrokken onderneming. Aan de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, keert Daimler AG in april 2016 voor het boekjaar 2015 een bedrag uit van maximaal € 5.650, het hoogste bedrag tot nu toe (2014: € 4.350).

De divisies in detail

De divisie Mercedes-Benz Cars, die het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach en Mercedes me alsmede het merk smart omvat, heeft zijn profitabele groeikoers in het verslagjaar op een nog hoger niveau gebracht en bij de lopende bedrijfsvoering in 2015 het als doel gestelde rendement gerealiseerd. De afzet nam voor het zesde achtereenvolgende jaar toe en lag met 2.001.400 voertuigen (+16%) voor het eerst boven de grens van twee miljoen. Daarbij kon in vrijwel elke regio het marktaandeel worden uitgebreid. De omzet steeg met 14% tot € 83,8 miljard. De EBIT van de divisie lag in het jaar 2015 met € 8.226 miljoen, 41% hoger dan het niveau van het voorgaande jaar van € 5.853 miljoen. Het omzetrendement nam toe tot 9,8% (2014: 8,0%).

De nieuwe modellen hebben bijgedragen aan een grotere afzet van nieuwe auto’s. De belangrijkste groeifactoren waren de nieuwe C-Klasse, de compacte auto’s en een grotere afzet in het SUV-segment. Daarnaast hadden een betere prijsrealisatie, efficiëntiemaatregelen en wisselkoerseffecten een positieve invloed op de EBIT. Negatieve effecten ontstonden door uitgaven voor capaciteitsuitbreidingen en investeringen in nieuwe technologieën en voertuigen. Ook omvat het resultaat afdrachten van € 121 miljoen voor sociale lasten die geen betrekking hebben op de verslagperiode en kosten vanwege de verhuizing van het hoofdkantoor van Mercedes-Benz USA, LLC ter grootte van € 19 miljoen. Daarentegen hadden opbrengsten uit de verkoop van onroerende goederen in de Verenigde Staten van € 87 miljoen een positieve invloed op de EBIT. In het voorgaande jaar waren in de EBIT afwaarderingen van deelnemingen op het gebied van alternatieve aandrijvingen ter grootte van € 30 miljoen begrepen.

4Bij Daimler Trucks steeg de afzet in het jaar 2015 met 1% tot 502.500 eenheden, waarmee het hoogste niveau sinds 2006 werd bereikt. De omzet nam met 16% toe tot € 37,6 miljard (2014: € 32,4 miljard). De EBIT van de divisie lag met € 2.576 miljoen, een stijging van 37%, duidelijk hoger dan de EBIT van het voorgaande jaar van € 1.878 miljoen. Het omzetrendement steeg tot 6,9% ten opzichte van 5,8% in het voorgaande jaar.

De positieve ontwikkeling van het resultaat was met name terug te voeren op de afzetstijgingen in de NAFTA-regio en in Europa, op de realisering van verdere efficiëntiemaatregelen en op positieve wisselkoerseffecten. Een daling van de afzet in Latijns-Amerika en Indonesië had een negatieve invloed op het resultaat. Daarnaast hebben gestegen uitgaven voor garantie en coulance, voor capaciteitsuitbreidingen alsmede investeringen in nieuwe technologieën en voertuigen hun weerslag op het resultaat. In de EBIT zijn ook uitgaven voor personeelsmaatregelen in het kader van de voortzetting van de optimalisatieprogramma’s in Brazilië en Duitsland ter grootte van € 58 miljoen meegerekend. Daarnaast ontstond een last van € 61 miljoen uit de verkoop van Atlantis Foundries (Pty.) Ltd. Het resultaat van het voorgaande jaar omvatte een last uit de afwaardering van de boekwaarde van de deelneming in Kamaz PAO.

Mercedes-Benz Vans vestigde in het boekjaar 2015 opnieuw een afzetrecord. Met 321.000 eenheden lag de afzet 9% hoger dan in het voorgaande jaar. Ook de omzet lag met € 11,5 miljard (2014: € 10,0 miljard) duidelijk hoger dan die van het voorgaande jaar. De divisie bereikte in het jaar 2015 een EBIT van € 900 miljoen en lag met een groei van 32% duidelijk hoger dan het niveau van het voorgaande jaar, dat € 682 miljoen bedroeg. Het omzetrendement steeg van 6,8% in het voorgaande jaar naar 7,8%.

De EBIT werd gekenmerkt door een zeer positieve ontwikkeling van de afzet, met name in Europa en de NAFTA-regio. Dit is met name te danken aan de zeer grote groeipercentages voor de V-Klasse en de nieuwe Vito. Ook de gestegen efficiëntie bij het materiaalverbruik had een positieve invloed op het resultaat, terwijl uitgaven voor garantie en coulance de EBIT belastten. In het voorgaande jaar droeg een opbrengst uit de opwaardering van de boekwaarde van de deelneming in de Chinese joint-venture Fujian Benz Automotive Corporation voor € 61 miljoen bij aan de EBIT.

5Daimler Buses heeft in het boekjaar 2015 wereldwijd 28.100 (2014: 33.200) bussen en chassis afgezet. De duidelijke daling was vooral te verklaren door de aanhoudend slechte economische situatie in Brazilië. Niettemin kon de divisie zijn onaangetaste positie als marktleider in de kernmarkten in het segment voor bussen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 8t handhaven. Positief ontwikkelden zich de activiteiten met complete bussen in West-Europa, waarvan het volume boven dat van het voorgaande jaar lag. De omzet bedroeg € 4,1 miljard (2014: € 4,2 miljard). De EBIT van de divisie bedroeg in het afgelopen boekjaar € 214 miljoen (2014: € 197 miljoen) en lag daarmee 9% hoger dan in het voorgaande jaar. Het omzetrendement bedroeg 5,2% (2014: 4,7%).

Positieve effecten op het resultaat ontstonden met name uit de goede activiteiten met complete bussen met een positieve productmix in West-Europa alsmede verdere verbeteringen op het gebied van efficiëntie. Ook positieve wisselkoerseffecten hadden een aanhoudende gunstige invloed op de ontwikkeling van het resultaat. De aanhoudend moeilijke economische situatie in Latijns-Amerika had een negatief effect. In het resultaat is een opbrengst uit de verkoop van aandelen in New MCI Holdings Inc. ten bedrage van € 16 miljoen begrepen.

Daarnaast had de herstructurering van het eigen dealernetwerk met per saldo een last van € 144 miljoen (2014: € 116 miljoen) zijn weerslag op het resultaat van de automotive divisies.

Gedurende het jaar 2015 sloot Daimler Financial Services 1,5 miljoen nieuwe financierings- en leasecontracten met een waarde van in totaal € 57,9 miljard af. De waarde van alle nieuw afgesloten contracten steeg in vergelijking met het voorgaande jaar met 21%. Daarmee werd in het jaar 2015 circa de helft van alle nieuwverkopen van de automobieldivisies door de afzetfinanciering van Daimler Financial Services ondersteund. In totaal stonden ultimo 2015 meer dan 3,7 miljoen gefinancierde of geleasde auto’s in de boeken. Dat komt overeen met een toename van het contractvolume met 18% tot € 116,7 miljard. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de groei 14%. In het boekjaar 2015 realiseerde de divisie een EBIT van € 1.619 miljoen en overtrof met 17% duidelijk het resultaat van het voorgaande jaar van € 1.387 miljoen. Het rendement van het eigen kapitaal lag bij 18,3% (2014: 19,4%).

Vooral het gestegen contractvolume en positieve wisselkoerseffecten waren hiervoor doorslaggevend. Hiermee konden gestegen uitgaven als gevolg van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten meer dan evenredig   6worden gecompenseerd.

De post 'herwaardering' van het operationele resultaat van de divisies op de EBIT van het concern bevat over de divisies omgeslagen transacties en resultaatseffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de divisies. Uit de omgeslagen transacties is een last van € 79 miljoen ontstaan. De opbrengst uit het voorgaande jaar van € 713 miljoen was vooral te herleiden uit de deelnemingen in Rolls-Royce Power Systems Holding (RRPSH) en Tesla. In 2014 behaalde Daimler uit het beëindigen van de deelneming in RRPSH een verkoopopbrengst van € 1.006 miljoen; uit de waardering van de put-optie ontstond een last van € 118 miljoen. In verband met de deelneming in Tesla ontstond daarnaast door het verlies van het meerderheidsbelang een opbrengst uit de herwaardering van aandelen van € 718 miljoen. Vanwege het veiligstellen van de aandelenkoers van de aandelen in Tesla en uit de verkoop van deze aandelen ontstond in het voorgaande jaar een last van € 124 miljoen. Daarnaast waren lasten als gevolg van het lopende kartelproces van de EU-commissie bij Europese bedrijfswagenfabrikanten van € 600 miljoen meegerekend. Uit het elimineren van interne transacties tussen de divisies ontstond in het jaar 2015 een bate van € 50 miljoen (2014: € 42 miljoen).

De buitengewone baten en lasten, die in de jaren 2015 en 2014 invloed hadden op het resultaat, zijn gespecificeerd in de tabel op pagina 17.

Investeringen voor de toekomst verder vergroot

“Wij hebben onze strategie in de afgelopen jaren doelgericht gerealiseerd. Het resultaat is ons succes van dit moment,” zei Dieter Zetsche. “Daarom blijft onze koers gehandhaafd: we blijven onze kernactiviteit verder versterken, wereldwijd groeien, technologisch leiden en de digitalisering verder ontwikkelen.” Daartoe werden de investeringen voor onderzoek en ontwikkeling in het jaar 2015 van het toch al zeer hoge niveau van € 5,7 miljard in het voorgaande jaar nog verder vergroot tot € 6,6 miljard. Gemeten aan de hand van de omzet lagen de investeringen voor onderzoek en ontwikkeling met een percentage van 4,4% (2014: 4,4%) op een concurrerend niveau. De nadruk lag op nieuwe modellen, bijzonder efficiënte en minder milieubelastende aandrijvingen alsmede nieuwe veiligheidstechnologieën, autonoom rijden en de digitale koppeling van de producten.

7In het kader van de groeistrategie wil Daimler consequent profiteren van de kansen die de automobielmarkten bieden. Tegelijkertijd wil het concern een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de ingrijpende technologische verandering in de automobielindustrie en een toonaangevende rol spelen bij de digitalisering. Dat vergt omvangrijke investeringen in innovatieve producten en nieuwe technologieën alsmede de uitbreiding van het wereldwijde productienetwerk. In het verslagjaar werden de investeringen in vaste activa daarom, uitgaand van een toch al hoog niveau, nogmaals vergroot tot € 5,1 miljard (2014: € 4,8 miljard).

Bij Mercedes-Benz Cars lagen de investeringen in vaste activa in het jaar 2015 met € 3,6 miljard op het niveau van het voorgaande jaar. Tot de belangrijkste producten behoorden de nieuwe SUV’s GLC en GLE alsmede de nieuwe E-Klasse familie. Omvangrijke middelen werden ook gebruikt voor de omvorming van de Duitse productielocaties tot competentiecentra, alsmede voor de uitbreiding van het internationale productienetwerk.

De investeringen in vaste activa bij Daimler Trucks zijn in 2015 gestegen tot € 1,1 miljard. Na het afronden van het Euro VI-productoffensief ging het er in 2015 met name om de technologische voorsprong verder te vergroten en de capaciteiten aan te passen aan de grote vraag.

Bij de divisie Mercedes-Benz Vans stonden de volgende generatie van de Sprinter, de nieuwe midsize-pick-up en de voorbereidingen voor de productie van de nieuwe Vito in Latijns-Amerika in het middelpunt. Daimler Buses investeerde in het verslagjaar met name in nieuwe producten alsmede in de modernisering en de uitbreiding van de productielocaties.

Samen met Audi en BMW heeft Daimler in 2015 de aanbieder van digitale kaarten, HERE, overgenomen. De digitale kaarten van HERE vormen de basis voor nieuwe assistentiesystemen tot volledig autonoom rijden. Het aandeel van Daimler in de aankoopprijs bedroeg € 0,67 miljard.

Vooruitblik: automobielmarkten groeien in 2016 verder

8De wereldwijde vraag naar personenauto’s zou volgens actuele prognoses in het jaar 2016, uitgaande van een hoog niveau, nog eens met 3 tot 4% kunnen toenemen. Daarbij zullen de groeipercentages in de traditionele markten Verenige Staten en West-Europa in verhouding tot de duidelijke groei in de voorgaande jaren vermoedelijk merkbaar kleiner uitvallen. De Chinese markt zou daarentegen opnieuw duidelijk kunnen groeien en daarmee de grootste bijdrage aan de wereldwijde groei leveren.

Op de markt voor personenauto’s en bestelwagens in de Verenigde Staten is na het record in het verslagjaar nog slechts een lichte toename te verwachten. Ook voor de West-Europese markt gaat Daimler uit van een lichte groei. Terwijl in kernmarkten als Duitsland en Groot-Brittannië nog slechts geringe groei te verwachten valt, is er in andere markten, zoals bijvoorbeeld Italië, nog duidelijk sprake van terrein dat kan worden goedgemaakt.

In Japan mag in het jaar 2016 na de duidelijke correctie van de markt in het afgelopen jaar een stabilisatie van de vraag worden verwacht. Voor de grote opkomende markten blijven de vooruitzichten wisselend. In India kan de groei van de markt verder toenemen. In Rusland daarentegen zal de aanhoudende recessie naar verwachting tot een verdere afname van de verkoop van personenauto’s leiden.

De vraag naar middelzware en zware trucks zou in de relevante regio’s als geheel iets onder het niveau van het afgelopen jaar kunnen liggen. De ontwikkeling van de vraag zal waarschijnlijk per regio zeer uiteenlopen. In de Noord-Amerikaanse markt voor trucks zou de toenemende verzwakking van de industriesector duidelijk merkbaar kunnen worden. In de Class 6-8 segmenten moet vanuit huidig perspectief met een daling van de vraag van rond de 10% rekening worden gehouden. Daarentegen zijn in de Europese markt tot dusver weinig gevolgen van de onzekerheden van de wereldwijde ontwikkeling van de conjunctuur merkbaar en zo zou deze markt zijn herstel met een lichte toename in het lopende jaar kunnen voortzetten.

In de Braziliaanse markt is in het jaar 2016 geen uitzicht op verbetering in zicht. Vanwege de aanhoudende recessie en de nog steeds ongunstige financieringscondities moet van een verdere daling van de markt in de ordegrootte van 10% worden uitgegaan. De situatie op de Russische markt blijft gespannen, zodat slechts op een vraag op ongeveer hetzelfde niveau als in het afgelopen jaar mag worden gerekend. De vraag in China blijft vermoedelijk onder invloed van de vertraging van de groei in de productiesector. Vanuit actueel perspectief moet slechts van een gematigd herstel van de markt worden uitgegaan.

9De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware trucks zou sterk moeten zijn. In een weinig dynamische conjuncturele omgeving, zou de vraag ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar moeten liggen. Voor de totale markt voor trucks in Indonesië moet rekening worden gehouden met een stabilisatie op het lage niveau van het afgelopen jaar. In India moet in het segment van de middelzware en zware trucks van een duidelijke toename worden uitgegaan.

Voor het jaar 2016 rekent Daimler in West-Europa bij de middelgrote en grote vans op een lichte groei van de markt en bij de kleine vans met een stabiele vraag. Ook voor de Verenigde Staten wordt een lichte groei van de markt voor grote vans verwacht. In Latijns-Amerika moet van een verdere duidelijke krimp van de markt voor grote vans worden uitgegaan. In China mag op een opleving van de vraag vanuit de markt worden gerekend.

Bij de bussen verwacht Daimler in West-Europa een marktvolume dat iets hoger ligt dan het niveau van het voorgaande jaar. Na de significante daling van de vraag in Brazilië wordt voor het jaar 2016 wederom met een duidelijke krimp van de markt rekening gehouden.

Vooruitblik: afzet automobieldivisies zal verder toenemen

Mercedes-Benz Cars zal zijn groeistrategie ‘Mercedes-Benz 2020’ in het jaar 2016 voortzetten. Als geheel wil de divisie de afzet duidelijk vergroten en daarmee opnieuw een record vestigen. De basis daarvoor wordt gevormd door het zeer aantrekkelijke en jonge modelprogramma, dat met nog meer nieuwe producten verder wordt uitgebreid. De variëteit van modellen is groter dan ooit, de aantrekkingskracht van het merk Mercedes-Benz kon aanzienlijk worden verbeterd. Hierdoor is de divisie personenwagens in staat voortdurend nieuwe concepten voor een individuele benadering van klanten te realiseren en zo nieuwe markten en jongere doelgroepen aan te spreken. In het kader van de verkoop- en marketingstrategie ‘Best Customer Experience’ legt Mercedes-Benz nog meer nadruk op het tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van vrouwen. Het inspiratieplatform ‘She’s Mercedes’ staat bij de nieuwe integrale aanpak centraal.

10Van de nieuwe modellen zullen in het jaar 2016 wezenlijke impulsen voor groei uitgaan. In 2015, het ‘jaar van de SUV’s’, heeft het merk Mercedes-Benz met vier nieuwe of gewijzigde modellen nagenoeg het complete aanbod in dit segment vernieuwd. In maart 2016 komt de nieuwe generatie van de luxueuze GLS als opvolger van de GL op de markt. Dit model vormt de overtuigende afronding van het SUV-offensief.

De belangrijkste noviteit en aanjager voor groei in het jaar 2016 is de nieuwe E-Klasse. Met de meest intelligente businesslimousine ter wereld zet Mercedes-Benz een stap verder op weg naar ongevalvrij en autonoom rijden. Ook de C-Klasse Coupé, de C-Klasse Cabriolet en de S-Klasse Cabriolet zullen, evenals de nieuwe generaties van de SL en de SLC, verder bijdragen tot het succes van het merk Mercedes-Benz. Bovendien worden in het verslagjaar meer plug-in-hybride modellen in de markt gezet, die uitstekende rijprestaties combineren met het verbruik van een compacte auto. Auto’s met plug-in-hybridetechnologie zijn een wezenlijk bestanddeel van de strategie op weg naar emissievrij rijden. Dat is de reden dat het aantal modellen met plug-in-hybride aandrijving in de komende maanden successievelijk wordt vergroot. In 2017 zullen in totaal tien plug-in-hybridemodellen van Mercedes-Benz leverbaar zijn; twee keer zoveel als nu.

Een duidelijke toename van de afzet in het jaar 2016 wordt ook bij het merk smart verwacht. Hieraan zal de nieuwe smart fortwo cabrio, die vorig jaar op de IAA in Frankfurt zijn wereldpremière beleefde, een bijdrage leveren. De nieuwe cabrio wordt vanaf maart uitgeleverd. In de zomer komen bovendien de nieuwe BRABUS-modellen van de fortwo en de forfour met een sportief karakter en krachtigere motoren naar de dealers. Tegen het einde van het jaar zijn alle smart-modellen ook met elektrische aandrijving leverbaar.

Vanuit regionaal perspectief verwacht Mercedes-Benz Cars voor het jaar 2016 dat vooral de markten in Azië een bijdrage zullen leveren aan de groei van de afzet. In het jaar 2015 was China voor het eerst de grootste afzetmarkt voor Mercedes-Benz. Na de krachtige toename van 41% in het verslagjaar wil het merk in het jaar 2016 vooral met de modellen die lokaal worden geproduceerd opnieuw een duidelijke groei realiseren. Het groeipercentage in China zal echter gematigder uitvallen. In het afgelopen jaar werd het dealernetwerk uitgebreid tot zo’n 500 bedrijven. Ook de lokale productiecapaciteiten werden verder vergroot: naast de C- en de E-Klasse worden sinds 2015 ook de beide SUV-modellen GLA en GLC in China geproduceerd. Ook in Noord-Amerika zal de personenwagendivisie door de nieuwe modellen verder groeien. Van het verdere herstel van de vraag, dat voor West-Europa wordt verwacht, wil Mercedes-Benz Cars bovengemiddeld profiteren.

11Daimler Trucks verwacht voor het jaar 2016 een afzet op hetzelfde niveau als het afgelopen jaar. In West-Europa rekent de divisie op verkoopcijfers die iets boven die van het voorgaande jaar liggen. In Turkije echter zou de afzet merkbaar kunnen dalen. De oorzaak hiervan zijn vooral vervroegde aanschaffingen vanwege de Euro-VI-emissienormen, die vanaf begin 2016 ook in Turkije van kracht zijn.

Voor Brazilië rekent de divisie na het ineenstorten van de markt in 2015 met een verdere afname van de afzet. Daarbij kunnen het ontbreken van economische groei en ongunstige financieringsvoorwaarden in 2016 wederom een ongunstige invloed op de activiteiten hebben. Voor het duurzaam verstevigen van de concurrentiepositie van Daimler Trucks in Brazilië wordt tot 2018 zo’n € 500 miljoen in maatwerk producten, innovatieve technologieën en de optimalisatie van het productienetwerk geïnvesteerd.

In de NAFTA-regio verwacht Daimler Trucks bij een krimpende markt een afzet onder het hoge niveau van het jaar 2015. Met het moderne portfolio in combinatie met de sterke componenten van het merk Detroit kan optimaal worden voldaan aan de wensen van klanten en daarmee de leidende positie in de markt worden gewaarborgd. Daarbij gaat de truckdivisie ervan uit, het aandeel van de zelf gebouwde motoren en versnellingsbakken verder te kunnen vergroten.

In Japan en Indonesië verwacht Daimler Trucks een afzet in de orde van grootte van het jaar 2015. Een toename van de verkoop zou met het zeer goed gepositioneerde portfolio in India moeten kunnen worden gerealiseerd. Uit het bredere aanbod van FUSO-voertuigen, geproduceerd in India, kan de divisie in Azië en Afrika extra afzet realiseren.

Mercedes-Benz Vans rekent voor 2016 op een duidelijke toename van de afzet. In de kernmarkt West-Europa gaat de divisie opnieuw uit van een duidelijke stijging van de afzet. In het kader van de divisiestrategie ‘Mercedes-Benz Vans goes global’ heeft de bestelwagendivisie de Vito in het jaar 2015 ook in Noord- en Latijns-Amerika geïntroduceerd. Dit model zal daar in 2016 voor extra impulsen van de vraag zorgen. Met de Sprinter, die voortaan ook in Noord-Amerika geproduceerd wordt, streeft Mercedes-Benz Vans eveneens naar verdere groei. Daarnaast worden de V-Klasse MPV en de zakelijke transporter Vito in China geïntroduceerd. Daarmee wordt de aanwezigheid in de markt vergroot.

12Daimler Buses gaat ervan uit, de positie als marktleider in de kernmarkten bij de bussen boven 8t met innovatieve en hoogwaardige nieuwe producten te kunnen handhaven. Voor het jaar 2016 verwacht de divisie als geheel een afzet op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Daarbij verwacht Daimler Buses een gematigde groei van de afzet in West-Europa. Na de significante krimp van de markt en daling van de afzet in het verslagjaar in Brazilië rekent de busdivisie daar ook voor het jaar 2016 op een verdere teruggang van de afzet. Daimler Buses verwacht opnieuw een positieve ontwikkeling van de afzet in Mexico.

Daimler Financial Services streeft in de komende jaren naar verdere groei. Voor het jaar 2016 verwacht de divisie een lichte stijging bij de new business en verdere groei van het contractvolume. Doorslaggevend hiervoor zijn de groeioffensieven van de automobieldivisies. Daarnaast ontsluit Daimler Financial Services met name in Azië nieuwe marktpotentiëlen en maakt gebruik van nieuwe en digitale mogelijkheden voor contact met klanten, vooral door de gerichte verdere ontwikkeling van de online-verkoopkanalen. Bij innovatieve mobiliteitsdiensten met de merken car2go, moovel, Ridescout en mytaxi alsmede deelnemingen in de ondernemingen Blacklane en MeinFernbus FlixBus zijn ook goede groeikansen waarneembaar.

Vooruitblik: in 2016 toename bij afzet, omzet en EBIT verwacht

“Alles wijst erop dat 2016 opnieuw een goed jaar voor Daimler wordt”, vatte Dieter Zetsche de vooruitzichten voor het lopende jaar samen. “Maar voor successen moet je altijd weer opnieuw werken.”

Op basis van de aannames over de ontwikkeling van belangrijke afzetmarkten en de prognoses van de divisies rekent Daimler erop, dat de concernafzet in het jaar 2016 als geheel wederom duidelijk kan worden vergroot. Het groeitempo zal echter vermoedelijk iets lager liggen dan in het jaar 2015, dat gekenmerkt werd door een uitzonderlijke dynamiek. Bovendien gaat Daimler ervan uit, dat de omzet van het concern in 2016 licht zal toenemen. Daarmee gaat het concern verder op de ingeslagen weg van groei.

13In alle divisies beschikt Daimler over een zeer aantrekkelijk en bijzonder concurrerend productgamma, dat in de afgelopen jaren uitgebreid en consequent vernieuwd werd. Daarom neemt het concern aan dat het van de lichte groei van de wereldwijde vraag naar auto’s, die voor het lopende jaar wordt verwacht, bovengemiddeld zal kunnen profiteren en zijn positie in belangrijke markten zal kunnen verstevigen. De onderneming rekent op duidelijke stijgingen van de omzet bij Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans. Bij Daimler Trucks en Daimler Buses mag een omzet in dezelfde ordegrootte als in het voorgaande jaar worden verwacht.

In de regio’s wordt in Azië en West-Europa de grootste groei verwacht, maar ook in de andere regio’s zou de omvang van de bedrijfsactiviteiten moeten toenemen. In het bijzonder in China zijn door nieuwe verkooppunten en extra productiecapaciteiten de voorwaarden voor verdere groei geschapen. De aanhoudende groei van de afzet in China leidt echter slechts tot een kleiner dan evenredige groei van de omzet, omdat het aandeel van de lokale productie nog verder zal toenemen.

De verwachte groei van de afzet en de omzet zullen in het jaar 2016 een positieve uitwerking op het resultaat hebben. De basis voor het aanhoudend hoge resultaatniveau werd gelegd met de programma’s ‘Fit for Leaderschip’ bij Mercedes-Benz Cars, ‘Daimler Trucks #1’ bij Daimler Trucks, ‘Performance Vans’ bij Mercedes-Benz Vans en ‘GLOBE 2013’ bij Daimler Buses. Dankzij maatregelen voor duurzame verbetering van de kostenstructuren en door extra bedrijfsactiviteiten werd als geheel een bijdrage aan het resultaat van rond de € 4 miljard gerealiseerd. De volle uitwerking van deze programma’s is in het jaar 2015 zichtbaar geworden. Nadat de ontwikkeling van de wisselkoersen in het jaar 2015 als geheel een zeer positieve invloed op de omzet en het resultaat had, zou deze invloed in het jaar 2016 aanmerkelijk kleiner moeten uitvallen.

Op basis van de verwachte ontwikkeling van de markt, de genoemde externe factoren en de prognoses van de divisies gaat Daimler ervan uit, de concern-EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten in het jaar 2016 licht te kunnen vergroten.

Voor de afzonderlijke divisies worden bij de EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten voor het jaar 2016 de volgende doelstellingen geformuleerd:

-         Mercedes-Benz Cars: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-         Daimler Trucks: op het niveau van het voorgaande jaar,

-         Mercedes-Benz Vans: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-         Daimler Buses: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          14Daimler Financial Services: licht boven het niveau van het voorgaande jaar.

Daimler wil in de automobieldivisies onafhankelijk van markt- en productcycli duurzaam een gemiddeld jaarlijks omzetrendement van 9% bereiken. De basis daarvoor zijn de rendementsdoelstellingen van de divisies: 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses.

De verwachte resultaatontwikkeling in de automobieldivisies zal ook in het jaar 2016 een positieve invloed op de free cash flow van de industriële activiteiten hebben. Bij de free cash flow van het jaar 2015 moet worden opgemerkt, dat deze door de buitengewone storting van pensioentegoeden in Duitsland en de Verenigde Staten van € 1,2 miljard alsmede de verwerving van de deelneming in de aanbieder van digitale kaarten HERE en in de Amerikaanse telematica-aanbieder Zonar Systems ten bedrage van € 0,7 miljard beïnvloed werd. Omdat het investeringsoffensief in producten en diensten versterkt wordt voortgezet, zou de free cash flow uit industriële activiteiten voor het jaar 2016, gecorrigeerd voor bijzondere effecten, duidelijk lager dan het corresponderende bedrag van € 5,9 miljard van het voorgaande jaar moeten liggen. Tegelijkertijd gaat Daimler ervan uit, dat de free cash flow de dividenduitkering in het jaar 2016 duidelijk overstijgt.

Met de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling streeft Daimler het doel na, de concurrentiepositie van de onderneming tegen de achtergrond van de te verwachten technologische uitdagingen duurzaam te verstevigen. Hiertoe zal Daimler in de jaren 2016 en 2017 de uitgaven voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten nogmaals duidelijk verhogen tot gemiddeld € 7,2 miljard. Om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren, wordt in de komende jaren het productportfolio gericht uitgebreid en extra productie- en verkoopcapaciteiten gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt er zo voor gezorgd, dat Daimler een toonaangevende rol vervult bij het mede invulling geven aan de ingrijpende technologische ontwikkeling in de automobielbranche. Dat geldt in het bijzonder ook voor de digitale connectiviteit van de producten en processen bij elke waarde toevoegende stap. Daartoe wil Daimler de toch al zeer omvangrijke investeringen in vaste activa in het jaar 2016 opnieuw duidelijk vergroten en plant voor de jaren 2016 en 2017 uitgaven van gemiddeld € 7,0 miljard.

15“In de komende jaren willen we betrokken blijven bij het actief  vormgeven van de mobiliteit met richtinggevende innovaties en daarmee de digitalisering in het gehele concern op een hoger plan brengen”, zei Dieter Zetsche.

“Wij blijven investeren om de voorwaarden voor duurzame winstgevende groei te scheppen”, zei Bodo Uebber. “We doen dat echter met de nodige concentratie op de thema’s en producten die succes in het vooruitzicht stellen en met de benodigde financiële discipline.”

Op basis van de verwachte groei van de afzet en de omzet voor het jaar 2016 zal ook de omvang van de productie verder toenemen. Tegelijkertijd worden de resultaten van de maatregelen ter verbetering van de efficiëntie, die in de afgelopen jaren in alle divisies werden doorgevoerd, in volle omvang zichtbaar. De middellange- en lange-termijnprogramma’s voor de structurele verbetering van de bedrijfsprocessen zouden ook voor extra winst uit efficiëntie moeten zorgen. Op basis hiervan gaat Daimler ervan uit, dat de ambitieuze groeidoelstellingen met een slechts geringe groei van het personeelsbestand zouden moeten kunnen worden gerealiseerd. Bij ondernemingen die Daimler samen met Chinese partners voert en waarvan de personeelsleden bij het aantal medewerkers van het Daimler-concern niet worden meegerekend, zullen naar verwachting extra arbeidsplaatsen ontstaan.

Bijzondere baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de bijzondere baten en lasten samengevat, die de EBIT in de jaren 2015 en 2014 hebben beïnvloed:

16

Buitengewone baten en lasten in de EBIT

Bedragen in miljoenen €

2015

2014

Mercedes-Benz Cars

Verkoop van onroerend goed in de VS

Afdrachten sociale lasten, niet betrekking hebbend op de verslagperiode

Herstructurereing van het eigen dealernetwerk

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

Afwaardering deelnemingen op het gebied van alternatieve aandrijvingen

Daimler Trucks

Verkoop Atlantis Foundries

Personeelsaanpassingen

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Afwaardering deelneming in Kamaz

Mercedes-Benz Vans

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

Opwaardering boekwaarde deelneming in Fujian Benz Automotive Corp. Ltd.

Daimler Buses

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Heroriëntiatie bedrijfssysteem

Verkoop investering in New MCI Holdings Inc.

Consolidatie

Verkoop deelneming in RRPSH

Waardering put-optie RRPSH

Herwaardering aandelen Tesla

Verkoop aandelen Tesla en veiligstellen aandelenkoers Tesla

Kosten EU-kartelprocedures

 
+87

-121

-64

-19

-

 
-61

-58

-47

-

 
-29

-3

 
-

 
-4

-

+16

 
-

-

-

-

-

 
-

-

-81

-

-30

 
-

-149

-16

-30

 
-17

-

 
+61

 
-2

-12

-

 
+1.006

-118

+718

-124

-600