16
mei
2007
|
02:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler verbetert EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in het eerste kwartaal 2007 naar € 2.041 miljoen

  • Net Profit van € 1.972 miljoen (2006: € 781 miljoen)

  • Resultaat per aandeel van € 1,89 (2006: € 0,77)

  • Concernomzet van € 35,4 miljard (2006: € 37,4 miljard)

  • Verwachting voor hele jaar 2007 EBIT van € 7 miljard (2006: € 5,5 miljard), zonder inachtneming van gevolgen van de herstructurering van DaimlerChrysler AG

DaimlerChrysler AG (beursafkorting DCX) presenteert vandaag het bericht over het eerste kwartaal van 2007. Dit tussenbericht is voor het eerst opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). De tot nu toe conform U.S. GAAP gepresenteerde bedrijfswinst voor belastingen wordt vervangen door het in de winst- en verliesrekening weergegeven resultaat EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Voor het resultaat na belastingen wordt in plaats van het Net Income nu de Net Profit opgevoerd.

In het kader van de omschakeling naar IFRS werden ook de interne sturing en de externe rapportage nog sterker op elkaar afgestemd. Daarbij zijn feiten die voorheen in het segment Vans, Busses, Others en bij de elimineringen tot uitdrukking kwamen, vanaf nu bij de divisies ondergebracht. Het gaat hierbij vooral om concern research en de afzet van nieuwe voertuigen, die door concernondernemingen in lease worden gegeven. Dit heeft tot effecten op het resultaat van de divisies geleid, die tot nu toe hun uitwerking op concernniveau hadden.

Het EBIT van DaimlerChrysler steeg in het eerste kwartaal naar € 2.041 miljoen (2006: € 1.181 miljoen). Daarbij werd het resultaat vooral belast door herstructureringskosten in het kader van de invoering van het 'Recovery and Transformation Plan' van de Chrysler Group (€ 914 miljoen). Bovendien ontstonden extra kosten door de financiële ondersteuning van leveranciers met solvabiliteitsproblemen (€ 120 miljoen) en de implementatie van het nieuwe managementmodel (€ 54 miljoen). Buitengewone baten van in totaal € 1.563 miljoen ontstonden door deelneming in de European Aeronautic Defence and Space Company (EADS); daartegenover stonden kosten van € 114 miljoen uit het herstructureringsprogramma Power8 bij EADS.

In 2006 belastte de stopzetting van de productie van de smart forfour en personele aanpassingen binnen de Mercedes Car Group het resultaat met € 1.185 miljoen. Een tegenovergestelde uitwerking hadden de baten uit de verkoop van de off-highway activiteiten van € 238 miljoen en de kortingen op de ziektekostenbijdragen (€ 390 miljoen) bij de Chrysler Group.

Door de verbetering van het bedrijfsresultaat van zowel de Mercedes Car Group als de Truck Group kon de daling van het resultaat van de Chrysler Group grotendeels worden gecompenseerd.

Er werden in het kader van de efficiencyprogramma's maatregelen gedefinieerd ter verhoging van de efficiency, waardoor het gebruik van de productielijnen verder is verbeterd. Als gevolg daarvan moeten de afschrijvingen worden aangepast aan de langere gebruiksduur. Dit had in het eerste kwartaal van 2007 een positief effect op het resultaat van € 213 miljoen, € 151 miljoen voor de Mercedes Car Group, € 24 miljoen voor de Truck Group en € 38 miljoen voor Vans, Busses, Other.