28
april
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler zet succeskoers voort met met hoogste afzet, omzet en EBIT in het eerste kwartaal

 • Afzet met 641.600 eenheden 13% hoger dan vorig jaar

 • Omzet stijgt met 16% tot € 34,2 miljard

 • Concern-EBIT met € 2.906 miljoen 63% groter dan vorig jaar

 • EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten met € 2.930 miljoen 41% groter dan vorig jaar

 • Concernresultaat met € 2.050 miljoen bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar 

 • Free cash flow uit industriële activiteiten gestegen tot € 2,3 miljard

 • EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten voor 2015 duidelijk boven het niveau van vorig jaar verwacht

 • Voor het volledige jaar 2015 duidelijke stijging van afzet en omzet verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft met recordcijfers bij afzet en omzet en een duidelijk gestegen resultaat de succeskoers in het eerste kwartaal van het jaar 2015 voortgezet. In totaal verkocht het concern in het eerste kwartaal met 641.600 personen- en bedrijfsauto’s wereldwijd 13% meer voertuigen dan in dezelfde periode vorig jaar. Mercedes-Benz Cars realiseerde met een toename van 18% tot 459.700 verkochte voertuigen de tot dusver beste afzet ooit in een eerste kwartaal in de historie van de onderneming. In het verslagkwartaal bedroeg de concernomzet € 34,2 miljard en lag daarmee 16% hoger dan de omzet in dezelfde periode een jaar eerder. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de toename van de omzet 9%. Het concern realiseerde een EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)van € 2.906 miljoen (Q1/2014: 1.787 miljoen). Op basis van de positieve ontwikkeling van de belangrijkste bedrijfsonderdelen nam ook de EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten duidelijk toe met 41% tot € 2.930 miljoen (Q1/2014: 2.072 miljoen). Het concernresultaat steeg eveneens duidelijk met 89% tot € 2.050 miljoen.

“We zijn het jaar 2015 zeer goed begonnen en hebben onze succeskoers met recordcijfers op het gebied van afzet, omzet en EBIT in het eerste kwartaal voortgezet”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars. “Onze groeistrategie, onze productoffensieven en onze efficiëntieprogramma’s werpen hun vruchten af. We hebben al veel bereikt, we blijven vol vertrouwen vooruit kijken en we hebben ons nog meer voorgenomen.”

Vooral de divisie Mercedes-Benz Cars droeg bij tot de toename van de EBIT met 63%. De ontwikkeling van het resultaat was met name het gevolg van de verdere groei van de afzet in alle regio’s. Ook bij Daimler Trucks en Mercedes-Benz Vans werden aanmerkelijke resultaatverbeteringen gerealiseerd. Daimler Buses daarentegen kon vanwege de situatie in de markt het zeer hoge niveau van het afgelopen jaar niet evenaren. Bij Daimler Financial Services zorgde vooral het gestegen contractvolume tot een toename van het resultaat. Wisselkoerseffecten hadden als geheel een positieve uitwerking op het operationeel resultaat.

Daarnaast hebben de bijzondere omstandigheden zoals weergegeven in de tabel op pagina 13 invloed gehad op de EBIT in de eerste kwartalen van 2015 en 2014.

“Door onze omvangrijke investeringen profiteren we van een sterk product-portfolio. In combinatie met het consequent voortzetten van onze efficiëntiemaatregelen blijven we winstgevend groeien”, vatte Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services, de ontwikkeling in de eerste drie maanden van het jaar samen. “We zijn zeer goed op weg om onze prognoses te realiseren. Tegelijkertijd komen we stap voor stap dichterbij onze rendementsdoelstellingen.”

De in de verslagperiode gerapporteerde uitgave voor belasting op het resultaat van € 751 miljoen was vanwege het duidelijk gestegen resultaat voor belastingen € 187 miljoen hoger dan in het voorgaande jaar. Het concernresultaat verdubbelde nagenoeg tot € 2.050 (Q1/2014: 1.086) miljoen. Daarbij kwam een winst van € 87 (Q1/2014: 59) miljoen voor rekening van deelnemingen met een minderheidsbelang. Aan de aandeelhouders van Daimler AG wordt een bijdrage in het concernresultaat van € 1.963 (Q1/2014: 1.027) miljoen toegerekend. Het resultaat per aandeel steeg naar € 1,83 (Q1/2014: 0,96).

In vergelijking met 31 december 2014 steeg de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten van € 17,0 miljard tot € 20,5 miljard. De toename was vooral het gevolg van de grotere free cash flow uit de industriële activiteiten van € 2,3 miljard en van positieve wisselkoerseffecten.

“We zijn zeer solide gefinancierd en maken gebruik van de aantrekkelijke voorwaarden voor herfinanciering over de hele wereld. In China hebben we deze maand de derde Pandabond uitgegeven. Bij de financiële diensten groeien we nog steeds met winst, we investeren in de uitbreiding van deze divisie en we hebben historisch lage kredietuitvalpercentages”, aldus Uebber.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 telde Daimler wereldwijd 283.541 (Q4/2014: 279.972, Q1/2014: 276.322) medewerkers. Daarvan waren er 170.296 (Q4/2014: 168.909, Q1/2014: 167.746) in Duitsland werkzaam.

De divisies in detail

De afzet van Mercedes-Benz Cars steeg in de eerste drie maanden van 2015 met 18% tot 459.700 eenheden. Daarmee was het afgelopen kwartaal het tot dusver beste kwartaal ooit. Opnieuw werd de groei in Europa vooral aangejaagd door Groot-Brittannië met een toename van 17%. In Duitsland steeg de afzet met 11%. Ook in de belangrijkste markten VS (+14%) en China (+24%), alsmede in Japan (+23%) en Zuid-Korea (+20%) werd de groeistrategie met succes voortgezet.

De omzet steeg met 15% tot € 19,5 miljard. De EBIT van de divisie lag met €  1.841 miljoen duidelijk hoger dan vorig jaar met € 1.183 miljoen. Het omzetrendement bedroeg 9,4% (Q1/2014: 7,0%). De ontwikkeling van het resultaat was vooral het gevolg van verdere toename van de afzet in alle regio’s. Daartoe droegen in het bijzonder de nieuwe C-Klasse en het grotere aanbod van compacte modellen bij. Ook realiseerde Mercedes-Benz groei van het resultaat door een betere prijsrealisatie. Bovendien hadden efficiëntiemaatregelen een positieve invloed op het resultaat. De ontwikkeling van het resultaat werd echter ook beïnvloed door een veranderde regionale structuur van de afzet, onder andere door het grotere aandeel van lokaal geproduceerde voertuigen in China. Daarnaast hadden uitgaven voor productverbetering, capaciteitsuitbreiding, investeringen in nieuwe technologieën en voertuigen en wisselkoerseffecten invloed op het resultaat. Bovendien zijn eenmalige baten en lasten uit het verplaatsen van het hoofdkantoor van Mercedes-Benz USA, LLC. en uit de verkoop van onroerend goed in de Verenigde Staten meegerekend.

De afzet van Daimler Trucks steeg in het eerste kwartaal met 4% tot 112.400 eenheden. De aanhoudend sterke conjunctuur in de NAFTA-regio zorgde voor een aanhoudende toename van de vraag naar bedrijfsauto’s aldaar: met 40.800 verkochte voertuigen lag de afzet 18% hoger dan in het eerste kwartaal van het afgelopen jaar. De afzet in West-Europa lag met 11.500 vrachtauto’s iets onder het niveau van vorig jaar (-2%); tegelijkertijd slaagde Mercedes-Benz erin hier zijn positie als marktleider vast te houden. De aanhoudend moeilijke economische omstandigheden drukken op de vraag naar vrachtauto’s in Latijns-Amerika. De afzet in deze regio bleef met 7.200 (Q1/2014: 10.200) voertuigen daarom duidelijk achter bij het aantal in het afgelopen jaar. De verkopen in Azië bleven merkbaar achter bij de aantallen van vorig jaar, vooral vanwege de onverwacht zwakke marktontwikkeling in Indonesië. Hier daalde de afzet tot 10.000 (Q1/2014: 14.200) eenheden. Ook in Japan lag de afzet met 12.300 (Q1/2014: 13.400) eenheden onder het aantal van vorig jaar. De nog prille activiteiten in India blijven groeien; hier steeg de afzet duidelijk tot 3.600 (Q1/2014: 2.200) voertuigen.

De omzet bedroeg € 8,4 miljard (+18%). De EBIT van de divisie lag met € 472 (Q1/2014: 341) miljoen duidelijk hoger dan in het afgelopen jaar. Het omzetrendement bedroeg 5,6% (Q1/2014: 4,8%). Vooral de toename van de afzet in de NAFTA-regio en de wisselkoerseffecten leverden een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het resultaat. Ook de gevolgen van verdere efficiëntiemaatregelen hadden een gunstig effect op het resultaat. Anderzijds hadden vooral de daling van de afzet in Latijns-Amerika en Indonesië, gestegen garantiekosten en uitgaven voor capaciteitsuitbreidingen een negatieve invloed op het resultaat van Daimler Trucks. Ook ontstonden er kosten uit de waardering van Atlantis Foundries (Pty.) Ltd., waarvoor eind februari het besluit tot verkoop werd genomen. Ook personeelsmaatregelen in het kader van het voortzetten van het optimaliseringsprogramma in Brazilië hadden gevolgen voor de EBIT.

Bij Mercedes-Benz Vans nam de afzet in het eerste kwartaal van 2015 met 4% toe tot 63.800 eenheden. De groei werd in de eerste drie maanden van het jaar vooral gestimuleerd door de kernregio West-Europa met een duidelijke toename tot 41.700 eenheden, waarbij vooral Duitsland (+15%) en Oost-Europa (+16%) een belangrijke groei vertoonden. In de VS hield de succesvolle ontwikkeling aan met een toename van 24% tot 6.200 verkochte voertuigen.

In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de omzet met € 0,2 miljard tot € 2,4 miljard. De divisie realiseerde een operationeel resultaat van € 215 (Q1/2014: 123) miljoen. Het omzetrendement steeg tot 8,9%  (Q1/2014: 5,6%). De omzet en het resultaat van Mercedes-Benz Vans profiteerden in de verslagperiode van een zeer positieve productmix. Daarnaast droegen vooral de goede ontwikkeling van de vraag in Europa en in de NAFTA-regio, alsmede efficiëntieverbeteringen bij tot de groei van het resultaat. Wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed op de ontwikkeling van het resultaat.

De afzet van Daimler Buses lag in het eerste kwartaal van 2015 met 5.700 bussen en chassis duidelijk onder het uitzonderlijk hoge niveau van vorig jaar met 6.700 eenheden. De daling van de afzet is met name te herleiden tot de verminderde vraag naar chassis in Latijns-Amerika, die door de aanhoudend goede vraag naar complete bussen in West-Europa en Turkije niet kon worden gecompenseerd.

Vanwege de sterkere toename bij de complete bussen lag de omzet met € 877 (Q1/2014: 859) miljoen licht hoger dan vorig jaar. De EBIT van de divisie bedroeg € 34 miljoen, maar lag vanwege de situatie in de markt onder het zeer hoge niveau van vorig jaar van € 53 miljoen. Het omzetrendement bedroeg 3,9% (Q1/2014: 6,2%). De gespannen economische situatie in Brazilië en de daarmee gepaard gaande daling van de vraag naar chassis hebben het resultaat negatief beïnvloed. Een grote vraag naar complete bussen, een positieve productmix in West-Europa en positieve wisselkoerseffecten maakten een deel van de afnemende vraag in Latijns-Amerika weer goed.

In alle automobieldivisies werden bovendien de effecten van de herstructurering van het eigen afzetkanaal van het concern in Duitsland zichtbaar.

Daimler Financial Services sloot in het eerste kwartaal zo’n 342.000 nieuwe leasing- en financieringscontracten af (+19%). Daarmee steeg de new business ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met 34% tot € 13,2 miljard. Het contractvolume aan het eind van het eerste kwartaal lag met € 108,7 miljard voor het eerst boven de grens van € 100 miljard. Ten opzichte van het niveau ultimo 2014 bedroeg de stijging 10%. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten nam het contractvolume met 3% toe.

In het eerste kwartaal van 2015 realiseerde de divisie een resultaat van € 409 miljoen en overtrof daarmee het resultaat van vorig jaar (Q1/2014: € 397 miljoen). Vooral het in alle regio’s toegenomen contractvolume en positieve wisselkoerseffecten waren hierbij doorslaggevend. Een negatieve uitwerking hadden gestegen uitgaven voor de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.

In de consolidering van de operationele resultaten van de divisies met de EBIT van het concern zijn de baten en lasten op concernniveau en resultaateffecten uit de eliminatie van concern-interne transacties tussen de divisies meegenomen. Uit de omgeslagen kosten ontstonden kosten van € 80 (Q1/2014: 314) miljoen. Vorig jaar waren in de kosten een post van € 161 miljoen voor de veiligstelling van de aandelenkoers van Tesla alsmede een post van € 118 miljoen vanwege de uitoefening van de put-optie op de verkoop van de deelneming in Rolls-Royce Power Systems Holding (RRPSH) opgenomen. Uit de eliminatie van concern-interne transacties ontstond in het eerste kwartaal van 2015 een opbrengst van € 15 miljoen (Q1/2014: 4 miljoen).

Investeringen

In de verslagperiode werd in totaal € 1,0 miljard geïnvesteerd voor nieuwe producten en technologieën, uitbreiding van capaciteiten en voor moderniseringen, vooral op productie- en assemblagelocaties. Daarnaast werd een bedrag van € 1,5 miljard uitgegeven voor onderzoek en ontwikkeling. In totaal zijn dit jaar en volgend jaar investeringen in vaste activa en voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van rond de € 25 miljard gepland.

Vooruitblik markten

Aan het begin van het tweede kwartaal zijn de perspectieven voor een aanhoudende groei van de wereldeconomie nog steeds intact. Gezien in het licht van de opvallende daling van de prijzen van ruwe olie, de aanhoudende ondersteunende monetair-politieke maatregelen van belangrijke centrale banken en zeer lage inflatiecijfers is de ontwikkelingssnelheid van de wereldeconomie met een verwacht groeipercentage van bijna 3% echter nog steeds vrij beperkt.

In lijn met de nog steeds vrij gematigde dynamiek van de conjunctuur wordt voor de wereldwijde vraag naar personenauto’s in 2015 een groei van circa 3% verwacht. China als grootste afzetmarkt voor personenauto’s ter wereld zal waarschijnlijk opnieuw duidelijk groeien en daarmee verreweg de grootste bijdrage aan de wereldwijde groei leveren. Ook de markt in de VS blijft zich waarschijnlijk solide ontwikkelen en een volume van 17 miljoen voertuigen bereiken. In West-Europa kan op een aanhoudend herstel van de vraag worden gerekend, waarbij de uitgangssituatie in de verschillende markten nog steeds sterk uiteenloopt. In de Duitse markt voor personenauto’s worden een matige groei en een marktniveau van ruim 3 miljoen eenheden verwacht. Op de Japanse markt moet voor 2015 van een correctie en een afname van de vraag worden uitgegaan, nadat er gedurende meerdere jaren sprake was van een kunstmatig verhoogd niveau vanwege verschillende bijzondere omstandigheden. In de grote opkomende economieën naast China blijft het beeld in het jaar 2015 wisselend. In India mag een herstel van de vraag naar personenauto’s worden verwacht. In tegenstelling daartoe moet in Rusland vanwege de ernstige conjunctuurcrisis van een drastische daling in de verkopen van personenauto’s worden uitgegaan.

Op de wereldwijde markt voor middelzware en zware bedrijfswagens moet na de merkbare daling van de vraag in het afgelopen jaar ook in 2015 met een dalende ontwikkeling rekening gehouden worden. Bovendien zal de situatie in regionaal opzicht nog steeds blijven verschillen. Wederom belooft de NAFTA-regio de meest positieve ontwikkeling. De belangrijkste indicatoren voor de conjunctuur wijzen daar op een aanhoudend gunstige marktomgeving voor bedrijfswagens en laten een toename van de vraag met 10 tot 15% verwachten. Op de Europese markt zijn de macro-economische vooruitzichten sinds het begin van het jaar positiever geworden, zodat Daimler inmiddels rekening houdt met een marktgroei van 5 tot 10%. Nog een keer duidelijk verslechterd zijn daarentegen de marktvoorwaarden in Brazilië. Uitgaande van een toch al laag niveau moet hier intussen rekening worden gehouden met opnieuw een sterke daling in de orde van grootte van 30%. De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware bedrijfswagens is ondanks de matige conjunctuurontwikkeling relatief robuust, zodat voor het jaar 2015 rekening wordt gehouden met een marktvolume dat ongeveer op het niveau van het afgelopen jaar ligt. In Indonesië daarentegen moet na een zeer zwak begin van het jaar worden verwacht dat de vraag zo’n 20% onder het niveau van het afgelopen jaar zal liggen. In Rusland zal de diepe recessie nog steeds een belasting vormen voor de markt, zodat de vraag opnieuw sterk zal dalen. In India daarentegen mag vanwege licht verbeterde macro-economische vooruitzichten worden gerekend op een merkbaar herstel van de markt. De vraag naar trucks in China staat op het moment onder druk vanwege de invoering van de emissienorm CN4 (vergelijkbaar met Euro IV). Daarom verwacht Daimler dat de markt duidelijk onder het niveau van vorig jaar zal blijven.

Voor het jaar 2015 rekent het concern in Europa op een lichte groei van de markt zowel voor middelgrote en grote vans als voor de kleine transporters. Voor de VS wordt gerekend op een duidelijke groei in de markt voor grote bestelwagens. In Latijns-Amerika rekent Daimler op een duidelijke teruggang van de markt voor grote bestelwagens. In China wordt op de markt waarop het concern actief is een vraag op het niveau van vorig jaar verwacht.

Bij bussen verwacht het concern in Europa een marktvolume dat iets boven het zeer lage niveau van vorig jaar ligt. In Brazilië wordt voor het jaar 2015 rekening gehouden met een opnieuw duidelijk dalende vraag naar bussen.

Vooruitblik divisies

Gebaseerd op de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in het jaar 2015 aanzienlijk kan worden vergroot.

Mercedes-Benz Cars bouwt in 2015 voort op het succes van het afgelopen jaar en bouwt zijn marktpositie verder uit. Na het beste eerste kwartaal ooit wil de divisie de afzet ook in het volledige jaar 2015 duidelijk vergroten en daarmee opnieuw een afzetrecord realiseren. Daaraan zullen vooral de C-Klasse Limousine en Estate bijdragen. In de loop van het jaar wordt het productoffensief verder voortgezet en zorgt daarmee voor extra stimulans van de groei. Gedurende 2015 komen in totaal acht nieuwe of vernieuwde personenauto’s op de markt. Als eerste kwam de Mercedes-Maybach S-Klasse in februari, het eerste product van het nieuwe submerk. In maart volgden de Mercedes-AMG GT en de CLA Shooting Brake, die met zijn unieke design een aanvulling vormt op de succesvolle familie van compacte auto’s. In het tweede halfjaar staan de nieuwe SUV-modellen als belangrijke aanjagers voor verdere groei in het middelpunt. In juli komt de GLE-Coupé op de markt, nadat het model in januari in Detroit als wereldprimeur werd gepresenteerd. Tot het eind van het jaar volgen nog vier modellen, waaronder twee SUV’s. Met deze auto’s voldoet Mercedes-Benz aan de nog steeds toenemende vraag naar premium-SUV’s en maakt zo nieuwe impulsen voor de afzet mogelijk. Ook de beide smart modellen, die vanaf dit jaar op alle kernmarkten leverbaar zijn en met de ‘twinamic’dubbelkoppeling kunnen worden besteld, zullen ook bijdragen tot een duidelijke stijging van de afzet.

Daimler Trucks verwacht voor het jaar 2015 een duidelijke stijging van de afzet. In West-Europa leidt een toename van de investeringen tot een groeiend aantal vervangingsaankopen bij trucks. Daarom wordt verwacht dat de verkoopcijfers in deze regio boven die van het afgelopen jaar zullen liggen. In Turkije verwacht Daimler Trucks voor het jaar 2015 op meer vervroegde aankopen vanwege de invoering van de Euro VI-norm in 2016. De economische situatie in Brazilië is in de afgelopen maanden nog verder verslechterd. De politieke situatie en slechtere financieringsvoorwaarden zorgen ervoor dat investeringen stagneren, zodat er rekening gehouden moet worden met duidelijk afnemende afzetcijfers. Voor de NAFTA-regio gaat Daimler Trucks ervan uit dat de afzet, parallel met de marktverwachtingen, opnieuw duidelijk hoger zal liggen dan in het afgelopen jaar. De nieuwe en succesvolle producten moeten de positie als marktleider in dit gebied verstevigen.

In Azië verwacht de divisie verkoopcijfers die ongeveer op hetzelfde niveau als in het afgelopen jaar liggen. De verdere uitbreiding van het dealernetwerk zou in India voor een duidelijke stijging van de afzet moeten zorgen. Bovendien wordt verwacht dat het grotere aanbod van FUSO-voertuigen uit Chennai voor een extra groei van de afzet buiten India zorgt. In Indonesië verwacht Daimler Trucks voor het volledige jaar nog geen ommekeer in de zwakkere trend van de markt. In Japan rekent de divisie erop dat de verkoopcijfers op hetzelfde hoge niveau als in het afgelopen jaar blijven.

Mercedes-Benz Vans verwacht voor het jaar 2015 een duidelijke stijging van de afzet. Vooral in de kernmarkt Europa rekent de divisie bij de middelgrote en grote bestelwagens op een duidelijke groei van de afzet. Hierbij spelen vooral de nieuwe bedrijfstransporter Vito en de minivan V-Klasse voor particulier gebruik een belangrijke rol. Deze modellen zijn na de marktintroductie in het jaar 2014 nu volledig verkrijgbaar. In het kader van de divisiestrategie ‘Mercedes-Benz Vans goes global’ wordt de Vito dit jaar ook in Noord- en Latijns-Amerika geïntroduceerd. Deze zal daar voor extra impulsen in de vraag zorgen. Met de Sprinter, die voortaan ook in Noord-Amerika geproduceerd zal worden, streeft Mercedes-Benz Vans in deze markten ook naar verdere groei.

Daimler Buses gaat ervan uit, zijn positie als marktleider in zijn kernmarkten voor bussen boven de 8 ton met innovatieve en hoogwaardige nieuwe producten te kunnen behouden. Voor het jaar 2015 houdt de busdivisie als geheel nu rekening met een duidelijke afname van de afzet. Daarbij gaat Daimler Buses uit van een duidelijke teruggang in Latijns-Amerika, terwijl in Europa een stabiele afzetontwikkeling en in Mexico stijgende afzetcijfers worden verwacht.

Daimler Financial Services verwacht voor het jaar 2015 een duidelijke toename zowel bij de nieuwe contracten als ook bij het contractvolume. Doorslaggevend hiervoor zijn de groei-offensieven van de automobieldivisies, de doelgroepgerichte benadering van jongere klanten, de uitbreiding van de activiteiten, vooral in Azië, en de verdere ontwikkeling van de online-afzetkanalen. Bovendien wordt het aanbod van mobiliteitsdiensten verder uitgebreid.

Vooruitblik Daimler

Daimler gaat ervan uit dat de concernomzet in het jaar 2015 duidelijk zal toenemen. In regionaal opzicht verwacht het concern voor Azië en Noord-Amerika de grootste groei, maar ook in de andere regio’s wordt een toename van het omzetvolume verwacht.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de planningen van de divisies gaat Daimler ervan uit dat de EBIT uit de lopende bedrijfsvoering in het jaar 2015 duidelijk kan worden vergroot.

Voor de afzonderlijke divisies streeft het concern in het jaar 2015 naar de volgende EBIT-doelstellingen uit de lopende bedrijfsvoering:

 • Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

 • Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

 • Mercedes-Benz Vans: op het niveau van vorig jaar

 • Daimler Buses: duidelijk onder het niveau van vorig jaar

 • Daimler Financial Services: licht boven het niveau van vorig jaar.

De verwachte resultaatontwikkeling in de automobieldivisies zal in het jaar 2015 ook een positieve weerslag op de free cash flow uit de industriële activiteiten hebben. Bij een vergelijking met de waarde uit het jaar 2014 moet in aanmerking worden genomen dat de free cash flow uit de industriële activiteiten in 2014 door de verkoop van aandelen in RRPSH en Tesla en de buitengewone dotatie van de Duitse pensioentegoeden alsmede de betaling voor een gezondheidszorgprogramma in Noord-Amerika beïnvloed werd. Voor het jaar 2015 verwacht Daimler een free cash flow uit de industriële activiteiten die de dividenduitkering van € 2,6 miljard in het jaar 2015 duidelijk overteft. Omdat de investeringen in vaste activa opnieuw licht en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling duidelijk toenamen, gaat het concern er echter ook van uit dat de free cash flow uit de industriële activiteiten duidelijk onder de waarde van het jaar 2014 (€ 5,5 miljard) zal liggen. “Met de ontwikkeling in het eerste kwartaal als achtergrond streven we vanuit het actuele perspectief naar de bovenste rand van de bandbreedte”, zei Bodo Uebber, lid van de Raad van Bestuur voor financiën.

Vanwege de als geheel zeer gunstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten, die voor het jaar 2015 wordt verwacht, zal de omvang van de productie verder stijgen. Tegelijkertijd zullen de effecten van de maatregelen voor meer efficiëntie, die de afgelopen jaren in alle divisies werden doorgevoerd, nu in hun volle omvang zichtbaar worden. De programma’s voor structurele verbetering van bedrijfsprocessen, gericht op middellange en lange termijn, zouden voor extra toename van de efficiëntie moeten zorgen. Daarom gaat Daimler ervan uit, dat het aantal personeelsleden slechts in geringe mate zal toenemen.

Bijzondere baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de bijzondere baten en lasten samengevat, die de EBIT in het eerste kwartaal van 2015 en 2014 hebben beïnvloed:

Buitengewone baten en lasten in de EBIT


Bedragen in miljoenen €

Q1 2015

Q1 2014

Mercedes-Benz Cars

Herstructurering van de verkoop in Duitsland

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

Verkoop van onroerende goederen in de VS

Daimler Trucks

Personeelsaanpassingen

Verkoop van Atlantis Foundries

Herstructurering van de verkoop in Duitsland

Mercedes-Benz Vans

Herstructurering van de verkoop in Duitsland

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA


Daimler Buses

Nieuwe strategie bedrijfssysteem

Herstructurering van de verkoop in Duitsland

Consolidatie

Waardering put-optie RRPSH

Veiligstelling aandelenkoers Tesla


-20

-20

+87-5

-55

-4-4

-2-

-1-

-


-

-

--5

-

--

--1

--118

-161