20
november
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Intelligent Drive: nieuwe rijdimensie door samenwerkende assistentiesystemen: Geavanceerde veiligheidstechnologieën debuteren op nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse die volgend jaar wordt onthuld, is wederom toonaangevend op het gebied van comfort- en veiligheids-verhogende technologieeën. De nieuwe toplimousine krijgt als het ware ogen rondom en de verschillende sensorgestuurde assistentiesystemen werken nauw met elkaar samen. Belangrijke innovaties zijn de remassistent voor kruisend verkeer (Cross-Traffic Assist), een nog betere herkenning van voetgangers, de actieve gordelsluiting en de gordelbag voor de achterpassagiers. Ook is de nieuwe S-Klasse de eerste auto waarin standaard geen enkele gloeilamp meer is verwerkt.

Alle innovaties die in de nieuwe S-Klasse debuteren, zijn te vangen onder één noemer: Intelligent Drive. Dit betekent onder meer dat assistentiesystemen niet meer afzonderlijk onder de kopjes ‘veiligheid’ of ‘comfort’ worden gerangschikt – ze lopen nu in elkaar over. De essentie van Intelligent Drive is dat sensoren en systemen nauw met elkaar samenwerken. Ze zijn steeds beter in staat om zelfstandig complexe verkeersituaties te beoordelen, de bestuurder hierin te assisteren en in enkele gevallen zelfs autonome ingrepen uit te voeren. Zo ontstaat een nieuwe dimensie van rijden.

BAS PLUS met Cross-Traffic Assist

Een belangrijk nieuw assistentiesysteem in de nieuwe S-Klasse is BAS PLUS met Cross-Traffic Assist. Dit remassistentiesysteem helpt de bestuurder niet alleen kop-staartbotsingen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, maar kan de bestuurder nu ook assisteren bij dreigende aanrijdingen met kruisend verkeer. Hiertoe werken een stereo-camera en radarsensoren samen. Samen ‘zien’ ze van links of rechts komend verkeer dat gevaar op kan leveren. In dat geval volgen optische en akoestische signalen om de bestuurder te waarschuwen. Als de bestuurder de rem bedient, maar te voorzichtig remt, zorgt BAS PLUS automatisch voor extra remdruk. Zelfs maximale remkracht voor een noodstop is daarbij mogelijk. Door de gedoseerde remactie krijgt achteropkomend verkeer mogelijk ook een grotere remweg ter beschikking. Cross-Traffic Assist werkt bij snelheden tot circa 72 km/h terwijl BAS PLUS bij verkeer in langsrichting de bestuurder over het volle snelheidsbereik kan ondersteunen.

BAS PLUS en PRE-SAFE® Brake

Deze assistentiesystemen die in gevaarlijke situaties autonome remacties mogelijk maken, zijn nu ook uitgevoerd met voetgangersherkenning. Dit kan door data van een stereo-camera en radarsensoren gecombineerd te verwerken. Als een voetganger vóór de auto wordt gedetecteerd, volgen akoestische en optische waarschuwingen. Als de bestuurder een remactie inzet, zorgt BAS PLUS aan de hand van de situatie automatisch voor de juiste remkracht. Als de bestuurder niet remt, voert het systeem een autonome remactie uit. Voetgangers worden herkend tot een snelheid van 72 km/h, bij snelheden onder de 50 km/h kan een aanrijding met voetgangers autonoom worden voorkomen.

PRE-SAFE® PLUS

Dit assistentiesysteem krijgt een nieuwe dimensie doordat ook achteropkomend verkeer wordt gemonitord. Als de radarsensor in de achterbumper ‘ziet’ dat er aanrijdingsgevaar bestaat, gaan automatisch de alarmlichten aan. Ze knipperen met een hogere frequentie dan normaal om de achterligger te waarschuwen. Op dat moment worden ook preventieve PRE-SAFE® maatregelen ter bescherming van de inzittenden geactiveerd zoals het aanspannen van de reversibele gordelspanners. Als de auto bewust door de bestuurder stilstaand wordt gehouden (hold-functie, rem- of parkeerstand geactiveerd) wordt deze hierin geassisteerd door een automatische verhoging van de remdruk. Hiermee wordt het risico op een whiplash voor de inzittenden beperkt. Dit voorkomt bovendien dat het voertuig ‘doorschiet’ en vervolgschade aanricht zoals een aanrijding met een andere verkeersdeelnemer.

PRE-SAFE® Impulse

Met PRE-SAFE ® Impulse wordt de beschermende werking van de achtergordels vergroot. Bij een dreigende kop-staartbotsing zorgen de gordelspanners van dit systeem ervoor dat de inzittenden zo ver mogelijk in de stoel worden gedrukt, nog vóór de krachten van de aanrijding vrijkomen. Daardoor wordt tussen de inzittende en de rugleuning van de voorstoelen meer bewegingsvrijheid gecreëerd. In de fase van het ongeval wanneer de belasting op de achterinzittenden het hoogst is, kan de gecreëerde extra bewegingsvrijheid voor de achterpassagiers door gecontroleerde energieafbouw weer worden benut. Door deze pre-versnelling en de gordelkrachtbegrenzing worden de achterpassagiers tijdelijk ‘geïsoleerd’ van de crash. Dit beperkt bij een frontale crash voor de achterinzittenden het riscio op verwondingen of de ernst ervan. Bij PRE-SAFE ® Impulse kan de gordel op alle drie gordelverankeringspunten pyrotechnisch worden teruggetrokken en krachtgestuurd weer worden vrijgegeven. Het belangrijkste verschil met de gebruikelijke gorderspanners is dat de spankracht over een duidelijk langere tijd vastgehouden kan worden. Afhankelijk van de zwaarte van het ongeval is de vermindering van de gordelspanning nu in stappen te reguleren.

DISTRONIC PLUS met Steering Assist

De adaptieve cruise control waarmee automatisch afstand wordt gehouden tot de voorganger is er nu ook met Steering Assist. Dit helpt de bestuurder om centraal zijn rijbaan te blijven. Een stereo-camera herkent wegmarkeringen. Indien nodig wordt de bestuurder licht geassisteerd om in de juiste richting te sturen. Steering Assist ‘merkt’ of de bestuurder de handen op het stuur heeft. Zo niet, dan volgt eerst een optisch signaal. Als de bestuurder hierop niet reageert, dan klinkt een akoestische waarschuwing en wordt de assistentie in dwarsrichting uitgeschakeld. DISTRONIC PLUS met Steering Assist is tot een snelheid van 200 km/h te activeren. De gewenste snelheid kan daarbij tussen 30 en 200 km/h worden ingesteld. Bij geringe snelheid in files kan Steering Assist zich oriënteren op de voorganger. Dit maakt zelfs bij onduidelijke of ontbrekende wegmarkeringen gedeeltelijk autonoom filerijden mogelijk. 

Night View Assist PLUS

Het nieuwe Night View Assist PLUS herkent naast voetgangers nu voor het eerst ook dieren in het gevarengebied vóór de auto. De 3e generatie Night View schakelt in donkere situaties de snelheidsmeter in het instrumentenpaneel automatisch om naar een beeldscherm met heldere zwart/wit weergave van de situatie vóór de auto. Personen en/of dieren (koeien, herten of paarden) worden daarbij gekleurd gemarkeerd. Door de spotlight-functie van de koplampen worden ze bovendien kortstondig achter elkaar even in het spotlicht gezet. Aanvullend op de infraroodlampen in de koplampen die gecombineerd zijn met een infraroodcamera achter de voorruit, is nu ook in de grille een lange afstand-infraroodsensor gemonteerd. Hiermee worden voetgangers tot 160 meter voor de auto herkend en dieren tot ca. 100 meter. Night View Assist Plus vestigt zo de aandacht van de bestuurder op de gevaarlijke situatie.

Active Lane Keeping Assist

Ook dit assistentiesysteem is verder verfijnd. Het waarschuwt en grijpt nu ook in bij het ongewild overschrijden van onderbroken markeringen op het moment dat er ongevalgevaar dreigt. Active Lane Keeping Assist gebruikt de signalen van de stereo-camera achter de voorruit en de radarsensoren vóór en achter om zowel achterop- als tegemoetkomend verkeer te kunnen detecteren op de naastgelegen rijbaan. Bij mogelijk gevaar geldt een trilling in het stuur als waarschuwing. Dankzij een subtiele maar corrigerende remingreep van het ESP blijft het voertuig ‘tussen de lijnen’. Als de bestuurder zelf actief een corrigerende actie inzet, bijvoorbeeld sturen, remmen of versnellen bij geactiveerde richtingaanwijzer, wordt de waarschuwing en de corrigerende ingreep van het ESP onderdrukt. Het systeem is daarmee een waardevolle aanvulling op de “Blind Spot Assist”. Het is actief in het snelheidsbereik van 60 tot 200 km/h. 

De gordelbag

De in de veiligheidsgordel geïntegreerde airbags (voor passagiers achterin) beperken het risico op verwonding bij een frontale aanrijding. Als de crashsensoren een zware frontale aanrijding herkennen, wordt de gordelbag geactiveerd. De oppervlakte van de gordels wordt hierdoor circa 3 keer zo groot. Zo wordt de druk op de borstkas en daarmee het risico op verwondingen aanzienlijk beperkt.

Het actieve gordelslot

Door een elektromotor kan het gordelslot omhoog en omlaag bewegen. Dit beperkt de ruimte van de veiligheidsgordel zelf tot een minimum als hij aanlicht. Zo worden passagiers zowel in lengte- als in breedte-richting beter ‘gefixeerd’. Bij ongevallen wordt hierdoor het risico op verwondingen van de heup en het bovenlichaam sterk beperkt. Het gordelslot is verlicht en komt na het instappen automatisch omhoog. Zo wordt zelfs het omdoen van de gordel vergemakkelijkt.  

Adaptive Highbeam Assist Plus

Met het Adaptive Highbeam Assist Plus is het mogelijk altijd met ‘grootlicht’ te rijden. De stereo-camera’s detecteren de positie van tegenliggers en sturen de LED-hoofdverlichting zo aan dat de bestuurder van het tegemoetkomende voertuig niet wordt verblind. Zelfs verblinding door reflecties van bijvoorbeeld wegmarkeringen wordt tegengegaan. Naast de bekende functies in de huidige S-Klasse is nieuw dat de lichtbundel ook aan de verkeerssituatie kan worden aangepast en bijvoorbeeld deels kan worden onderbroken zodat tegenliggers of voorgangers niet worden verblind terwijl het wegdek en de omgeving optimaal verlicht blijven. Indien nodig, wordt automatisch overgeschakeld naar dimlicht totdat de situatie weer grootlicht toestaat. Het systeem is actief bij snelheden vanaf 30 km/h op onverlichte wegen.

Traffic Sign Assist

Dit systeem dat met behulp van de camera achter de voorruit werkt, gaat verder dan Speed Limit Assist. Naast de geldende maximumsnelheid herkent het systeem ook inhaalverboden en inrijverboden die worden getoond door weergave van de verkeersborden. Deze kunnen zowel op het display van het navigatiesysteem als in het dashboard worden weergegeven. Bij herkenning van een inrijverbodsbord wordt aanvullend aan het optische signaal in het dashboard ook een akoestische signaal als waarschuwing gegeven. Een waardevolle aanvulling ter voorkoming van spookrijden.

Active Parking Assist

Deze actieve parkeerhulp maakt naast inparkeermanoeuvres met automatische stuur- en remingrepen in combinatie met aanwijzingen voor de bestuurder in het display ook automatisch uitparkeren mogelijk (alleen na een automatische inparkeeractie). 

ATTENTION ASSIST

In 2009 introduceerde Mercedes-Benz ATTENTION ASSIST. Dit systeem is in staat om aan de hand van stuurgedrag en vele andere parameters een toename van onoplettend rijgedrag en vermoeiheid te constateren. In de nieuwe S-Klasse werkt dit systeem nu in het snelheidsbereik van 60 - 200 km/h. Een nieuwe menustructuur in het display maakt het systeem transparanter. Zo wordt bijvoorbeeld de rijtijd sinds de laatste pauze weergegeven. Wanneer het systeem adviseert bij vermoeidheid te pauzeren, dan kan in het navigatiesysteem een routegeleiding naar het dichtsbijzijnde wegrestaurant worden geactiveerd.