18
februari
2021
|
16:51
Europe/Amsterdam

Daimler ziet 2021 met vertrouwen tegemoet

Samenvatting
  • Financiële resultaten 2020 aanzienlijk beter dan verwacht, gezien de COVID-19-pandemie
  • Nettowinst stijgt met 48 % tot € 4,0 miljard (2019: € 2,7 miljard)
  • Netto-liquiditeit van de industriële activiteiten bedraagt € 17,9 miljard (eind Q3 2020: € 13,1 miljard/eind 2019: € 11,0 miljard)
  • Dividend voorgesteld van € 1,35 per aandeel (2019: € 0,90)
  • Daimler verwacht dat de omzet, opbrengsten en EBIT in 2021 aanzienlijk hoger zullen zijn dan in het voorgaande jaar
  • Voornemen tot verzelfstandiging Daimler Truck met meerderheidsnotering op de beurs

Daimler AG (DAI) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het fiscale jaar 2020 dat eindigde op 31 december 2020. In een uitdagende omgeving als gevolg van de COVID-19-pandemie daalde de totale afzet van personen- en bedrijfswagens van het concern met 15 % tot 2,84 miljoen (2019: 3,34 miljoen) eenheden. De omzet bedroeg € 154,3 miljard (2019: € 172,7 miljard), een daling van 11 %. Dankzij stringente kostendiscipline en uitgebreide maatregelen om de liquiditeit veilig te stellen en een sterke ontwikkeling in alle divisies steeg de EBIT van het Daimler-concern met 53 % tot € 6,6 miljard (2019: € 4,3 miljard). De aangepaste EBIT, die de onderliggende activiteiten weerspiegelt, bedroeg € 8,6 miljard (2019: € 10,3 miljard). De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gecontroleerde jaarrekeningen. De rapportagestructuur en de cijfers van vorig jaar zijn aangepast om de resultaten van de nieuw gevormde groepsdivisies weer te geven.

“Het jaar 2020 was een stresstest voor bijna elke onderneming in bijna elke branche. Het team van Daimler heeft deze test zeer goed doorstaan. Er blijft een grote vraag naar onze producten in alle belangrijke markten en in alle divisies. Met de snelle groei van onze xEV-verkopen en de introductie van nieuwe producten en technologieën hebben we ook belangrijke stappen gezet richting elektrificatie en digitalisering. Onze financiële resultaten liggen aanzienlijk boven de marktverwachtingen en weerspiegelen de grote vooruitgang die we hebben geboekt op het vlak van kostenefficiëntie. Daarnaast hebben wij een aanzienlijke margeverbetering gerealiseerd met behulp van een sterke productmix en prijsstelling – vooral in de tweede helft van het jaar. We hebben bewezen dat we in staat zijn een aanzienlijke kasstroom te genereren en de huidige transformatie op eigen kracht uit te voeren – zelfs onder de ongunstige omstandigheden van een pandemie”, aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG.

In 2020 verbeterde de nettowinst tot € 4,0 miljard (2019: € 2,7 miljard). De nettowinst die werd toegewezen aan de aandeelhouders van Daimler AG bedroeg € 3,6 miljard (2019: € 2,4 miljard), wat leidde tot een stijging van de winst per aandeel tot € 3,39 (2019: € 2,22). Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 31 maart 2021 zullen de raad van bestuur en de raad van commissarissen een dividend voorstellen van € 1,35 per aandeel (2019: € 0,90). De totale uitbetaling zal daarmee € 1,4 miljard bedragen (2019: € 1,0 miljard).

“We hebben er vertrouwen in dat we het positieve momentum kunnen vasthouden als de huidige marktomstandigheden aanhouden. We willen de uitvoering van onze strategische plannen versnellen en onze financiële positie verder verbeteren. De voorgenomen afsplitsing van onze industriële activiteiten is erop gericht om het volledige potentieel te ontsluiten voor Mercedes-Benz als ‘s werelds meest vooraanstaande producent van auto’s in het luxesegment met een leidende rol in elektrische aandrijving en voertuigsoftware, en Daimler Truck als ‘s werelds grootste producent van trucks en bussen met een leidende rol in technologie”, aldus Källenius.

Daimler is van plan om Daimler Truck te verzelfstandigen en naar de beurs te brengen. Het is de bedoeling dat een aanzienlijk meerderheidsbelang in Daimler Truck zal worden verdeeld onder de aandeelhouders van Daimler. Daimler Truck krijgt een eigen corporate governance-structuur met een onafhankelijke voorzitter van de raad van commissarissen. Tevens is het de bedoeling dat Daimler Truck in aanmerking komt voor notering aan de Deutsche Aktienindex DAX.

De verzelfstandiging en de notering van Daimler Truck aan de beurs van Frankfurt zullen naar verwachting vóór eind 2021 zijn afgerond. Bovendien is het de bedoeling van Daimler om zich te zijner tijd om te dopen tot Mercedes-Benz. Alle verdere details over de voorgenomen spin-off worden tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in het derde kwartaal van 2021 aan de aandeelhouders voorgelegd, om hun verplichte goedkeuring voor het plan te verkrijgen.

Investeringen, vrije kasstroom en liquiditeit

In 2020 daalden de investeringen van het concern in materiële vaste activa met 20 % tot € 5,7 miljard (2019: € 7,2 miljard). De uitgaven voor R&D bedroegen € 8,6 miljard (2019: € 9,7 miljard) - een daling van 11 %. De vrije kasstroom die met de industriële activiteiten werd gerealiseerd, bedroeg € 8,3 miljard (2019: € 1,4 miljard). De aangepaste vrije kasstroom van de industriële activiteiten was € 9,2 miljard (2019: € 2,7 miljard). De netto-liquiditeit van de industriële activiteiten verbeterde tot € 17,9 miljard (eind Q3 2020: € 13,1 miljard/eind 2019: € 11,0 miljard).

Divisieresultaten

De afzet van de divisie Mercedes-Benz Cars & Vans daalde met 13 % tot 2.461.800 voertuigen (2019: 2.823.800). De omzet bedroeg € 98,6 miljard (2019: € 106,9 miljard). De EBIT bedroeg € 5.172 miljoen (2019: minus € 109 miljoen) en het rendement op de omzet bedroeg 5,2 % (2019: minus 0,1 %). De aangepaste EBIT bedroeg € 6.802 miljoen (2019: € 6.151 miljoen) en het aangepaste rendement op de omzet bedroeg 6,9 % (2019: 5,8 %). De kasstroom vóór rente en belastingen (CFBIT) was € 7.048 miljoen (2019: € 598 miljoen). De aangepaste CFBIT kwam uit op € 7.917 miljoen (2019: € 1.939 miljoen). De aangepaste cash conversie-ratio (CCR) bedroeg 1,2 (2019: 0,3).

De afzet van Mercedes-Benz Cars daalde met 13 % tot 2.087.200 voertuigen (2019: 2.385.400). De afzet van Mercedes-Benz Vans daalde met 15 % tot 374.600 voertuigen (2019: 438.300). In 2020 zal de gemiddelde CO2-emissie van nieuwe personenwagens in Europa (EU28 – Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en IJsland) naar verwachting zijn gedaald tot 104 g/km (2019: 137 g/km volgens de NEDC-norm, inclusief bestelwagens die als personenwagen zijn geregistreerd). Daarmee zijn de CO2-doelstellingen voor 2020 in de Europese Unie behaald.

Bij de divisie Daimler Trucks & Buses daalde de afzet met 27 % tot 378.500 voertuigen (2019: 521.100). De omzet bedroeg € 34,7 miljard (2019: € 44,4 miljard). De EBIT kwam uit op € 525 miljoen (2019: € 2.672 miljoen) en het rendement op de omzet bedroeg 1,5 % (2019: 6,0 %). De aangepaste EBIT was € 678 miljoen (2019: € 2.672 miljoen) en het aangepaste rendement op de omzet bedroeg 2,0 % (2019: 6,0 %). De kasstroom voor rente en belastingen (CFBIT) was € 2.513 miljoen (2019: € 2.654 miljoen). De aangepaste CFBIT kwam uit op € 2.513 miljoen (2019: € 2.654 miljoen). De aangepaste cash conversie-ratio (CCR) bedroeg 3,7 (2019: 1,0). De verkopen van Daimler Trucks daalden met 27 % tot 358.300 bedrijfswagens (2019: 488.500). Daimler Buses verkocht 20.100 bussen (2019: 32.600) – een daling van 38 %.

Bij Daimler Mobility daalde de new business met 9 % tot € 67,8 miljard (2019: € 74,4 miljard). Het contractvolume kwam uit op € 150,6 miljard (eind 2019: € 162,8 miljard). De omzet bedroeg € 27,7 miljard (2019: € 28,6 miljard). De divisie realiseerde een EBIT van € 1.436 miljoen (2019: € 2.140 miljoen). Het rendement op eigen vermogen was met 9,8 % lager dan de 15,3 % die in het voorgaande jaar werd behaald. De aangepaste EBIT bedroeg € 1.595 miljoen (2019: € 1.827 miljoen) en het aangepaste rendement op het eigen vermogen was 10,9 % (2019: 13,1 %).

Vooruitzichten voor Daimler en divisies

Met de verwachte toename van de beschikbaarheid van effectieve vaccins ter bestrijding van het COVID-19-virus en zonder verdere onverwachte pandemie-gerelateerde tegenslagen, gaat Daimler ervan uit dat de wereldeconomie zich in 2021 sterk zal herstellen. Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de huidige inschattingen van de divisies verwacht Daimler dat de omzet, het resultaat en de EBIT van het concern in 2021 duidelijk boven het niveau van het voorafgaande jaar zullen liggen. Hoewel de knelpunten in de halfgeleiderindustrie vooral in het eerste kwartaal van invloed zullen zijn op de omzet, wordt er momenteel van uitgegaan dat het verloren productievolume tegen het einde van het jaar kan worden gecompenseerd.

De divisies verwachten voor het jaar 2021 de volgende aangepaste rendementen:

- Mercedes-Benz Cars & Vans: aangepast rendement op de omzet van 8 - 10 %

- Daimler Trucks & Buses: aangepast rendement op de omzet van 6 - 7 %

- Daimler Mobility: aangepast rendement op het eigen vermogen van 12 - 13 %

Het bedrijfsplan van Daimler bestrijkt het volledige jaar 2021 en is gebaseerd op de bestaande concernstructuur, inclusief Daimler Trucks & Buses. De afsplitsing van Daimler Truck, inclusief belangrijke delen van de daarmee verband houdende financiële dienstverlening, zal volgens planning vóór het einde van 2021 worden uitgevoerd. Vóór de spin-off zal Daimler Truck worden geclassificeerd als een stopgezette activiteit van Daimler. De verwachte aanzienlijke positieve effecten in de tweede helft van het jaar zijn nog niet betrouwbaar vast te stellen.

De aangepaste cash conversie-ratio CCR (de verhouding tussen cashflow en EBIT) zal in 2021 voor de divisie Mercedes-Benz Cars & Vans naar verwachting tussen 0,7 en 0,9 gaan uitkomen en voor Daimler Trucks & Buses tussen 0,8 en 1,0. Na de uitzonderlijk sterke vrije kasstroom in 2020, die het gevolg was van diverse succesvolle maatregelen om de kosten te verlagen en de liquiditeit veilig te stellen in de nasleep van de COVID-19-pandemie, verwacht Daimler voor 2021 een gezonde vrije kasstroom van de industriële activiteiten op een genormaliseerd niveau. De gecorrigeerde vrije kasstroom van de industriële activiteiten zal naar verwachting op het niveau van vorig jaar liggen. De gecorrigeerde vrije kasstroom omvat echter hogere belastingbetalingen en zal daarom onder het cijfer van vorig jaar komen te liggen. Bovendien omvat de vrije kasstroom de betalingen die in september 2020 zijn overeengekomen in het kader van de schikking met de Amerikaanse toezichthouders in civielrechtelijke procedures met betrekking tot dieselemissies. Daimler verwacht dan ook dat de vrije kasstroom aanzienlijk onder het niveau van vorig jaar zal liggen.

In 2021 zal Mercedes-Benz Cars de elektrificatiestrategie voortzetten en met de EQS, EQA, EQB en EQE vier nieuwe volledig elektrische modellen introduceren, alsook het aandeel van plug-in hybrids verhogen. De divisie gaat er dan ook van uit dat de Europese CO2-emissie van personenwagens beduidend lager zal zijn dan die van vorig jaar.

Boilerplate

Forward-looking statements:

This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates, customs and foreign trade provisions; a shift in consumer preferences towards smaller, lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which are described under the heading “Risk and Opportunity Report” in this Annual Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication.

Daimler at a glance

Daimler AG is one of the world's most successful automotive companies. With its Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses and Daimler Mobility divisions, the Group is one of the leading global suppliers of premium and luxury cars and one of the world's largest manufacturer of commercial vehicles. Daimler Mobility offers financing, leasing, fleet management, investments, insurance brokerage as well as innovative mobility services. The company founders, Gottlieb Daimler and Carl Benz, made history by inventing the automobile in 1886. As a pioneer of automotive engineering, Daimler sees shaping the future of mobility in a safe and sustainable way as both a motivation and obligation. The company's focus therefore remains on innovative and green technologies as well as on safe and superior vehicles that both captivate and inspire. Daimler continues to invest systematically in the development of efficient powertrains – from high-tech combustion engines and hybrid vehicles to all-electric powertrains with battery or fuel cell – with the goal of making locally emission-free driving possible in the long term. The company's efforts are also focused on the intelligent connectivity of its vehicles, autonomous driving and new mobility concepts as Daimler regards it as its aspiration and obligation to live up to its responsibility to society and the environment. Daimler sells its vehicles and services in nearly every country of the world and has production facilities in Europe, North and South America, Asia and Africa. In addition to Mercedes-Benz, the world's most valuable luxury automotive brand (source: Interbrand study, 20 Oct. 2020), and Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ and Mercedes me, its brand portfolio also includes commercial vehicle brands Mercedes-Benz Trucks Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra and Thomas Built Buses as well as the brands of Daimler Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial and Athlon. The company is listed on the Frankfurt and Stuttgart stock exchanges (ticker symbol DAI). In 2020, the Group had a workforce of around 288,500 and sold 2.8 million vehicles. Group revenues amounted to €154.3 billion and Group EBIT to €6.6 billion.