06
februari
2019
|
13:27
Europe/Amsterdam

Daimler vergroot afzet en omzet - EBIT en dividend op hoog niveau

  • Concernafzet neemt met 2,4% toe tot 3,4 miljoen (2017: 3,3 miljoen) voertuigen

  • Concernomzet neemt met 2% toe tot € 167,4 miljard (2017: € 164,2 miljard)

  • Concern-EBIT met € 11,1 miljard (2017: € 14,3 miljard) op hoog niveau

  • Concernresultaat € 7,6 miljard (2017: € 10,6 miljard)

  • Voorgesteld dividend per aandeel € 3,25 (2017: € 3,65)

  • Vooruitblik 2019: lichte toename bij afzet, omzet en EBIT verwacht

  • Maatregelen voor efficiëntieverbetering in de automobieldivisies

  • Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars: “Voor Daimler was 2018 een jaar met sterke tegenwind. Dat had ook zijn weerslag op onze resultaten en onze aandelenkoers. Niettemin hebben we ons staande gehouden in de tegenwind en substantiële vooruitgang geboekt bij thema’s die betrekking hebben op de toekomst. Dat hebben we niet in het minst te danken aan onze sterke core business. Voor alle divisies geldt: een winstgevende onderneming is de voorwaarde om ook in de toekomst in nieuwe technologieën en producten te kunnen investeren.”

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “Daimler beschikt nog steeds over een grote nettoliquiditeit en een stevige balans. Teneinde ook in de toekomst consequent in verdere groei en nieuwe technologieën te kunnen investeren, moeten we onze efficiëntie verder verbeteren. De voorbereidingen voor ons ‘Project Future’ verlopen goed en volgens plan.”


Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in 2018 ondanks de moeilijke omstandigheden de afzet en omzet verder vergroot. De concern-EBIT en het concernresultaat bereikten een solide niveau. Voor het lopende jaar gaat Daimler ervan uit de afzet - op basis van het aantrekkelijke modelportfolio in alle divisies en de aanhoudend positieve ontwikkeling van de wereldwijde automobielmarkten - licht te kunnen vergroten. Op basis van de verwachte afzetontwikkeling wordt op een lichte omzetstijging gerekend. Een remmende invloed op het resultaat hebben de aanhoudend hoge uitgaven voor de modeloffensieven en voor innovatieve technologieën. Daarbij komen de significante stijging van de grondstofkosten en wisselkoerseffecten. In een aanhoudend volatiele omgeving verwacht de onderneming per saldo een lichte stijging van de concern-EBIT.

“Voor Daimler was 2018 een jaar met sterke tegenwind, van de aanhoudende dieseldiscussie, de overstap naar de nieuwe WLTP-testprocedure tot het wereldwijde handelsconflict. Dit alles heeft ook zijn weerslag gehad op onze resultaten en onze aandelenkoers. Niettemin hebben we ons staande gehouden in de tegenwind en substantiële vooruitgang geboekt bij thema’s die betrekking hebben op de toekomst. Dat hebben we niet in het minst te danken aan onze sterke core business”, aldus Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars.

Het concern realiseerde in het boekjaar 2018 een EBIT van € 11,1 miljard (2017: € 14,3 miljard) en lag daarmee duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar. Het concernresultaat daalde tot € 7,6 miljard (2017: € 10,6 miljard). In het voorgaande jaar had een eenmalig effect als gevolg van een belastinghervorming in de VS het concernresultaat met een miljard euro vergroot. Het resultaat per aandeel daalde tot € 6,78 (2017: € 9,61).

Daimler vergrootte in het jaar 2018 de afzet met 2,4% tot 3,4 miljoen voertuigen en realiseerde daarmee de beoogde groeidoelstelling. De divisies Daimler Trucks (+10%), Mercedes-Benz Vans (+5%) en Daimler Buses (+8%) wisten de aan het begin van 2018 uitgegeven afzetprognoses te realiseren. Mercedes-Benz Cars vestigde met een afzetstijging van 0,4% een nieuw record. Ondanks de moeilijke omstandigheden werden in totaal 2.382.800 (2017: 2.373.500) auto’s verkocht. Met een afzet van 2.252.800 (2017: 2.238.000) voertuigen was Mercedes-Benz opnieuw het bestverkochte premiummerk in de automobielbranche.

Vanwege de moeilijke politieke en economische omstandigheden en diverse buitengewone lasten in de divisies weerspiegelde de resultaatontwikkeling in het boekjaar 2018 niet de aanhoudend hoge vraag naar voertuigen. De duidelijke stijging van de EBIT in de divisie Daimler Trucks kon de duidelijke daling van de resultaten van de overige divisies niet compenseren. Daarbij slaagden met name de divisies Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans er niet in om de resultaten van het voorgaande jaar te evenaren. In beide divisies beïnvloedden onder andere uitgaven voor nieuwe technologieën en modellen, hogere grondstofprijzen en uitgaven in verband met de lopende wettelijke procedures en maatregelen voor dieselvoertuigen het resultaat. Bij Daimler Trucks leidde met name een grotere afzet in de NAFTA-regio tot een verbetering van het resultaat. Daarentegen had bij Daimler Buses een minder gunstige productmix een negatief effect op het resultaat. Het resultaat van Daimler Financial Services lag met name vanwege de kosten door de beëindiging van de Toll Collect-arbitrageprocedure duidelijk lager dan in het voorgaande jaar.

“Onze afzet- en omzetcijfers, zowel in het concern als in de divisies, laten zien dat ons productportfolio nog steeds zeer aantrekkelijk is en dat de vraag van klanten aanhoudend hoog is. Onze core business is ondanks de uitdagende omstandigheden zeer goed gepositioneerd. Daardoor hebben we als geheel een resultaat op hoog niveau gerealiseerd, maar we moeten er tegelijkertijd aan werken om onze rendementsdoelstellingen duurzaam te realiseren”, aldus Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen de aandeelhoudersvergadering op 22 mei 2019 een dividend van € 3,25 (2017: € 3,65) per aandeel voorstellen. De dividenduitkering bedraagt daarmee € 3,5 miljard (2017: € 3,9 miljard). Het voorgestelde dividend is het op een na hoogste in de geschiedenis van de onderneming tot dusver. Met het oog op een duurzame dividendpolitiek hanteert de onderneming bij de bepaling van het dividend een uitkeringspercentage van 40% van het concernresultaat dat de Daimler-aandeelhouders toekomt, als oriëntatie.

De nettoliquiditeit uit de lopende bedrijfsactiviteiten was ultimo 2018 met € 16,3 miljard (2017: € 16,6 miljard) nagenoeg onveranderd. De dividenduitkering leidde tot een afname van de nettoliquiditeit, die door de positieve Free Cash Flow en de positieve wisselkoersen gecompenseerd werd. De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten lag met € 2,9 miljard (2017: € 2,0 miljard) duidelijk hoger dan in het voorgaande jaar, maar kon de dividenduitkering van € 3,9 miljard in 2018 niet overtreffen.

In 2018 kon Daimler zich opnieuw tegen gunstige condities financieren. De basis daarvoor was de onveranderde credit rating ‘A’ met een ‘stabiel’ ratingvooruitzicht.

Met een consortium van internationale banken kwam Daimler in juli 2018 een gesyndiceerd krediet van € 11 miljard overeen. Dit geeft de onderneming financiële flexibiliteit tot 2025. De afsluiting vond tegen duidelijk verbeterde condities plaats. Tot het brede consortium behoren meer dan veertig banken uit Europa, Azië en Amerika. De kredietfaciliteit is bedoeld om een te allen tijde voldoende financiële flexibiliteit veilig te stellen.

Aantal medewerkers volgens verwachting licht gestegen
Per 31 december 2018 telde het Daimler-concern in totaal 298.683 (2017: 289.321) medewerkers, een stijging van 3%. De groei was vooral het gevolg van de goede bedrijfssituatie van het hele concern. Het personeelsbestand nam in alle divisies toe. In Duitsland steeg het personeelsbestand tot in totaal 174.663 (2017: 172.089) medewerkers. Het aantal medewerkers in de VS steeg in 2018 tot 26.310 (2017: 23.513). De geconsolideerde dochterondernemingen in China telden aan het eind van het jaar 4.424 (2017: 4.099) medewerkers. Ultimo 2018 waren er bij het concern in totaal 8.061 (2017: 8.097) medewerkers in opleiding. In het verslagjaar begonnen 1.265 (2017: 1.278) jongeren bij Daimler AG aan een opleiding en kregen er 1.191 (2017: 1.197) na hun opleiding een aanstelling.

“Met name in moeilijke tijden wordt zichtbaar hoe goed een team is. Daimler heeft een uitstekende ploeg. Daarom dank ik alle medewerkers, ook namens de voltallige raad van bestuur”, aldus Zetsche. Voor Daimler blijft het een belangrijk strategisch doel om - als zeer aantrekkelijke werkgever - in de strijd om getalenteerde medewerkers, voldoende specialisten en leidinggevenden met de juiste kwalificaties te vinden en te behouden. Daaraan moet een aantrekkelijk en fair salaris bijdragen, net als een arbeidsklimaat waarin prestaties, motivatie en tevredenheid van medewerkers en management ondersteund worden. De huidige levens- en arbeidsomstandigheden vragen om een flexibele invulling van de arbeidstijd, rekening houdend met individuele wensen. Het doel is de prestaties van de medewerkers, met name rekening houdend met de balans tussen werk en privéleven, verder te verbeteren.