31
juli
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

eMERGE: sleutelbijdrage aan de ontwikkeling van mobiliteit in de toekomst

Na meer dan een miljoen testkilometers in ruim twee jaar tijd is onlangs een zeer grote praktijktest rond het dagelijks gebruik van elektrische auto’s afgerond. Aan het eMERGE-project namen zowel privé- als zakelijke rijders deel uit Berlijn, Potsdam en Noordrijn-Westfalen. Voor het zeer breed opgezette onderzoek zijn 146 smarts fortwo electric drive ingezet, waarvan het gebruik geanonimiseerd werd gevolgd. Een aantal deelnemers zette daarbij records: het laagste gecombineerde verbruik over één jaar bedroeg 10,4 kWh/100 km; de grootste actieradius 161 km. Om dat in perspectief te zetten: de smart fortwo electric drive is gecertificeerd voor een verbruik van 16,3 kWh/100 km en een actieradius van 145 km.

De grote eMERGE-veldtest leverde niet alleen veel informatie op over het dagelijks gebruik en de techniek van de elektrische auto, maar onderzocht ook de mogelijkheden van intelligente laadsystemen – voor een optimaal gebruik van de beschikbare elektrische energie – en verschillende betaalsystemen. Bij dat laatste draaide het om de acceptatie van de gebruikers. Aan de hand van diverse vervoersmodellen onderzochten de deelnemende partners de noodzaak van een openbaar toegankelijke laadinfrastructuur.

Binnen het project was Daimler verantwoordelijk voor het vergaren van informatie over het rijden en laden van de elektrische auto’s. Data over bijvoorbeeld de laadtijd en laadfrequentie werd (de rijders bleven daarbij anoniem) opgeslagen en wetenschappelijk beoordeeld. Ook werden regelmatig interviews met de deelnemers gehouden.

“De deelnemers aan het eMERGE-researchproject leverden zo een sleutelbijdrage aan de ontwikkeling van mobiliteit in de toekomst. Met hun hulp hebben we op wetenschappelijke wijze een beeld gekregen van de manier  waarop de klant in de praktijk een elektrische auto gebruikt. Dat geeft ons waardevolle informatie die zal helpen bij de ontwikkeling van toekomstige elektrische automodellen”, aldus Harald Kröger, Head of Development Electrics/Electronics & E-Drive Mercedes-Benz Cars. “De dalende kosten van accusystemen zullen in de toekomst steeds aantrekkelijker geprijsde elektrische auto’s mogelijk maken. Daarnaast zullen we er ook naar streven dat onze klanten met voordeelregelingen worden gestimuleerd, teneinde de ontwikkeling van elektromobiliteit te versnellen. Daimler biedt nu al de grootste keuze aan elektrische en hybride voertuigen en zal flink blijven investeren in de ontwikkeling van alternatieve aandrijftechnieken.”

Mercedes-Benz mikt in 2017 op niet minder dan tien plug-in hybride modellen in zijn portfolio. Ook nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto’s staan in de planning, met een accupakket of brandstofcel als ‘energiebron’.

Tijdens de afsluitende avond onderstreepte de Duitse staatsecretaris Norbert Barthle van het ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur het belang van het project. “De overheid heeft eMERGE met 6,5 miljoen euro ondersteund. We geven graag actief steun aan de marktontwikkeling van elektrische mobiliteit. Dergelijke projecten geven het goede voorbeeld. Het is van groot belang dat elektrische voertuigen landelijk uitgebreider worden ingezet door zowel privérijders als zakelijke en vlootgebruikers.”

eMERGE leert dat elektrisch rijden al bij 50 km per dag loont

Het eMERGE-project laat zien dat mensen die elektrisch rijden zien zitten, doorgaans hoger opgeleid zijn, affiniteit met techniek hebben en een bovengemiddeld inkomen hebben. Een opvallend en interessant gegeven in het onderzoeksrapport: hoe minder de geïnterviewde personen over elektromobiliteit weten, des te negatiever is hun mening erover. De aanschafprijs is een sleutelcriterium bij de keuze voor of tegen elektrisch rijden. Daarbij valt op dat de geïnterviewden vaak niet op de hoogte zijn van de besparingen in brandstofkosten. eMERGE heeft ook een ideale doelgroep gedefinieerd: woon-werkrijders die dagelijks 50 km of meer afleggen. Dan is de aanschaf van een elektrische auto ook financieel aantrekkelijk door de lage onderhouds- en gebruikskosten.

Andere punten die de geïnterviewden hoog inschalen zijn: actieradius, prestaties, ruimte en laadtijd. De studie toont aan dat imago bij de keuze voor een elektrische auto veelal meespeelt, terwijl persoonlijk milieubewustzijn een kleine rol speelt. De koopbeslissing wordt positief beïnvloed door de beschikbaarheid van openbare laadpunten.

De resultaten van het laadonderzoek

Een analyse van de laadgewoonten van potentiële kopers binnen het eMERGE-project leverde nuttige informatie op over de gewenste infrastructuur. Een kwart van de laadpunten zou nodig zijn op openbare locaties, terwijl de helft op semi-publieke locaties zou moeten komen, zoals winkelcentra en vrijetijdslocaties. Een ander belangrijk gegeven: wanneer je de benodigde infrastructuur bekijkt, wordt die bepaald door het nachtelijk gebruik. Dan wordt hij maar door één auto gebruikt, overdag veelal door meerdere.

Een ander aspect van het onderzoek focust op de test van Plug&Charge bij rijders met eigen zonnepanelen. Bij Plug&Charge start het laden zonder dat daar nadere identificatie voor nodig is. Een RWE-wallbox werd gebruikt om intelligent laden verder te ontwikkelen. eMERGE-deelnemers konden hun laadstrategie aanpassen, bijvoorbeeld door het laden van hun smart fortwo electric drive automatisch te laten starten bij voldoende beschikbaarheid van hernieuwbare energie, in dit geval hun eigen zonnepanelen. Praktisch, intelligent en milieubewust.

eMERGE2: een vloot van 200 Mercedes-Benz auto’s

eMERGE wordt direct gevolgd door eMERGE2. Deze vervolgstudie wordt met 200 auto’s uitgevoerd in Berlijn, Potsdam, Stuttgart en de Rijn-Roer- en Rijn-Main gebieden. Naast de elektrische B 250 e worden in dit geval ook Mercedes plug-in hybride modellen ingezet. Met die andere technologie en voertuigsegmenten zal de studie naar verwachting andere gebruiksmotieven opleveren dan bij de smart fortwo electric drive. Een belangrijk punt van aandacht voor de projectpartners wordt – naast de nieuwe doelgroepen – vooral de vergelijking in het dagelijks gebruik tussen oplaadbaar hybride rijden en volledig elektrisch. Gecombineerd met andere beschikbare praktijktestgegevens kan eMERGE2 ook belangrijke informatie opleveren voor de ontwikkeling van elektrische aandrijving en bijbehorende systemen.

De naam eMERGE is afgeleid van Electric Mobility Model Regions. Het project heeft een holistische aanpak: gebruik, laden en marketingmodellen van elektromobiliteit worden geëvalueerd en verder ontwikkeld. Daarmee wordt innovatie bij elektrische auto’s gepromoot en willen de partners de acceptatie van het alternatief binnen het businessmodel van ondernemers vergroten. De zeven partners in eMERGE zijn: Daimler AG, Fraunhofer Instituut (FOKUS), PTV AG, RWE Effizienz GmbH, RWTH Aachen Universiteit, TU Berlijn en de Universiteit van Siegen. eMERGE is ondersteund door het Duitse ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur.