15
november
2019
|
08:50
Europe/Amsterdam

Daimler reduceert kosten en zet de koers uit naar de toekomst

Daimler heeft op 14 november 2019 tijdens zijn Capital Market Day een nieuwe duurzame bedrijfsstrategie gepresenteerd. De onderneming geeft daarmee blijk van een duidelijke visie op CO2-neutrale mobiliteit en zet de koers uit naar een succesvolle toekomst. “We bereiden onze onderneming voor op de transformatie, met een duidelijke strategie voor de toekomst. De kosten die noodzakelijk zijn om de CO2-doelen te realiseren vragen om verregaande maatregelen om de efficiëntie binnen onze onderneming op alle vlakken te vergroten. Dat betekent ook dat we onze processen en structuren verder moeten stroomlijnen”, aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz AG. “Deze maatregelen zullen een negatieve impact hebben op onze resultaten in 2020 en 2021. Om in de toekomst succesvol te kunnen blijven, moeten we nu actie ondernemen en onze financiële slagkracht aanzienlijk vergroten.”

Mercedes-Benz Cars & Vans

De onderneming verwacht dat de markt voor premiumauto’s duurzaam blijft groeien en sneller dan de markt voor volumemodellen. Mercedes-Benz staat er positief voor om ’s werelds grootste premiummerk te blijven. Wereldwijde CO2-regelgeving vergt onveranderd hoge investeringen. Het groeiende aanbod plug-in hybrids en volledig elektrische auto’s leidt tot kostenstijgingen, die het omzetrendement van Mercedes-Benz Cars verlagen. Om de CO2-vlootdoelen in de Europese Unie te halen, is een consistent productplan gelanceerd.

Mercedes-Benz Cars heeft systematisch maatregelen doorgevoerd om de kostenstructuur duurzaam te verbeteren en de verwachte marge-erosie te compenseren. Met name de kostenreducties voor materialen liggen ten grondslag aan deze compensatie. Tegen het einde van 2022 verwacht Mercedes-Benz Cars meer dan € 1 miljard in personeelskosten te kunnen besparen. Daartoe wordt het aantal banen op zowel managementniveau als op indirecte gebieden teruggebracht. De onderneming is in nauw contact met de personeelsvertegenwoordigers om de maatregelen zo acceptabel mogelijk te maken. Om de Free Cash Flow te versterken, worden investeringen in vastgoed, fabrieken en materialen evenals in onderzoek & ontwikkeling vastgezet op het niveau van 2019 en op de middellange termijn teruggebracht.

In strategisch opzicht wil Mercedes-Benz Cars zichzelf positioneren als een pionier in duurzame, moderne luxe, en ontwikkelt het merk zich in lijn met die strategie. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op de doorontwikkeling van auto’s met een hogere winstmarge in de respectievelijke segmenten.

Mercedes-Benz Vans is een groeisector, ook ondersteund door de groeiende verstedelijking en digitalisering van de dealeractiviteiten. Om de concurrentiepositie van Mercedes-Benz Vans verder te versterken, worden de materiaal- en personeelskosten met € 100 miljoen gereduceerd.

Op basis van deze maatregelen verwacht de divisie Mercedes-Benz Cars & Vans in 2020 een omzetrendement van tenminste 4 procent en tenminste 6 procent in 2022 (in beide gevallen vóór eventuele invoerkosten).

Daimler Trucks & Buses

Op de korte tot middellange termijn verwacht Daimler Trucks een dalende vraag in de kernmarkten in Europa en de VS. Deze normalisatie is reeds ingezet en blijft naar verwachting tot 2021 aanhouden. Daimler Buses verwacht dat de vraag zal stijgen. Bij Daimler Trucks & Buses blijven de investerings- en kostendruk de komende jaren aanhouden. Investeringen in nieuwe technologieën zijn noodzakelijk, onder andere in een CO2-neutrale vloot door elektrische aandrijving en in de automatisering en connectiviteit van trucks en bussen.

Wat marktaandeel en winstgevendheid betreft behoren de divisies Daimler Buses en Daimler Trucks North America, die gezamenlijk 55 procent van de inkomsten voor hun rekening nemen, tot de beste binnen de branche. De winstgevendheid van Mercedes-Benz Trucks in Europa en Latijns-Amerika – samen goed voor 30 procent van de wereldwijde omzet – is momenteel echter niet naar tevredenheid. Mercedes-Benz Trucks Europa is daarom gestart met het reduceren van de variabele kosten met € 250 miljoen en een verlaging van de personeelskosten met € 300 miljoen tegen het einde van 2022. Daarnaast zal de verkooporganisatie moeten worden geherstructureerd. In Brazilië wordt het aantal voertuigplatforms aanzienlijk beperkt om opnieuw winstgevend te kunnen worden. In Japan wordt de sales- en aftersalesorganisatie efficiënter ingericht.

De markt voor zware trucks, waar Daimler Trucks steeds meer focus op legt, biedt wereldwijd goede groei- en winstvooruitzichten. Op de lange termijn ziet de truckfabrikant een aanzienlijk zakelijk potentieel in verregaand geautomatisdeerde trucks die over snelwegen tussen logistieke hubs pendelen. Op basis hiervan verwacht Daimler Trucks & Buses een rendement op de verkopen uit operationele activiteiten van tenminste 5 procent in 2020 en tenminste 7 procent in 2022.

Daimler Mobility

Daimler Mobility blijft de verkoop van voertuigen ondersteunen. Bovendien wordt de fleetmanagementtak verder uitgebreid. Via investeringen in stedelijke mobiliteitsservices worden klanten flexibele en aantrekkelijke oplossingen geboden voor de mobiliteit van de toekomst. Aanvullend zullen mogelijkheden voor toekomstige groei op dit gebied worden benut. De divisie voorziet dus in alle behoeften van klanten, van tijdelijke inzet van auto’s tot meerjarige financieringsopties. Hogere wettelijke kapitaalvereisten zullen het rendement op het eigen vermogen in de toekomst echter nadelig beïnvloeden. De divisie Daimler Mobility gaat dit effect tegen met efficiëntiemaatregelen en digitalisering. Het doel is om de winstgevendheid op alle drie de kernactiviteiten te verhogen, om de ondernemingswaarde te vergroten en dividend uit te keren aan het moederbedrijf. Op basis hiervan verwacht de divisie Daimler Mobility een rendement op eigen vermogen van meer dan 12 procent in 2020 en meer dan 14 procent in 2022.

Focus op Free Cash Flow en prioritering van uitgaven

Om een ​​solide financiële positie veilig te stellen, is Daimler van plan zijn Free Cash Flow te vergroten. Het doel is om een ​​stabiele netto liquiditeit van meer dan € 10 miljard te bereiken. Daartoe zal het concern op alle gebieden prioriteit geven aan investeringen en uitgaven, om zo een strengere kapitaalallocatie te realiseren.

Meer informatie over de Daimler Capital Market Day is beschikbaar via: www.daimler.com/press/cmd/2019/