06
februari
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Daimler op succeskoers: records bij afzet, omzet, EBIT en concernresultaat

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van € 10,8 (2012: 8,8) miljard

  • EBIT uit lopende bedrijfsactiviteit van € 7,9 (2012: 8,2) miljard

  • Concernresultaat bedraagt € 8,7 (2012: 6,8) miljard

  • Afzet stijgt naar 2,35 (2012: 2,2) miljoen voertuigen

  • Concernomzet stijgt naar € 118,0 (2012: 114,3) miljard

  • Stijging van dividend naar € 2,25 per aandeel voorgesteld

  • Vooruitblik 2014: duidelijke groei bij afzet en omzet, concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteit zal duidelijk stijgen

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft het boekjaar 2013 afgesloten met records ten aanzien van omzet, afzet, EBIT en concernresultaat. Voor 2014 rekent het concern vanwege het sterke productportfolio en verdere investeringen in de productie en nieuwe technologieën alsmede de geprognosticeerde ontwikkeling van de markten opnieuw op groei.

"Wij zijn het jaar 2013 niet zo goed begonnen maar hebben het zeer succesvol afgesloten. Onze inspanningen hebben zich geloond", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars. "Daimler staat er goed voor. Ook de perspectieven geven ons het vertrouwen dat we onze ambitieuze doelstellingen in alle divisies kunnen realiseren."

De EBIT steeg in het boekjaar 2013 met 23% naar € 10,8 miljard en lag daarmee op het hoogste niveau in de geschiedenis van Daimler AG. Voor de lopende bedrijfsactiviteit kwam de EBIT uit op € 7,9 (2012: 8,2) miljard, waarmee de doelstelling van ca. € 7,5 miljard ruim werd behaald. Het concernresultaat viel met € 8,7 (2012: 6,8) miljard eveneens hoger uit dan ooit tevoren in de geschiedenis van het concern.

Daimler wist de afzet in 2013 verder te verhogen. Met 2,35 miljoen voertuigen werd het record van vorig jaar met 7% overtroffen. Aan deze stijging droegen alle autodivisies bij: Mercedes-Benz Cars (+ 8%), Daimler Trucks (+ 5%), Mercedes-Benz Vans (+ 7%) en Daimler Buses (+ 5%). Door deze afzetgroei steeg de concernomzet met 3% naar het record van € 118,0 miljard. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de groei 7%.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 april 2014 een uitkering van dividend van € 2,25 (2012: 2,20) per aandeel voorstellen. "Met de verhoging van het dividend laten wij onze aandeelhouders meeprofiteren van het succes van onze onderneming en tegelijkertijd tonen wij hiermee ons vertrouwen in het verdere verloop van onze activiteiten", aldus Bodo Uebber, bestuurslid van Daimler, verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. "De voorgestelde uitkering is het tot nu toe hoogste dividend van Daimler AG." Het totale uitkeringsbedrag bedraagt € 2.407 (2012: 2.349) miljoen, het uitkeringsquotum 35% van het aan de aandeelhouders van Daimler toekomende concernresultaat. Voor de komende jaren streeft Daimler naar een uitkeringsquotum in de orde van grootte van 40%.

De netto liquiditeit van de industriële activiteiten heeft zich positief ontwikkeld en steeg in vergelijking met 31 december 2012 met € 2,3 miljard naar € 13,8 miljard. De stijging is vooral te danken aan de positieve free cash flow van de industriële activiteiten. Deze bedroeg per ultimo 2013 € 4,8 (2012: 1,45) miljard. Naast de positieve resultaatsbijdragen van de autodivisies profiteerde de free cash flow van de industriële activiteiten van de succesvolle EADS-transactie. De free cash flow werd voor €  1,5 miljard ook positief beïnvloed door van peildata afhankelijke effecten die in het volgende jaar gecompenseerd worden. Hoge investeringen in vaste activa en immaterieel vermogen alsmede het verwerven van 12% aandeel in BAIC Motor Corporation Ltd. (BAIC) ten bedrage van € 0,6 miljard drukten daarentegen op het resultaat.

Het personeelsbestand van het Daimler-concern was in 2013 met 274.616 (2012: 275.087) medewerk(st)ers stabiel. Bij Daimler werkten per ultimo 2013 167.447 (2012: 166.363) personen.

Daimler ondersteunt met gerichte stimuleringsmaatregelen vrouwelijk personeel, onder andere met flexibele werktijden en kinderopvang. Daimler heeft zich verplicht, het aantal vrouwen in leidinggevende functies tot 2020 in het gehele concern te verhogen naar 20%. Dit percentage is de afgelopen jaren voortdurend gestegen en lag eind 2013 op 13% (2012: 12%). Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling van een stijging van een procent per jaar.

De divisies in detail

Mercedes-Benz Cars met de merken Mercedes-Benz en smart heeft in het boekjaar 1.565.600 (2012: 1.451.600) voertuigen verkocht en zijn groeikoers nogmaals versneld voortgezet. Ook de omzet kon met 4% worden verhoogd naar een record van € 64,3 miljard. De EBIT van de divisie lag met € 4.006 miljoen onder het niveau van € 4.391 miljoen in 2012. Het omzetrendement bedroeg 6,2 (2012: 7,1)%, in het vierde kwartaal werd 7,5 (2012: 5,3)% gerealiseerd.

De afzetgroei in vooral China, de VS en West-Europa hadden een positieve uitwerking en hieraan heeft in het bijzonder het uitgebreide compacte wagen programma bijgedragen. Ook door een beter prijspeil kon een resultaatsgroei worden bereikt. Bovendien profiteerde Mercedes-Benz Cars bij het resultaat van efficiëntiemaatregelen uit het programma 'Fit for Leadership'. Het resultaat werd negatief beïnvloed door de gewijzigde modelmix, ongunstigere wisselkoerseffecten, hoogwaardigere voertuiguitrustingen en capaciteitsuitbreidingen alsmede vooruitbetalingen voor nieuwe technologieën en nieuwe producten. Bij alternatieve aandrijvingen ontstonden buitengewone lasten van € 174 (2012: 51) miljoen.

De afzet van Daimler Trucks steeg in het rapportagejaar naar 484.200 (2012: 462.000) eenheden. De omzet steeg vanwege duidelijk negatieve wisselkoerseffecten slechts licht naar € 31,5 (2012: 31,4) miljard. De divisie behaalde een EBIT van € 1.637 (2012: 1.695) miljoen en een omzetrendement van 5,2 (2012: 5,4)%.

De vooral in het laatste kwartaal merkbare opleving van de voertuigafzet betekende een positieve bijdrage aan het resultaat. Enerzijds was een marktverbetering in Brazilië merkbaar en aan de andere kant kwamen er positieve impulsen uit de activiteiten in West-Europa, onder meer door vervroegde aankopen als gevolg van de introductie van de emissienorm Euro6 in 2014. Daarentegen waren gestegen garantiekosten en wisselkoerseffecten van negatieve invloed op het resultaat. Verder ontstonden kosten ten bedrage van € 116 miljoen voor personele maatregelen in het kader van efficiëntieprogramma's in Duitsland en Brazilië. De efficiëntiemaatregelen uit het programma 'Daimler Trucks #1' hadden een positieve invloed op het resultaat.

De wereldwijde verkoop van Mercedes-Benz Vans steeg in 2013 ondanks moeilijke marktomstandigheden in Europa met 7% naar 270.100 eenheden van de modellen Sprinter, Vito, Viano, Vario en Citan. De omzet lag met € 9,4 (2012: 9,1) miljard eveneens boven het niveau van het voorgaande jaar. De divisie behaalde in 2013 een operationeel resultaat van € 631 (2012: 543) miljoen. Het omzetrendement verbeterde zich naar 6,7 (2012: 6,0)%.

De stijging van het resultaat is onder andere het gevolg van een hogere afzet en een beter prijsniveau. De efficiëntieverbeteringen in het kader van het programma 'Performance Vans 2013' hadden eveneens een positief effect op de resultaatsontwikkeling. Vooruitbetalingen voor nieuwe producten drukten op het resultaat. In het afgelopen jaar ontstonden kosten ten bedrage van € 64 miljoen in verband met de waardecorrectie van de Chinese joint venture Fujian Benz Automotive Corporation.

Daimler Buses verkocht in 2013 wereldwijd 33.700 (2012: 32.100) bussen en chassis. Met deze groei van 5% bestendigde de divisie haar leidende positie op haar kernmarkten in het segment voor bussen met een GVW van meer dan 8 ton. De omzet steeg met 4% naar € 4,1 miljard.

De divisie behaalde in het rapportagejaar weer zwarte cijfers en realiseerde een EBIT van € 124 (2012: -221) miljoen. Het omzetrendement steeg naar 3,0 (2012: -5,6)%.

De positieve ontwikkeling werd ondersteund door afzetgroei in West-Europa en Latijns-Amerika. Bovendien hadden verdere efficiëntiestappen en lagere kosten voor de herstructurering van het Europese en Amerikaanse netwerk duidelijke resultaatsverbeteringen tot gevolg.

Daimler Financial Services ontwikkelde zich in 2013 wederom positief. Wereldwijd sloot de onderneming bijna 1,2 miljoen nieuwe financierings- en leasingcontracten af. Het totaal aantal gefinancierde en geleasde voertuigen overtrof voor het eerst de grens van drie miljoen. De new business groeide met 6% naar € 40,5 miljard en bereikte daarmee een nieuw record. Het contractvolume steeg met 4% naar een record van € 83,5 miljard, na wisselkoerscorrectie met 11%. De divisie realiseerde in 2013 een resultaat van € 1.268 (2012: 1.293) miljoen en kwam daarmee ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar uit. Het rendement op het eigen kapitaal bedroeg 19,2 (2012: 22,0)%.

Het grotere contractvolume leverde een positieve bijdrage aan de resultaatsontwikkeling. Negatieve wisselkoerseffecten en lagere rentemarges hadden daarentegen een negatieve invloed. In verband met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten ontstonden hogere kosten.

De post 'herwaardering' van het operationele resultaat van de divisies op de EBIT van het concern bevat hoofdelijk omgeslagen transacties en resultaatseffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de concerndivisies. Tot de verkoop van de resterende aandelen EADS was in de hoofdelijk omgeslagen transacties ook het pro rata resultaat van het at-equity gewaardeerde aandeel in EADS begrepen. Daarbij bevat het pro rata resultaat van EADS een opbrengst van € 3,2 miljard uit herwaardering en verkoop van de resterende EADS-aandelen. Daimler stapte begin april 2013 uit de EADS-aandeelhoudersovereenkomst. Het concern had in het kader van de verkoop een overeenkomst met cash afwikkeling afgesloten die het mogelijk maakte om tot ultimo 2013 nog in beperkte omvang te participeren in de koersstijging van de EADS-aandelen. Uit deze overeenkomst ontstond voor het Daimler-concern een opbrengst van € 44 miljoen.

Uit de overige hoofdelijk omgeslagen transacties ontstonden kosten ten bedrage van € 191 (2012: 113) miljoen. Het elimineren van concerninterne transacties had een opbrengst van 82 (2012: 8) miljoen tot gevolg.

Investeringen in de toekomst

"Wij willen ook in de toekomst actief zijn in het mede vormgeven van de technologische veranderingen die op stapel staan", zei Dieter Zetsche. "Daarom hebben we in 2013 met € 5,4 miljard wederom een zeer hoog bedrag geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling." In 2012 is voor een bedrag van € 5,6 miljard geïnvesteerd. Gemeten aan de omzet ligt het bedrag voor onderzoek en ontwikkeling met 4,6 (2012: 4,9)% wederom op een hoog niveau. Speerpunten waren nieuwe voertuigmodellen, in het bijzonder zuinige en milieuvriendelijke aandrijflijnen en nieuwe veiligheidstechnologieën. Daimler werkt op alle belangrijke gebieden aan de verdere verhoging van de efficiëntie: van energiemanagement via aerodynamica tot lichtgewicht bouw.

In het kader van de internationale groeistrategie maakt Daimler consequent gebruik van de kansen die de wereldwijde automarkten bieden. Hiervoor zijn omvangrijke investeringen in nieuwe producten en nieuwe technologieën alsmede in de uitbreiding van het globale productienet nodig. Daarom werd de investering in vaste activa in het rapportagejaar nogmaals verhoogd naar € 5,0 (2012 4,8) miljard, waarvan € 3,2 (2012: 3,3) miljard voor Duitsland bestemd was.

Bij Mercedes-Benz Cars stegen de investeringen in vaste activa in 2013 met 6% naar € 3,7 miljard. Tot de belangrijkste projecten behoorden de productie van de nieuwe S-Klasse in Sindelfingen en de voorbereidingen voor de nieuwe C-Klasse die vanaf 2014 in Bremen en in Tuscaloosa (VS), Peking (China) en East London (Zuid-Afrika) geproduceerd zullen worden. Ook voor de modernisering en uitbreiding van de aandrijflijnproductie in Untertürkheim en voor capaciteitsuitbreidingen in de VS zijn grotere bedragen gereserveerd.

Bij Daimler Trucks lag de focus op de nieuwe zware bouwtruck Arocs en diverse projecten voor de wereldwijde standaardisering van motoren en aggregaten. Bovendien werd geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit in Brazilië en de nieuwe BharatBenz-fabriek in India. In totaal bedroegen de investeringen in vaste activa bij Daimler Trucks € 0,8 (2012: 1,0) miljard.

Vooruitblik markten

De gunstigere economische vooruitzichten kunnen in 2014 een verdere groei van de wereldwijde vraag naar personenwagens tot gevolg hebben. Zoals het er nu uitziet, kan gerekend worden op een groei in de orde van grootte van 4 tot 5%.

De grootste bijdrage aan de wereldwijde groei zal naar verwachting wederom worden geleverd door de Chinese markt. Ook de Amerikaanse markt zal waarschijnlijk verder groeien. Nadat de West-Europese personenwagenmarkt meerdere jaren over het geheel genomen duidelijk is gekrompen, gaat Daimler voor het jaar 2014 uit van een voorzichtige opleving van de markt. In Japan wordt daarentegen een daling van de vraag naar personenauto's verwacht. In de grote opkomende economielanden (behalve China) wordt na de zwakke marktontwikkeling van het voorafgaande jaar nogmaals een zwakkere vraag verwacht. In Rusland kan de markt het niveau van vorig jaar licht overtreffen en in India verwacht Daimler een bescheiden opleving van de personenautomarkt.

In 2013 is de markt voor middelzware en zware trucks ondanks moeilijke omstandigheden licht gegroeid. Voor dit jaar wordt van een verdere bescheiden stijging uitgegaan. Afhankelijk van de regio zal de marktontwikkeling verschillend uitvallen.

In de NAFTA-regio gaat Daimler dankzij de toenemende conjuncturele dynamiek uit van een merkbare marktgroei tot 10%. De invoering van de uitlaatgasnorm Euro6 heeft een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Europese markt in de voorbije maanden. De ontwikkeling van het verdere verloop van 2014 zal er in belangrijke mate van afhangen in hoeverre de conjuncturele opleving in Europa het belastend effect van de vervroegde aankopen kan compenseren. Zoals het er nu uitziet verwacht Daimler dat het marktvolume voor het gehele jaar licht onder het niveau van verleden jaar zal liggen.

Aanhoudende stimuleringen van de conjunctuur en een expansieve geldpolitiek kunnen de Japanse truckmarkt in 2014 verder positief beïnvloeden. Voor lichte, middelzware en zware trucks wordt per saldo een lichte groei verwacht. De Braziliaanse markt voor middelzware en zware trucks kan licht onder het niveau van vorig jaar uitkomen. Een opnieuw minder dan gemiddelde ontwikkeling van het investeringsgedrag en iets ongunstigere, gesubsidieerde financieringscondities zullen naar het zich laat aanzien een merkbare groei van de markt verhinderen. In Rusland wordt een lichte opleving van de vraag naar trucks verwacht. De Indiase markt kan zich na duidelijke verliezen vorig jaar stabiliseren. China, de grootste truckmarkt ter wereld, zal waarschijnlijk een bescheiden groei laten zien.

Vooruitzicht divisies

Mercedes-Benz Cars zal zijn groeikoers in het kader van het offensief 'Mercedes-Benz 2020' in 2014 consequent voortzetten. Het jonge modellenpalet en belangrijke introducties kunnen ertoe bijdragen dat de afzet duidelijk verhoogd kan worden en er wederom een recordniveau behaald kan worden. Een grote bijdrage aan de afzetgroei zal zijn weggelegd voor de nieuwe S-Klasse. Vanaf het derde kwartaal wordt bovendien ook de nieuwe S-Klasse Coupé beschikbaar die nieuwe maatstaven in het luxe segment zal zetten. De compleet nieuw ontwikkelde C-Klasse Limousine wordt al vanaf maart 2014 in Europa uitgeleverd. In het volumesegment van compacte auto's gaat in maart 2014 ook de terreinwagen GLA als vierde model van de nieuwe compacte modellen van start. Daarnaast kan het merk ook in 2014 weer profiteren van het marktsucces van de andere terreinwagenmodellen. Voor de tweede helft van 2014 verwacht Mercedes-Benz vooral nieuwe impulsen van de marktintroductie van de nieuwe C-Klasse Estate en de nieuwe generatie van de CLS en de CLS Shooting Brake.

In het kader van de groeistrategie voor de lange termijn 'Mercedes-Benz 2020' breidt de divisie haar productportfolio ook in de komende jaren in alle segmenten consequent uit. Zo worden aan het aanbod van Mercedes-Benz in het compacte segment in totaal vijf nieuwe modellen toegevoegd. Parallel daaraan zet Mercedes-Benz het modeloffensief ook in het bovenste deel van het portfolio verder voort, bijvoorbeeld met extra modellen van de nieuwe S-Klasse en verdere terreinwagenvarianten.

Uit een regionaal perspectief verwacht Mercedes-Benz Cars voor 2014 dat vooral de markten in Noord-Amerika en Azië bijdragen aan de afzetgroei. In Azië is de Chinese markt daarbij van groot belang. Daar heeft de divisie de daadkracht van de verkooporganisatie aanzienlijk verhoogd. Bovendien wordt het modelaanbod ook met lokaal geproduceerde voertuigen zoals de compacte terreinwagen GLA vergroot en wordt het dealernetwerk ook buiten de grote steden verder uitgebreid.

Het merk smart introduceert in 2014 de opvolger van de smart fortwo en de nieuwe vierzitter (smart forfour). Vanwege de modelwisseling en de daaraan verbonden omstelling van de productie verwacht de onderneming dat de afzet van het merk smart in 2014 duidelijk onder het afzetniveau van vorig jaar zal liggen. In de komende jaren kunnen de nieuwe modellen een sterke afzetgroei mogelijk maken.

Daimler Trucks verwacht voor 2014 over het algemeen een duidelijke afzetstijging. In West-Europa kan het effect van de vervroegde aankopen in de tweede helft van 2013 in verband met de invoering van de uitlaatgasnorm Euro6 in eerste instantie een daling van de vraag tot gevolg hebben. Deze situatie kan door de verwachte conjunctuurverbetering in de loop van het jaar weer in balans gebracht worden. Met de totale beschikbaarheid van het nieuwe modelpalet en de grote acceptatie in de markt wil Daimler Trucks zijn zeer goede positie verder verstevigen.

In Brazilië verwacht de divisie na het sterk inzakken van de markt in 2012 en een oplevingsfase in 2013 nu een licht dalende vraag. De omvangrijke verbeteringen in de productie, bij de producten en in de verkoop kunnen de marktpositie verder versterken. Tot deze maatregelen behoort ook de investering van ongeveer een miljard Braziliaanse Real (ca. € 300 miljoen) in de komende twee jaar. De financiële middelen gaan vooral naar de ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve technologieën alsmede in de procesverbetering en modernisering van de twee fabrieken in São Bernardo do Campo en Juiz de Fora.

De afzet in de NAFTA-regio zal zich waarschijnlijk positief ontwikkelen en aanzienlijk boven het niveau van 2013 liggen. Na de marktaandeelwinst in het afgelopen jaar zullen de producten ook in 2014 optimaal voldoen aan de wensen van de klanten waardoor een sterke marktpositie verder gewaarborgd is.

In Azië zal de beschikbaarheid van extra BharatBenz-modelreeksen op de Indiase markt naar verwachting een belangrijke bijdrage aan de afzetgroei leveren. Daarnaast genereert de truckdivisie mogelijkheden voor synergieën en verdere groeimogelijkheden in het kader van het nieuwe Asia Business Model. Daimler Trucks zal in Japan van de te verwachten lichte marktgroei profiteren.

Mercedes-Benz Vans gaat voor 2014 uit van een duidelijke afzetstijging. De divisie is met de Citan nu totaalaanbieder en kan daarmee extra groeipotentieel benutten. Bij de middelgrote en grote bestelwagens gaat Mercedes-Benz Vans in Europa uit van een duidelijke afzetgroei waarvoor zowel de nieuwe Sprinter als de nieuwe Vito en de V-Klasse voor extra impulsen zullen zorgen. Bij de Citan gaat de divisie ook van een verdere, duidelijke afzetstijging uit. In het kader van de strategie 'Vans goes global' wil de divisie bovendien in Noord- en Zuid-Amerika alsmede in China verder groeien.

Daimler Buses houdt voor 2014 vast aan zijn doel om de afzet duidelijk te laten stijgen en het marktleiderschap in zijn kernmarkten bij bussen van meer dan 8 ton te behouden met innovatieve en hoogwaardige nieuwe producten. Daimler Buses verwacht in Brazilië een afzetstijging, niet in de laatste plaats door het wereldkampioenschap voetbal 2014 en nieuwe producten voor het volumesegment van schoolbussen. In Europa gaat Daimler Buses uit van een stabiele afzetontwikkeling. Teneinde verder groeipotentieel te realiseren en de concurrentiepositie te versterken, werd in 2012 gestart met het groei- en efficiëntie-offensief 'GLOBE 2013'. Hierdoor worden ook voor 2014 positieve impulsen verwacht.

Daimler Financial Services streeft in het kader van de strategie 'DFS 2020' voor de komende jaren naar een verdere winstgevende groei. Voor 2014 gaat de divisie uit van een duidelijke groei van new business en contractvolume. Belangrijke groei-aanjagers zijn de productoffensieven van de autodivisies, de doelgroepgerichte benadering van jonge klanten, de uitbreiding van de activiteiten in Azië, de verdere ontwikkeling van de online-verkoopkanalen en de uitbreiding van innovatieve mobiliteitsconcepten. Naast car2go wordt het aanbod aan mobiliteitsdiensten systematisch uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn het mobiliteitsplatform 'moovel' en de online-beurs voor parkeerplaatsbemiddeling 'Park2gether'.

Vooruitblik concern

"Op basis van hetgeen we in 2013 op gang hebben gebracht, kunnen we 2014 en de jaren daarna met vertrouwen tegemoet zien", zei Dieter Zetsche. "Ons plan komt stap voor stap uit. De eerste resultaten van onze groei- en efficiëntiestrategie smaken naar meer. Daarom werken we gedisciplineerd door."

Op basis van de aannames voor de ontwikkeling van de belangrijke afzetmarkten en de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in 2014 duidelijk verhoogd kan worden. Daimler gaat er daarom dan ook van uit dat de concernomzet in 2014 duidelijk zal stijgen. De onzekerheden ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de belangrijkste markten zijn weliswaar nog altijd groot, maar over het algemeen kan worden uitgegaan van een opleving van de vraag. Bovendien kan het concern van de talrijke nieuwe modellen profiteren die in 2013 in alle autodivisies zijn geïntroduceerd. Nieuwe modellen in 2014 zullen voor extra impulsen zorgen. Daarnaast ontsluit het concern in versterkte mate de groeimarkten in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika voor zijn producten – deels ook door lokale productie. De verwachte omzetgroei zal naar het zich laat aanzien worden gedragen door alle divisies. Daarbij kunnen Daimler Trucks en Mercedes-Benz Cars absoluut gezien de grootste bijdragen leveren. Voor de opkomende economieën en Noord-Amerika gaat Daimler uit van bovengemiddelde groeicijfers.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de planningen van de divisies gaat Daimler voor 2014 uit van een duidelijke stijging van de concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteit.

Voor de afzonderlijke divisies streeft het concern in 2014 naar de volgende EBIT-doelstellingen:

-         Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van 2013

-         Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van 2013

-         Mercedes-Benz Vans: op het niveau van 2013

-         Daimler Buses: licht boven het niveau van 2013

-         Daimler Financial Services: op het niveau van 2013

Voor de middellange termijn wil Daimler bij de auto-activiteiten gedurende de  markt- en productcycli een gemiddeld jaarlijks omzetrendement van 9% behalen. Basis daarvan zijn de door de divisies ten doel gestelde rendementen: 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses.

Ook in 2014 zal Daimler een zeer hoog bedrag voor onderzoek en ontwikkeling beschikbaar stellen dat ongeveer op het niveau van vorig jaar zal liggen. Daarnaast zal het concern de toch al aanzienlijke investering in vaste activa in 2014 nogmaals duidelijk verhogen. "Onze productoffensieven slaan aan, onze efficiëntieprogramma's werken en onze investeringen renderen", aldus Dieter Zetsche.

Uitgaande van de verwachte ontwikkelingen zullen de productievolumes in 2014 verder stijgen. Als gevolg van de programma's die in alle divisies zijn ingevoerd zullen tegelijkertijd de efficiëntie en dus ook de productiviteit stijgen. In dit licht bezien verwacht Daimler dat de groeidoelstellingen met een verregaand stabiel blijvend personeelsbestand gerealiseerd kunnen worden. Vanwege de uitbreiding van de productiecapaciteit zullen vooral in Noord-Amerika en Azië nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Ook bij de joint ventures in China en Rusland, waarvan bij Daimler geen rekening wordt gehouden met het aantal personeelsleden, kunnen naar verwachting extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd.