08
februari
2005
|
01:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler en Mitsubishi Motors Corporation bereiken akkoord over schadevergoeding

  • Beide ondernemingen keuren intentieverklaring goed.

De Raden van Bestuur van DaimlerChrysler AG, Stuttgart, en Mitsubishi Motors Corporation (MMC), Tokio, hebben vandaag overeenstemming bereikt over een intentieverklaring, waarmee de schadevergoeding wordt geregeld voor de financiële schade, die voor DaimlerChrysler is ontstaan door niet vermelde kwaliteitsgebreken en terugroepacties uit het verleden bij Mitsubishi Fuso Bus and Truck Corporation (MFTBC).

De intentieverklaring omvat de volgende punten:

  • een compensatiebetaling;

  • de overdracht van het resterende aandeel van 20% van MMC in MFTBC aan DaimlerChrysler AG;

  • een akkoord, dat MMC onverkort 100% van de aandelen in NedCar blijft behouden;

  • alsmede een akkoord over additionele operatieve samenwerking van MMC en MFTBC op verschillende andere gebieden.

Op basis van deze niet-bindende intentieverklaring wordt eind maart de ondertekening van een conform contract verwacht.

In maart 2003 en maart 2004 verwierf DaimlerChrysler een aandeel van in totaal 65% in MFTBC, de toenmalige bedrijfswagendochter van MMC.