09
februari
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Daimler sluit jubileumjaar 2011 glansrijk af: concern-EBIT met 24% gestegen naar record van € 9 miljard

  • Concernresultaat bereikt record met € 6,0 (2010: 4,7) mrd.

  • Concernomzet met € 106,5 (2010: 97,8) mrd. eveneens op recordhoogte

  • Mercedes-Benz Cars behaalt topresultaten bij afzet, omzet en EBIT

  • Daimler Trucks verbetert afzet, omzet en resultaat significant

  • Hoger dividend van € 2,20 (2010: 1,85) voorgesteld

  • Vooruitblik voor 2012: gestreefd wordt naar concern-EBIT uit dagelijks bedrijfsactiviteiten op het niveau van het vorig jaar

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de voorlopige en nog niet door de accountant gecontroleerde resultaten van het concern en de divisies over 2011 gepresenteerd.

Daimler heeft in het afgelopen jaar een concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes – winst voor interest en belastingen) uit de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van € 8.977 (2010: 7.212) mio. behaald, een stijging van 24%! Inclusief buitengewone factoren steeg de concern-EBIT met 20% naar € 8.755 (2010: 7.274) mio. Beide EBIT-waarden zijn nieuwe records. Het concernresultaat bereikte met € 6.029 (2010: 4.674) mio. eveneens een recordniveau. Het resultaat per aandeel bedroeg € 5,32 (2010: 4,28).

In totaal kon Daimler in het jubileumjaar '125! Jaar uitvinder van de auto' meer records op haar naam schrijven. "Ons concern heeft in 2012 records behaald bij afzet, omzet, EBIT en concernresultaat. Alle divisies hebben bijgedragen aan dit succes", aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. Vooral Mercedes-Benz Cars realiseerde bij afzet, omzet en EBIT eveneens topwaarden. Nog nooit deed de personenwagendivisie het in haar lange ondernemingsgeschiedenis beter dan in 2011.

"Per saldo hebben we het jubileumjaar ook tot een succesjaar voor Daimler gemaakt. Deze prestatie toont aan, dat ons concern met zijn brede portfolio van personenwagens, trucks, vans, bussen en financiële dienstverlening er strategisch goed voor staat. Wij werken er nu met alle kracht aan, dit succes voort te zetten en zoals gepland de rendementsdoelstellingen vanaf het jaar 2013 duurzaam te bereiken", benadrukt Zetsche.

Boekjaar 2011

Het uitstekende resultaat voor 2011 weerspiegelt in eerste instantie de zeer goede afzetontwikkeling in de divisies. Zowel Mercedes-Benz Cars als Daimler Trucks en Mercedes-Benz Vans konden hun afzet in de belangrijke regio's in vergelijking met het vorig jaar aanzienlijk verbeteren. Daimler Financial Services profiteerde vooral van geringere risicokosten.

Door de natuurramp in Japan ontstonden voor het concern kosten van in totaal € 80 mio., waarbij rekening is gehouden met de verlaging door verzekeringsclaims. Verder zijn kosten ontstaan uit de afwaardering van boekwaarden van deelnemingen in Renault (€ 110 mio.) en Kamaz (€ 32 mio.).

Verleden jaar heeft Daimler 2,1 mio. voertuigen afgezet en daarmee het jaar daarvoor met 11% overtroffen. Alle autodivisies hebben aan deze stijging bijgedragen. De concernomzet steeg met 9% naar € 106,5 mrd. Na wisselkoerscorrectie bedraagt de groei 10%.

De netto liquiditeit van de industriële bedrijfsvoering bedroeg per 31 december 2011 € 12,0 (2010: 11,9) mrd.

De in totaal positieve bedrijfsontwikkeling heeft ertoe geleid, dat het personeelsbestand per 31 december 2011 naar wereldwijd 271.370 medewerkers is gestegen. Dat zijn 11.270 meer dan eind 2010. In Duitsland steeg het personeelsbestand naar 167.684 (2010: 164.026).

Met het oog op het succes van de onderneming zijn raad van bestuur en ondernemingsraad overeengekomen, de inzet van het personeel in 2011 opnieuw met een hoge resultaatsdeelneming te honoreren. In Duitsland ontvangen de medewerkers van Daimler AG die daar recht op hebben eind april 2012 een bedrag van € 4.100 (2010: 3.150).

Ook de aandeelhouders zullen weer van het succes van het concern profiteren. De onderneming gaat bij de dividenduitkering uit van ca. 40% van het voor de Daimler-aandeelhouders bestemde concernresultaat. Vanwege de goede concernresultaten zullen raad van bestuur en raad van commissarissen op de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 april 2012 de uitkering van een dividend van € 2,20 (2010: 1,85) per aandeel voorstellen. Dit komt overeen met een uitkeringsbedrag van in totaal € 2.346 (2010: 1.971) mio.

"Wij willen onze aandeelhouders daarmee opnieuw op gepaste wijze laten deelnemen in het succes van het concern en gaan ook voor de komende jaren van een duurzaam blijvende dividendontwikkeling uit", aldus Bodo Uebber, lid van de raad van bestuur van Daimler AG, verantwoordelijk voor Finance, Controlling en Financial Services.

Investeringen in de toekomst

Op basis van het initiatief "De weg naar emissievrije mobiliteit" is in alle divisies de focus gericht op nieuwe, bijzonder zuinige en milieuvriendelijke aandrijflijntechnologieën. Het gaat daarbij om de verbetering van conventionele aandrijflijntechnologieën, om verdere efficiency verhogende maatregelen door hybridisering en om elektroauto's met brandstofcel en batterij. Een ander accent ligt op nieuwe veiligheidstechnologieën met het doel, ongevallen zo veel mogelijk te vermijden of tenminste de gevolgen zo gering mogelijk te houden.

Om deze redenen heeft Daimler in het afgelopen jaar de uitgaven voor research en ontwikkeling heeft verhoogd naar € 5,6 (2010: 4,8) mrd. Voor Mercedes-Benz Cars bedroegen deze € 3,7 (2010: 3,1) mrd., voor Daimler Trucks € 1,3 (2010: 1,3) mrd.

De investeringen in vaste activa bedroegen € 4,2 (2010: 3,7) mrd., waarvan € 2,7 (2010: 2,1) in Duitsland. Centraal stonden omvangrijke investeringen in productielocaties, nieuwe producten en nieuwe technologieën. Belangrijk bij Mercedes-Benz Cars was de bouw van productiecapaciteiten voor de nieuwe A- en B-Klasse in de fabriek in Rastatt en in de nieuwe fabriek in Kecskemét, Hongarije. Daimler Trucks investeerde in 2011 aanzienlijk in de introductie van de Actros, de nieuwe zware truck.

De divisies in detail

Mercedes-Benz Cars met de merken Mercedes-Benz, Maybach en smart behaalde een nieuw record in 2011 met een afzet naar 1.381.400 voertuigen (2010: 1.276.800). De omzet steeg met 7% naar een record van € 57,4 (2010: 53,4) mrd.

De divisie behaalde een EBIT van € 5.192 mio, een significante verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (2010: 4.656 mio). Het omzetrendement bedroeg 9,0% (2010: 8,7%).

De groei was voornamelijk het resultaat van de wereldwijde toegenomen afzet, speciaal in het middenklasse- en het SUV-segment. Vooral in de Verenigde Staten en China kon Mercedes-Benz Cars de voertuigafzet vanwege het attractieve productaanbod duidelijk verhogen. Een verder verbeterde prijspositionering voor nieuwe voertuigen en lagere garantiekosten hadden een positieve invloed op het resultaat. Hogere kosten voor de lancering van nieuwe modellen, gestegen prijzen van grondstoffen evenals toegenomen kosten voor research en ontwikkeling en wisselkoerseffecten hadden een negatief effect op het resultaat.

Daimler Trucks verhoogde de afzet met 20% naar 425.800 voertuigen en zag de omzet ook met 20 % stijgen naar € 28,8 (2010: 24) mrd.

De EBIT van de divisie bedroeg € 1.876 mio. en was daarmee significant hoger dan in het voorgaande jaar (2010: € 1.332 mio). Het omzetrendement bedroeg 6,5 % (2010: 5,5 %). De positieve ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de sterke groei in de afzet van voertuigen in alle relevante regio’s (NAFTA, Europa, Azië en Latijns-Amerika). De efficiencyverbeteringen bij Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation en Daimler Trucks North America hebben ook in 2011 een positieve bijdrage geleverd aan de succesvolle herpositionering en daarmee aan een hogere omzet. Hogere materiaalkosten en extra uitgaven voor de nieuwe Actros zorgden voor negatieve effecten op de afzet.

Als gevolg van de natuurrampen in Japan zijn schades geconstateerd in de hoogte van € 70 miljoen. Zonder deze claims en de verslechtering van de waarde van de investeringen in Kamaz, zou Daimler Trucks een omzetrendement van 6,9% hebben gerealiseerd.

Mercedes-Benz Vans verhoogde de afzet met 18 % tot 264.200 vans van het type Sprinter, Vario, Vito en Viano. De omzet van € 9,2 mrd. was daarmee ook aanzienlijk hoger dan in het voorgaande jaar (2010: € 7,8 mrd.).

De divisie realiseerde met een EBIT van € 835 (2010: 451) mio. en een omzetrendement van 9,1% (2010: 5,8%) aanzienlijke verbeteringen in het resultaat. Deze positieve ontwikkelingen waren het gevolg van een toegenomen afzet, met name in Duitsland, de NAFTA regio en Oost-Europa. Een van de belangrijkste factoren van dit succes was de excellente response uit de markt op de introductie van de nieuwe Vito en Viano. Hogere materiaalkosten werden voor een deel teniet gedaan door belangrijke verbeteringen op het gebied van efficiency en betere marktprijzen.

Daimler Buses realiseerde opnieuw een stijging in de afzet van bussen en bus chassis, hoewel de markt voor complete bussen zich moeizaam ontwikkelde. In totaal werden er 39.700 voertuigen (2010: 39.100) afgezet wat resulteerde in een iets lagere omzet van € 4,4 mrd. in 2011 (2010: 4,6 mrd.).

De divisie kon haar hoge EBIT van 2010 niet vasthouden en realiseerde een bijdrage van € 162 mio. ten opzichte van het record van 2010 met € 215 mio. Het omzetrendement zakte van 4,7% in 2010 naar 3,7% in 2011. De lagere afzet was het gevolg van teruggelopen vraag naar complete bussen in West-Europa en Noord-Amerika en dan in het bijzonder in de afzet van voertuigen in het openbaar vervoer. De toegenomen inflatie in Latijns-Amerika heeft geleid tot hogere prijzen met uiteindelijk een negatief effect op de EBIT. De omzet van de divisie werd positief beinvloed door een hogere afzet van buschassis in Latijns-Amerika (inclusief Mexico) en de wisselkoerseffecten.

Daimler Financial Services heeft zich op alle gebieden zeer positief ontwikkeld. Het wereldwijde contractvolume steeg met 13% naar de recordwaarde van € 71,7 (2010: 63,7) mrd. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de groei 12%. De new business kon vanwege het hogere afzetvolume van de autodivisies met 15% naar € 33,5 mrd. worden uitgebreid.

De divisie overtrof met een resultaat van € 1.312 (2010: 831) mio. duidelijk het resultaat van het jaar ervoor. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 25,5% (2010: 16,1%). Belangrijk voor de resultaatverbetering waren de lagere kosten voor risicopreventie, betere herfinancieringsvoorwaarden en een gestegen contractvolume. Daar tegenover stonden uitgaven in verband met de herstructurering van de bedrijfsactiviteiten in Duitsland. Bovendien moesten vanwege de natuurramp in Japan extra waardecorrecties worden gedaan.

De post 'herwaardering' van het operationele resultaat van de divisies op de EBIT van het concern bevat het hoofdelijk omgeslagen resultaat van de at-equity gewaardeerde deelneming in EADS, andere kosten en baten voor het concern en resultaateffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de concerndivisies.

Het aandeel van Daimler aan het resultaat van EADS bedroeg € 143 (2010: -261) mio. Daarnaast is rekening gehouden met centraal verantwoorde uitgaven van € 588 (2010: opbrengsten van 21) mio. Deze hebben vooral betrekking op juridische procedures en de afwaardering van de boekwaarde van de deelneming in Renault (€ 110 Mio.). Daar de beurskoers van het aandeel Renault aan het eind van het derde kwartaal sterk is gedaald, moest een afwaardering worden doorgevoerd.

Vooruitblik

Uitgaande van de huidige prognoses zullen de mondiale automarkten in dit jaar verder groeien. Een uitzondering daarop vormen West-Europese markten die toenemend moeilijkheden ondervinden van de kredietcrisis. Wereldwijd kan het aantal personenwagenregistraties mogelijk met ca. 4% stijgen, waarbij de groei vooral wordt aangedreven door de Aziatische opkomende markten, de Noord-Amerikaanse markt en het inhaaleffect op de Japanse markt.

Bij middelzware en zware trucks gaat Daimler ervan uit, dat de wereldwijde vraag in 2012 tenminste op het niveau van het jaar ervoor zal liggen. De Noord-Amerikaanse markt zal ondanks iets geringere dynamiek met een groei van tussen 15 en 20% waarschijnlijk de belangrijkste aanjager blijken. De vraag naar bedrijfswagens in Europa staat daarentegen in het teken van de aanhoudende kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende conjunctuurflauwte. Daarop kan hier in het beste geval slechts worden uitgegaan van een vraag die ongeveer op het niveau van het jaar ervoor ligt. De Japanse markt voor zware en middelzware trucks zou dankzij de economische groei, ondersteund door de maatregelen voor de wederopbouw, in vergelijking met het voorafgaande jaar met nog eens 5 tot 10% kunnen stijgen. In de opkomende markten zal de vraag naar bedrijfswagens naar verwachting in totaal slechts gematigd groeien.

Op basis van blijvend gunstige marktperspectieven en talrijke modelwisselingen en productvernieuwingen gaat Mercedes-Benz Cars voor 2012 uit van een verdere afzetstijging van het merk Mercedes-Benz. Het competitieve modellenaanbod zal zorgen voor een groei in traditionele markten, ook onder minder gunstige omstandigheden. De divisie zal ook profiteren van een sterke vraag naar de modellen in het C-Klasse segment. In het luxe segment zal de nieuwe SL Roadster vanaf eind maart voor een forse toename in afzet zorgen. Bij de terreinwagens wordt geprofiteerd van de volledige beschikbaarheid van de nieuwe M-Klasse en wordt er vanaf september ook een verdere groei verwacht met de komst van de nieuwe GL-Klasse. Daarnaast worden de vernieuwde GLK (een compacte SUV) en in juni de vernieuwde G-Klasse geïntroduceerd.

De nieuwe modellen in het compacte segment zullen ook zorgen voor een aanzienlijke bijdrage in afzet. De nieuwe B-Klasse werd gelanceerd in november 2011 en de nieuwe A-Klasse zal volgen in september 2012.

Daarnaast worden de nieuwe, uiterst zuinige vier-, zes- en achtcilinder motoren en het ECO Start-Stop systeem geïntroduceerd in additionele modellen. Dankzij de introductie van nieuwe motoren en toepassing van de economische BlueEFFICIENCY-modellen was Daimler in staat om de gemiddelde CO2-uitstoot van haar verkochte personenauto’s in Europa terug te dringen tot 150 gram per kilometer in 2011 (2010: 158 g/km).

In het kader van de ‘Mercedes-Benz 2020’ groeistrategie zal het productaanbod in de komende jaren aanzienlijk worden uitgebreid in alle segmenten. Alleen al in het compacte segment zullen er vijf modellen komen, die tevens een enorme aantrekkingskracht zullen hebben op een jongere doelgroep. Tegelijkertijd zal Mercedes-Benz Cars het aanbod in het topsegment verder uitbreiden, bijvoorbeeld met drie additionele varianten van de nieuwe S-Klasse, een additionele SUV, maar ook met modellen als de CLS Shooting Break, die in september van dit jaar als volledig nieuw voertuigconcept zal worden gelanceerd. Een positieve impact wordt in 2012 verwacht voor smart, door twee hoogtepunten: de nieuwe smart fortwo electric drive zal worden gelanceerd in meer dan 30 markten wereldwijd en de smart ebike.

Op regionaal vlak ziet Mercedes-Benz Cars in 2012 verdere groeimogelijkheden in Noord-Amerika, maar ook in China, India en Rusland. Vooruitzichten in West-Europa zijn echter behoorlijk beperkt, maar de divisie verwacht zijn positie in deze extreem competitieve markt verder te kunnen verbeteren door een uitbreiding van de productportfolio. Stabiele afzetcijfers worden verwacht voor het merk smart.

Daimler Trucks verwacht voor dit jaar een groei in de afzet. In aansluiting op de significante groei in 2011 verwacht de divisie in 2012 sterker te groeien dan de markt in Europa. De Braziliaanse markt zal iets terugzakken ten opzichte van het recordjaar 2011 als gevolg van de invoering van striktere milieu-eisen.

Het herstel van de truckmarkt in de NAFTA regio wordt verwacht zich ook door te zetten. Als gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd van de voertuigvloten, is de noodzaak om te vervangen nog steeds groot. Op basis van de gevulde orderboeken verwacht de divisie meer dan gemiddeld te profiteren van de toegenomen vraag. Ook in Japan wordt een verdere groei verwacht. De herstelwerkzaamheden als gevolg van de natuurramp hebben geleid tot een sterke vraag naar bedrijfswagens.

Met de activiteiten in Rusland, India en China heeft de divisie de juiste condities ontwikkeld voor een verdere groei in deze markten. De laatste toestemming van de autoriteiten voor de joint-venture in China werd vorig jaar verleend, de joint-venture in Rusland met Kamaz leverden de eerste trucks met componenten van Daimler op en de eerste fabriek in India wordt in april van dit jaar geopend.

De divisie verwacht een verdere groei van zijn positie in de markt in de komende jaren. Daimler Trucks wordt daarbij ondersteund met een groot aantal nieuwe producten en de flexibiliteit van zijn wereldwijde netwerk.

Bij Mercedes-Benz Vans kan de positieve afzettrend doorzetten. Bij de producten kan hieraan de nieuwe city van Citan bijdragen, waarmee vanaf dit jaar extra groeipotentieel in een nieuw marktsegment aangeboord kan worden. De productie in Argentinië is begin 2012 op de huidige modelgeneratie van de Sprinter omgeschakeld. Daardoor wordt het aanbod op de Latijns-Amerikaanse markten duidelijk versterkt. Het is de bedoeling dat met productie ter plaatse ook de afzet in China duidelijk verhoogd zal worden. Daarom produceert de joint-venture Fujian Daimler Automotive naast de Vito en Viano sinds eind 2011 ook de Sprinter.

Daimler Buses gaat ervan uit, het marktleiderschap in zijn kernmarkten voor bussen > 8 ton met innovatieve en hoogwaardige nieuwe producten te kunnen verdedigen. Daarbij wordt voor 2012 een licht afzetdaling verwacht als gevolg van de introductie van de Euro V-emissienorm in Brazilië. Voor de stabiele kernmarkt West-Europa wordt een licht afzetstijging verwacht, daar met de nieuwe Mercedes-Benz Citaro een kwalitatief uitstekend product werd geïntroduceerd.

Daimler Financial Services verwacht voor de kernactiviteiten met autofinanciering en –leasing zowel qua contractvolume als new business een verdere groei. Hieraan kan vooral de groei in de BRIC-markten en het aanbod van financieringsdiensten voor de nieuwe automodellen in het segment van compacte auto's bijdragen. Op verzekeringsgebied moet het aantal polissen verder verhoogd worden en de marktpenetratie worden verbeterd. Een krachtige groei wordt ook voor de nieuwe divisie 'Mobility Services' verwacht, waarin in 2011 het mobiliteitsconcept car2go werd geïntegreerd.

Op basis van prognoses ten aanzien van de ontwikkeling van de belangrijke afzetmarkten en de planningen van de divisies gaat het Daimler-concern ervan uit, dat de afzet dit jaar duidelijk zal stijgen en ook de omzet verder zal toenemen. Er wordt gestreefd naar een EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten op het niveau van het vorig jaar. Daarbij wordt van wisselkoersen van het huidige niveau uitgegaan.