30
augustus
2007
|
02:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler keurt programma goed om binnen een jaar eigen aandelen tot € 7,5 miljard in te kopen

 

DaimlerChrysler (beursafkorting DAI) heeft een programma voor de inkoop van eigen aandelen goedgekeurd. Ter uitvoering van de op 4 april 2007 door de algemene vergadering van aandeelhouders afgegeven machtiging, hebben de raad van bestuur en de raad van commissarissen een programma opgesteld om eigen aandelen in te kopen.

In verband de hoge netto liquiditeit binnen de industriële kernactiviteit, alsmede de goede vooruitzichten met betrekking tot het resultaat en de cash flow in alle divisies, is dit een logische stap. Na de structurele en strategische heroriëntering van de kernactiviteiten wordt met dit besluit bovendien de kapitaalstructuur van de onderneming geoptimaliseerd en efficiënter.

Het programma voor de inkoop van eigen aandelen wordt via de beurs afgehandeld. Conform de machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 april 2007 wordt bijna 10% van de uitstaande aandelen met een tegenwaarde tot € 7,5 miljard ingekocht. Daarmee wordt het volume dat door de aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd volledig benut. Tegen het eind van dit jaar zullen eigen aandelen ter waarde van ca. € 3,5 miljard worden ingekocht. Voor zover de resultaten in overeenstemming zijn met de verwachtingen voor 2007, is tegen eind augustus 2008 de inkoop van aandelen tot een bedrag van nog eens ca. € 4 miljard voorzien. Het programma loopt tot eind augustus 2008.

De inkoop heeft tot doel de ingekochte aandelen op een later tijdstip in te trekken, zonder dat het maatschappelijk aandelenkapitaal wordt verminderd.

Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van DaimlerChrysler AG en directeur van de Mercedes Car Group: "Met deze beslissing willen wij de positieve perspectieven van onze onderneming en al haar divisies onderstrepen. De ontwikkeling van zowel het resultaat als de cash flow is veelbelovend en geeft ons de ruimte om in de toekomst succesvol te zijn. Ook onze aandeelhouders willen wij in deze positieve ontwikkeling laten participeren."

De algemene vergadering van aandeelhouders van DaimlerChrysler AG heeft de raad van bestuur op 4 april 2007 gemachtigd om eigen aandelen tot een evenredig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van € 267 miljoen, bijna 10% van het maatschappelijk kapitaal, in te kopen en deze aandelen zonder nader besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders in te trekken. De machtiging geldt tot 4 oktober 2008. De door DaimlerChrysler AG betaalde prijs per aandeel (exclusief transactiekosten) mag bij inkoop via de beurs niet meer dan 5% boven en niet meer dan 5% onder de op de handelsdag geldende openingskoers van de Xetra-handel aan de aandelenbeurs in Frankfurt am Main zijn.

De inkoop van de eigen aandelen vindt plaats onder leiding van een kredietinstituut, dat zijn beslissing over het tijdstip van de afzonderlijke inkopen onafhankelijk en zonder beïnvloeding door DaimlerChrysler AG treft.

Informatie over het programma inkoop eigen aandelen wordt gepubliceerd op www.daimlerchrysler.com/ir.

This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events, including, among others, the pendency and consummation of the transaction with Cerberus Capital Management, L.P. regarding Chrysler Group. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an economic downturn or slow economic growth, especially in Europe or North America; changes in currency exchange rates and interest rates; introduction of competing products and possible lack of acceptance of our products or services; competitive pressures which may limit our ability to reduce sales incentives and raise prices; price increases in fuel, raw materials, and precious metals; disruption of production or delivery of new vehicles due to shortages of materials, labor strikes, or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; our ability to close the transaction with Cerberus Capital Management, L.P., regarding Chrysler Group; the ability of the Chrysler Group to implement successfully its Recovery and Transformation Plan; the business outlook for our Truck Group, which may experience a significant decline in demand as a result of accelerated purchases in 2006 made in advance of the effectiveness of new emission regulations; effective implementation of cost reduction and efficiency optimization programs, including our new management model; the business outlook of our equity investee EADS, including the financial effects of delays in and potentially lower volume of future aircraft deliveries; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety, the resolution of pending governmental investigations and the outcome of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk Report” in DaimlerChrysler’s most recent Annual Report and under the headings “Risk Factors” and “Legal Proceedings” in DaimlerChrysler’s most recent Annual Report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission. If any of these risks and uncertainties materialize, or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove incorrect, then our actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is mad