28
april
2005
|
02:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler boekt bedrijfswinst van € 628 miljoen in eerste kwartaal 2005

  • Operationele bedrijfswinst van € 1. 428 miljoen, zonder buitengewone lasten smart

  • Concernomzet van € 31,7 miljard

  • Nettoresultaat van € 288 miljoen

  • Verwachting voor geheel 2005, vergeleken met 2004: lichte stijging bedrijfswinst, zonder buitengewone lasten smart

  • Raad van Commissarissen keurt nieuw smart business model goed

DaimlerChrysler (beursafkorting DCX) heeft over het eerste kwartaal 2005 een bedrijfswinst geboekt van € 628 miljoen, tegenover € 1.546 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De winstverlaging is voornamelijk veroorzaakt door buitengewone lasten van € 800 miljoen, die verband houden met de herstructurering van het smart business model. Zonder deze uitzonderlijke lasten zou de operationele winst van DaimlerChrysler in het eerste kwartaal € 1.428 miljoen hebben bedragen.

Over het eerste kwartaal van 2005 werd een nettoresultaat van € 288 miljoen genoteerd, tegenover € 412 miljoen voor dezelfde periode van 2004. Door de uitzonderlijke impact van smart werd het nettoresultaat met € 512 miljoen verlaagd. De winst per aandeel bedroeg € 0,28; in de eerste drie maanden van 2004 bedroeg deze € 0,41.

De netto-liquiditeit van de industriële onderneming steeg van € 2,2 miljard eind 2004 tot € 3,6 miljard aan het eind van het eerste kwartaal 2005.

Kwartaalomzet van € 31,7 miljard

In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht DaimlerChrysler wereldwijd 1,1 miljoen voertuigen (+ 1 %). Voornamelijk ten gevolge van de waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar verminderde de kwartaalomzet van het concern met 2 % tot € 31,7 miljard.

Eind eerste kwartaal 2005 telde DaimlerChrysler wereldwijd 386.789 medewerkers, 23.882 meer (+ 7 %) dan een jaar eerder. Aangepast voor veranderingen in de geconsolideerde Group bedroeg de stijging van het aantal medewerkers 3 % (+ 9.526).