12
april
2017
|
14:20
Europe/Amsterdam

De nieuwe S-Klasse: Intelligent Drive Next Level

Met nieuwe en doorontwikkelde rijassistentiefuncties zet de nieuwe Mercedes-Benz S‑Klasse weer een belangrijke stap richting autonoom rijden. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent ondersteunen de bestuurder nog beter bij het aanhouden van een veilige afstand tot de voorligger en het besturen van de auto; de snelheid van de auto wordt nu ook in bochten en op kruisingen automatisch aangepast. MULTIBEAM LED-koplampen en ULTRA RANGE-grootlicht bieden meer zicht bij het rijden in het donker. Ook het motorenpalet van de S-Klasse wordt verder uitgebreid, met een reeks van nieuwe technologieën voor elektrische aandrijving. En in het interieur creëert het vlaggenschip van het premiumsegment nieuwe maatstaven op het gebied van comfort en wellness. De nieuwe S-Klasse beleeft zijn wereldpremère tijdens de Auto Shanghai (19 t/m 28 april). De marktintroductie volgt deze zomer.

Voor de nieuwe S-Klasse zijn meerdere nieuwe motoren gepland: zescilinder diesel- en benzinelijnmotoren en een nieuwe V8-biturbobenzinemotor. Bovendien staat er een plug-in hybrid met een elektrische actieradius van circa 50 kilometer op de agenda. Tegelijkertijd vieren toonaangevende technologieën zoals de geïntegreerde startdynamo (Integrated Starter-Generator ISG) op 48V-basis en de elektrische booster compressor hun wereldpremière.

De S-Klasse was in 2016 de meest verkochte limousine in het luxesegement. Sinds 2013 werden meer dan 300.000 S-Klasse Limousines verkocht. Inmiddels zijn er zes verschillende S-Klasse carrossierievarianten.

Intelligent Drive Next Level

“De nieuwe S-Klasse brengt Mercedes-Benz Intelligent Drive naar een nieuw, nog hoger niveau”, aldus dr. Michael Hafner, hoofd Automated Driving en Active Safety bij Mercedes‑Benz. “We naderen het doel van autonoom rijden sneller dan veel mensen hadden verwacht. Vanaf komende herfst is de nieuwe S-Klasse in staat om zijn bestuurder veel beter te ondersteunen dan alle systemen die tot nu toe beschikbaar waren.”

De nieuwe generatie rijassistentiesystemen brengt autonoom rijden nog dichterbij. Het aantal geautomatiseerde rijfuncties is verhoogd om in te spelen op de behoeften van klanten en zorgt nu voor nog meer voordelen op praktisch alle soorten wegdek.

Dankzij doorontwikkelde camera- en radarsystemen heeft de nieuwe S‑Klasse een nog beter beeld van de verkeerssituatie. Daarnaast wordt voor het eerst gebruikgemaakt van kaart- en navigatiegegevens om het rijgedrag te berekenen.

De bestuurder kan tevens in één oogopslag zien welke assistentiefuncties er geselecteerd zijn en op welke situaties de systemen op dat moment reageren. Duidelijk te begrijpen symbolen – bijvoorbeeld een stuurwiel met handen aan beide zijden – geven aanwijzingen, zowel op het scherm als in het head-up display. Alle functies kunnen voortaan worden aangestuurd vanaf het stuurwiel.

Als pionier op veiligheidsgebied doet Mercedes-Benz met een ongeëvenaarde vastberadenheid onderzoek op dit vlak. Dr. Michael Hafner: “We hebben de software voor de assistentiefuncties altijd inhouse geprogrammeerd. Daardoor kunnen nieuwe ideeën snel worden toegepast.”

De verschillende functies in detail:

Actieve afstandsassistent DISTRONIC: de via DISTRONIC ingestelde snelheid wordt anticiperend verlaagd bij het naderen van bochten, kruispunten, rotondes of tolpoorten en vervolgens weer verhoogd. Als de route is ingesteld via het navigatiesysteem houdt de S‑Klasse daar rekening mee. Wanneer de auto op de rechter rijbaan rijdt, wordt de snelheid verlaagd bij het naderen van de gewenste snelwegafrit. Hetzelfde geldt voor kruisingen waar volgens het navigatiesysteem afgeslagen dient te worden of indien de bestuurder de richtingaanwijzer bedient.

De snelheidsverlaging is afhankelijk van het geselecteerde rijprogramma (ECO, COMFORT of SPORT). In de ECO-modus wordt de bochtsnelheid aangepast om de stuurassistent optimaal te kunnen laten werken. Dit betekent dat geautomatiseerd rijden voor langere periodes ook mogelijk is op provinciale wegen. Op snelwegen regelt de actieve afstandsassistentDISTRONIC een veilige afstand tot de voorligger binnen een snelheidsbereik van 0 tot 210 km/h en zorgt ervoor dat de auto in het midden van de rijstrook blijft rijden.

Er kan voortaan ook rekening worden gehouden met mogelijkheden om de auto te laten uitrollen, bijvoorbeeld bij heuvelaf rijden. Om het rijden soepel en efficiënt te laten verlopen, wordt de snelheid geleidelijk verlaagd. Als de auto over een aandrijving beschikt die ‘zeilen’ mogelijk maakt (uitrollen met uitgeschakelde motor) en in het rijprogramma ECO rijdt, wordt deze modus automatisch ingeschakeld.

Actieve rijbaanwisselassistent: als de bestuurder van rijbaan wil wisselen op meerbaans wegen (die worden herkend door het navigatiesysteem) bij snelheden tussen de 80 en 180 km/h, hoeft voortaan alleen nog maar een tikje tegen de richtingaanwijzer te worden gegeven. Binnen 10 seconden controleert het sensorsysteem samen met de bestuurder of de rijbaan voor, naast en achter de auto vrij is, waarbij ook rekening wordt gehouden met de snelheid van andere weggebruikers. Als er zich geen auto’s in de betreffende veiligheidszone bevinden, wordt de bestuurder ondersteund bij het wisselen van rijbaan. De uitgevoerde rijbaanwissel wordt weergegeven in het combi-instrument en het head-up display.

Actieve snelheidslimietassistent: samen met COMAND Online is de actieve snelheidslimietassistent – een inschakelbare deelfunctie van de verkeersbordenassistent – eveneens in staat om verkeersborden op portalen te herkennen, net als borden die duiden op wegwerkzaamheden. De meest gangbare snelheidslimieten, zoals 50 km/h binnen de bebouwde kom en 80 km/ h op provinciale wegen, worden eveneens overgenomen van het navigatiesysteem. De actieve afstandsassistent DISTRONIC past de snelheid van de auto automatisch aan op de herkende snelheidslimiet. In bepaalde gevallen kan de snelheid anticiperend worden aangepast aan de hand van de kaartgegevens. Op wegen zonder snelheidslimieten, zoals gedeelten van de Duitse snelwegen, wordt de adviessnelheid aangehouden – in dit geval 130 km/ h. Deze snelheid kan worden aangepast door de bestuurder. De gewenste maximumsnelheid wordt altijd toegepast als de snelheidslimiet gedurende de rit wordt opgeheven. Deze blijft ingesteld tot de auto de snelweg verlaat of totdat de motor wordt uitgeschakeld.

Filerijden: in files op snelwegen en andere doorgaande wegen is het nu mogelijk om maximaal 30 seconden te stoppen, waarna de S‑Klasse automatisch weer optrekt en het vooruitrijdende verkeer volgt.

Actieve noodstopassistent: de actieve noodstopassistent remt de auto tot stilstand af op zijn rijbaan als wordt waargenomen dat de bestuurder de auto niet meer actief bestuurt terwijl de actieve stuurassistent is ingeschakeld. Als er in een bepaald tijdsbestek geen stuurwielbewegingen worden gemaakt, waarschuwt het systeem de bestuurder door middel van zicht- en hoorbare waarschuwingen dat het stuurwiel weer moet worden vastgepakt. Als de bestuurder hier ondanks herhaaldelijke waarschuwingssignalen niet op reageert door het stuurwiel te bewegen, te accelereren, te remmen of de touch control-buttons op het stuurwiel te bedienen, zal de auto langzamer gaan rijden op de gekozen rijbaan tot de auto stilstaat. Bij snelheden lager dan circa 60 km/h wordt achteropkomend verkeer gewaarschuwd door middel van de noodknipperlichten. Als de auto tot stilstand komt, wordt de parkeerrem automatisch bediend en het Mercedes-Benz noodoproepsysteem ingeschakeld. De portieren van de auto worden ontgrendeld om hulpverleners toegang tot het interieur te geven. Deze functies worden uitgeschakeld zodra de bestuurder de besturing van de auto weer overneemt.

Actieve remassistent: de actieve remassistent met kruispuntfunctie kan de bestuurder helpen bij het voorkomen van een mogelijke botsing met vooruitrijdende, stilstaande en kruisende auto’s en voetgangers, indien de bestuurder geen actie onderneemt om het gevaar te ontwijken. Dit kan op de volgende manieren:

  • een afstandswaarschuwing door middel van een waarschuwingslampje in het combi-instrument als de afstand tot de voorligger te gering is

  • een extra hoorbare waarschuwing als er een aanrijding dreigt

  • een autonome remingreep om een aanrijding met vooruitrijdende, stilstaande of kruisende auto’s te voorkomen

  • een autonome remingreep om een aanrijding met voetgangers te voorkomen

  • een situatie-afhankelijke remingreep zodra de bestuurder zelf het rempedaal intrapt.

Uitwijkstuurassistent: de uitwijkstuurassistent kan de bestuurder ondersteunen bij het uitvoeren van een uitwijkmanoeuvre als voetgangers worden waargenomen in de gevarenzone voor de auto en de bestuurder instinctief een uitwijkmanoeuvre inzet. Het systeem biedt hulp door een precies berekende hoeveelheid stuurkoppel in te zetten om de beweging van het stuurwiel te ondersteunen. Dit helpt de bestuurder de voetganger op een gecontroleerde wijze te vermijden en tegelijkertijd de auto te stabiliseren bij het uitvoeren van de uitwijkmanoeuvre.

Actieve spoorassistent: dit systeem kan de bestuurder waarschuwen door middel van vibraties in het stuurwiel als de auto onbedoeld (zonder richting aan te geven) de rijbaan dreigt te verlaten bij snelheden tussen de 60 en 200 km/h. Als de auto over de doorgetrokken streep rijdt, kan het de auto laten terugkeren naar de oorspronkelijke rijbaan door de remmen aan de bewuste zijde van de auto te activeren. In geval van een onderbroken streep worden zulke ingrepen alleen uitgevoerd als er een aanrijding dreigt met een auto op de andere rijbaan (inclusief mogelijke aanrijdingen met tegemoetkomend verkeer).

Actieve dodehoekassistent: binnen een snelheidsbereik van 10 tot 200 km/h is dit systeem in staat om de bestuurder te waarschuwen bij een dreigende aanrijding van opzij, bijvoorbeeld met fietsers. Er wordt niet alleen zichtbaar gewaarschuwd, het systeem geeft ook een hoorbare waarschuwing als de richtingaanwijzer wordt bediend in een dergelijke situatie. Bij snelheden boven de 30 km/h kan er eveneens een automatische remingreep aan één zijde van de auto worden uitgevoerd om een aanrijding van opzij op het laatste moment te voorkomen.

Verkeersbordenassistent: beeldherkenning en informatie van de digitale wegenkaart van het navigatiesysteem maken het mogelijk om de toegestane maximumsnelheid en inhaalverboden die gelden voor het huidige routegedeelte alsmede zebrapaden weer te geven in het combi-instrument. Er wordt voor zover van toepassing ook rekening gehouden met extra beperkingen, zoals snelheidslimieten in geval van nat wegdek (waarschuwing volgt als de ruitenwissers zijn ingeschakeld), terwijl snelheidslimieten die alleen voor vrachtwagens gelden bijvoorbeeld worden genegeerd. De gereden snelheid wordt vergeleken met de op de betreffende weg geldende maximumsnelheid. Als de bestuurder dit heeft ingesteld, wordt een optische/optisch-akoestische waarschuwing gegeven wanneer de snelheidslimiet wordt overschreden. Borden die wijzen op een inrijverbod worden eveneens herkend en de bestuurder wordt gesommeerd om in te grijpen. Er worden eveneens waarschuwingssymbolen getoond in het combi-instrument en het head-up display als personen worden waargenomen op of nabij zebrapaden.

Car-to-X Communication: informatie met betrekking tot gevaarlijke situaties die door een auto op de weg zijn geregistreerd, worden beschikbaar gesteld aan alle andere Car-to‑X gebruikers om hen in een vroeg stadium te kunnen waarschuwen. Net als de live verkeersinformatie worden de meldingen van Car-to‑X weergegeven op het kaartdisplay van COMAND Online. Afhankelijk van de situatie kan een gesproken waarschuwing worden gegeven bij het naderen van een gevaarlijke situatie.

Actieve parkeerassistent: de actieve parkeerassistent met parkeerassistent PARKTRONIC ondersteunt de bestuurder bij het zoeken naar een parkeerplek en bij het in- en uitparkeren bij parkeervakken parallel aan en dwars op de weg. In het geval van parkeervakken dwars op de weg werkt het systeem zowel bij vooruit- als achteruitrijden. De auto wordt automatisch in het gekozen parkeervak gemanoeuvreerd. Samen met de dodehoekassistent kan Rear Cross Traffic Alert de bestuurder waarschuwen voor kruisend verkeer wanneer achteruitrijdend een parkeervak wordt verlaten en kan indien nodig tevens een automatische remingreep worden uitgevoerd. Bij de actieve parkeerassistent met 360°-camera wordt voor zicht rondom gezorgd door de achteruitrijcamera en drie extra camera’s. De informatie wordt op duidelijke wijze in full HD weergegeven op het centrale display, met keuze uit verschillende standpunten.

Remote Park-assistent: de Remote Park-assistent stelt de bestuurder in staat om de auto met behulp van de smartphone in krappe parkeervakken of garages te parkeren en zo het in- en uitstappen mogelijk te maken. De auto kan zowel naar voren of naar achteren toe in parkeervakken parallel aan en dwars op de weg worden gezet. Het is eveneens mogelijk om de auto uit parkeervakken parallel aan de weg te laten rijden, bijvoorbeeld als de bestuurder terugkeert bij zijn auto en er een auto heel dicht naast is geparkeerd. In de Explore-modus kan de auto recht vooruit of achteruit rijden tot een afstand van 15 meter, waarbij waargenomen obstakels worden vermeden. In smalle doorgangen kunnen na bevestiging door de bestuurder de buitenspiegels worden ingeklapt zodat nog dichter langs het waargenomen obstakel kan worden gereden (bijvoorbeeld een muur bij een smalle garage-ingang).