27
juli
2007
|
02:00
Europe/Amsterdam

Financiële resultaten van de Mercedes Car Group, Truck Group en Van, Bus en Overig in Q2 2007

 

  • Mercedes Car Group EBIT verbeterd van € 690 miljoen naar € 1,204 miljard

  • Truck Group bereikt EBIT van € 601 miljoen (Q2 2006: € 585 miljoen)

  •  Van, Bus en Overig divisie: EBIT van € 257 miljoen (Q2 2006: € 1,121 miljard dankzij positieve speciale items)

  • Nieuwe doelstelling voor Mercedes Car Group: Return on Sales van 10% per uiterlijk 2010

DaimlerChrysler AG (beursafkorting DCX) heeft de financiële resultaten kenbaar gemaakt van de divisies Mercedes Car Group, Truck Group en Van, Bus en Overig voor het tweede kwartaal van 2007 op een voorlopige basis. Resultaten van de DaimlerChrysler Group, de Financial Services divisie en de beëindigde activiteiten van de divisies Chrysler Group en Chrysler Financial (NAFTA) worden samen met het complete interim rapport voor het tweede kwartaal van 2007 gepubliceerd op 29 augustus 2007, zoals begin juli 2007 aangekondigd.

Details van de divisies in het tweede kwartaal van 2007

De Mercedes Car Group verkocht in het tweede kwartaal 320.200 voertuigen (Q2 2006: 325.500), terwijl de omzet van € 12,6 miljard op het niveau van het vorig jaar lag.

De Mercedes Car Group realiseerde een tweede kwartaalresultaat EBIT van € 1,204 miljard, en realiseerde daarmee een significante stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (Q2 2006: € 690 miljoen). Deze toename was het resultaat van de positieve ontwikkeling in de verkoopmix en de kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen die bereikt zijn in de context van het CORE programma. Daarentegen werden de cijfers negatief beïnvloed door wisselkoerseffecten in het tweede kwartaal van 2007.

De tweede kwartaalverkopen van 285.600 Mercedes-Benz personenauto’s lagen 2% onder die van het hoge cijfer van vorig jaar. Van de in West Europa in maart 2007 geïntroduceerde nieuwe C-Klasse, werden er in juni17.200 verkocht. Dit ondanks het feit dat de nieuwe C-Klasse nog niet is geïntroduceerd in andere belangrijke markten en additionele motorvarianten nog uit moeten komen. Zoals verwacht zijn de verkopen van smart teruggelopen naar 31.700 eenheden (Q2 2006: 34.500), als gevolg van het wegvallen van de smart forfour, van welke 12.000 eenheden werden verkocht in het tweede kwartaal van vorig jaar. De verkoop van de nieuwe smart fortwo, die eind maart werd geïntroduceerd, heeft zich erg positief ontwikkeld. De verkopen in het tweede kwartaal van de smart fortwo zijn met 44% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De omvangrijke maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit te verbeteren hebben ook een positieve invloed gehad. In de afgelopen twee jaar is het foutpercentage per afgeleverd voertuig gereduceerd met 25%, wat heeft geleid tot lagere garantiekosten. Deze positieve ontwikkeling is bevestigd in de J.D. Power onderzoeken.

De Truck Group verkocht 112.100 voertuigen in het tweede kwartaal van dit jaar wat zoals verwacht lager was dan het hoge aantal van vorig jaar (Q2 2006: 132.400). Het aantal voertuigen in het vorige jaar bevatte 6.200 Sprinter bestelwagens, geproduceerd door Trucks NAFTA. Deze terugloop in verkoop van trucks kwam vooral door de afnemende vraag door een strikter emissiebeleid in de Verenigde Staten, Canada en Japan.
Een omzet van € 6,9 miljard was 19% lager dan het cijfer in het tweede kwartaal vorig jaar.

De Truck Group realiseerde een tweede kwartaal resultaat EBIT van € 601 miljoen (Q2 2006: € 585 miljoen). Inkomsten namen toe door de positieve ontwikkeling in de verkoop in Europa en Latijns Amerika, de verbeterde productpositionering en de niet aflatende efficiëntie verbeteringen. Er waren ook negatieve effecten veroorzaakt door een lagere verkoop van trucks in de NAFTA regio en Japan.

De verkoop van trucks in Europa en Latijns Amerika steeg met 8% tot 39.700 voertuigen. Trucks NAFTA verkocht 24.500 voertuigen van de merken Freightliner, Sterling, Western Star en Thomas Built Buses (Q2 2006: 46.800). De substantiële terugloop in verkoop is voornamelijk het resultaat van de EPA07 emissierichtlijnen, die dit jaar van kracht zijn geworden en geleid hebben tot eerdere aanschaf in 2006. Trucks Azië verkocht 47.800 voertuigen van het merk Mitsubishi Fuso (Q2 2006: 49.800).

In mei van dit jaar heeft Freightliner de nieuwe zware truck, Cascadia, gepresenteerd, uitgevoerd met motoren van het nieuwe ‘Heavy Duty Engine Platform’. De verdere ontwikkeling van de Mitsubishi Fuso Super Great, die voldoet aan de jongste, strengere Japanse emissie-eisen werd onthuld in april van dit jaar.

De Van, Bus en Overig Divisie bevat voornamelijk de verkoop van bestelwagens en bussen, het belang van de Group in ‘European Aeronautic Defence and Space Company’ (EADS) en de onroerend goed activiteiten.

Mercedes-Benz Bestelwagens verhoogde de verkoop met 13% vergeleken met vorig jaar tot 73.800 voertuigen. Door de grote vraag naar de nieuwe Sprinter werden de productiecapaciteiten in Düsseldorf en Ludwigsfelde volledig benut.

DaimlerChrysler Buses verkocht 10.300 bussen en chassis in het tweede kwartaal, net zoveel als de hoge verkoopresultaten vorig jaar. De verkoopontwikkeling was vooral positief in Latijns Amerika. Met deze verkoopaantallen blijft DaimlerChrysler Buses wereldwijd marktleider.

Beide bedrijfsonderdelen behaalden positieve bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal.

Vooruitblik
In de tweede helft van dit jaar verwacht DaimlerChrysler dat de wereldwijde automobielmarkten - zowel voor personenwagens als bedrijfswagens – niet zo snel groeien als in dezelfde periode in 2006. Dit komt vooral door de ontwikkeling in de triademarkten. In het hele jaar 2007 wordt verwacht dat de afzet van personenwagens in de Noord Amerikaanse, West Europese en Japanse markt ligt zal dalen. Wel wordt een significante toename van zowel personen- als bedrijfswagens verwacht in de opkomende markten van Azië en Latijns Amerika als ook Oost Europa. De vraag naar trucks in Noord Amerika zal naar verwachting scherp te dalen. Het marktvolume van trucks in Japan zal ook significant lager zijn dan vorig jaar. Door de positieve economische ontwikkelingen in West Europa verwacht DaimlerChrysler een licht positieve marktontwikkeling in deze regio.

De Mercedes Car Group blijft er vanuit gaan dat de verkopen in 2007 op minstens het recordniveau van vorig jaar zal uitkomen. Volgend op de introductie van twee volumemodellen in het voorjaar – de nieuwe C-Klasse en de nieuwe smart fortwo – wordt tijdens de Frankfurt Motor Show (IAA) in september de C-Klasse Estate gepresenteerd, die aan het eind van dit jaar leverbaar zal zijn. De divisie gaat verder met het implementeren van het CORE programma om de winstgevendheid verder te vergroten.

Voor het gehele jaar 2007 verwacht de Mercedes Car Group een ‘Return on Sales’ te bereiken van duidelijk méér dan 7%. Ondanks hogere uitgaven voor meer efficiënte en alternatieve aandrijfsystemen zal de ‘Return on Sales’ toenemen tot 10% per uiterlijk 2010.

De Truck Group verwacht duidelijk lagere verkoopaantallen in 2007 dan het jaar ervoor. Dit komt voornamelijk door de lagere vraag vanwege een strikter emissiebeleid in de Verenigde Staten, Canada en Japan. Desondanks wordt verwacht dat de verkoop zich positief zal ontwikkelen in Europa en Latijns Amerika.

Als resultaat van een hoge vraag naar de Sprinter en een zeer positieve ontwikkeling van de Vito/Viano modellen wordt verwacht dat de afzet van bestelwagens zal toenemen in vergelijking tot 2006. Ondanks de cyclische neergang in sommige busmarkten wordt verwacht dat de verkoopaantallen van bussen op hetzelfde, hoge niveau als vorig jaar liggen dankzij positieve marktontwikkelingen in met name Latijns Amerika.

Alle cijfers zijn voorlopig

This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events, including, among others, the pendency and consummation of the transaction with Cerberus Capital Management, L.P. regarding Chrysler Group. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an economic downturn or slow economic growth, especially in Europe or North America; changes in currency exchange rates and interest rates; introduction of competing products and possible lack of acceptance of our products or services; competitive pressures which may limit our ability to reduce sales incentives and raise prices; price increases in fuel, raw materials, and precious metals; disruption of production or delivery of new vehicles due to shortages of materials, labor strikes, or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; our ability to close the transaction with Cerberus Capital Management, L.P., regarding Chrysler Group; the ability of the Chrysler Group to implement successfully its Recovery and Transformation Plan; the business outlook for our Truck Group, which may experience a significant decline in demand as a result of accelerated purchases in 2006 made in advance of the effectiveness of new emission regulations; effective implementation of cost reduction and efficiency optimization programs, including our new management model; the business outlook of our equity investee EADS, including the financial effects of delays in and potentially lower volume of future aircraft deliveries; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety, the resolution of pending governmental investigations and the outcome of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk Report” in DaimlerChrysler’s most recent Annual Report and under the headings “Risk Factors” and “Legal Proceedings” in DaimlerChrysler’s most recent Annual Report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission. If any of these risks and uncertainties materialize, or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove incorrect, then our actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made.