05
februari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Daimler op succeskoers: records bij afzet, omzet en resultaat in 2014 – hoogste dividend ooit voorgesteld

  • Beste afzet met 2,5 miljoen verkochte voertuigen

  • Concernomzet met 10% naar € 129,9 (2013: € 118,0) miljard gestegen

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van € 10,8 (2013: € 10,8) miljard

  • EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten duidelijk hoger dan vorig jaar met € 10,1 (2013: € 8,0) miljard

  • Concernresultaat van € 7,3 (2013: 8,7) miljard

  • Hoogste dividend ooit van € 2,45 (2013: € 2,25) per aandeel voorgesteld

  • Vooruitblik 2015: duidelijke stijging van afzet, omzet en EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het boekjaar 2014 de succesvolle ontwikkeling voortgezet en opnieuw records behaald op het gebied van afzet, omzet en EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten. Ook voor het jaar 2015 gaat de onderneming ervan uit,  afzet, omzet en resultaat uit lopende bedrijfsactiviteiten nog duidelijk te kunnen verhogen als gevolg van de zeer attractieve en concurrerende producten van alle automotive divisies en de marktprognoses.

"In 2014 hebben we opnieuw records behaald – bij afzet, omzet en resultaat. Deze vooruitgang is het resultaat van consequente arbeid en is gebaseerd op besluiten die wij jaren geleden hebben genomen en sindsdien met succes hebben doorgevoerd", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. "Dat werpt nu zijn vruchten af. Overal in het concern is duidelijk merkbaar: Daimler volgt de stijgende lijn."

De EBIT lag in het boekjaar 2014 met € 10,8 miljard op het niveau van het jaar ervoor, dat duidelijk positief werd beïnvloed door de verkoop van aandelen in EADS.

Bij de lopende bedrijfsactiviteiten steeg de EBIT met 27% naar € 10,1 (2013: € 8,0) miljard en dat is een record voor Daimler AG. Het concernresultaat lag met € 7,3 miljard onder het eveneens door de verkopen van aandelen EADS in 2013 positief beïnvloede bedrag van € 8,7 miljard.

Zoals aangekondigd, steeg de afzet van Daimler duidelijk. Met meer dan 2,5 miljoen voertuigen werd het niveau van 2013 met 8% overtroffen. Aan deze stijging droegen vooral Mercedes-Benz Cars (+ 10%) en Mercedes-Benz Vans (+ 9%) bij. Bij Daimler Trucks was de groei met 2% met name vanwege de zwakke markten in West-Europa en Latijns-Amerika minder dan oorspronkelijk verwacht. Bij bussen lag de afzet licht onder het niveau van 2013. Op basis van de afzetgroei steeg de concernomzet met 10% naar € 129,9 miljard. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 12%.

"Wij zijn trots op de ontwikkeling in het afgelopen boekjaar. In de loop van het jaar konden wij continu verbeteringen realiseren en tegelijkertijd de cijfers van de voorgaande kwartalen van 2013 overtreffen. Wij groeien duurzaam, onze strategie komt uit", zei Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services.

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 april 2015 voorstellen, het dividend te verhogen naar € 2,45 (2013: € 2,25) per aandeel. "Door het dividend opnieuw te verhogen naar de hoogste winstdeelneming van Daimler AG ooit, laten wij onze aandeelhouders meeprofiteren van het succes van de onderneming en daarnaast drukken wij ons vertrouwen uit in de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten", benadrukt Bodo Uebber. Het uit te keren bedrag komt uit op € 2.621 (2013: € 2.407) miljoen, het uitkeringsquotum op 37,6 (35,2)% van het aan de aandeelhouders van Daimler toekomende concernresultaat. Daimler gaat voor de komende jaren uit van een uitkeringsquotum in de orde van grootte van 40%.

De netto liquiditeit van de industriële activiteiten steeg van € 13,8 miljard per ultimo 2013 naar € 17,0 miljard per 31 december 2014. De stijging is vooral te danken aan de positieve free cash flow van de industriële activiteiten. Deze bedroeg in het boekjaar € 5,5 (2013: € 4,8) miljard. Een positief effect daarop  had de verkoop van de aandelen in Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) en in Tesla Motors, Inc. (Tesla) met € 3,0 miljard. Het vrijmaken van financiële middelen in de orde van grootte van € 2,5 miljard voor Duitse pensioenen en kosten voor een gezondheidsplan in de VS drukten daarentegen op de free cash flow van de industriële activiteiten. Na correctie van deze bijzondere posten bedroeg de free cash flow van de industriële activiteiten € 5,2 (2013: € 3,2) miljard.

In 2014 heeft Daimler zijn herfinancieringsbehoefte met name afgedekt door de emissie van aandelen. Een groot deel van deze papieren is in de vorm van zogenaamde benchmark-emissies (aandelen met een hoog nominaal volume) in de US Dollar- en Euro-markt geplaatst. Daimler gaf als eerste internationale concern in het afgelopen jaar bovendien aandelen uit op de kapitaalmarkt in de Volksrepubliek China, zogenaamde Panda Bonds. De hoge kapitaalmarktliquiditeit en de goede rating komen de herfinanciering ten goede. Om voldoende financiële flexibiliteit te waarborgen, beschikt Daimler daarnaast over een kredietlimiet van € 9 miljard die het concern financiële speelruimte tot 2020 garandeert.

Vanwege de grote vraag naar automotive producten en diensten steeg het aantal personeelsleden ten opzichte van eind 2013 met 2%. Ultimo 2014 waren bij het Daimler-concern wereldwijd 279.972 (2013: 274.616) medewerk(st)ers werkzaam. In Duitsland had Daimler aan het eind van het boekjaar 168.909 (2013: 167.447) personeelsleden in dienst. Met ca. 6.600 stagiairs heeft Daimler meer dan een derde van de stageplaatsen van alle Duitse autofabrikanten.

De divisies in detail

Mercedes-Benz Cars met het merk Mercedes-Benz, de sub-merken Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach en het merk smart heeft in het boekjaar de groeikoers nogmaals versneld voortgezet. De afzet steeg met 10% naar de recordhoogte van 1.722.600 voertuigen, de omzet zelfs nog duidelijker met 14% naar het record van € 73,6 miljard. De EBIT van de divisie lag met € 5.853 miljoen duidelijk boven het niveau van 2013 (€ 4.006 miljoen) en groeide daarmee meer dan proportioneel ten opzichte van de omzet. Het omzetrendement steeg significant naar 8,0 (2013: 6,2)%.

De resultaatsontwikkeling was hoofdzakelijk het gevolg van de verdere groei in met name Azië, Europa en de VS. Hieraan hebben vooral de nieuwe S-Klasse met haar eerste volledige jaar, de nieuwe modellen van de C-Klasse en het uitgebreide productaanbod bij de compacte auto's bijgedragen. Resultaatgroei behaalde Mercedes-Benz Cars ook door een beter prijspeil. Daarnaast profiteerde Mercedes-Benz Cars van het resultaat van efficiëntiemaatregelen uit het programma 'Fit for Leadership'. Kosten voor het verhogen van de productattractiviteit, capaciteitsuitbreiding en voouitbetalingen voor nieuwe technologieën en voertuigen hadden daarentegen een negatief effect op het resultaat. Bovendien drukten wisselkoerseffecten op het resultaat. In de EBIT zijn daarnaast afwaarderingen van deelnemingen op het gebied van alternatieve aandrijvingen van € 30 miljoen opgenomen.

Daimler Trucks kon de afzet in 2014 met 2% naar 495.700 eenheden licht verhogen. Daarmee werd de hoogste stand sinds 2006 bereikt. De omzet steeg naar € 32,4 (2013: 31,5) miljard. De divisie realiseerde een EBIT van € 1.878 (2013: € 1.637) miljoen, een duidelijke verbetering in vergelijking met 2013, en steeg sterker dan de omzet. Het omzetrendement steeg significant naar 5,8 (2013: 5,2)%.

De duidelijk toegenomen verkopen in de NAFTA-regio en in Japan droegen in hoge mate bij aan de verbetering van het resultaat in 2014. Lagere garantiekosten en het succesvolle efficiency- en groeiprogramma 'Daimler Trucks #1' hadden een positief effect op het resultaat. Een zwakke conjunctuur in Latijns-Amerika en Europa en de naweeën van de invoering van Euro VI op de verkoopcijfers drukten daarentegen de verkoopaantallen en de EBIT in de rapportageperiode. Ook wisselkoerseffecten en kosten van € 149 miloen voor personele maatregelen in het kader van efficiëntieprogramma's in Brazilië en Duitsland hadden eveneens een negatief effect op het resultaat. Bovendien bevat de EBIT kosten voor de afwaardering van de deelnemingsboekwaarde in Kamaz van € 30 miljoen. Een extra factor is dat er in vergelijking met 2013 geen bijdrage was aan de opbrengsten van RRPSH door het gebruik van de put-optie.

Mercedes-Benz Vans realiseerde in het boekjaar 2014 een nieuw verkooprecord. De uitleveringen stegen met 9% naar 294.600 eenheden. De omzet kwam met € 10,0 (2013: € 9,4) miljard uit op een recordniveau. De divisie behaalde in 2014 een EBIT van € 682 miljoen, duidelijk boven het niveau van € 631 miljoen in 2014. Het omzetrendement steeg naar 6,8 (2013: 6,7)%.

Het operationele resultaat werd gekenmerkt door een zeer positieve afzetontwikkeling in vooral Europa en de NAFTA-regio. Daar staan onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor nieuwe producten en kosten voor de introductie van de nieuwe V-Klasse en de nieuwe Vito tegenover; wisselkoerseffecten vormden een extra belasting voor het resultaat. Een positief effect op de EBIT van € 61 miljoen had de stijging van de deelnemingsboekwaarde van de Chinese joint venture Fujian Benz Automotive Corporation.

Daimler Buses heeft in het boekjaar 2014 wereldwijd 33.200 (2013: 33.700) bussen en chassis verkocht en daarmee weer bijna het niveau van 2013 bereikt. Tegelijkertijd kon de divisie het marktleiderschap in haar kernmarkten in het segment voor bussen met GVW van meer dan 8 ton duidelijk uitbouwen. De omzet lag met € 4,2 miljard licht boven het niveau van 2013 (€ 4,1 miljard). De EBIT van Daimler Buses steeg in het afgelopen jaar aanzienlijk naar € 197 (2013: € 124) miljoen. Het omzetrendement steeg significant naar 4,7 (2013: 3,0)%.

De resultaatsverbetering was hoofdzakelijk het gevolg van de afzetstijging bij complete bussen, een positieve productmix in West-Europa, verdere efficiëntiestappen in het kader van het programma 'GLOBE 2013' en positieve wisselkoerseffecten. Een geringere afzet van chassis in Latijns-Amerika had daarentegen een negatief effect. Ondanks de moeilijke economische situatie in Brazilië en Argentinië en de reeds verwachte marktdaling in Turkije kon de opbrengst ten opzichte van 2013 duidelijk worden verbeterd. De kosten voor de herinrichting van de bedrijfsactiviteiten bedroegen € 12 (2013: € 39) miljoen.

Daarnaast bedroeg het effect van de herstructurering van het eigen verkoopnetwerk in Duitsland voor alle automotive divisies € 116 miljoen.

Daimler Financial Services sloot in de loop van het boekjaar 1,3 miljoen nieuwe financierings- en leasecontracten met een waarde van in totaal € 47,9 miljard af. Daarmee nam de waarde van alle nieuw afgesloten contracten met 18% toe. In totaal stonden eind 2014 met meer dan 3,3 miljoen gefinancierde of lease-auto's meer contracten in de boeken dan ooit tevoren. De groei komt overeen met een groei van het contractvolume met 18% ten opzichte van ultimo 2013 naar € 99 miljard. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de stijging 12%. De EBIT bereikte met € 1.387 (2013: 1.268) miljoen een recordniveau. Het eigenkapitaalrendement kwam uit op 19,4 (2013: 19,2)%.

Doorslaggevend voor de resultaatsverbetering waren vooral het gestegen contractvolume en de opnieuw gedaalde risicokosten, waardoor negatieve wisselkoerseffecten en extra kosten in verband met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten meer dan gecompenseered konden worden.

De post 'herwaardering' van het operationele resultaat van de divisies op de EBIT van het concern bevat over de divisies omgeslagen transacties en resultaatseffecten vanwege het eliminieren van interne transacties tussen de divisies. Hieruit ontstonden opbrengsten ten bedrage van € 713 (2013: € 3.067) miljoen, die met name betrekking hebben op de deelnemingen in RRPSH en Tesla. Uit de verkoop van het aandeel in RRPSH behaalde Daimler een verkoopresultaat van € 1.006 miljoen, uit de waardering van de put-opties ontstonden kosten van € 118 miljoen. In verband met de deelneming in Tesla resulteren bovendien, door het verlies van significante invloed, opbrengsten uit de herwaardering van de aandelen ten bedrage van € 718 miljoen. Uit de afdekking van de aandelenkoers van de aandelen in Tesla en de verkoop van deze aandelen resulteerden in totale kosten van € 124 miljoen. Bovendien zijn kosten van € 600 miljoen opgenomen in verband met het sinds 2011 lopende kartelonderzoek door de EU-commissie bij Europese truckfabrikanten. Het resultaat van het voorafgaande jaar werd vooral ook beïnvloed door het feit dat Daimler in april 2013 uit het aandeelhouderspakt van EADS is gestapt. Dit resulteerde in een opbrengst van in totaal € 3,2 miljard. Bovendien was ook het pro rata resultaat van de at-equity gewaardeerde deelneming in EADS opgenomen. De eliminering van concerninterne transacties had  in 2014 een opbrengst van € 42 (2013: € 82) miljoen tot gevolg.

Laatste kwartaal 2014 bijzonder succesvol

De resultaten van Daimler stegen in 2014 voortdurend en bereikten in het laatste kwartaal een recordomzet en –resultaat. De omzet steeg met 11% naar het record van € 35,7 miljard. De EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten steeg met € 2,8 (2013: € 2,6) miljard in het vierde kwartaal eveneens naar de hoogste stand tot nu toe. Deze resultaatsgroei werd gedragen door de divisie Mercedes-Benz Cars, die haar EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten met 27% verhoogde naar de recordwaarde van € 1,8 miljard.

Investeringen in de toekomst

"Wij willen ook in de toekomst actief zijn in het mede vormgeven van de technologische veranderingen die op stapel staan. Daarom hebben we in 2014 met € 5,7 miljard wederom een zeer hoog bedrag geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling", zei Dieter Zetsche. In 2013 is voor een bedrag van € 5,5 miljard geïnvesteerd. Gemeten aan de omzet ligt het bedrag voor onderzoek en ontwikkeling met 4,4 (2013: 4,7)% wederom op een hoog niveau. Speerpunten waren nieuwe voertuigmodellen, in het bijzonder zuinige en milieuvriendelijke aandrijflijnen en nieuwe veiligheidstechnologieën en autonoom rijden. Dieter Zetsche: "Wij werken er op alle belangrijke gebieden aan om de efficiency van onze voertuigen verder te verhogen – van innovatieve aandrijflijnconcepten via energiemanagement en aerodynamica tot bouw met lichte materialen. Bij autonoom rijden hebben we een duidelijke technologievoorsprong bereikt die wij willen uitbouwen."

Daimler wil consequent gebruik maken van de kansen die in het kader van de groeistrategie worden geboden. Hiervoor zijn omvangrijke investeringen nodig in nieuwe producten en nieuwe technologieën alsmede de uitbreiding van het internationale productienetwerk. In 2014 werd daarom met € 4,8 (2013: € 5,0) miljard wederom een zeer hoog bedrag in vaste activa geïnvesteerd.

Bij Mercedes-Benz Cars lagen de investeringen in vaste activa in 2014 met € 3,6 miljard op het niveau van het voorgaande jaar. Tot de belangrijkste projecten behoorden de modellen van de nieuwe C-Klasse die sinds 2014 in Bremen en in Tuscaloosa, Beijing en East London worden gebouwd. Een ander speerpunt waren de voorbereidingen voor de nieuwe SUV's. Grote bedragen werden ook ingezet voor de modernisering en herinrichting van de Duitse productielocaties als competentiecentra en voor de uitbreiding van de capaciteiten in de VS.

Bij Daimler Trucks lag het accent op nieuwe producten zoals de Western Star 5700XE, de nieuwe FUSO Super Great V en de nieuwe Actros en Arocs SLT. Bovendien werd vooruitgang geboekt bij projecten voor de internationale standaardisering van motoren en aggregaten. In totaal werd bij Daimler Trucks net als in 2013 € 0,8 miljard in vaste activa geïnvesteerd.

Vooruitblik markten

Op basis van de moderate conjuncturele perspectieven wordt bij de internationale vraag naar personenauto's voor 2015 uitgegaan van een stijging van ca. 4%.

De met afstand grootste bijdrage aan de internationale groei verwacht Daimler opnieuw van de Chinese markt. Op de grootste personenautomarkt ter wereld is nogmaals een duidelijke groei mogelijk. Ook de Amerikaanse markt kan zich solide blijven ontwikkelen. Hoewel de verkoopaantallen inmiddels weer op het niveau van voor de crisis en dus van marktverzadiging bewegen, wordt voor 2015 wederom uitgegaan van een lichte stijging. Met meer dan 16,7 miljoen eenheden kunnen net zoveel personenauto's en lichte bedrijfswagens worden verkocht als voor het laatst in 2005. In West-Europa wordt een aanhoudend herstel van de vraag verwacht. Op de Duitse personenautomarkt wordt een verhoudingsgewijs geringe stijging op een marktniveau van iets meer dan 3 miljoen eenheden verwacht.

Nadat de Japanse markt sinds meerdere jaren vanwege diverse buitengewone factoren op een kunstmatig hoog niveau bewoog, wordt voor 2015 uitgegaan van een aangepaste vraag. De grote opkomende economielanden zullen naar verwachting een verdeeld beeld geven. Voor India wordt een duidelijk herstel van de vraag naar personenauto's verwacht. In Rusland wordt daarentegen vanwege de verscherpte conjunctuurcrisis van een verdere daling van de personenautoverkopen uitgegaan.

Op de internationale markt voor middelzware en zware trucks wordt na een merkbare daling van de vraag verleden jaar voor 2015 een lichte stijging verwacht. Het beeld zal op regionaal niveau echter verdeeld blijven. De NAFTA-regio zal naar verwachting opnieuw de meest verheugende ontwikkeling te zien geven. De meeste conjunctuurindicatoren wijzen daar op gunstige omstandigheden voor trucks en een stijging van de vraag in de orde van grootte van 10%. Daarentegen blijven de perspectieven voor de Europese markt duidelijk minder positief vanwege het nog steeds haperende economische herstel. Zoals het er nu uitziet, moet worden uitgegaan van een vraag die op het niveau ligt van het relatief zwakke niveau van 2013.

In Brazilië blijven de marktomstandigheden waarschijnlijk moeilijk. Komend van een laag niveau wordt hier een verdere daling in de orde van grootte van 10% verwacht. De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware trucks liet in de afgelopen een krachtige groei zien. Vanwege de verslechterende conjunctuur moet echter in 2015 worden uitgegaan van een lichte marktdaling. In Indonesië daarentegen wordt een marktherstel en een groei van ongeveer 10% verwacht. In Rusland zal de recessie de markt blijven belasten, zodat de vraag opnieuw sterk kan teruglopen. In India is dankzij licht verbeterde economische perspectieven een merkbaar marktherstel mogelijk. De vooruitzichten voor de Chinese markt zijn verbonden met onzekerheid. De invoering van de emissienorm CN4 (vergelijkbaar met Euro IV) per 1 januari 2015 kan de vraag drukken. Op dit moment wordt voor het lopende jaar uitgegaan van een marktvolume dat licht onder het niveau van vorig jaar uitkomt.

Voor 2015 rekent Daimler in Europa over het algemeen op een stabiele vraag naar bestelwagens. Dit geldt zowel voor de grote als voor de middelgrote voertuigen en ook voor de kleine bestelwagens. Voor de VS verwacht het concern daarentegen een bescheiden groei voor de markt van grote bestelwagens. In Latijns-Amerika gaat Daimler na de duidelijke daling in 2014 voor de markt van grote bestelwagens uit van een stabilisering, in China van een verder herstel.

Bij bussen verwacht Daimler in West-Europa een marktvolume dat licht boven het niveau van vorig jaar ligt. In Brazilië kan de vraag naar bussen in 2015 na de duidelijke daling in het rapportagejaar op het niveau van vorig jaar blijven steken.

Vooruitblik divisies

Mercedes-Benz Cars zal zijn groeikoers in het kader van het offensief 'Mercedes-Benz 2020' in 2015 consequent voortzetten. In totaal wil de personenautodivisie de afzet duidelijk verhogen en daarmee opnieuw een record behalen. De basis daarvoor is het zeer attractieve en jonge modelportfolio dat in 2015 met extra productnoviteiten wordt uitgebreid. Een belangrijke bijdrage zal worden geleverd door de nieuwe C-Klasse die nu als Limousine en Estate in alle markten beschikbaar is. Bovendien worden binnen de eerste zeven maanden van 2015 vier nieuwe auto's zonder voorgangermodel geïntroduceerd. Al in februari worden de eerste auto's van het nieuwe en exclusieve merk Mercedes-Maybach aan klanten uitgeleverd. De sportwagen Mercedes-AMG GT, de CLA Shooting Brake en de sportieve SUV GLE Coupé volgen. De divisie vernieuwt in het kader van het productoffensief in 2015 bovendien bijna het hele SUV-aanbod en zorgt daarmee voor extra verkoopimpulsen.

Mercedes-Benz Cars verwacht in 2015 ook een duidelijke plus bij de afzet van het merk smart. Sinds november 2014 zijn de nieuwe modellen fortwo en forfour in Europa beschikbaar. Beide auto's worden in 2015 op alle kernmarkten geïntroduceerd en zullen daarmee bijdragen aan de positieve afzetontwikkeling van Mercedes-Benz Cars. Aangezien in de afgelopen jaren geen vierzitter in het aanbod vertegenwoordigd was, kunnen met de smart forfour nu compleet nieuwe klantengroepen worden aangesproken.

Uit regionaal oogpunt verwacht de divisie voor 2015 dat vooral de Aziatische markten een bijdrage zullen leveren aan de afzetgroei. In China worden de verkooporganisatie en de lokale productiecapaciteit verder uitgebreid en daarmee de voorwaarden voor de groei gecreëerd. Maar ook in Noord-Amerika kan Mercedes-Benz Cars met nieuwe modellen verder groeien. De divisie zal kunnen profiteren van het lichte herstel dat voor West-Europa verwacht wordt.

Daimler Trucks verwacht voor 2015 een duidelijke afzetstijging. In West-Europa kan het nog steeds zwakke conjunctuurverloop drukken op de vraag en ertoe leiden dat de verkoopaantallen uitkomen rond het niveau van vorig jaar. Met zuinige producten, een uitstekende klantrespons en een flexibel productienetwerk verwacht de truckdivisie echter dat de zeer goede positie in de markt behouden kan worden. In Turkije gaat de divisie dit jaar uit van merkbare effecten door vervroegde aankopen in verband met de invoering van Euro VI in 2016. In Brazilië kunnen het gebrek aan economische dynamiek en ongunstigere financieringscondities de marktvraag negatief beïnvloeden, zodat rekening moet worden gehouden met dalende verkoopaantallen. Op de middellange termijn blijft Brazilië echter nog steeds een groeimarkt. Daarom blijft Daimler Trucks investeren in lokale producten en de productielocaties São Bernardo do Campo en Juiz de Fora. Bovendien wordt het efficiëntieprogramma in Brazilië gericht voortgezet en daardoor de efficiency van de locatie verder verhoogd.

Voor de NAFTA-regio verwacht de truckdivisie dat de afzet in lijn met de marktverwachting opnieuw duidelijk boven het vorig jaar zal uitkomen. De nieuwe en succesvolle producten moeten het marktleiderschap in deze regio waarborgen. Ook in Azië kunnen de verkoopaantallen zich over de hele linie positief ontwikkelen. In Indonesië, één van de hoofdmarkten van Daimler Trucks in Azië, verwacht de divisie na de daling van vorig jaar een afzetherstel. In India biedt de verdere uitbreiding van het dealernetwerk kansen voor een duidelijke afzetstijging. Daarnaast kan het uitgebreide aanbod aan FUSO-voertuigen uit Indiase productie voor extra afzetgroei in Azië en Afrika zorgen. In Japan zal de groei naar verwachting duidelijk afnemen.

Mercedes-Benz Vans plant voor 2015 een duidelijke afzetstijging. Vooral voor de kernmarkt Europa gaat de bestelwagendivisie bij middelgrote en grote voertuigen uit van een duidelijke afzetgroei. Hieraan zullen naar verwachting met name de nieuwe Vito en V-Klasse een bijdrage leveren. In het kader van de divisiestrategie 'Mercedes-Benz Vans goes global' zal de Vito in 2015 ook in Noord- en Zuid-Amerika op de markt komen. Dit zal daar voor extra verkoopimpulsen zorgen. Ook met de Sprinter, die voortaan ook in Noord-Amerika wordt geproduceerd, streeft de divisie op deze markten naar verdere groei. Bovendien wil Mercedes-Benz Vans zijn aanwezigheid in China verder uitbouwen.

Daimler Buses gaat ervan uit dat het zijn marktleiderschap in de kernmarkten bij bussen van meer dan 8 ton via innovatieve en hoogwaardige nieuwe producten kan behouden. Voor 2015 verwacht de busdivisie in totaal een stabiele afzetontwikkeling in Europa en Latijns-Amerika en stijgende verkoopaantallen in Mexico.

Daimler Financial Services streeft in de komende jaren naar profitabele groei. Voor 2015 verwacht de financiële dienstverleningsdivisie een duidelijke stijging bij new business en contractvolume. Doorslaggevend hiervoor zijn de groei-offensieven van de automotive divisies, het doelgericht aanspreken van jonge klanten, de uitbreiding van de activiteiten, in het bijzonder in Azië alsmede de verdere ontwikkeling van de online-verkoopkanalen. Daimler Financial Services zal de eigenkapitaalbasis in China met ca. € 0,5 miljard verhogen om de groeiende financieringsactiviteiten te versterken. Daarnaast zal de divisie met het flexibele carsharingmodel car2go verder groeien en het aanbod aan mobiliteitsdiensten onder de koepelorganisatie moovel systematisch uitbreiden.

Vooruitblik concern

"Wij willen de komende jaren datgene verder versterken wat Daimler traditioneel van de concurrentie onderscheidt: uitstekende kwaliteit en technologisch leiderschap", zei Dieter Zetsche. "Tegelijkertijd hebben wij ons voorgenomen om bij de opbrengst een niveau te bereiken dat tot nu toe ongekend is voor deze onderneming. Beide samen te voegen is de kerntaak van ons management."

Op basis van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van belangrijke afzetmarkten en de planningen van de divisies gaat Daimler ervan uit dat de concernafzet in 2015 in totaal duidelijk verhoogd kan worden. Daimler gaat er ook van uit dat de omzet van het concern in 2015 duidelijk zal toenemen. De divisies kunnen momenteel zonder uitzondering bogen op een zeer attractief en bijzonder concurrerend productaanbod dat in de afgelopen jaren is uitgebouwd en steeds werd vernieuwd. Daimler verwacht daarom bovengemiddeld te kunnen profiteren van het voor dit jaar verwachte lichte herstel van de automarkten. De verwachte omzetgroei wordt daarom naar verwachting door alle divisies gedragen. Daarbij leveren Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks absoluut gezien waarschijnlijk de grootste bijdrage. Regionaal gezien verwacht Daimler in Azië en Noord-Amerika de sterkste groei, maar ook in de andere regio's is een volumestijging mogelijk. Met name in China worden door nieuwe verkooplocaties en extra productiecapaciteit de voorwaarden voor verdere groei gecreëerd en ook in India en Noord-Amerika worden de productielocaties verder uitgebreid.

De verwachte afzet- en omzetgroei zal in 2015 een positief effect hebben op het resultaat. Daarbij komen de bijdragen uit de efficiëntieprogramma's die in alle divisies ingevoerd zijn. Met 'Fit for Leadership' bij Mercedes-Benz Cars, 'Daimler Trucks #1' bij Daimler Trucks, 'Performance Vans' bij Mercedes-Benz Vans en 'GLOBE 2013' bij Daimler Buses zijn tot het eind van 2014 door maatregelen voor een duurzame verbetering van de kostenstructuren en door extra bedrijfsactiviteiten bijdragen aan het resultaat van ca. € 4 miljard gerealiseerd waarvan al ca. 80 procent effect heeft gesorteerd. Het volledige effect van deze programma's zal ook in 2015 van invloed zijn op het concernresultaat.

Op basis van de actuele verwachtingen ten aanzien van de marktontwikkelingen en wisselkoersen alsmede planningen van de divisies gaat Daimler ervan uit dat de concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten in 2015 wederom duidelijk zal stijgen.

Voor de afzonderlijke divisies streeft het concern voor 2015 naar de volgende EBIT-doelstellingen:

-         Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van 2014

-         Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van 2014

-         Mercedes-Benz Vans: duidelijk boven het niveau van 2014

-         Daimler Buses: licht onder het niveau van 2014

-         Daimler Financial Services: licht boven het niveau van 2014

Voor de middellange termijn streeft Daimler voor de automotive activiteiten over de markt- en productcycli heen naar een gemiddeld jaarlijks omzetrendement van 9%. De basis hiervoor wordt gevormd door de rendementsdoelstellingen van de divisies: 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses.

Ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling blijft het doel van Daimler, de concurrentiepositie van het concern tegen de achtergrond van de komende technologische uitdagingen te versterken. Daarom zal Daimler de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in 2015 en 2016 nogmaals duidelijk naar € 6,7 miljard verhogen. Daimler zal ook de reeds zeer hoge investeringen in vaste activa verhogen en plant voor 2015 en 2016 uitgaven van gemiddeld € 5,6 miljard.

"Nieuwe producten, nieuwe technologieën of nieuwe mobiliteitsconcepten – het doel blijft hetzelfde: we creëren toekomstkansen – voor het Daimler-concern en zijn personeel", zei Dieter Zetsche.

In het licht van de zeer gunstige ontwikkelingen die voor 2015 worden verwacht, zullen de productievolumes verder stijgen. Tegelijkertijd zullen de maatregelen voor de efficiëntieverhoging die in de afgelopen jaren in alle divisies zijn ingevoerd nu in volle omvang effect sorteren. De programma's voor de middellange en lange termijn die gericht zijn op een structurele verbetering van de bedrijfsprocessen kunnen extra efficiëntiewinsten opleveren. Tegen deze achtergrond gaat Daimler ervan uit dat de ambitieuze groeidoelstellingen met een geringe groei van het personeelsbestand behaald kunnen worden. Bij ondernemingen waarin Daimler met Chinese partners samenwerkt en waarvan het personeelsbestand van Daimler niet wordt meegerekend, zullen naar verwachting extra arbeidsplaatsen ontstaan.