02
februari
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Daimler zet groei voort: recordafzet, -omzet en –resultaat in 2016 - voorgesteld dividend van € 3,25 – vooruitzicht blijft positief

Samenvatting
  • Grootste concernafzet met voor het eerst circa 3 miljoen eenheden (+5%)

  • Concernomzet met 3% gestegen tot € 153,3 miljard (2015: € 149,5 miljard)

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) met € 12,9 miljard (2015: € 13.2 miljard) op het niveau van het voorgaande jaar

  • Concern-EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten met € 14,2 miljard (2015: € 13,8 miljard) licht gestegen

  • Concernresultaat met € 8,8 miljard (2015: € 8,7 miljard) op hoogste niveau ooit

  • Aantrekkelijk dividend van € 3,25 (2015: € 3,25) voorgesteld

  • Vooruitzicht 2017: lichte stijgingen bij afzet, omzet en EBIT

Daimler AG (beursafkorting DAI) is in het boekjaar 2016 opnieuw winstgevend gegroeid en heeft wederom records geboekt bij de afzet en omzet alsmede bij het concernresultaat. Voor het jaar 2017 gaat de onderneming er op basis van het in alle divisies zeer attractieve en competitieve productaanbod van uit, van de verwachte lichte toename van de wereldwijde vraag naar auto’s en de versteviging van zijn marktpositie te profiteren en daarmee de afzet verder te kunnen vergroten. Daarmee samenhangend wordt ook gerekend op verdere groei van de omzet en de EBIT.

“Daimler heeft in 2016 qua afzet, omzet en resultaat meer bereikt dan ooit. Wat echter net zo belangrijk is: in het tot nu toe beste jaar in onze bedrijfshistorie hebben we ook de grootste verandering bij Daimler in gang gezet”, aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars, bij de jaarlijkse persconferentie in Stuttgart. “We zijn de richting van de elektromobiliteit ingeslagen en implementeren samen met de medewerkers een nieuwe cultuur van samenwerking. Wie vanaf de top vorm wil geven aan de toekomst van de auto, heeft zowel financiële draagkracht als innovatiekracht nodig. We hebben in 2016 bewezen dat de combinatie van beide factoren bij Daimler momenteel sterker is dan ooit.”

Het concern behaalde in het boekjaar 2016 een EBIT van € 12,9 miljard (2015: € 13,2 miljard). Vanwege de gunstige bedrijfsontwikkeling in de meeste divisies kon Daimler de EBIT gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten van € 13,8 miljard in het voorgaande jaar met € 14,2 miljard in 2016 licht overtreffen en vestigde daarmee opnieuw een record. Het concernresultaat steeg tot het record van € 8,8 miljard (2015: € 8,7 miljard). Het resultaat per aandeel nam evenredig toe tot € 7,97 (2015: € 7,87).

Daimler heeft de afzet in 2016 met 5% tot rond de 3 miljoen voertuigen vergroot en de nagestreefde groeidoelstelling gerealiseerd. Met aanzienlijke stijgingen hebben de divisies Mercedes-Benz Cars (+10%) en Mercedes-Benz Vans (+12%) de aan het begin van het jaar afgegeven prognoses bevestigd. Bij Daimler Trucks deed zich een aanzienlijke daling van de afzet met 17% voor, die vooral is te herleiden tot de versomberde marktontwikkeling in de NAFTA-regio, in het Nabije en Midden-Oosten en in Turkije. Ook bij Daimler Buses lag de afzet aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar (-7%) en bereikt daarmee niet de oorspronkelijk verwachte omvang. Doorslaggevend hiervoor was het feit dat de markt in Brazilië opnieuw significant kromp. Daimler heeft in 2016 met € 153,3 miljard (2015: € 149,5 miljard) een lichte omzetgroei van 3% gerealiseerd. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de groei eveneens 3%.

“We hebben in 2016 bij Daimler opnieuw records geboekt. Met onze zeer aantrekkelijke producten en de maatregelen ter verbetering van de efficiëntie konden we ondanks volatiele marktontwikkelingen onze bedrijfsactiviteiten duidelijk stabiliseren en uitbouwen”, aldus Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Bij de automobieldivisies hebben we ons rendementdoel in het afgelopen jaar opnieuw gerealiseerd en we hebben er vertrouwen in dat we de bij Daimler gevestigde records in 2017 opnieuw zullen kunnen verbeteren.”

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen de algemene vergadering van aandeelhouders op 29 maart 2017 een dividenduitkering ter grootte van € 3,25 (2015: € 3,25) per aandeel voorstellen. “We blijven investeren in de toekomst en bieden onze aandeelhouders zoals gebruikelijk een aantrekkelijk dividend. Tegelijkertijd geven we daarmee uitdrukking aan ons vertrouwen”, zei Bodo Uebber. Het uit te keren bedrag blijft onveranderd op € 3.477 miljoen, het uitkeringspercentage bedraagt 40,8% (2015: 41,3%) van het aan de aandeelhouders toe te rekenen concernresultaat.

Sinds 31 december 2015 steeg de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten van € 18,6 miljard naar € 19,7 miljard en lag daarmee op een passend niveau. De stijging was vooral terug te voeren op een positieve Free Cash Flow van € 3,9 miljard. Bovendien was er sprake van kapitaaltoevoer als gevolg van eigen-kapitaaltransacties bij Daimler Financial Services (€ 0,7 miljard). Een nadelige invloed had de dividenduitkering aan de aandeelhouders van Daimler AG ter grootte van € 3,5 miljard.

De financiële kracht van het concern wordt ook weerspiegeld door de opwaardering van de rating van de onderneming door Standard & Poor’s. Het ratingagentschap waardeerde de langetermijnrating van Daimler op van A- naar A en de kortetermijnrating van A-2 naar A-1.

Aantal medewerkers licht gedaald – hoge winstuitkering

Ultimo 2016 waren er in het Daimler-concern in totaal 282.488 (2015: 284.015) medewerkers in dienst. Het aantal medewerkers is ondanks een in totaal gestegen productie nagenoeg stabiel gebleven. De oorzaak voor de lichte daling was vooral het schrappen van arbeidsplaatsen bij Daimler Trucks als gevolg van de zwakke vraag in belangrijke markten. In Duitsland bleef het aantal medewerkers met 170.034 (2015: 170.454) op het niveau van het voorgaande jaar. Eind 2016 telde de onderneming wereldwijd 7.960 (2015: 8.307) opleidingsplaatsen; in Duitsland begonnen in het verslagjaar 1.883 (2015: 1.871) jongeren een opleiding bij Daimler.

Daimler werkt er voortdurend aan, zijn grote aantrekkingskracht als werkgever verder te verstevigen, zowel onder medewerkers als onder sollicitanten. Werknemers kunnen mobiel werken, worden ondersteund bij het combineren van werk en gezin en ontvangen een marktconforme beloning en marktconforme extra vergoedingen zoals een bedrijfspensioen. De onderneming laat zijn medewerkers ook meedelen in het succes van de bedrijfsactiviteiten. Daimler AG zal aan de rechthebbende medewerkers in april 2017 een bedrag van maximaal € 5.400 (2015: € 5.650) uitkeren.

Buitengewone baten en lasten

De ontwikkeling van het resultaat in de jaren 2016 en 2015 werd beïnvloeddoor buitengewone baten en lasten, die in de onderstaande tabel zijn weergegeven:

Buitengewone baten en lasten in de EBIT

Bedragen in miljoenen €

2016

2015

 

 

 

Mercedes-Benz Cars

 

 

Uitgaven in verband met Takata Airbags

-480

-300

Resultaat uit de waardering van voorraadvermogen

-238

-

Akkoord in verband met een patentstrijd

-64

-

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-33

-64

Niet aan de periode toe te rekenen afdrachten

-

-121

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

-

-19

Verkoop onroerend goed USA

-

+87

 

 

 

Daimler Trucks

 

 

Uitgaven voor personeelsmaatregelen

-91

-58

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-14

-47

Verkoop van Atlantis Foundries

-

-61

 

 

 

Mercedes-Benz Vans

 

 

Uitgaven in verband met Takata Airbags

-83

-40

Uitgaven voor personeelsmaatregelen in Duitsland

-38

-

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-11

-29

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

-

-3

 

 

 

Daimler Buses

 

 

Uitgaven voor personeelsmaatregelen

-9

-

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-

-4

Verkoop aandelen New MCI Holdings Inc.

-

+16

 

 

 

Consolidatie

 

 

Uitgaven in verband met juridische procedures

-400

-

Vermindering boekwaarde deelneming BAIC Motor

-244

-

Verliezen uit valutatransacties (niet operationeel toerekenbaar)

-241

-

Inbreng aandelen Renault en Nissan in het pensioenvermogen

+605

-