28
juli
2005
|
02:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler behaalt een bedrijfswinst van 1,7 miljard euro in het tweede kwartaal van 2005

  • Bedrijfswinst DaimlerChrysler Group €2 miljard, exclusief kosten invoering nieuw smart businessmodel

  • Totale omzet 4% gegroeid tot €38,4 miljard

  • Nettoresultaat met €160 miljoen gestegen tot €737 miljoen (+28%)

  • Exclusief de kosten voor de invoering van het smart businessmodel wordt verwacht dat de bedrijfswinst van de DaimlerChrysler Group over het gehele jaar 2005 licht toeneemt in vergelijking met 2004 (€5,8 miljard)

DaimlerChrysler heeft een bedrijfswinst behaald van €1,7 miljard in het tweede kwartaal van 2005, vergeleken met €2,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Dit resultaat is significant beter dan wat de analisten hadden verwacht. Zoals eerder aangekondigd, veroorzaakt de invoering van het nieuwe smart businessmodel additionele kosten in het tweede kwartaal. Zonder deze kosten bedraagt het groepsresultaat in het tweede kwartaal €2,0 miljard, wat dichtbij het niveau ligt van het tweede kwartaal van 2004.

Desondanks is de bedrijfswinst van de Group aanzienlijk gestegen van €628 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar naar €1,7 miljard in het tweede kwartaal.

Het nettoresultaat van €737 miljoen in het tweede kwartaal van 2005 is €160 miljoen hoger dan het resultaat in dezelfde periode vorig jaar (+28%). De daling van de bedrijfswinst is meer dan gecompenseerd door een verbeterd financieel resultaat en geringere belastingen. Het resultaat per aandeel bedraagt €0,73 ten opzichte van €0,57 in het tweede kwartaal van 2004.

De netto liquiditeit nam toe van €3,6 miljard aan het einde van het eerste kwartaal van 2005 tot €5,5 miljard aan het einde van het tweede kwartaal.

Toename in afzet voertuigen en omzet

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft DaimlerChrysler de wereldwijde afzet van voertuigen met 4% tot 1,3 miljoen stuks verhoogd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van DaimlerChrysler in het tweede kwartaal is toegenomen met 4% tot €38,4 miljard. Gecorrigeerd met wisselkoerseffecten en veranderingen in de geconsolideerde Group, groeide de omzet met 6%.

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2005 werkten er bij DaimlerChrysler 388.758 medewerkers wereldwijd (+1%). Gecorrigeerd met wijzigingen in de geconsolideerde Group steeg het aantal medewerkers met 2%.

Vooruitblik naar het volledige jaar 2005

Het is waarschijnlijk dat de vraag in de auto-industrie ook in de tweede helft van het jaar gematigd zal zijn. Hoewel de vraag naar personenauto’s zal stijgen in de meeste nieuwe markten, verwacht DaimlerChrysler in de drie belangrijkste markten - Noord-Amerika, de Europese Unie en Japan - evenveel auto’s te verkopen als vorig jaar, ondanks dat er sprake kan zijn van sterke schommelingen in de seizoenen. De vraag naar bedrijfswagens zal op het huidige hoge niveau blijven. Met het oog op een verdere afname van de lifecycle’s van de modellen en een voortdurende overcapaciteit, verwacht de onderneming voortzetting van de intensieve concurrentiedruk in de automobielindustrie.

DaimlerChrysler verwacht in het volledige jaar 2005 een lichte groei van het aantal te verkopen voertuigen in vergelijking tot 2004. Het concern blijft voor dit jaar een hogere omzet verwachten dan in 2004.

Ondanks de recente stijging van de US dollar ten opzichte van de euro zal de bedrijfswinst voor het volledige jaar 2005 beïnvloed worden door de wisselkoersverhouding, die in vergelijking met vorig jaar minder gunstig is. Ook de stijging van de materiaalprijzen gedurende de rest van dit jaar, hebben invloed op de ontwikkeling van het resultaat.

Met het verhogen van de winst van de Group in het tweede kwartaal met meer dan oorspronkelijk aangenomen, verwacht DaimlerChrysler voor het volledige jaar 2005 een geringe stijging in de bedrijfswinst in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit is exclusief de kosten gerelateerd aan de invoering van het nieuwe smart business model.De verwachting is dat het aantal medewerkers licht zal toenemen.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op de overtuigingen van het management van DaimlerChrysler. Indien in dit persbericht woorden/zinsneden als 'verwacht' en 'project' voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van DaimlerChrysler met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk anders zullen zijn, waaronder onder andere veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, de introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. De daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen. DaimlerChrysler wijst elke verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken te actualiseren af.