26
juli
2017
|
11:09
Europe/Amsterdam

Daimler zet succeskoers voort: records bij afzet en omzet

  • Concernafzet met 822.500 (+8%) duidelijk hoger dan het voorgaande jaar

  • Omzetstijging van 7% tot € 41,2 miljard

  • Concern-EBIT stijgt duidelijk tot € 3,7 miljard (2016: € 3,3 miljard)

  • Concernresultaat van € 2,5 miljard (2016: 2,5 miljard)

  • Free Cash Flow uit de industriële activiteiten in eerste halfjaar € 3,0 miljard (2016: € 2,1 miljard)

  • Voor het volledige jaar 2017 duidelijke afzet- en omzetstijging verwacht

  • Verwacht concern-EBIT duidelijk hoger dan het niveau van het voorgaande jaar

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars: “Achter ons ligt een uitstekend tweede kwartaal. Onze strategie werkt. We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld. En we bereiken ze, bij de afzet en bij de winstgevendheid.”

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “We grijpen met succes groeikansen aan en maken consequent gebruik van zakelijk potentieel en van de kansen van digitalisering. We beschikken over de financiële slagkracht die nodig is voor deze groeikoers.

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het eerste halfjaar van 2017 zijn winstgevende groeikoers voortgezet en records op het gebied van afzet en omzet in een tweede kwartaal bereikt. Daimler verkocht in de maanden april tot en met juni wereldwijd 822.500 personen- en bedrijfswagens (+8%) en realiseerde daarmee opnieuw een record bij de concernafzet. Alle automobieldivisies leverden een bijdrage aan de grootste afzet tot dusver, in het bijzonder de recordafzet van Mercedes-Benz Cars (595.200 voertuigen, +9%) en Mercedes-Benz Vans (103.400 voertuigen, +4%) alsmede de afzettoename van Daimler Trucks (116.400 voertuigen, +8%). De concernomzet bereikte in het tweede kwartaal de recordwaarde van € 41,2 miljard en lag daarmee 7% hoger dan in het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de omzetstijging 5%.

Het Daimler-concern realiseerde in het tweede kwartaal van 2017 een EBIT van € 3.746 miljoen en kon daarmee de waarde van het voorgaande jaar van € 3.258 miljoen met 15% duidelijk overtreffen. Het concernresultaat toonde een lichte verbetering tot € 2.507 miljoen (2016: € 2.452 miljoen). De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat bedroeg € 2.439 miljoen (2016: 2.429 miljoen); dit leidde tot een resultaat per aandeel van € 2,28 (2016: € 2,27).

“Achter ons ligt een uitstekend tweede kwartaal. Deze sterke kernactiviteit is de beste basis voor een succesvolle ontwikkeling van nieuwe zakelijke modellen rondom de CASE-onderwerpen”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars. CASE staat voor de vier strategische pijlers connectiviteit (Connected), autonoom rijden (Autonomous), flexibel gebruik (Shared & Services) en elektrische aandrijving (Electric), die Daimler op doordachte wijze met elkaar verbindt. “Onze strategie werkt. We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld. En we bereiken ze, bij de afzet en bij de winstgevendheid. We verbeteren stap voor stap de efficiëntie in onze gehele onderneming. De transformatie van Daimler is in volle gang. En we hebben alles wat daarvoor nodig is: de speelruimte voor investeringen en de vrijheid voor innovaties.”

Tot de duidelijke stijging van het resultaat bij de divisie Mercedes-Benz Cars in het tweede kwartaal van 2017 heeft de positieve afzetontwikkeling van de nieuwe E-Klasse en de SUV-modellen bijgedragen. Bovendien was er in hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar sprake van buitengewone lasten. In het resultaat van de divisie Daimler Trucks zijn uitgaven voor servicemaatregelen bij Mercedes-Benz Trucks opgenomen. Ondanks winst dankzij efficiëntie kon het resultaat van het voorgaande jaar niet worden geëvenaard. Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses bereikten een EBIT op hoog niveau, maar niettemin lager dan de resultaten van het voorgaande jaar. Bij de automobieldivisies overtrof het operationeel resultaat met 9,2% (2016: 8,3%) opnieuw de doelstelling. Bij de divisie Daimler Financial Services nam de EBIT licht toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Wisselkoerseffecten hadden bij alle divisies een positieve uitwerking op het operationeel resultaat.

“We grijpen met succes groeikansen aan en maken consequent gebruik van nieuw zakelijk potentieel en van de kansen van digitalisering”, zei Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Daarvoor zullen we meer en omvangrijk in de toekomst investeren, zodat vanuit het huidige perspectief de investeringen in activa en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling dit jaar en volgend jaar opnieuw duidelijk zullen worden vergroot. We beschikken over de financiële slagkracht die nodig is voor deze groeikoers.”

Free Cash Flow en netto-liquiditeit

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar van 2017 € 3,0 miljard (2016: € 2,1 miljard). Deze toename was vooral te verklaren door de positieve bedrijfsontwikkeling alsmede de ontwikkeling van het Working Capital. Een toevoeging aan liquide middelen van € 0,4 miljard ontstond uit de dividenduitkering van Bejing Benz Automotive Co. (BBAC). De verkoop van onroerende goederen door Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation op de locatie Kawasaki in Japan leidde tot een toevoeging aan de liquide middelen van € 0,3 miljard. Nadelige effecten ontstonden uit de toegenomen investeringen in immateriële en materiële activa en de verwerving van een belang in LSH Auto International Limited.

Sinds 31 december 2016 is de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten gedaald van € 19,7 miljard tot € 18,4 miljard. De dividenduitkering aan de aandeelhouders van Daimler AG alsmede de wisselkoerseffecten op de einddatum leidden tot een daling van de netto-liquiditeit, die echter door de positieve Free Cash Flow gedeeltelijk kon worden gecompenseerd.

“Op basis van onze financiële slagkracht herfinancieren we ons op de internationale geld- en kapitaalmarkten tegen aantrekkelijke voorwaarden”, zei Bodo Uebber. “Deze middelen gebruiken we voor onze financiële diensten in de automobielsector, om voor klanten, dealers en vlootbeheerders aantrekkelijke aanbiedingen samen te stellen en daarmee de groeikoers extra te ondersteunen.”

In het eerste halfjaar van 2017 verwierf Daimler door de uitgifte van leningen liquide middelen met een omvang van € 10,7 miljard (2016: € 12,6 miljard). In juni plaatste Daimler AG op de Europese kapitaalmarkt een lening in meerdere tranches met een volume van € 4,1 miljard en looptijden tot 20 jaar. Bovendien plaatste Daimler Finance North America LLC begin mei op de Noord-Amerikaanse kapitaalmarkt leningen met looptijden van 18 maanden, drie en vijf jaar met een totaal volume van $ 2,0 miljard.

Medewerkers

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 telde het Daimler-concern wereldwijd 290.867 medewerkers (ultimo 2016: 282.488, einde Q2/2016: 286.860). Daarvan waren er 174.909 (ultimo 2016: 170.034) in Duitsland en 23.705 (ultimo 2016: 21.857) in de Verenigde Staten werkzaam. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren er eind juni 3.944 (ultimo 2016: 3.696) medewerkers actief.