16
februari
2006
|
01:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler behaalt in 2005 een bedrijfswinst van € 5,2 miljard

 • Nettoresultaat van € 2,8 (2004: 2,5) miljard
 • Resultaat per aandeel € 2,80 (2004: 2,43)
 • Omzet met 5% naar € 149,8 miljard gestegen
 • Afzet voertuigen stijgt met 3% naar 4,8 miljoen eenheden
 • Bedrijfswagenafzet naar recordhoogte

  DaimlerChrysler (beursafkorting DCX) heeft vandaag de voorlopige concerncijfers en de resultaten van de divisies over het jaar 2005 gepubliceerd.

  De onderneming realiseerde in het afgelopen boekjaar een bedrijfswinst van € 5,2 miljard (2004: € 5,8 miljard). Zonder de kosten voor de herstructurering van smart (€ 1,1 miljard) betekent dit een stijging ten opzichte van het jaar 2004. De resultaatsverwachting werd daarmee bereikt.

  DaimlerChrysler heeft het boekjaar 2005 afgesloten met een bedrijfswinst van € 2,8 miljard (2004: € 2,5 miljard). Op basis hiervan resulteerde een winst per aandeel van € 2,80 (2004: € 2,43).

  Mercedes Car Group

  Bij de Mercedes Car Group hadden de efficiency verhogende maatregelen in het kader van het herstructureringsprogramma CORE en de nieuwe producten die in de loop van het jaar werden geïntroduceerd een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de bedrijfswinst: de ommekeer in het verloop van het resultaat kon worden bereikt.

  De divisie Mercedes Car Group heeft in het verslagjaar 1.216.800 (2004: 1.226.800) voertuigen afgezet. Het succes van de nieuw geïntroduceerde modellen heeft het merk Mercedes-Benz in de tweede helft van het jaar aanzienlijk versterkt. De afzet lag daardoor in 2005 in totaal licht boven het niveau van 2004.

  De omzet bedroeg € 50,0 miljard en is daarmee hoger dan het voorgaande jaar.

  De Mercedes Car Group laat over het afgelopen boekjaar een bedrijfsverlies van € 505 miljoen zien ten opzichte van een bedrijfswinst van € 1,7 miljard in 2004.Het resultaat in het verslagjaar viel negatief uit als gevolg van de herstructurering van smart en de kosten voor personele maatregelen.

  Mercedes-Benz heeft in 2005 vier belangrijke nieuwe modellen geïntroduceerd: de opvolgers voor de M- en de S-Klasse en de Sports Tourer B- en R-Klasse. In de Verenigde Staten werden vanaf de herfst al 8.300 R-Klassen verkocht. Sinds de introductie medio 2005 in de VS en later in Europa werden er al 66.900 eenheden van de M-Klasse verkocht.

  Onderzoeken van o.a. J.D. Power hebben uitgewezen dat de ingevoerde maatregelen om de kwaliteit te verbeteren hun vruchten inmiddels hebben afgeworpen.

  In de moeilijke marktomstandigheden van premium automobielen heeft Maybach sinds de herintroductie van het merk wereldwijd 1.500 limousines afgeleverd, waarvan 300 in 2005.

  Het merk smart heeft in het verslagjaar 124.300 (2004: 152.100) auto's verkocht. In het kader van het in april 2005 gestarte herstructureringsprogramma heeft DaimlerChrysler de productie van de smart roadster en de ontwikkeling van de geplande smart SUV gestopt.

  In totaal brengt de afbouw van 8.500 arbeidsplaatsen in de Duitse vestigingen van de Mercedes Car Group tot eind september 2006 kosten met zich mee van naar verwachting € 950 miljoen. Tot eind 2005 hebben ca. 5.000 medewerkers het concern verlaten door gebruik te maken van vertrekregelingen.

  Chrysler Group

  Wereldwijd heeft de Chrysler Group in het verslagjaar 2,8 miljoen voertuigen van de merken Chrysler, Jeep® en Dodge aan de dealers uitgeleverd. Het niveau van het voorgaande jaar werd daarmee met 1% overtroffen.

  De omzet van de Chrysler Group steeg vanwege hogere afzetcijfers met 1% naar € 50,1 miljard.

  De Chrysler Group kon ondanks voortdurend moeilijke marktomstandigheden in de VS een bedrijfswinst van € 1,5 miljard (2004: € 1,4 miljard) realiseren.Voor de middellange termijn wil de divisie zijn aanwezigheid op de internationale markten duidelijk vergroten. In verband hiermee wordt het merk Dodge in 2006 ook in landen buiten Noord-Amerika geïntroduceerd.In 2006 wil de Chrysler Group in totaal tien nieuwe producten op de markt brengen en dat zijn er meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van het concern. Tot deze nieuwe producten behoren de Chrysler Aspen, de Jeep® Wrangler, de Jeep® Compass, de Dodge Caliber en de Dodge Nitro.

  De Chrysler Group stelt zich ten doel om voor 2007 op het gebied van voertuigkwaliteit en productiviteit tot de beste van de Noord-Amerikaanse markt te behoren.

  Bedrijfswagens

  Ook de divisie bedrijfswagens laat in 2005 een positieve ontwikkeling zien en behaalde een recordwinst! De afzet steeg met 16% tot het nieuwe record van 824.900 vrachtwagens, bestelwagens en autobussen.

  De omzet steeg met 17% naar € 40,6 miljard.

  De divisie bedrijfswagens kon de positieve ontwikkeling van het voorgaande jaar prolongeren en de bedrijfswinst steeg van € 1,3 miljard naar € 2,1 miljard.De afzet van bedrijfswagens nam met 25% toe tot 509.300 eenheden, terwijl er 2% meer bestelwagens werden verkocht (267.200 stuks) en 10% meer bussen (36.200 stuks) van de merken Mercedes-Benz, Setra en Orion.

  Op de internationale bedrijfswagententoonstelling RAI in Amsterdam presenteerde de divisie bedrijfswagens in oktober 2005 belangrijke noviteiten zoals de concept truck Actros 'Cruiser' en nieuwe toepassingen voor de Axor bouwvoertuigen. Bovendien werden voor het eerst de BlueTec-dieseltechnologie voor de modelreeksen Atego en Axor en de lichte bedrijfswagen Mitsubishi Canter met hybride-aandrijving voorgesteld.

  Financial Services

  De divisie Financial Services ontwikkelde zich ook in 2005 op alle gebieden zeer positief. In het afgelopen boekjaar steeg de bedrijfswinst van de divisie met 17% naar € 1,5 miljard.

  Het contractvolume steeg met 15% naar € 117,7 miljard; na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 3%. Aan het einde van 2005 omvatte het portfolio wereldwijd 6,4 miljoen geleasde en gefinancierde voertuigen.

  In Duitsland heeft de DaimlerChrysler Bank met haar attractieve aanbiedingen het aandeel geleasde en gefinancierde voertuigen van de concernmerken nogmaals verhoogd. De Bank is verantwoordelijk voor een contractvolume van € 15,2 miljard (2004: € 14,5 miljard). Eind 2005 had de DaimlerChrysler Bank ca. 987.000 klanten in portefeuille, 7% meer dan het jaar daarvoor.

  Overige activiteiten

  Op 17 november 2005 heeft DaimlerChrysler zijn volledige aandelenpakket in Mitsubishi Motors Corporation (MMC) verkocht.Daar DaimlerChrysler zich meer op zijn kernactiviteiten (automotive) wil concentreren, heeft het concern in december 2005 overeenstemming bereikt met de Zweedse investeerder EQT over de verkoop van MTU Friedrichshafen GmbH en de off-highway activiteiten van Detroit Diesel Corporation (DDC). De eigendomsoverdracht zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2006 zijn beslag krijgen.

  Op 8 maart 2006 maakt European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) haar jaarcijfers bekend. Naar verwachting zullen omzet en bedrijfsresultaat opnieuw boven het niveau van het voorafgaande jaar liggen.

  De bedrijfswinst van de overige activiteiten steeg in 2005 met € 135 miljoen naar€ 591 miljoen.

  Concernafzet en –omzet

  DaimlerChrysler heeft in 2005 meer dan 4,8 miljoen voertuigen afgezet en daarmee het niveau van 2004 met 3% overtroffen. Zowel bij personenwagens als ook bij bedrijfswagens werden afzetrecords bereikt. De concernomzet steeg in het boekjaar met 5% naar € 149,8 miljard.

  Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van DaimlerChrysler AG: "DaimlerChrysler heeft in 2005 duidelijk vooruitgang geboekt. Maar wat het resultaat betreft, zijn we nog niet waar we naartoe willen. Wij willen een winstgevende groei en duurzame waarde creëren – voor onze klanten, voor onze medewerkers en voor onze aandeelhouders."De Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voor, aan de aandeelhouders een dividend van € 1,50 per aandeel uit te keren. Bij het voorgestelde dividend wordt zowel met de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat en de cash flow in het afgelopen jaar, alsook met de vooruitzichten voor de komende boekjaren rekening gehouden.

  De industriële business van DaimlerChrysler heeft een stijging van de free cash flow met € 0,3 miljard naar € 2,1 miljard gerealiseerd. De netto liquiditeit steeg met € 5,1 miljard naar € 7,3 miljard.

  Personeel

  Op 31 december 2005 waren bij DaimlerChrysler wereldwijd 382.724 personeelsleden in dienst (2004: 384.723). Daarvan waren 182.060 (2004: 185.154) in Duitsland werkzaam en 97.480 (2004: 98.119) in de Verenigde Staten.

  Nieuwe organisatiestructuur

  Op 24 januari 2006 heeft DaimlerChrysler een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld, waarmee de concurrentiepositie van het concern versterkt en een verdere profitabele groei mogelijk gemaakt moet worden. Deze structuur is erop gericht, de onderneming verder te integreren, de bedrijfsdivisies nog meer op de afzonderlijke kernprocessen in te richten en de samenwerking binnen de onderneming te bevorderen. Bovendien moet het concern sneller, slanker, flexibeler en efficiënter worden.

  Met de invoering van deze nieuwe organisatiestructuur streeft de onderneming ernaar de overheadkosten, die op dit moment duidelijk boven het gemiddelde van de branche liggen, jaarlijks met € 1,5 miljard te verlagen. Daarvan wordt reeds € 0,5 miljard door andere programma's, zoals bijvoorbeeld CORE bij de Mercedes Car Group, gerealiseerd.

  Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur wordt de personeelscapaciteit aangepast. Daardoor zal het aantal medewerk(st)ers in de stafdiensten van 2006 tot 2008 met in totaal 20% en op het managementniveau met 30% worden verminderd. Wereldwijd gaat het naar verwachting om ca. 6.000 arbeidsplaatsen.

  De totale kosten voor het omzetten van dit programma in de jaren 2006 tot 2008 zullen naar verwachting ca. € 2 miljard bedragen.

  Investeringen in de toekomst

  Het DaimlerChrysler concern heeft in het verslagjaar € 6,6 miljard (2004: € 6,4 miljard) in vaste activa geïnvesteerd. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) bedroegen in het verslagjaar € 5,6 miljard (2004: € 5,7 miljard). Bij de Mercedes Car Group waren de opvolgers voor de C-Klasse en de smart fortwo de belangrijkste projecten. Bij de Chrysler Group stonden de onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden nog steeds in het teken van het productoffensief. Een hoogtepunt was de vernieuwing en uitbreiding van het modelaanbod van de merken Jeep® en Dodge. Tot de belangrijkste projecten binnen de divisie bedrijfswagens behoorden de nieuwe vrachtwagengeneratie voor Europa, de VS en Japan en diverse nieuwe schone motoren (o.a. BlueTec).

  Prognose

  Naar aanleiding van de planningen van de divisies verwacht DaimlerChrysler voor het totale concern in 2006 een afzet op ongeveer hetzelfde niveau als 2005. Na correctie van de wisselkoersschommelingen zal de omzet in 2006 waarschijnlijk gering stijgen. In de jaren daarna verwacht DaimlerChrysler parallel aan de afzetgroei ook een hogere omzet. De grootste regionale groei wordt daarbij verwacht op de dynamische markten in Azië.

  Deze positieve resultaatontwikkeling wordt enerzijds gedragen door het productoffensief met meer dan 50 nieuwe voertuigen in de periode 2005-2008. Anderzijds worden de lopende programma's ter verhoging van de efficiency consequent doorgevoerd en zij leveren daarmee een aanzienlijke bijdrage.

  Basisvoorwaarden voor de nagestreefde winststijging zijn stabiele economische en politieke omstandigheden, alsmede een gematigd stijgende lijn in de wereldwijde vraag naar auto's die voor de jaren 2006 tot 2008 wordt verwacht. Kansen en risico's kunnen ontstaan door de ontwikkeling van de wisselkoersen, de rente en de grondstofprijzen.